Back

ⓘ Eesti sõjandus
                                               

Eesti kaitseminister

Oskar Amberg, 25. veebruar 1924 – 17. oktoober 1924 Jaan Soots, 16. detsember 1924 – 3. märts 1927 Jaan Soots, 25. jaanuar 1921 – 1. august 1923 Ado Anderkopp, 2. august 1923 – 19. veebruar 1924 Aleksander Tõnisson, 30. juuli 1920 – 25. oktoober 1920 Andres Larka, 24. veebruar 1918 – 27. november 1918 Ants Piip, 25. oktoober 1920 – 24. jaanuar 1921 August Hanko, 18. november 1919 – 27. juuli 1920 Otto Strandman, 8. mai 1919 – 17. november 1919 Konstantin Päts, 27. november 1918 – 8. mai 1919 Hans Kurvits, 11. oktoober 1924 – 26. november 1924 Nikolai Reek, 4. märts 1927 – 13. november 1928

                                               

Eesti kaitsejõud

Eesti kaitsejõud on Eesti riigikaitset teostavate organisatsioonide kogum. Kaitsejõud koosnevad järgmistest asutustest-organisatsioonidest: Kaitseliit Kaitsevägi, Kaitsejõude juhib kaitseväe juhataja. Kaitsejõudude tööd planeerib kaitseväe peastaap KVPS.

                                               

Muuseum

Muuseum on "ühiskonna ja selle arengu teenistuses olev üldsusele avatud alalise iseloomuga mittetulunduslik asutus, mis kogub, konserveerib, uurib, vahendab ja eksponeerib inimese ja tema elukeskkonnaga seotud materiaalset ja immateriaalset pärandit õppimise, hariduse ja elamuse saamise eesmärgil". Muuseumid on välja arenenud eraisikute kunsti-, dokumendi-, harulduste ja muudest kogudest. 18. sajandil hakati neid külastajaile avama ja 19. sajandil riigistama. Eesti varasemad muuseumid on alguse saanud baltisakslaste erakogudest ja Tartu Ülikooli juurde rajatud kogudest. Muuseumid keskenduv ...

                                               

Kolmetäheline akronüüm

Kolmetäheline akronüüm on kolmest tähest koosnev lühend, mis on moodustatud mitme sõna algustähtedest. Enamik kolmetähelisi akronüüme on koostatud lühendatava fraasi sõnade esitähtedest, Tavaliselt, kuid mitte alati, hääldatakse kõik tähed üksikute tähtedena. Akronüüm kirjutatakse suurte tähtedega. Inglise keeles on kolmetähelised akronüümid äärmiselt levinud ning neid tähistatakse mõnevõrra irooniliselt kolmetähelise akronüümiga TLA: Three-Letter Acronym.

                                               

Korpus (sõjandus)

Korpus on operatiiv-taktikaline väekoondis, mis koosneb harilikult 2–4 diviisist, eriotstarbelistest väeosadest ja tagalaüksustest. Armee koosseisu kuulub tavaliselt 2–5 korpust. Korpus võib tegutseda ka eraldiseisva üksusena. Korpuse suurus, väeüksuste koosseis ja struktuur ei ole kindlaks määratud. Seda muudetakse vastavalt korpuse lahinguülesannetele ja rinde vajadustele.

                                               

Kaitseministeerium

Kaitseministeeriumi valitsemisalas on: kaitsetööstuse arendamine kutsealuste kutsumine ajateenistusse kaitseväe ja Kaitseliidu tegevuse kontrollimine riigikaitse korraldamine ja seoses sellega ettepanekute tegemine riigikaitsepoliitika kujundamiseks riigikaitse elluviimine vastavate õigusaktide eelnõude koostamine kaitseväe ja Kaitseliidu rahastamine ja varustamine kaitseväe reservi arvestuse ja väljaõppe korraldamine mobilisatsiooni ettevalmistamine ja läbiviimine rahvusvahelise kaitsealase koostöö koordineerimine

                                               

