Back

ⓘ Abhidhammapitaka
Abhidhammapitaka
                                     

ⓘ Abhidhammapitaka

Abhidhammapitaka ehk Abhidhamma korv ehk kõrgema õpetuste kogu’ on Buddha õpetuste süstematiseeritud kogumik, mis on Paali kaanoni kolmas ja viimane osa. Kuigi postkanoonilised kroonikad ja kommentaarid kirjeldavad maatrikate ettelugemist esimesel Budistide suurkogul, pole uurijad selle koostamise aja suhtes üksmeelel. Abhidhammas on koondatud ja süstematiseeritud kõik põhilised Buddha õpetused ja analüüsid, mis selgitavad meele ja mateeria ning nähtuste omavahelisi suhteid ning kirjeldavad suhtelise ja absoluutse tõe olemust.

Abhidhammapitaka koosneb 7 osast ja on oma olemuselt süstematiseeritud filosoofilis-psühholoogiliste Buddha õpetuste kogumik, mis valmis ilmselt peale kolmandat budistlikku suurkogu. A. hõlmab seadmuste loetelusid ehk maatrikaid, nende klassifikatsioone ja definitsioone, See on puhtteoreetiline, teemade põhiselt summeeritud Buddha õpetuse analüütiline esitlus tabelitena ja loeteludena, mida tuntakse ka paalikeelse mātikā ’ ehk maatrika nime all. Üldjoontes esindab Abhidhammapitaka püüet Buddha kõneluste põhjal luua sidusat ja kõikehõlmavat õpetuse esitust. A. s isaldab palju kordusi, parandusi ja liigitusi.

Abhidhamma analüüsib nähtuseid ülima kokkupandamatu, absoluutne ja konventsionaalse tõe kontekstis, millest tuntuim on ehk analüüs viiest isiksuse koostisosast paali: pancakkhandha, milleks on 1. Vorm ehk mateeria paali: rūpa, 2. Tunne ehk tundmine paali: vedanā, 3. Arusaam ehk mõtestamine ehk mõiste paali: sañña, 4. Tahteline tegevus ehk tungid ehk meeleolud paali: sankhārā, ja 5. Teadvus paali: viññāna.

Abhidhamma ’d erinevad koolkonniti, peegeldades vastava koolkonna teooriate rõhuasetusi. Kagu-Aasia theravaada abhidharmale lisaks on säilinud ka Loode-India sarvastivaada koolkonna abhidharma. Kui Sarvastivaada koolkond v.a vaibhaašika koolkond Kashmiris kinnitab, et nende abhidharma tekstid pärinevad eri autoritelt, siis theravaada koolkond kinnitab, et nende käsituses olev Abhidhamma on Buddha enda sõnastatud ja selgitatud.

Abhidhammapitaka sisaldab:

  • "Patthāna" suhted
  • "Puggalaññatti" isiksusetüpoloogia
  • "Dhātukathā" vestlus ürgollustest
  • "Vibhaṅga" lahtiseadmised
  • "Dhammasaṅgani" seadmustegrupid
  • "Yamaka" paarid
  • "Kathāvatthu" vaidlusobjektid

Buddhaghosa järgi määras Abhidhamma järjekorra kindlaks Sāriputta, kes pani paika ka "Patthāna" numeratsiooni.