Back

ⓘ Demograafia mõisteid
                                     

ⓘ Demograafia mõisteid

 • Abieluühendus
 • Abielusündimus
 • Abielulahutus
 • Abielu tühistamisotsus
 • Abiellumuse üldkordaja
 • Allasum
 • Abielupaar
 • Aastakeskmine iibekordaja
 • Aastakordaja
 • Aktiivne rahvastik
 • Ajude äravool
 • Abieluinimeste taastekordaja
 • Abieluinimeste lahutumuse üldkordaja
 • Abielusündimuse kestuskordaja
 • Abikaasade vanusevahe
 • Abielu lõppemine
 • Abielu lahutamatus
 • Asundus
 • Abikaasa
 • Abiellumisränne
 • Abiellumissagedus
 • Aastakeskmine kordaja
 • Abiellumuse brutotabel
 • Abiellumise edasilükkamine
 • Abiellumine
 • Abielunaine
 • Abielulahutusakt
 • Abiellumisvanus
 • Abielus mees
 • Abiellumuse vanuskordaja
 • Abielueelne rasedus
 • Abieluseadus
 • Abielulisus
 • Asustus
 • Abielulaps
 • Aas
 • Abielu
 • Abieluakt
 • Abielumees
 • Abikaasakandidaat
 • Abiellumiskuulutus
 • Ahelküla
 • Alev
 • Abiellumiseelne arstlik läbivaatus
 • Abiellumisluba
 • Abielu kestus
 • Abiellumuse netotabel
 • Abiellumuskordaja
 • Abielusündimuse vanuskordaja
 • Abielukomponent
 • Abielusündimuskordaja
 • Abielu jõustumine
 • Abielusündimuse erikordaja
 • Abiellumustabel
 • Absoluutne iive
 • Aasta jooksul täitunud vanus
 • Abielutava
 • Abielutunnistus
 • Abieluinimene
 • Abiellumisvanuse alampiir
 • Abielu registreerimine
 • Asula
 • Abielu lõppemise tõenäosus
 • Aasta suremistõenäosus
 • Abieluline kooselu
 • Abielujärjekord
 • Abiellumus
                                     

1. D

 • Demograafiline kriis
 • Demograaf
 • Demograafia
 • Demograafiline plahvatus
 • Demograafiline üleminek
 • Demograafiline vetsupott
 • Demograafilis-majanduslik paradoks
 • Demograafiline tööturusurve indeks
                                     

2. L

 • Linnastumine
 • Linnaosa
 • Linnastumise määr
 • Linnaregioon
 • Loomuliku iibe kordaja
 • Loomulik iive
 • Linnaline asula
 • Laste suremus
 • Linn
 • Laulatus
 • Linnastu
 • Laste suremuskordaja
                                     

3. R

 • Ridaküla
 • Rahvastiku taastumine
 • Rändeiive
 • Rahvastiku juurdekasv
 • Rahvastikugeograafia
 • Ränne
 • Remigratsioon
 • Rahvastik
 • Rahvastikupüramiid
 • Rahvaloendus
 • Rahvaarv
 • Rahvastiku vananemine
 • Rahvastiku suurus
 • Rahva ja eluruumide loendus
 • Rahvastikupoliitika
                                     

4. S

 • Suremuskordaja
 • Sumbküla
 • Summaarne sündimuskordaja
 • Suurlinnapiirkond
 • Suurpere
 • Suurlinn
 • Sündimuse kogukordaja
 • Sünd
 • Sündimuse erikordaja
 • Standarditud sündimuskordaja
 • Surnultsünd
 • Seaduslik sünd
 • Suremus
 • Siseränne
 • Sündimuskordaja
 • Sündimuse üldkordaja
 • Sündimus
 • Suremuse üldkordaja
 • Sündimatus