Vaŭkavysk

Vaŭkavysk on linn Valgevenes Hrodna oblastis, Vaŭkavyski rajooni ja Vaŭkavyski külanõukogu halduskeskus. Asula nimi on poola keeles Wołkowysk, leedu keeles aga Valkaviskas. Linn asub Rośi jõe ääres. Nimi on slaavi päritolu, aga kui nime esimene pool tähendab selgelt hunti, on selle teise poolega lood palju segasemad. Võimalike tähendusvariantide hulgas on "kael", "kasv" ja "ulg". Tähendus "ulg" tulenevat sellest, et kui kohalik rahvas suurvürste jahil aitas, siis pidid nad loomi peletades ulguma kui hundid. Teine kohalik lugu räägib kahest röövlist, Volokost ja Visekist, kelle tabamise jär ...

                                               

Pooljagu

Pooljagu, ka grupp, on sõjaväeline jaost väiksem allüksus, mis koosneb reeglina 3.6 sõjaväelasest. Grupi koosseis sõltub otstarbest ja ülesandest. Grupp võib kuuluda kas jao koosseisu või olla allutatud vahetult kõrgemale üksusele. Samuti võidakse formeerida eriliste ülesannete täitmiseks ajutisi gruppe. Grupi koosseis võib olla jagatud lahingupaarideks. Grupi ülem on tavaliselt vanem sõdur kapral või nooremallohvitser. Oluliste ülesannete täitmiseks mõeldud spetsiaalset gruppi võib juhtida ka kõrgema auastmega sõjaväelane. Näiteks: meditsiinine evakuatsioonigrupp laskemoonagrupp tankitõrj ...

                                               

Admiral

Admiral merede emiir’, ka merede vürst’, merede valitseja’) on paljude riikide mereväe kõrge auaste.

                                               

Eesti NATO sõjalistes operatsioonides

Aastatel 1995–2004 tegutsesid Bosnias NATO juhitud rahutagamisjõud IFOR ja stabiliseerimisjõud SFOR, Eesti kaitsevägi on erinevatel missioonidel Bosnias ja Hertsegoviinas osalenud juba alates 1996. aastast, mil seal alustas tegevust ESTPLA-3 NATO rahutagamisjõudude IFOR koosseisus. 2. detsembril 2004 võttis Euroopa Liit NATO-lt missiooni üle. EUFORi sõjaline operatsioon ALTHEA/EUFOR-ALTHEA. Operatsiooni eesmärk on tagada Bosnia kodusõja lõpetanud Daytoni/Pariisi rahulepingu tingi­muste täitmine ning luua Bosnias ja Hertsegoviinas ohutu ja turvaline keskkond. Lisaülesanneteks on toetada end ...

                                               

Eesti Reservohvitseride Kogu

Eesti Reservohvitseride Kogu on Eesti mittetulundusühing, mille põhieesmärgid on osavõtt riigikaitse korraldamisest, rahva kaitsetahte kasvatamine ja Eesti reservohvitseride sotsiaalne ühendamine. Kogu on erakonnaväline. EROK tegutseb Tallinnas, aadressil Narva maantee 8.

                                               

Eesti riigikaitse

Eesti riigikaitse rajaneb KEHTETU Eesti kaitsejõududel, vabatahtlikel ühendustel ning välislepingutega sätestatud sõjalisel koostööl, mis toimib eelkõige Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni NATO raames. Eesti kaitsejõud põhinevad Eesti Kaitseväel, mis koosneb: Mereväest ja vabatahtlikul sõjaväelisel ühendusel Kaitseliidul. Õhuväest, ning Maaväest, Kaitsejõudude tööd juhib ja planeerib Kaitseväe Peastaap. Peastaabi peamine ülesanne on tagada kaitsejõude valmisolek riigi kaitsmiseks sõjalise tegevusega ning planeerib ja teostab Eestis operatsioone kõiki väeliike kaasates. Kaitseväe ülesand ...

