Back

ⓘ Tehnoloogia valmidusastmed
Tehnoloogia valmidusastmed
                                     

ⓘ Tehnoloogia valmidusastmed

Tehnoloogia valmidusastmed on kontseptsioon, mis võimaldab hinnata arendatava tehnoloogia küpsust ja seda, kui kaugel on tehnoloogia turuvalmidusest.

Mõiste võttis esmakordselt kasutusele 1980-tel NASA. Hiljem on tehnoloogia valmidusastmete kontseptsiooni kasutusele võtnud mitmed teisedki organisatsioonid, sealhulgas Euroopa Komisjon. Kõige levinum on üheksa-astmelise skaala kasutamine.

Euroopa Komisjoni defineeritud tehnoloogia valmidusastmed on:

  • tehnoloogia valmidusaste – tehnoloogia prototüüp on testitud ja demonstreeritud töökeskkonnas näiteks tehnoloogia on töökeskkonnas peaaegu täielikult toimiv
  • tehnoloogia valmidusaste – tehnoloogia on valmis ja kontrollitud näiteks tehnoloogia arendamine on lõpetatud ja integreeritud muude seotud süsteemidega
  • tehnoloogia valmidusaste – uuritakse tehnoloogia põhiprintsiipe näiteks alusuuringud ja kirjanduse ülevaated
  • tehnoloogia valmidusaste – oluliste näitajate ja kontseptsiooni katseline tõestus näiteks analüütilised ja laboratoorsed uuringud
  • tehnoloogia valmidusaste – tehnoloogia toimib töökeskkonnas näiteks tehnoloogia on põhjalikult testitud töökeskkonnas ja täielikult integreeritud
  • tehnoloogia valmidusaste – tehnoloogia on kontrollitud asjakohases keskkonnas näiteks testimine simuleeritud keskkonnas, valmis prototüüp
  • tehnoloogia valmidusaste – tehnoloogia on demonstreeritud asjakohases keskkonnas näiteks tehnoloogia toimimine tõendatud asjakohases simuleeritud keskkonnas
  • tehnoloogia valmidusaste – tehnoloogiline kontseptsioon on sõnastatud näiteks sõnastatakse vajalikud analüütilised uuringud ja katsed või nende läbiviimise metoodika
  • tehnoloogia valmidusaste – tehnoloogia komponentide töö on kontrollitud laboris näiteks tehnoloogia komponentide projekteerimine, arendamine ja laboris testimine

Tehnoloogia valmidusastmeid kasutatakse näiteks tehnoloogia arendamisel juhtimisotsuste tegemiseks, riskide hindamisel ning teadus- ja arendustegevuse rahastamisel.