Back

ⓘ Arhitektuuri mõisteid
                                     

ⓘ Arhitektuuri mõisteid

 • aardam
 • ahu
 • apsiid
 • arhitraav
 • alkoov
 • auhoov
 • aidamade
 • arhivolt
 • Ateena harta
 • aken
 • ampiir
 • aganik
 • astmikviil
 • atika
 • atlant
 • astmikportaal
 • aampalk
 • avalikustamise strateegia
 • arkaad
 • arkosoolium
 • ambrasuur
 • aatrium
 • anttempel
 • aknasillus
 • atikakorrus
 • arabesk
 • anfilaad
 • arhitektuuristiil
 • anteemion
 • ansambel
 • antresool
 • abiparred
 • abakus katteplaat
 • arhitekt
 • altaan
                                     

1. B

 • brüsseliseerimine
 • baas
 • belvedere
 • bukranionornament bukranionfriis
 • bestiasammas
 • basiilika
 • balustraad
 • bifoorne aken
 • bergfried
 • bema
 • bastei
 • blobism
 • bastion
 • baldahhiin
 • barbakaan
 • barakk
 • bolvärk
 • baptisteerium
 • beletaaž
 • basteitorn
 • brutalism
                                     

2. D

 • donžoon donjon ehk peatorn
 • Dooria stiil
 • DOCOMOMO International
 • dekoor
 • dornse dörnse
 • domikaalvõlv
 • dansker
 • deambulatoorium
 • diele
 • Diafragma arhitektuur
 • dormitoorium
 • detailplaneering
 • drenaaž
                                     

3. E

 • ehitusluba
 • eklektitsism
 • etik
 • entaas
 • ehisraamistik
 • edikula
 • esindustraditsionalism
 • ematala
 • eend
 • epitaaf ehk hauakiri
 • ehisviil
 • empoor
 • epigraaf ehk raidkiri
 • eskarp
 • eeskoda
 • eksterjöör
 • ehitismälestis
 • ehitusmäärus
 • erker
 • etikukivi
 • ehitusjoonis
 • eendtugi
 • ešogett
 • ehisnael
 • ekspressionism
                                     

4. H

 • hüpar
 • hüpokaustahi
 • haljasvöönd
 • härrastemaja
 • harjakivi
 • haudehitis
 • hanemaja
 • horisontaallaudis ehk rõhtlaudis
 • hoone
 • härjasilmaken
 • hruštšovka
 • hall
 • hospiits
 • hansagootika
 • haritorn
 • historitsism
 • hoburaudkaar
 • hagerik
 • harjalatt ehk harjapärlin
 • hammaslõige hammasfriis
 • heimat-stiil
                                     

5. K

 • kastell
 • köisfriis
 • korstnakrae
 • kahhel
 • kolmikleht
 • kokošnikumotiiv
 • korter
 • konvendihoone
 • krabi
 • korstnajalg
 • kanefoor
 • kuivmüüritis
 • koerakaelanurk
 • kalasiirik
 • käsipuu
 • karüatiid
 • kõrgreljeef
 • korstnamüts
 • kimppingsarrus
 • kandekonstruktsioon
 • Korintose stiil
 • korvkapiteel
 • keldrikorrus
 • kartušš
 • kontraforss
 • klassitsism
 • korterelamu
 • kassettlagi kessoonlagi
 • kodakoor
 • koerahambaornament
 • kelp
 • kuulfriis
 • kärgvõlv
 • kenotaaf
 • koda
 • kabelipärg
 • kampaniil
 • konsoolipärg
 • kipskrohv
 • klompimine
 • kandetala
 • kontreskarp
 • klooster
 • kavatis
 • kodakirik
 • kokošnik
 • kolonnaad
 • kreml
 • katuseaken
 • kõlakoda
 • klausuur
 • kerishüpokaustahi
 • kaponiir
 • kuursaal
 • kandesein
 • kolmnurkviil
 • koridor
 • katuslagi
 • köiemotiiv
 • kloostriõu
 • kapiteel
 • keerdsammas
 • kaaraken
 • kimppiilar
 • kipsornament
 • kapiitlisaal
 • kiiver tornikiiver
 • kilpkaar
 • katusehari
 • ketasfriis
 • kannelüür
 • kellatorn
 • kääbusgalerii
 • kastell-linnus
 • korvkaar
 • korstnapits
 • kalamaja
 • konstruktivism
 • kaar
 • koerakaelkinnitus
 • kimmkatus
 • konsoolrõdu
 • koputi
 • konsool
 • kirikutorn
 • kolmiksiir
 • kohver arhitektuur
 • käärkamber
 • kelpkatus
 • kvaader
 • kreneleering
 • keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • kantonpiilar
 • katusekamber
 • küvett ehitus
 • katus
 • kassiauk
 • kremoon
 • kulgornament
 • kasematt
 • karniis