                                               

Erna retk

Erna retk oli sõjalis-sportlik võistlus, mida peeti Eestis iga aasta augustis aastatel 1994–2011. Seda on nimetatud maailma üheks pikemaks ja raskemaks militaarvõistluseks. Võistlus oli rahvusvaheline. Aastatel 2004–2010 võitsid retke Eesti meeskonnad, 2003. aastal tulid võitjaks soomlased ja 2002. aastal hiinlased. Erna retke korraldas MTÜ Sõjalis-sportlik selts Erna, finantseeris kaitseministeerium. Peakorraldaja oli seltsi president Meelis Rätsep. Retkega mälestati Soome ja Saksamaa koostöös moodustatud, Talvesõjas osalenud eestlastest koosnenud luureüksuse Erna operatsiooni Eestis Nõuk ...

                                               

Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupp

Euroopa Liidu Põhjala lahingugrupp on Euroopa Liidu lahingugrupp, rahvusvaheline sõjaväeüksus, milles osalevad Rootsi, Soome, Norra, Iirimaa, Läti, Leedu ja Eesti. Põhjala lahingugrupi ülem oli 2011. aastal Rootsi kaitseväe brigaadikindral Stefan Andersson. 2015. aastal on Põhjala lahingugrupi komandör Rootsi kaitseväe kolonel Torbjörn Larsson. Põhjala lahingugrupi juhtriik on Rootsi, kes on põhivastutaja lahingugrupi ettevalmistamisel, koordineerib koostööd Põhjala lahingugrupis osalejate vahel ning suhtleb Euroopa Liidu institutsioonide ja teiste liikmesriikidega. Suurbritannia toetab la ...

                                               

Iisraeli relvaost

Iisraeli relvaost oli Mart Laari valitsuse ajal tehtud tehing, kus Eesti riik ostis Iisraeli riigifirmalt TAAS relvastust ja varustust 785 miljoni krooni eest.

                                               

Julius Kuperjanovi Selts

Julius Kuperjanovi Selts on aastast 1938 ja taasasutatuna aastast 2009 tegutsev Eesti selts. Selts muu hulgas tähtsustab Vabadussõjaga seonduvat, uurib Eesti sõjaväelase Julius Kuperjanovi ja teiste partisanide tegevusi, propageerib Julius Kuperjanovi ideid. Selts annab välja kahte tunnustust: Julius Kuperjanovi mälestusmedal ja Julius Kuperjanovi teeneterist. Aastast 2011 annab selts välja ajakirja Isamaa Ajaloovihik.

                                               

Julius Kuperjanovi teeneterist

Julius Kuperjanovi teeneterist on auhind, mida annab välja Julius Kuperjanovi Selts. Risti on saanud kuus isikut: Nr. 006 – Artur Sirk, postuumselt Vabadussõjalaste juht. Nr. 005 – Villu Kibena Kuperjanovi nimelise organisatsiooni eestvedaja nõukogude ajal, küüditatu Nr. 002 – Johannes Soodla, postuumselt Paju lahingu kangelane ja Kuperjanovi nimelise seltsi asutaja Nr. 001 – Julius Kuperjanov, postuumselt Nr. 003 – Ülo Adamson Kuperjanovi nimelise organisatsiooni eestvedaja nõukogude ajal, küüditatu Nr. 004 – Jüri Pertmann Tartu koolinoorte põrandaaluse organisatsiooni Kuperjanovlased ees ...

                                               

Kaitseressursside Amet

Kaitseressursside ameti põhiülesanded on vastavalt põhimääruse § 7.: -1 vahendada kaitseväe värbamisinfot, viia läbi värbamistoiminguid ja koguda tagasisidet värbamis- ja tööprotsessi kohta; kutsealuse kaitseväeteenistuskõlblikkuse otsustamine; mobilisatsiooniplaanidest ja sundkoormiste koondkavast tulenevate ülesannete täitmine; kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike arvestuse pidamine ja selleks andmete kogumine; kaitseväeteenistuskohustusest vabastamine ja registrist kustutamine; kaitseväekohustuslaste arstlikku komisjoni suunamine kaitseväeteenistuskõlblikkuse otsuse tegemiseks; ...

