Back

ⓘ Poliitika
                                               

Pluralism

                                               

Esindus

Esindus poliitika, üksikisiku võime mõjustada poliitikat Esindusdemokraatia Rahvusvahelise NGO esindus – Rahvusvahelise valitsusvälise organisatsiooni INGO missiooni esindav amet Alaline esindus, diplomaatilise esinduse tüüp Üksikisikute gruppide või ettevõtete huvides läbiviidav kuluaaripoliitika Õiguslikku esindamist ehk advokaaditeenust osutavad juristid

                                               

Normaliseerimine (täpsustus)

Normaliseerimine on mitmetähenduslik sõna. Andmete normaliseerimine on andmebaasis olevate andmete korrastamine andmete kordumise ja vastuolude vältimiseks Normaliseerimine on terase kuumutamine 50.60 °C võrra üle kriitilise punkti, hoidmine nimetatud temperatuuril ja jahutamine seisvas õhus. Normaliseerimine oli Praha kevade järgne jäiga poliitika periood Tšehhoslovakkias. Normaliseerimine filosoofia

                                               

Ekspansioon (täpsustus)

Ekspansioon on paisumine, laiumine, levimine. Ekspansionism ehk ekspansioonipoliitika on ekspansiooni toetav poliitika. Ekspansioon on poliitikas ja majanduses riigipiiride laiendamine, uute turgude ja asumaade hõivamine. Ekspansioon on riigi kiire areng majanduses. Ekspansioon on bioloogias liigi levila suurenemine. Ekspansiivne inimene ei hoia end tunnete väljendamisel tagasi ja reageerib kõigele tormakalt. Vaimuhaigetel näiteks võib olla suurusehullustus.

                                               

Kaasaegse Arengu Instituut

Kaasaegse Arengu Instituut on Moskvas tegutsev mõttekoda, mis deklareerib oma eesmärgina parimate ekspertide ühendamise riikliku poliitika tähtsamaid suundi puudutavate dokumentide väljatöötamiseks ja ettepanekute ettevalmistamiseks. Organisatsiooni juhatuse esimees on Igor Jurgens. Instituudi hoolekogu juht on Dmitri Medvedev. Instituut asutati Infoühiskonna Arengu keskuse Центр развития информационного общества; РИО-Центр baasil. Viimane tegutses ajal, mil Medvedev oli asepeaminister Medvedevi vastutusel olnud nõndanimetatud rahvusprojektide elluviimise ekspertnõukoguna.

                                               

Rangaku

Jaapani rangaku oli esialgu läbi Dejimas asunud Hollandi enklaavi esindajatega toimunud kontaktide teadmiste saamine ja kogumine Läänes toimuvatest arengutest. Selle lisandusid järk-järgult tehniliste leiutiste näidiste saamine, raamatute tõlkimine, koolide rajamine ja lõpuks ka õpilaste vahetamine. Rangaku võimaldas Jaapanil olla kursis Lääne teaduse ja tehniliste saavutustega ning pidada mõneti sammu Lääne tehnoloogia ja meditsiiniga perioodil kui maa oli 1641.–1853. aastatel välismaalaste jaoks Tokugawa shogunaadi 1603 1867. rahvusliku isolatsiooni poliitika sakoku tõttu suletud. Seeläb ...

                                               

Innovatsioonisüsteemid

Innovatsioonisüsteeme saab kategoriseerida mitmel viisil. Üks viis on eristada neid riikide, regioonide, tehnoloogiate põhiselt. tegevusvaldkondade, Kõik eelpool kirjeldatud kategooriad põhinevad teadmuse loomisel, edasikandumisel ja kasutamisel. Süsteemid koosnevad komponentidest, nende seostest ja omadustest ning atribuutidest. Innovatsioonisüsteeme saab käsitleda ka näiteks füüsilises või geograafilises mõõtmes. Mõnikord keskendutakse konkreetsele riigile või piirkonnale, mis seejärel määrab süsteemi geograafilised piirid. Kõikidel muudel juhtudel põhinetakse sektori või tehnoloogia vaa ...

                                               

Aušrinė Armonaitė

Aušrinė Armonaitė on Leedu poliitik. Ta on alates 11. detsembrist 2020 Leedu majandus- ja innovatsiooniminister. Ta lõpetas aastal 2007 Vilniuse Mykolas Biržiška gümnaasiumi. Ta omandas aastal 2012 Vilniuse Ülikooli rahvusvaheliste suhete ja politoloogia instituudis bakalaureusekraadi politoloogias ning aastal 2014 magistrikraadi avaliku poliitika analüüsis. 11. detsembrist 2020 on ta Leedu majandus- ja innovatsiooniminister.

