Back

ⓘ Sõjaväeteenistus
Sõjaväeteenistus
                                     

ⓘ Sõjaväeteenistus

Mitte segi ajada mõistega ajateenistus

Sõjaväeteenistus väeteenistus) on teenistus regulaar- või maakaitseväe- või muud vastavat tüüpi sõjaliste ülesannetega organisatsioonis kas elukutselise-, ajateenistuskohustust täitva-, mobiliseeritud- või vabatahtliku sõjaväelasena.

Sõjaväelane kinnitatakse teenistuseks sõjaväelises organisatsioonis reeglina kindlale ametikohale, millega määratakse tema seisus või staatus ja ülesanne.

                                     

1. Kaitseväeteenistus Eestis

Eestis reguleerib kaitseväeteenistust kaitseväeteenistuse seadus. Eestis on kaitseväeteenistus teenistus sõjaväelise auastmega ametikohal, nt kas Kaitseväes või Kaitseliidus. Kaitseväeteenistuses olev isik on kaitseväelane

Kaitseväeteenistus jaguneb kaitseväeteenistuskohustuseks kohustuslik teenistus ja tegevteenistuseks vabatahtlik teenistus.

                                     
  • Mitte segi ajada mõistega sõjaväeteenistus Ajateenistus ajateenistuskohustus, kohustuslik riigikaitseteenistus, varem ka sundaeg on piiratud kestusega
  • määrati maksukohustused, poliitilised õigused ja sõjaväekohustus, sest sõjaväeteenistus oli relvastuse ja hobusepidamise tõttu kulukas. Solon täiustas seda
  • maalikunstnik. 1951. aastal lõpetas ta Tallinna 22. Keskkooli, järgnes sõjaväeteenistus 1955 astus ta Eesti Riikliku Kunstiinstituudi maaliosakonda, mille
  • Classenske Agerburgskole Næsgaardis põllumajandust. Prints Joachimi sõjaväeteenistus algas 1987, kui ta teenis Kuninganna Rügemendis. 1988 sai ta seersandi
  • peale selguse palgasüsteemis õiguse aadlitiitlile ja aadlikuseisusele. Sõjaväeteenistus omakorda jagunes maa - ja mereväe teenistuseks eraldi oli esile tõstetud
  • Sŏulis vanglas pisut vähem kui 3 kuud. Lõuna - Koreas on kohustuslik sõjaväeteenistus kuid Lee vabastati sellest tervislikel põhjustel. Tal diagnoositi
  • Leipzigi Ülikoolis spordiajakirjandust, kuid selleks oleks tulnud läbida sõjaväeteenistus Saksa DV Rahvaarmees. Dutschke keeldus sõjaväeteenistusest ning ei
  • põhimõtte tõttu ja tema vastuoleku pärast kehtestada Soomes kohustuslik sõjaväeteenistus Venemaa armees. 1901 valiti Ståhlberg Helsingi linnavolikokku, kus
  • Naiskodukaitse Tartu ringkonna laskeinstruktor. Kui jõudis kätte kohustuslik sõjaväeteenistus asus vabatahtlikult ajateenistusse Päästeameti sõjaväestatud üksuses