                                               

Kindralleitnant

Ameerika Ühendriikide maaväes, merejalaväes ja õhuväes on kindralleitnandi auaste Lieutenant General kolmetärnikindral neljast kindrali auastmest kolmas. Kõikides väeliikides on kindralite arv rangelt piiratud, lisaks tohib aktiivteenistuses olevatest kindralitest igas väeliigis ainult kuni 25% olla vähemalt kolmetärnikindralid. Erinevalt brigaadikindrali ja kindralmajori auastmest on kindralleitnandi auaste ajutine ja seotud vastava ohvitseri ametiga. See antakse ainult ohvitseri nimetamisel ametisse, mis seda auastet eeldab. Brigaadikindralid ja kindralmajorid nimetab niisugusesse ametis ...

                                               

Kolonel

Kolonel on sõjaväeline auaste paljudes riikides, sealhulgas Eesti kaitseväes. Kolonel vastab slaavi maades sealhulgas Venemaal polkovnikule ning Saksamaal, Šveitsis ja Norras ooberstile.

                                               

Männiku harjutusväli

Männiku harjutusväli on üks seitsmest Kaitseliidu kasutatavast sõjaväe harjutusväljast. Männiku harjutusväli on kõige lähedamal Tallinnale asuv harjutusväli. Eesti Kaitseväe koduleheküljel on võimalik tutvuda aja- ning asjakohase informatsiooniga.

                                               

NATO kooperatiivse küberkaitse kompetentsikeskus

NATO küberkaitsekoostöö keskus ehk K5 on üks NATO kompetentsikeskusi, asukohaga Tallinnas. Keskus asutati 14. mail 2008 ning sai NATO täisvolitused ja rahvusvahelise sõjalise organisatsiooni staatuse 28. oktoobril 2008. Umbes 60 palgalise töötajaga keskuse haldusalas on küberjulgeolekualane teadus- ja väljaõpe, samuti rahvusvahelised küberkaitseõppused. 2016. aastal Brüsselis toimunud kohtumisel leppisid NATO liikmesriikide kaitseministrid kokku, et küberruum on maa, õhu, vee ja kosmose kõrval alliansi viies tegevusvaldkond. "Maa-, mere- ja õhuväe kõrvale uut väeliiki ei teki. Aga me tagam ...

                                               

Riigikaitseõpetus

Riigikaitseõpetus on peamiselt kesk- ehk gümnaasiumiastmes õpetatav õppeaine, mis käsitleb üldistatuna ja algtasemel riigikaitselist või sõjanduslikku temaatikat.

                                               

Selts Scouts Rügement

Selts "Scouts Rügement" asutati 27. märtsil 1934. aastal Tallinnas Kaitseliidu Tallinna Maleva majas Eesti ohvitseride poolt, kes olid võidelnud Vabadussõja ajal 1918. aastal formeeritud Scouts Rügemendi ridades, mis oli hilisema Scoutspataljoni eelkäija. Selts koondas Scouts-väeosas võidelnud ohvitsere ja sõdureid ning andis 1936. aastal välja ajalooraamatu "Scouts Rügement Vabadussõjas", mis käsitles detailselt Vabadussõja lahinguid, kus väeosa osales. Raamatu koostajaks oli määratud leitnant Aarne Võting. Seltsi eestvõtmisel avati rügemendis teeninud Vabadussõjas osalenud meestele 06. j ...

                                               

Sõdur (ajakiri)

Sõdur on Eesti sõjandusajakiri, mida annab välja Eesti Kaitseväe küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskus. Sõduri peatoimetaja on Heiki Suurkask, toimetaja Raiko Jäärats, kujundaja Ivo Sokka, keeletoimetaja Diina Kazakova. Esimene number ilmus 26. märtsil 1919. aastal. 1940. aastal ajakiri suleti okupatsioonivõimude korraldusel. Ilmuma hakkas uuesti aastal 1992.

                                               

Sõjaväeteenistus

Mitte segi ajada mõistega ajateenistus Sõjaväeteenistus väeteenistus) on teenistus regulaar- või maakaitseväe- või muud vastavat tüüpi sõjaliste ülesannetega organisatsioonis kas elukutselise-, ajateenistuskohustust täitva-, mobiliseeritud- või vabatahtliku sõjaväelasena. Sõjaväelane kinnitatakse teenistuseks sõjaväelises organisatsioonis reeglina kindlale ametikohale, millega määratakse tema seisus või staatus ja ülesanne.

