Back

ⓘ Tiimiõpe
                                     

ⓘ Tiimiõpe

Tiimiõpe on aktiivõppe vorm. Töö toimub ainekursuse algul moodustatud rühmades ja kasutatakse pööratud klassiruumi meetodi komponente.

Tiimiõppe kasutatud on ka terminit meeskonnatöö rakendamisel valmistavad õppijad uue materjali ette iseseisvalt ning klassis või auditooriumis toimub harjutamine ja kinnistamine. Tiimiõppe esimene rakendaja ning arendaja oli Larry Michaelsen Oklahoma ülikoolis 1970. aastatel. Tiimiõpet õppijale mõtestatud õpikogemuse inglise keeles significant learning experience loomise meetodina on Ameerika Ühendriikides ja rahvusvaheliselt ligi 20 riigis tutvustanud L. Dee Fink.

                                     

1. Tiimiõppe komponendid

Tiimiõpe jagatakse mooduliteks, mida saab õpetada kolmeastmelisena: iseseisev eeltöö, auditoorne rühmades, klassis toimuv materjali omandamise kontroll ja kinnistamine individuaalne ja rühmatest, praktilise rakendamise ülesanded. Põhikomponente on viis:

                                     

1.1. Tiimiõppe komponendid Individuaalne test

Õppijad teevad individuaalselt valikvastustega testi inglise keeles Individual Readiness Assurance Test, IRAT. Testis on 5-20 küsimust, vastused toovad välja õpitava põhipunktid.

                                     

1.2. Tiimiõppe komponendid Rühmatest

Pärast individuaalset testi vastavad õppijad kohe samad küsimused rühmas inglise keeles Team Readiness Assurance Test, TRAT. Vastuste õigsust kontrollitakse nn kratskaardi vastava lahtri. Kui vastus ei ole õige kratskaartidel tähistab õiget vastust tärnike, avatakse teine lahter, siis kolmas ja neljas – kuni õige vastus on leitud. Õpetaja otsustab, mitu punkti annab esimene, teine jne valik. Võimalusel kirjutavad tiimid kohe oma tulemuse tahvlile kuvatakse ekraanil. Kui kursus lõpeb hindega, arvestatakse nii individuaalseid kui rühma tulemusi.

                                     

1.3. Tiimiõppe komponendid Arutelu

Testide järel mõtestab õppejõud/õpetaja selgitust vajavaid teemasid ja õppijatel on võimalus "apelleerida" – tuua välja küsimused, mis nende arvates ei ole täpselt formuleeritud, või ebatäpsed õigena märgitud vastused testides. Apellatsioonid esitatakse viidetega materjalile, mille põhjal arvamus kujundati ja mõned õppejõud/õpetajad annavad põhjendatud arutluse eest lisapunkte.

                                     

1.4. Tiimiõppe komponendid Rakendusülesanded

Moodul lõpeb rakendusülesannetega. Õppejõud/õpetaja liigub rühmade vahel ja annab nõu ning otsustab, milliseid aspekte oleks vaja kõigile õppijatele täpsemalt selgitada.

                                     

2. Tiimiõppe põhimõtted

  • Tiimiliikmete valiku kriteeriumiks ei ole õppijate akadeemiline edukus hinded, vaid mingi kursuse sisu osas oluline aspekt.
  • Tiimide ülesanded peavad sobima rühmatööks.
  • Tiimid moodustatakse kursuse algul ja jäävad samaks töö lõpuni.
  • Õppija tööd hinnatakse testid ja rühma liikmed annavad rühma tööle tagasisidet.
  • Hindamise kriteeriumite otsustamiseks kasutatakse tihti ka arutelu õppijatega.
  • Õppija peab saama vahetut tagasisidet.

Praktikud soovitavad enne tiimiõppe alustamist õppijatele protsessi tutvustada, kui meetod on neile uus.