Back

ⓘ Perekondlik sarnasus
                                               

Sarnasus

Sarnasus on välimuses või mingis muus suhtes rohkete ühetaoliseks tegevate ühisjoontega. Sarnasus on bioloogias organismide ehituse või käitumise ühesugusus. Eristatakse homoloogilist sarnasust homoloogia analoogilist sarnasust analoogia Sarnasus on mõiste matemaatikas. Sarnasus psühholoogias viitab kahe mõttelise kujutusviisi omavahelisele lähedusele.

Perekondlik sarnasus
                                     

ⓘ Perekondlik sarnasus

Perekondlik sarnasus on niisugune mingit kogumit iseloomustav ühisus, mille korral igale kogumi elemendile leidub ses kogumis teine temaga ühiste omadustega element, ent ei leidu üht omadust, mis oleks ühine kõigile kogumi elementidele.

Selle mõiste võttis kasutusele Ludwig Wittgenstein oma hilisemates töödes. Ta kasutas seda näiteks mängu mõiste kirjeldamisel: igale mängule leidub mõni sellega kaunis sarnane mäng, kuid ei leidu omadusi, mis oleks ühised kõigile mängudele.

Perekondlik sarnasus iseloomustab paljusid tavakeeles kasutatavaid mõisteid või kategooriaid. Perekondliku sarnasuse puhul ei pruugi kogum mõiste, kategooria olla selgelt piiritletud – teda ei saa defineerida mingite ühiste tunnuste kaudu. Näiteks Morris Weitzi järgi ei saa seetõttu defineerida kunsti.

Perekondlik sarnasus iseloomustab ka bioloogilisi liike.

                                     

1. Näide

Järgmised viis tähtede rida moodustavad perekondlikult sarnase kogumi, kuivõrd igale reale leidub kogumis paariline, millega tal on ühine tähekolmik, kuid ei leidu ühtegi tähte, mis oleks ühine kõigile ridadele. A B C D B C D E M C D E F D E F G E F G H K R