                                     

6. L

 • lehvikvõlv
 • ložement
 • lambrii
 • lantsettaken
 • loss
 • laudis
 • lakk
 • leekestiil
 • linnaarhitekt
 • latern arhitektuur
 • Lombardia romaani stiil
 • lodža
 • linnus
 • liseen
 • linnamägi
 • lavatoorium ka lavabo
 • lööv
 • lantsettkaar
 • Lenderi maja
 • laekarniis
 • letner
 • lukarn
 • lünett
 • lampkast
                                     

7. M

 • mausoleum
 • müüriankur
 • monoliit
 • mašikuliifriis
 • mõisaansambel
 • mantelkorsten
 • mauri stiil
 • mezzanino
 • moodul arhitektuur
 • Moskva barokk
 • mõigasroie
 • mälestuskabel
 • mensa
 • munk-nunn katusekate
 • modernism
 • mesonett
 • müürlatt
 • maskaroon
 • mansardkorrus
 • müür
 • mõigas
 • muldvorm
 • murdkelpkatus
 • mašikulii
 • mansardkatus
 • meander kunst
                                     

8. N

 • nurgapähik
 • nurgaleht
 • neel
 • nelitis
 • nurgakvaader
 • nurgakivi
 • neogooti stiil
 • nišš ehk orv
 • nurgatromp
 • neofunktsionalism
 • nurgalaud
 • narteks
 • nummis
 • neobütsantslik stiil
                                     

9. P

 • prantsuse rõdu
 • peavall
 • päiskivi
 • pirnvööt
 • püstlaudis ehk vertikaallaudis
 • postmodernism
 • plint
 • petikkaar
 • pilaster
 • paraaduks
 • puitarhitektuur
 • peristüül
 • puumaja
 • pungkapiteel
 • püstkoda
 • pikihoone
 • projekteerimistingimused
 • papjeemašee
 • poolkelpkatus
 • portaal
 • penn
 • palmikstiil
 • pseudovõlv
 • parham zwinger
 • planeering
 • petikuks
 • piginukk
 • puhasnurk tappnurk
 • parred
 • püloon
 • pärlinkatus
 • peegellagi
 • podest ehk trepimade
 • pannoo
 • pitskrohvornament
 • plafoon
 • piscina
 • palladianism
 • pistiksiil
 • peasissekäik
 • pruss
 • protodooria sammas
 • päispiilar
 • parham
 • parter
 • pahkmikornament
 • poola laudis
 • protoom
 • prostüül
 • peretuba
 • petikaken
 • petik
 • pergola
 • pööningutuba
 • pseudokuppel
 • poolsammas
 • piibrisabatellis
 • perpendikulaarstiil
 • paneelelamu
 • pikikülg
 • parapett
 • palend palestik
 • pööning
 • pajaaken paja
 • profatt
 • propüleed
 • potern
 • pilvelõhkuja
 • puto
 • päisrõngas
 • portikus ehk sammaskoda ehk sammasportikus
 • projekt
 • palee
 • puitpits
 • pagood
 • piilar
 • parlatoorium


