Back

ⓘ Sotsioloogia mõisteid
                                     

ⓘ Sotsioloogia mõisteid

 • Konfessionaliseerumine
 • Karismaatiline võim
 • Ksenofoobia
 • Kriitiline teooria
 • Kultuuriantropoloogia
 • Kõrgkultuur
 • Kuritegevus
 • Kultuuriimperialism
 • Konfliktiteooria
 • Käitumiskultuur
 • Kommunikatsioon
 • Kodanlus
 • Külakogukond
                                     

1. S

 • Sotsiaalökoloogia
 • Sooroll
 • Sotsialiseerumine
 • Solidaarsus
 • Sotsiaalne kord
 • Sotsiaalne sidusus
 • Sotsiotehniline süsteem
 • Sotsiaalne norm
 • Stereotüüp
 • Sotsiaalne diferentseerumine
 • Sotsiaalne kontroll
 • Sugupool
 • Sotsiaalne kollaps
 • Sotsiaalne staatus
 • Sallivus
 • Suhtekorraldus
 • Sotsiaalne roll
 • Sotsiaalkapital
 • Sotsiaalpsühholoogia
 • Sotsiaalne võrgustik
 • Seisus
 • Sotsiomeetria
 • Sotsiaalsus
 • Sotsiosemiootika
 • Subkultuur
 • Sotsiaalne mobiilsus
 • Sotsiaaldarvinism
 • Siirdeühiskond
 • Sooline võrdõiguslikkus
 • Sooideoloogia
 • Suurpere