Back

ⓘ Politoloogia mõisteid
                                     

ⓘ Politoloogia mõisteid

 • Autonoomia
 • Alampalk
 • Aatomidiplomaatia
 • Autoritarism
 • Asabīyah
 • Abilinnapea
 • Asutav kogu
 • Avatud ühiskond
 • Agitatsioon
 • Ameerika erandlikkus
 • Amet
 • Absoluutne häälteenamus
 • Avatud nimekiri
 • Agraarpoliitika
 • Ajakirjandusvabadus
 • Altpoolt tulev algatus
 • Agraarsotsialism
 • Asumaa
 • Aristokraatia
 • Avalik teenus
 • Absolutism
 • Apartheid
 • Avalik huvi
 • Autoritaarne režiim
 • Avalik arvamus
 • Abiminister
 • Avatud maailmaühiskond
                                     

1. D

 • Demarkatsioonijoon
 • Dünastia
 • Demokraatia arendamise sihtasutus
 • Demarkatsioon
 • Demokraatia indeks
 • Demokraatia
 • Demokraatlikud vabadused
 • Doominoteooria
 • Droopi kvoot
 • Demokratiseerimine
 • DHondti meetod
 • Doktriin
 • Despootia
 • Diktatuur
                                     

2. E

 • Esimene maailm
 • Euroopa Liidu kolmik
 • Erakond
 • Eliit
 • Emiraat
 • Esindamine
 • E-riik
 • Ettevõtluspoliitika
 • Esindajatekoda
 • Euroopa kontsert
 • Etatism
 • Eksiilvalitsus
 • Esindusdemokraatia
 • Euroopastumine
 • Eluruum
 • Emamaa
 • Enamus
                                     

3. H

 • Hagenbach-Bischoffi meetod
 • Heaoluriik
 • Harei kvoot
 • Hegemoonia
 • Hääletamine
 • Haugi mälu
 • Huvikaitse
 • Humanitaarne interventsioon
 • Hääletus
 • Huvirühm
 • Hääleõigus
 • Haigekassa
                                     

4. K

 • Kvoot
 • Kodanikuaktiivsus
 • Koalitsioon
 • Kolmas maailm
 • Konservatiivne revolutsioon
 • Konstitutsiooniline monarhia
 • Kurjuse telg
 • Konföderatsioon
 • Kohtuvõim
 • Kodanik
 • Kinnine nimekiri
 • Kodusõda
 • Kafka sündroom
 • Kodanikuühiskond
 • Konservatiivne liberalism
 • Kremloloogia
 • Küünraprintsiip
 • Kodanikualgatus
 • Külm sõda
 • Kollektivism
 • Konservatism
 • Kriisikolle
 • Kommunitarism
 • Kaksikmonarhia
 • Kroonikoloonia
 • Kristlik demokraatia
 • Kompensatoorne fiskaalpoliitika
 • Kosmopoliit
 • Konsul
 • Koloniaalimpeerium
 • Kaitseseisukord
 • Keiser
 • Kurultai
 • Kodanikkond
 • Kolonialism
 • Käsumajandus
 • Kontrrevolutsioon
 • Kriminaalpolitsei
 • Käsukorrapoliitika
 • Kvalifitseeritud häälteenamus
 • Kollaboratsioon
 • Kodanikupalk
 • Kinnipeetavate valimisõigus
 • Kasulik idioot


                                     

5. L

 • Liberaalne rahvuslus
 • Liberaalne konservatism
 • Libertarism
 • Liberaalne natsionalism
 • Lobitöö
 • Läbikukkunud riik
 • Lehmakauplemine
 • Lihthäälteenamus
 • Libertaarsotsialism
 • Liberaalne demokraatia
 • Liberaalne valitsustevahelisus
 • Liberaliseerumine
                                     

6. M

 • Ministeerium
 • Madala intensiivsusega konflikt
 • Mäss
 • Militarism
 • Monarh
 • Majoritaarne valimissüsteem
 • Majandusliit
 • Mandaat
 • Mitmeparteisüsteem
 • Majanduspoliitika
 • Meritokraatia
 • Maffiariik
 • Maareform
 • Minister
 • Mitmemandaadiline valimisringkond
 • Majandusdemokraatia
 • Monarhia
 • Modernne riik
 • Militaarriik
 • Marksistlikud rahvusvaheliste suhete teooriad
                                     

7. O

 • Otsast lõpuni kontrollitavus
 • Osalusdemokraatia
 • Opteerumine
 • Omavalitsus
 • Opositsioon
 • Otsustusinstitutsioonid
 • Otsedemokraatia
 • Omavalitsusüksus
 • Ohlokraatia
                                     