                                               

Tallinna garnison

Tallinna garnison on Tallinna kaitseks moodustatud sõjaväeliste üksuste ja ehitiste kogum. Garnisonil on olnud oma Tallinna Garnisoni Komandantuur ja vahipataljon. 1980. aastatel oli NSV Liidu relvajõudude Tallinna garnisonis umbes 20 000 sõjaväelast.

                                               

Viitseadmiral

Viitseadmiral on paljudes riikides kehtiv sõjaväeline auaste, mis on kõrgem kontradmiralist ja madalam admiralist. Maaväes vastab viitseadmiralile kindralleitnant.

                                               

Võidupüha

Võidupüha on Eesti riigipüha, mida peetakse 23. juunil alates aastast 1934. Sellega tähistatakse Eesti võitu Võnnu lahingus Landesveeri üle 23. juunil 1919 ja see on ka "eestlaste kõigi aegade võitude ja võitluste mälestuspäev, meenutamaks Lembitu päevil alanud lakkamatut võitlust eesti rahva olemasolu ja poliitilise vabaduse eest.". Võidupüha on eraisikutele kohustuslik lipuheiskamise päev. Võidupüha tähistamine on tseremoniaalselt seotud jaanipäeva tähistamisega 24. juunil.

                                     

ⓘ Eesti sõjandus

 • sport Peeter Kangro sõjandus Hans Kauri zooloogia Jakob Aunver usuteadus Paul Poom õigusteadus entsüklopeedia Eesti Entsüklopeedia saab teoks
 • Eesti kaitseminister on riigikaitse keskasutuse Kaitseministeeriumi poliitikust juht ja Eesti Vabariigi Valitsuse liige. Andres Larka, 24. veebruar 1918
 • räägib üldmõistest. Sõjanduse mõiste kohta vaata artiklit Liisuvõtmine sõjandus Liisuvõtmine ka liisutõmbamine, liisuheitmine, liisk, loos on kokkulepitud
 • Eesti kaitsejõud on Eesti riigikaitset teostavate organisatsioonide kogum. Kaitsejõud koosnevad järgmistest asutustest - organisatsioonidest: Kaitsevägi
 • liisupoisteks. Neid, kellele langes liisk, nimetati nekrutiteks. nekrutipüüdmine Eesti Entsüklopeedia. 5. köide: Käolised Mute. Tartu: Loodus, 1935, lk 398.
 • kodulugu, kunst, teadus, tehnika, merendus, lennundus, raudtee, post, loodus, sõjandus põllumajandus, muusika, teater, kirjandus, mänguasjad, disain, arhitektuur
 • farmaatsiavaldkonnas: GMO, LSD, DNA. Lühendid sotsiaalvõrkudes: LOL ja OMG. Sõjandus ja relvastus: RPG, AKM ISO koodid: EUR, GBP, JPY ja USD. IATA lennujaamakoodid:
 • korpus kaardiväe laskurkorpus tankikorpus kaardiväe tankikorpus ratsaväekorpus soomuskorpus Eesti Tuletõrje Korpus SS - korpus Armeekorpus Kadetikorpus
 • Kaitseministeerium on Eesti valitsusasutus, mis vastutab riigikaitse korraldamise eest. Kaitseministeeriumi valitsemisalas on: riigikaitse korraldamine
 • sõjakoolis või kaitseväeüksuses sõjapraktika ajal reservohvitseriks taotleja. Eesti kaitseväes nimetati kuni 1940. aastani aspirandiks Kõrgema Sõjakooli reservohvitseride
 • lahinguülesande täitmiseks ajutisi lahingugruppe või taktikalisi gruppe. Eesti sõjaväes nimetati 1940. aastani grupiks ka suurtükiväes ja õhutõrjes õhukaitse
 • sajandil rajatud mõisakompleks. Vaŭkavyskis asub Pjotr Bagrationi nimeline sõjandus - koduloomuuseum. Arheoloogilistel väljakaevamistel kolmel linna piiridesse
                                               

Liisuvõtmine (sõjandus)

Liisuvõtmine oli Venemaa keisririigi sõjaväeline toiming, mille käigus loositi välja need noormehed, kes pidid minema keisririigi sõjaväkke. Noormehi, kes tulid liisuvõtmisele kohale, nimetati liisupoisteks. Neid, kellele langes liisk, nimetati nekrutiteks.

