Back

ⓘ Elektrotehnika mõisteid
                                     

ⓘ Elektrotehnika mõisteid

 • abi-käivitusmähis
 • alalisvool
 • autotrafo
 • aktiivvõimsus
 • Ampèrei seadus
 • ampermeeter
 • alajaam
 • arvutuslik puutepinge
 • abikontakt
 • automaatkaitselüliti
 • aktiivtakistus
 • abilüliti
 • ankur
 • aku
 • abiahel
 • alalisvoolumasin
 • alalispinge
 • alaldi
 • asünkroonmootor
 • alalisvoolumootor
 • alaldusdiood
 • alalisvoolugeneraator
 • alalispingemuundur
 • abikontaktor
                                     

1. E

 • elektrisignaal
 • elektritarviti
 • elektrikontakt
 • elektrimootor
 • elektromagnetiline ühilduvus
 • elektrikaar
 • efektiivväärtus
 • elektrijuhtmestik
 • elektriajam
 • elektrik
 • ehitise elektripaigaldis
 • elektronkiiretoru
 • elektrotehniline teras
 • ergutusagregaat
 • elektronkimp
 • elektrienergia
 • eraldustrafo
 • ergutusmähis
 • ergutusvoolu reguleerimine
 • elektromagnetiline induktsioon
 • elektrood
 • elektervalgustus
 • elektritingmärk
 • erguti
 • elektrivarustus
 • elektrivõrk
 • elektromagnetiline ballast
 • elektromagnet
 • elektrikilp
 • elektritarbija
 • elektriimpulss
 • elektroskoop
 • elektromehaanika
 • elektripaigaldis
 • elektriskeem
 • elektriisolatsioon
 • elektriliin
 • elektriaparaat
 • ergutusahel
 • elektrooniline koormusseade
 • elektrigeneraator
 • elavhõbealaldi
 • elektromagnetiline impulss
 • elektriseade
 • elektriakumulaator
 • elektrimasin
 • elektriarvesti
 • eritakistus
 • energiasüsteem
                                     

2. K

 • kommutaator elektrimasin
 • käivitusvool
 • kõrgendav pingemuundur
 • kaitseväikepingetrafo
 • kommutaator
 • kontaktor
 • koormuslüliti
 • keevitustrafo
 • kuivelement
 • kõrgepinge
 • kaablisoon
 • kaitseväikepinge
 • kõrgsagedustrafo
 • käivitusmoment
 • kuulojuhe
 • kaitsejuht
 • kommutaatormootor
 • kaitselüliti
 • kaarekustuti
 • kaitseklass
 • kontroller
 • kolmefaasiline toitesüsteem
 • kontakt
 • kaabel
 • ksenoonlamp
 • kereühendus
 • koaksiaalkaabel
 • kaitselahutus
 • kommutatsioon
 • Kirchhoffi seadused
 • kompaktluminofoorlamp
 • kontaktorkaitselüliti
                                     

3. L

 • leelisaku
 • laviinfotodiood
 • lift
 • lainetakistus
 • liitumiskilp
 • lühisvool
 • lubatav puutepinge
 • lühis
 • lineaarne pingestabilisaator
 • Leclanché element
 • luminofoorlamp
 • lekkevool
 • liiteseadis
 • liigpingepiirik
 • lõhisfaasmootor
 • lineaarne ahel
 • liugkontakt
                                     

4. M

 • maanduri valgumisala
 • maandur
 • mootorgeneraator
 • makettplaat
 • maandusjuht
 • meger
 • mõõtetrafo
 • madaldav pingemuundur
 • Mayer-Nortoni teoreem
 • maanduri nullpotentsiaaliala
 • mittelineaarne ahel
 • metallhalogeniidlamp
 • maanduselektrood
 • magneeto
 • maa
 • metalliline maaühendus
 • maandustakistus
 • maandusvaba potentsiaaliühendus
 • Marxi generaator
 • maandamine
 • maanduskaitse
 • maanduspaigaldis
 • mahutavus
 • madalpinge piirkond
 • maandusklemm
 • maaühendus
 • maandustalitus
 • maanduslatt
 • mahtuvustakistus
 • metalliline lühis
 • magnetohüdrodünaamiline pump
 • muuttakisti
 • madalpinge
                                     

5. P

 • pistik
 • puutepingekaitse
 • pinge impulss-stabilisaator
 • püsivooluallikas
 • primaarmähis
 • pingetrafo
 • PELV
 • puutekaitse
 • piksekaitse
 • pooljuhtrelee
 • pooljuhtdiood
 • paispool
 • pingelang
 • potentsiaaliühtlustus
 • pistikupesa
 • pikkliin
 • polariseeritud relee
 • primaarvool
 • päripinge
 • pingeindikaator
 • plaatkondensaator
 • pingejagur
 • piiramatu siirdega filter
 • potentsiomeeter
 • pistikühendus
 • puutepinge
 • primaarrelee
 • pakettlüliti
 • piksevarras
 • primaarpinge
                                     

6. R

 • rikkevool
 • reostaat
 • reostaatjuhtimine
 • reaktiivtakistus
 • reaktiivenergia
 • reservtoide
 • rikkevoolukaitselüliti
 • reaktiivvõimsus
 • rööpühendus
 • rikkesilmus
 • RC-filter
 • ristlüliti
 • rootor
                                     

7. S

 • sekundaarvool
 • sideliin
 • sundvõnkumine
 • sisetakistus
 • sildlülitus
 • sulavkaitse
 • sobitustrafo
 • signaaligeneraator
 • sildalaldi
 • stabilitron
 • siinusvool
 • seadetakisti
 • sisepaigaldis
 • soon
 • sagedusmuundur
 • servomootor
 • sädevahemik
 • sekundaarpinge
 • Seebecki efekt
 • servovõimendi
 • sammupinge
 • samm-mootor
 • sekundaarrelee
 • sular
 • SELV
 • superkondensaator
 • sünkroonmootor
 • seadekondensaator
 • servoajam
 • sünkroonmasin
 • siinuspinge
                                     

8. T

 • toiteplokk
 • Thevenini meetod
 • Thevenini aseskeem
 • tarvitite ühendusviisid
 • traatside
 • TT-süsteem
 • talitlusväikepinge
 • tugevvool
 • tark elektrivõrk
 • termistor
 • tahhogeneraator
 • termoelektrilised nähtused
 • tarbijapaigaldis
 • Tesla trafo
 • takistus
 • tugevvoolupaigaldis
 • TN-süsteem
 • takisti
 • transformaator
 • triaksiaalkaabel
                                     

9. V

 • ventiil
 • võimsustegur
 • varistor
 • vooluallika sisetakistus
 • välispaigaldis
 • voolumõõtja
 • vastandpolaarne pingemuundur
 • voolutrafo
 • vahelduvvool
 • valgumistakistus
 • vooluahel
 • varikond
 • voolutihedus
 • vastupinge
 • vahelduvpinge
 • voolutangid
 • vooluallikas
 • vabasti
 • Volta sammas
 • väljaviik
 • väikepinge
 • varjestamine
 • veksellüliti
 • voltmeeter