8. P

 • Preetor
 • Partei
 • Parempoolsus
 • Põhiseadus
 • Poolpresidentaalne vabariik
 • Poliitikast võõrandumine
 • Piirivalve
 • Pingelõdvendus
 • Protektoraat
 • Peibutuspart
 • Paariariik
 • Panarabism
 • Parlamentarism
 • Parlament
 • Parlamentaarne monarhia
 • Poliitiline reklaam
 • Poliitiline liikumine
 • Poliitik
 • Preventiivsõda
 • Põllumajanduspoliitika
 • Populism
 • Prefekt Vana-Rooma
 • Poliitiline spekter
 • Proletariaadi diktatuur
 • Propaganda
 • Protektsionism
 • Progressiivne tulumaks
 • Poliitikaanalüüs
 • Putš
 • Peretoetused
 • Plutokraatia
 • Parlamentaarne vabariik
 • Presidentaalne vabariik
 • Poliitiline filosoofia
 • Pluralism
 • Propreetor
 • Parempopulism
 • Polüarhia
 • Poliitika
 • President
 • Põhisissetulek
 • Politoloogia
 • Promagistraat
 • Portfellita minister
 • Personaalunioon


                                     

9. R

 • Rahvuslik julgeolek
 • Religioonipoliitika
 • Rahvusvaheline julgeolek
 • Rahvusülesus
 • Riigieelarve
 • Russofoobia
 • Rahvaesindaja
 • Rekvireerimine
 • Revolutsioon
 • Riigipööre
 • Rahvastikupoliitika
 • Rahvusvaheliste suhete teooriad
 • Riigipiir
 • Riikide kadrill
 • Repressioon
 • Riik riigis
 • Radikaaldemokraatia
 • Riigikapitalism
 • Riigivanem
 • Riigikogu
 • Ratsionaalse valiku teooria
 • Riigihoidja
 • Rahvusvaheline arenguabi
 • Rojalism
 • Raehärra
 • Riigikaitse
 • Reaalunioon
 • Repatrieerimine
 • Referendum
 • Riik
 • Rantjeeriik
 • Riiklik lepitaja
 • Riigikord
 • Riigistamine
 • Reaktsionäär
 • Relvarahu
 • Rahva võim
 • Rahvuslik konservatism
 • Reaktsioon
 • Rahandusminister
 • Rahvusvahelised suhted
 • Riigivorm
 • Riigikogu fraktsioon
 • Regionaalpoliitika
 • Riigipea
 • Realism rahvusvahelised suhted
 • Rahvusriik
 • Riikide klassifikatsioonid
                                     

10. S

 • Sõda
 • Sõjaseisukord
 • Sotsiaalpoliitika
 • Storting
 • Sotsiaaldemokraatia
 • Sabotaaž
 • Suurimate ülejääkide meetod
 • Sooline võrdõiguslikkus
 • Sotsiaalriik
 • Sotsiokraatia
 • Senaator
 • Samtgemeinde
 • Sõjaline doktriin
 • Seadusandlik võim
 • Suurima keskmise meetod
 • Senat
 • Setsessioon
 • Sotsialistlik riik
 • Sainte-Lague meetod
 • Sandinism
 • Sinjoriia
 • Sotsiaalkindlustus
 • Survegrupp
 • Spiiker
 • Suurtükilaev
 • Sotsiaalhoolekandeminister
                                     

11. T

 • Totalitaarne režiim
 • Tsivilisatsioonide kokkupõrge
 • Tehnokraatia
 • Tsüklilisus rahvusvahelistes suhetes
 • Täidesaatev võim
 • Teenistusaste
 • Tetrarhia
 • Teokraatia
 • Teine maailm
 • Turumajandus
 • Töötuskindlustus
 • Tõejärgne poliitika
 • Tööpartei
 • Tsentraliseeritud riik
                                     

12. V

 • Valimispäev
 • Valimisõigus
 • Vähimarenenud riigid
 • Vaba riigilinn
 • Valimisliit
 • Välispoliitika
 • Valitsemine
 • Viies kolonn
 • Valimiskünnis
 • Vaikuse spiraal
 • Vasaktsenter
 • Valitsuskabinet
 • Vasallriik
 • Vastupoliitika
 • Valitsusjuht
 • Vägivallatus
 • Vasakpoolsus
 • Võim
 • Vallavanem
 • Valija
 • Voolav demokraatia
 • Väikeriik
 • Vaatleja
 • Võrdeline valimissüsteem
 • Valimissüsteem
 • Valitsuskriis
 • Valitsusvorm
 • Vestfaali süsteem
 • Valitsustevahelisus
 • Valitsus
 • Valimised
 • Veetše
 • Valimisringkond