Back

ⓘ Põllumajanduse mõisteid
                                     

ⓘ Põllumajanduse mõisteid

 • avamaa
 • agrokliimavööde
 • ale
 • agrokliima
 • arboritsiid
 • agrokemikaal
 • agrotehnika
 • allakülv
 • aasluharohumaa
 • agroökosüsteem
 • autbriiding
 • ader
 • aretus
 • alepõld
 • ainukultuur
 • agromullateadus
 • akaritsiid
 • agronoomia
 • agronoom
 • aiandusagronoomia
 • akvapoonika
 • agrokliima ressursid
 • astel
 • agrohüdroloogia
 • aretusprogramm
 • agroklimatoloogia
 • aborigeenne tõug
 • agrokeemia
 • aun
                                     

1. K

 • kartul
 • kahjurid
 • kultuurkarjamaa
 • kandepuud
 • kolmeväljasüsteem
 • kattevili
 • karusloomakasvatus
 • kubu
 • kuhi
 • karjaaed
 • koppel
 • karjalase
 • künd kündmine
 • kaevekepp
 • konsulent
 • kombainer
 • kütis
 • künnivõistlus
 • kuivendus
 • kolhoos
 • külvivolinik
 • karjane
 • kuhjamaa
 • külvinädalad
 • kiks
 • kultuurrohumaa
 • kultuurniit
 • karuäke
 • kartulipanek
 • küün
 • käristi
 • kammits
 • kärbis
 • koot
 • kartulivõtt
 • kesik
 • kaer
 • kõrrekoorel
 • kesa
 • külvik
 • kaheväljasüsteem
 • kasurid
 • karjamaa
 • kombain
 • karjakontrolliühistu
 • külimit
 • kännujuurimine
 • kopra
 • küülikukasvatus
 • koormapuu
 • katmikehitis
 • koresööt
 • kliid
 • kultuurtaim
 • külv
                                     

2. L

 • looduslik niit
 • lihaloom
 • laamakasvatus
 • lüpsja-lehmatalitaja
 • lüps
 • lüpsilehm
 • lüpsikari
 • lambarauad
 • looduslik rohumaa
 • looduslik karjamaa
 • lambavill
 • lihaveis
 • laut
 • loogused
 • lihaveisekasvatus
 • langemisarv
 • lüpsivõistlus
 • lehisviht
 • lüpsioperaator
                                     

3. M

 • maaviljelussüsteem
 • mullikas
 • mahepõllumajandus
 • maisikasvatus
 • maade haaramine
 • magasiait
 • maaviljelus
 • mullaväsimus
 • maaparandus
 • mehhanisaator
 • magasivili
 • maherohumaa
                                     

4. P

 • põllumajandus
 • põllumeesteselts
 • piimküpsus
 • põllutöönäitus
 • põldhein
 • põllutöö
 • põld
 • piimaühistu
 • põllumajandusloendus
 • põllumajandusühistu
 • parmas
 • põllumajanduse mehhaniseerimine
 • põllukultuur
 • permakultuur
 • põlispõllundus
 • põhk
 • pudrett
 • põllumajandusgeograafia
 • põhjapõdrakasvatus
 • piimapukk
 • puiskarjamaa
 • pahmamine
 • põllumajandusnäitus
 • põllumajandussaadus põllumajandussaadused
 • põllumajandusmasin
 • põllumajandusmaa
 • põllurull
 • pahmas
                                     

5. R

 • randaal
 • raamatupidamistalu
 • rohumaa
 • Roundup
 • rauts
 • roheline revolutsioon
 • rabamine
 • ropsimine
 • rukis
 • rehi
 • rohumaaviljelus
 • rohi
 • rehepeks
 • rabamispink
 • rehepeksumasin
 • rohujahu
 • raats
                                     

6. S

 • sibulakasvatus
 • sovhoos
 • seemnekasvatus
 • saagikus
 • segakultuur
 • seenekasvatus
 • skarifitseerimine
 • seakasvatus
 • söödalisandid
 • segetaaltaim
 • sirp
 • sõnnik
 • sööt põld
 • sigala
 • suvivili
 • sööt
 • sinsemilla
 • saad
 • sordiaretus
 • söödataim
 • seemnesegu
 • segaviljelus
 • silo
 • seatalitaja
 • seafarm
 • söödakultuur
 • sari
 • süsinikupõllundus
 • sookuivendus
                                     

7. T

 • talivili
 • tõulava
 • taluperemees
 • täppiskülvik
 • talusulane
 • traktor
 • taimekasvatus
 • teraviljakasvatus
 • taimekaitse
 • teraviljakombain
 • tõuraamat
 • tõuaretus
 • tirinui
 • tõutunnistus
 • tõug
 • tuulamine
 • talumajand
 • täisküpsus
 • tapaloom
 • talu
 • teravili