                                               

Sanskritikeelne kirjandus

India kirjanduse vanima kihistuse moodustavad veedade usundi religioossed tekstid. Olulisimate sanskritikeelsete teoste hulka kuuluvad veedad, upanišadid ja kaks mahukat eepost "Mahābhārata" ja "Rāmājana". Tekstid käsitlevad hinduismi mütoloogiat ja usundiga seotud teemasid. Lisaks loodi sanskriti keeles palju muid olulisi teoseid religiooni, filosoofia, poliitika ja teaduse alal. Veedakirjanduse tuum on neli veedat. Tähtsaim neist on Rigveda, mille vanimad osad pärinevad tõenäoliselt 15.–13. sajandist eKr. See koosneb rohkem kui tuhandest hümnist, milles aarja preesterluuletajad ülistavad ...

                                               

Jaapan Esimeses maailmasõjas

Jaapan osales Esimeses maailmasõjas aastatel 1914–1918 Antanti poolel koos Venemaa, Prantsusmaa, Suurbritanniaga. Nende vastu sõdisid Kolmikliiduga Saksamaa, Austria-Ungari ja Itaaliaga. Jaapanil oli Esimeses maailmasõjas oluline roll mereteede kindlustamisel Vaikse ookeani lääneosas ja India ookeanis Saksa mereväe vastu. Poliitiliselt kasutas Jaapan võimalust laiendada oma mõjusfääri Hiinas ning taotles tunnustust sõjajärgse geopoliitika suure jõuna. Esimese maailmasõja esimestel nädalatel andis Jaapan Ühendkuningriigile lubaduse, et ta astub sõtta, kui tal õnnestub seeläbi haarata Saksam ...

                                               

Kirishitan

Kirishitan on 16 17. sajandil tekkinud roomakatoliku kristluse vool Jaapanis. Seda sõna kasutatakse nii usundi enda kui ka selle järgijate tähistamiseks. Termin tuleneb portugali keelest. Sõnaühend kakure kirishitan 隠れキリシタン, カくレキリシタン tähistab varjatud/sala-/krüptokristlust, millega viidatakse eelkõige kristlusele Jaapanis selle keelustamise ajal põrandaaluse religioonina 17 19. sajandil sõna 隠れる kakureru tähendab jaapani keeles peitu pugema. Viitamisel teistele kristluse vormidele Jaapanis kasutatakse üldiselt inglise keelest üle võetud terminit kirisuto jaapani keeles キ ...

                                     

ⓘ Poliitika

Poliitika on protsess, mille käigus erinevate sotsiaalsete subjektide sihikindla tegevuse tulemusena jõutakse otsusteni, mis määravad neist subjektidest koosnevas sotsiaalses grupis või gruppidevahelistes suhetes kehtivad reeglid.

Enamasti peetakse poliitikast rääkides silmas riike või riikidevahelisi suhteid mõjutavate otsuste tegemist, milles osalevad poliitikud ja parteid. Poliitika tähendab siiski ka muude sotsiaalsete gruppide, sealhulgas ettevõtete ja organisatsioonide vahelisi ja siseseid võimusuhteid puudutavaid otsuseid. Kuigi algselt on poliitikat seostatud ainult avaliku sfääriga, on seda mõistet üle kantud ka erasfäärile.

Poliitiliste otsuste tegemises osalevad erinevate huvidega sotsiaalsed subjektid, kasutades argumenteerimist ja aktsioone. Poliitilise tegevusel tulemusel saavad isikud, parteid, organisatsioonid jne võimule riigis ja omandavad mõjuvõimu ühiskonnas.

Vajadus poliitika järele tuleneb sellest, et sotsiaalsetes gruppides sealhulgas ühiskonnas on erinevate huvide ja arvamustega sotsiaalseid subjekte ehk teiste sõnadega on olemas sotsiaalne konflikt. Poliitiliste otsuste tegemisel tuleb saavutada kokkulepe, mis eeldab kompromissi erinevate huvide ja arvamuste vahel.

                                     

1. Vaata ka

 • sotsiaalpoliitika
 • fiskaalpoliitika
 • Eesti poliitika
 • rahasüsteem
 • poliitikaanalüüs
 • maailma parteide loend
 • maailma poliitikute loend
 • rahapoliitika
 • parteide loend riikide kaupa
 • politoloogia
 • politoloogia mõisteid
 • õiguspoliitika
 • politoloogide loend
                                     

2. Välislingid

 • Poliitika ja valitsemise alused. Kõrgkooliõpik. Autorid: Mari-Liis Jakobson, Leif Kalev, Ott Lumi, Rein Ruutsoo, Tõnis Saarts, Georg Sootla, Anu Toots, Raivo Vetik. 2011, PDF-fail allalaaditav