                                               

Aspirant (sõjandus)

Aspirant on sõjakoolis või kaitseväeüksuses sõjapraktika ajal reservohvitseriks taotleja. Eesti kaitseväes nimetati kuni 1940. aastani aspirandiks Kõrgema Sõjakooli reservohvitseride klassi kasvandikku. Portupeeaspirant oli Sõjakooli lõpetanud aspirant, kes ajateenistuse lõppedes teenis väeosas edasi üleajateenijana, sooritades teenistus- ja juhtimise praktika. Teenistus- ja juhtimise praktika läbimine oli eelduseks Sõjakooli ohvitseriklassi astumisel.

                                               

Noorsõdur

Noorsõdur ehk noor on ajateenija esimestel teenistuskuudel. Tänapäeval Eesti sõjaväes seda nimetust enam ei kasutata. Selle asemel on nimetus reamees. Eesti sõjaväes on noorsõduri nimetust kasutatud 1990. aastatel ja Eesti esimesel iseseisvusajal.

                                               

10 aastat taastatud Kaitseväge

"10 aastat taastatud Kaitseväge" oli aastatel 2001–2004 Eesti Kaitseväe välja antav mälestusmedal inimestele, kellel oli tähelepanuväärseid teeneid Eesti Kaitseväe taasloomisel. Medal asutati 2001. aastal, kui Eesti Kaitsevägi tähistas oma taastamise 10. aastapäeva. Medali autor oli metallikunstnik Ene Walter.

Balti Kaitsekolledž
                                               

Balti Kaitsekolledž

Balti Kaitsekolledž on sõjaväeline kõrgem õppeasutus, mis asub Tartus. Kolledži peaeesmärgiks on koolitada kõrgemaid staabiohvitsere Balti riikide relvajõudude tarbeks.

                                               

Eagle Guardian

Operatsioon Eagle Guardian on NATO regionaalne salajane plaan, et kaitsta Poolat ja Balti riike Venemaa võimaliku sõjalise ründamise korral. Plaan sai valmis 2010. aastal. Ehkki plaan oli salastatud, siis WikiLeaksi kaudu jõudis see avalikkuseni.

                                               

Eesti Kaitsetööstuse Liit

Eesti Kaitsetööstuse Liit on mittetulundusühing, mis ühendab kaitsetööstuses tegelevaid ettevõtteid Eestis. EDIA asutati 2009. aastal. 2012. aastal moodustati kaitse- ja julgeolekutööstuse klaster Estonian Defence and Security Innovation Industry Cluster, kuhu kuulub 16 liiget: Terramil Galvi-Linda Eli Bristol Trust Semetron Milrem Threod Systems Skeleton Technologies Eesti Kaitsetööstuse Liit Toci Nordic Armoury Bytelife Solution Defendec Baltic Workboats Baltflex Telegrupp BHC Laboratory

                                               

Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts

Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis kogub Eesti Kodukaitse ajaloolist pärandit ning korraldab üritusi ja Eesti Kodukaitse endiste liikmete tunnustamist. Selts tegutseb Tallinnas.

                                               

Eesti Vabadusvõitluse Muuseum

Mitte segi ajada Eesti Vabadussõja Muuseumiga Eesti Vabadusvõitluse Muuseum on Eesti sõjandusmuuseum Lagedil. Muuseum kuulub mittetulundusühingule, mille juhataja on muuseumi asutaja Johannes Tõrs. Muuseum asub Lagedil, Pirita jõekäärus olevas Külma pargis, kuhu on rajatud president Konstantin Pätsi venna Voldemar Pätsi kunagise maja koopia.

                                               

Erna Selts

Erna Selts on Eesti selts, mis muu hulgas korraldab sõjalisi üritusi. Selts registreeriti 1999. aastal. Selts on nime saanud Teise maailmasõja ajal moodustatud eriüksuse Erna järgi. Selts on ise või koos teiste organisatsioonidega või asutustega korraldanud muu hulgas Erna retke, Utria dessanti ja Admiral Pitka luurevõistlust.