Back

ⓘ Samasooliste abielu
Samasooliste abielu
                                     

ⓘ Samasooliste abielu

Samasooliste abielu on abielu kahe samast soost inimese vahel. 1. aprillil 2001 seadustas Holland esimese kaasaegse riigina samasooliste abielu.

Seisuga 31. mai 2020 on samasooliste abielu õiguslikult tunnustatud üleriigiliselt või osades piirkondades järgmistes riikides: Ameerika Ühendriigid 2015, Argentina 2010, Austria 2017, Austraalia 2017, Belgia 2003, Brasiilia 2013, Colombia 2016, Costa Rica 2020, Ecuador 2019, Hispaania 2005, Holland 2001, Iirimaa 2015, Island 2010, Kanada 2005, Luksemburg 2015, Lõuna-Aafrika Vabariik 2006, Malta 2017, Mehhiko, Norra 2009, Prantsusmaa 2013, Portugal 2010, Rootsi 2009, Saksamaa 2017, Soome 2017, Suurbritannia, Taani 2012, Taiwan 2019, Uruguay 2013 ja Uus-Meremaa 2013. Iisrael tunnustab välismaal sõlmitud abielusid täielikult. 9. jaanuaril 2018 avaldas Ameerika Inimõiguste Kohus märgilise otsuse, milles toetas samasooliste abielu seadustamist. Eeldatakse, et see aitab kaasa abielu seadustamisele Ameerika kontinendil.

Samasooliste abielu seadustamine nimetatud ka abieluvõrdsus on toimunud riigiti erinevalt: selleks on muudetud abiellumisega seotud õigusakte, kohtud on langetanud põhiseadusele tugineva võrdse kohtlemise otsuse ning on korraldatud rahvahääletusi. Samasooliste abielu tunnustamist on peetud poliitiliseks, sotsiaalseks ja religioosseks küsimuseks, hõlmates inim- ja kodanikuõigusi. Olulisemad samasooliste abielu toetajad on inim- ja kodanikuõiguste organisatsioonid ning meditsiini- ja teaduskogukonnad. Juhtivamad samasooliste abielu vastased on religioossed rühmitused. Küsitlused arenenud demokraatlikes riikides on näidanud pidevalt kasvavat toetust samasooliste abielule.

Teaduslikud uuringud näitavad, et abielu suurendab samasooliste paaride finantsilist, psühholoogilist ja füüsilist heaolu. Samuti seda, et samasooliste paaride lapsed saavad kasu sellest, et nende vanemad on seaduslikult tunnustatud ühenduses, mida toetavad ühiskonna institutsioonid. Uurimistöö sotsiaalteadustes osutab sellele, et geide ja lesbide kõrvalejätmine abielus institutsioonist toob endaga kaasa homoseksuaalsete inimeste häbimärgistamise ja nende vastase avaliku diskrimineerimise. Samuti lükkavad uurimistulemused ümber arvamuse, et tsivilisatsioon või elujõulised ühiskonna korraldused sõltuvad abielust kui eksklusiivsest heteroseksuaalsest institutsioonist. Samasooliste abielu reguleerib samasooliste paaride suhteid riigiga sarnaselt nagu teeb seda erisooliste abielu. Sinna hulka võivad kuuluda erinevate riigi poolt pakutavate teenuste võimaldamine ning finantsilised kohustused riigi ees. Abielu annab samasoolistele paaridele õiguslikud tagatised nagu näiteks pärandamise ja haiglates lähedaste külastamise õiguse.

Vastuseis samasooliste abielule rajaneb väidetel, et homoseksuaalsus on ebaloomulik ja ebanormaale. Kardetakse, et samasooliste paaride tunnustamine propageerib ühiskonnas homoseksuaalsust. Samuti usutakse, et lastel on parem, kui neid kasvatavad erisoolised paarid. Need väited ei ühildu teadusega, mis on näidanud, et homoseksuaalsus on loomulik ja normaalne inimese seksuaalsus, et seksuaalset sättumust ei saa valida ega mõjutada ning et samasooliste paaride lapsed tulevad vastassooliste paaride lastega võrreldes sama hästi toime.

Eestis ei saa samasoolised paarid abielusid sõlmida. Ehkki Eesti perekonnaseaduse järgi on abielu tühine, kui "abielus on samast soost isikud", tunnustab Eesti välismaal sõlmitud samasooliste paaride abielusid. Samasoolistel paaridel on Eestis võimalik omavahelisi suhteid õiguslikult reguleerida kooseluseaduses sätestatud korras kooselulepingu kaudu.