                                     

10. R

 • ristnurk järsknurk
 • rehetuba
 • ringmüür
 • rehielamu
 • rondeel
 • räästas
 • ralv
 • restaureerimine
 • risaliit
 • refektoorium ehk remter
 • rosett
 • rohesein
 • rääst baldahhiin
 • ristkaarfriis
 • rocaille
 • roidvõlv
 • ruumiloome
 • ristvõlv
 • rehielamu põhjatüüp
 • ruumiline planeerimine
 • rostvärk
 • rokokoo
 • rippdekoor
 • ristkuppelkirik
 • ristlillik
 • redaan
 • rustika
 • rait
 • rehielamu lõunatüüp
 • rõhtpalkhoone
 • romaani stiil
 • renoveerimine
 • räästakarniis
 • raveliin
 • rotund
 • ruumipädevus
 • rannaelamu
 • rahvusvaheline stiil
 • rinnatis
 • rihv süvarihv
 • reduut
 • raiddekoor
 • retaabel
 • roided
 • renessanssarhitektuur
 • ristikäik
 • rippkolonett rippsambake
 • roovialune
 • rustreeritud sammas
 • roosaken
 • rippkaar
 • relvakoda
 • roovitis
 • raidportaal
 • rosettnael


                                     

11. S

 • sindel
 • siksakfriis
 • saalkirik
 • stalaktiitdekoor
 • soklikorrus
 • stalinistlik arhitektuur
 • stukk
 • skväär
 • silindervõlv
 • sepis
 • simss
 • siseõu
 • sepishing
 • seko
 • Straussi vai
 • sepisvõre
 • sadulkatus
 • seek
 • sillus
 • stuupa
 • sõrestikviil
 • sadultorn
 • Sondergotik
 • sein
 • seko sekko, secco
 • sõrestikhoone
 • sarikas
 • sokkel
 • soomusfriis
 • Stroganovide stiil
 • sammas
 • supraport
 • saehammasfriis
                                     

12. T

 • tuudorkaar
 • tulemüür
 • trofeekimp
 • tõstesild
 • teemantkvaader
 • tsentraalehitis
 • talastik
 • tornelamu
 • teravkaar
 • tahveldis
 • tiibuks
 • terrass
 • tsikuraat
 • täringfriis
 • tsitadell
 • taluarhitektuur
 • tenail
 • tornlinnus
 • trifoorium
 • tähtvõlv
 • tšaitja
 • trepikoda
 • tambuur
 • tahveluks
 • traditsionalism arhitektuur
 • Tallinna maja
 • tonsuur
 • tribuunikaar
 • turp
 • tuulekast
 • tuulelipp
 • travee
 • tümpanon
 • trepikäik
 • talum
 • tuba
 • tenderpiidad
 • tuulekoda
 • tugipiilar
 • tuuleliist
 • tondo
 • tiibhoone
 • tahvelkivi
 • teravmõigasroie
 • Toscana order
 • tüves
 • tumba
 • teemantliist
 • torn
 • tornikiiver
 • tüvesevõru
                                     

13. V

 • vangitorn
 • võidukaar kirikuarhitektuur
 • võidukaar
 • vahvärkviil
 • vahevööt
 • vahvärk
 • viklisammas
 • voluut
 • veneetsia aken
 • vintskap
 • vahitorn
 • vitriin
 • vestibüül
 • võlvik
 • võnksiire
 • veesüliti
 • vikkel
 • varvistik
 • vahelik
 • valgmik
 • voltnikerdis
 • värav
 • viil
 • veranda
 • võrkvõlv
 • vööndkaar
 • vahvärkhoone ehk fachwerkhoone
 • Valgevene gootika
 • võlv
 • veetorn