Back

ⓘ Mehhanismide ja masinate teooria mõisteid
                                     

ⓘ Mehhanismide ja masinate teooria mõisteid

 • kaovõimsus
 • kaksiknookurmehhanism
 • kiirusplaan
 • kardaanliigend
 • kiirendusplaan
 • kinemaatiline skeem
 • kuliss-väntmehhanism
 • kangmehhanism
 • kaksikväntmehhanism
 • kruvimehhanism
 • kaksikuniversaalliigend
 • konsoolne vänt
 • kinemaatiline ahel
 • kõrgpaar
 • keraliigend
 • kinnislüli
 • kiiruse pulseerimine
 • kiilmehhanism
 • kiirusregulaator
 • kinemaatiline paar
 • keps
 • kiikkang
 • kiirkäik
 • kerapaar
 • kiirtaandusmehhanism
 • kiikkangmehhanism
 • ketasnukk
 • kroonratas
 • kaotegur
 • keskratas
 • kaksikkulissmehhanism
 • korrektsioonitasand
 • koonusplanetaarmehhanism