Back

ⓘ Männiku harjutusväli
Männiku harjutusväli
                                     

ⓘ Männiku harjutusväli

Männiku harjutusväli on üks seitsmest Kaitseliidu kasutatavast sõjaväe harjutusväljast.

Männiku harjutusväli on kõige lähedamal Tallinnale asuv harjutusväli.

Eesti Kaitseväe koduleheküljel on võimalik tutvuda aja- ning asjakohase informatsiooniga.

                                     

1. Männiku harjutusvälja paiknemine

Männiku harjutusväli on 1246 ha suur ning asub Eesti pealinna Tallinna lähistel Kiili ja Saku vallas.

Suurem osa harjutusväljast, ligi 1100 ha paikneb Saku vallas Männiku külas. Maatüki läänepiiril on 8.7 ha suurune ala, mis asub Kiili vallale kuuluval maal Luige külas. Kiinistu edelapiiril jääb 22 ha suurune ala Tammemäe küla territooriumile. Teisel pool Tallinn-Saku maanteed asub 120.1 ha suurune ala, mida kasutatakse taktiliseks väljaõpeks.

                                     

2. Harjutusvälja tähistus alal

Männiku harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibulise värviga märgitud piiripostid või puud. Harjutusvälja kolmel sissepääsul Tallinn-Saku maanteelt on tõkkepuud, mida suletakse ohtliku tegevuse korral. Samuti nende kõrvale pannakse tõkestajad, kes ei lase inimesi ohualale. Harjutusväljale on paigutatud lipumastid, kuhu heisatakse üks tund enne tegevust punased hoiatuslipud. Neid kasutatakse laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Harjutusvälja ümbruses on paigaldatud infotahvlid, kus on välja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas. Infotahvlil on harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

                                     

3. Väljaõpe

Võimaldab kuni rühma liikumiseta lahinglaskeharjutuste läbiviimist, tiirulaskmisi kuni 600 m, tankitõrjegranaadiheitja laskmisi, lõhkamisi, käsigranaadiviskeharjutusi, pioneeriõpet, aatomi-, bio- ja keemiarelva ABK kaitseõpet. Harjutusvälljal on võimalik teha taktilisi harjutusi nii jalgsi kui ka soomukitega, mille käigus kasutatakse imitatsioonivahendeid. Kohapeal saab harjutada korraga kuni kompaniisuurune üksus.

                                     

4. Kasutajad

Männiku harjutusvälja kasutavad tavaliselt Tallinnas asuvad üksused, Kaitseliidu Harju malev ning Kaitseliidu Tallinna malevad. Teised jõustruktuurid Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet kasutavad välja harvemini. Harjutusväli võimaldab samuti harjutada laskesportlastel ning turvafirmadel. Liikuvtehnika õpperada saavad kasutada motospordihuvilised.

Männiku harjutusvälja loode osas, kui ei toimu harujutusi, käivad inimesed tihti koeraga või ilma jalutamas.

                                     

5. Taristu

Alal on kavandatud 3 laskevälja, patrull-laskeväli, kaks lasketiiru 600 m ja 150 m, käsigranaadi viskekoht, lõhkamiskoht, taktikaala koos liikuvtehnika õpperajaga ja pioneeriõppealaga ja teeninduskeskus, sealhulgas välimajutusala. Mõned väljaõppeehitised on võimalik paigutada pärast liiva kaevandamise lõpetamist.

                                     

6. Ajalugu

Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu ajal kasutas 1173 ha harjutusvälja Nõukogude armee.

Taaskasutus

Männiku harjutusväli võeti taas kasutusele 2008. aasta 11. septembril Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 394 "Kaitseväe Männiku harjutusvälja asutamine."