Back

ⓘ Mineraloogia mõisteid
                                     

ⓘ Mineraloogia mõisteid

Siin on loetletud mineraloogia ja gemmoloogiaga seotud mõisteid. Siia kuuluvad ka levinumad mineraalid. Täielikuma loendi mineraalidest leiad artiklist Mineraalide loend. Kristallograafia mõisted on artiklis Kristallograafia mõisteid.

                                     

1. A

 • anortoklass –
 • asendumine mineraloogia –
 • allotigeenne mineraal –
 • anataas –
 • aksiniit –
 • andradiit –
 • adamantne läige –
 • amfiboolid – silikaatsed lintstruktuuriga kivimit moodustavad mineraalid
 • antraksüloon –
 • anortiit –
 • andesiin –
 • andalusiit –
 • aleksandriit –
 • augiit –
 • ametüst –
 • alabaster –
 • adulaar –
 • aktinoliit –
 • antofülliit –
 • adulaariläige –
 • antigoriit –
 • albiidi seadus –
 • argentiit –
 • anhüdriit –
 • amosiit –
 • alumosilikaadid –
 • arfvedsoniit –
 • akvamariin –
 • antraksoliit –
 • avanturiin –
 • asbest –
 • anglesiit –
 • ahelsilikaadid –
 • arseen –
 • ahhaat –
 • alfa-kvarts –
 • aktsessoorne mineraal –
 • apofülliit –
 • auripigment –
 • asuriit –
 • anisotroopia –
 • amblügoniit –
 • arsenopüriit –
 • asfaltiit –
 • aragoniit –
 • allaniit –
 • amasoniit –
 • agregaat mineraloogia –
 • albiit –
 • antipertiit –
 • apatiit –
 • analtsiim –
 • allofaan –
 • ankeriit –
 • aluniit –
 • autigeenne mineraal –
                                     

2. D

 • deformatsioonikaksikud –
 • diaspoor –
 • dolomiit – karbonaatne kivimit moodustav mineraal
 • druus –
 • datoliit –
 • diopsiid –
 • dendriit mineraloogia –
 • dümortieriit –
                                     

3. E

 • erim – mineraal või kivim, mis kuulub nende mineraalide või kivimite hulka, mille erim ta on, kuid on mingi tunnuse alusel kitsamalt defineeritud
 • epidoodi rühm –
 • ebaselge lõhenevus –
 • epidoot –
 • enstatiit –
 • eraldisvorm –
 • ehedad elemendid –
 • enargiit –
                                     

4. F

 • fajaliit –
 • flogopiit –
 • fosfaadid mineraloogia –
 • feldšpatoidid – päevakividega sarnanevad kivimit moodustavad mineraalid
 • forsteriit –
 • fluoriit –
 • frankliniit –
 • fenakiit –
 • fülliit –
                                     

5. H

 • hõbekloriid –
 • heliotroop –
 • humiit –
 • hematiit –
 • hüdroksiidid mineraloogia –
 • hüpersteen –
 • heulandiit –
 • haliit –
 • haabitus mineraloogia –
 • hedenbergiit –
 • hüdratiseerumine –
 • haüiin –
 • hantelsilikaadid –
 • hõbe –
 • hüpidiomorfne mineraal –
 • halogeniidid –
 • hüdrovilk –
                                     

6. K

 • kristallstruktuur –
 • kaltsiit – kaltsiumkarbonaadist koosnev kivimit moodustav mineraal
 • karneool –
 • kaoliniit –
 • kristalliseerumine –
 • klivaaž –
 • klinotsoisiit –
 • kristalloblastiline struktuur –
 • kalkopüriit –
 • kassiteriit –
 • klinopürokseen –
 • kerge mineraal –
 • kaksiksoolad –
 • kristalliagregaat –
 • küaniit –
 • kvarts –
 • karaat –
 • kivisool –
 • kupriit –
 • kuld –
 • kiudjas agregaat –
 • klaasiläige –
 • kaksistumine –
 • kristobaliit –
 • kaksikud mineraloogia –
 • kristallisatsiooniline diferentseerumine –
 • klinohumiit –
 • krüsopraas –
 • karbonaatsed mineraalid – mineraalid, mis sisaldavad karbonaatiooni CO 3 2– ning metallikatiooni
 • kinaver –
 • klaasjas struktuur –
 • kloriit –
 • kankriniit –
 • kihtsilikaadid – kihilise struktuuriga silikaatsed mineraalid
 • kromiit –
 • kaaliumpäevakivi –
 • küünekivi –
 • konkretsioon –
 • kaltsedon –
 • kivimit moodustavad mineraalid –
 • Kaoliin –
 • karplik murre –
 • ksenomorfism –
 • kõvadus –
 • kloritoid –
 • kips – sulfaatne vett sisaldav mineraal
 • kriips mineraloogia –
 • korund –
 • kalliskivi –
 • kordieriit –
 • karkasssilikaadid –
 • kondrodiit –


                                     

7. L

 • leelispäevakivi –
 • libleline agregaat –
 • lihtvorm –
 • labrador mineraal –
 • lõhenevuspind –
 • Li-vilk –
 • lõhenevus –
 • läbipaistvus –
 • läbipaistmatu mineraal –
 • leukokraatne mineraal –
 • läige –
 • limoniit –
                                     

8. M

 • metalne läige –
 • magnetiit –
 • mäekristall –
 • mineraal –
 • monokristall – terviklik üksik ühtse kristallvõrega mineraalitera
 • maakmineraal –
 • malahhiit –
 • Mohsi astmik –
 • molübdeniit –
 • mineraalide klassifikatsioon –
 • melonkraatne mineraal –
 • mitmevärvilisus –
 • markasiit –
 • mineraloogia –
 • mikrokliin –
 • mineraloid –
 • muskoviit –
 • murdepind –
                                     

9. O

 • ooidid-
 • ortoklass –
 • opaal –
 • oonüks –
 • orgaaniline mineraal –
 • oliviin – magneesiumi- ja rauarikaste silikaatsete kivimit moodustavate mineraalide rühm
 • oksiidsed mineraalid –
                                     

10. P

 • psilomelaan –
 • pseudokromaatsus –
 • pseudomorfoos –
 • poolklaasjas struktuur –
 • pärlmutriläige –
 • püriit –
 • poolmetalne läige –
 • paragenees –
 • pürrotiin –
 • plaatjas kristall –
 • pleokroism –
 • plaatjas agregaat –
 • päevakivi – silikaatsete kivimit moodustavate mineraalide rühm
 • plagioklass –
 • pagodiit –
 • pürokseenid –
 • polümorfism –
 • plasma –
 • perovskiit –
 • pääsusabakaksikud –
 • pinnuline murre –
 • pertiidistumine –
                                     

11. S

 • sulfiidsed mineraalid –
 • spinelli seadus –
 • sfaleriit –
 • stauroliidi seadus –
 • sülviin –
 • Steno seadus –
 • serpentiin mineraal – on magneesiumi ja rauda sisaldavatest sekundaarsetest silikaatsetest mineraalidest koosnev mineraalirühm
 • sekretsioon –
 • sarder –
 • sanidiin –
 • siidiläige –
 • silikaadid mineraloogia – mineraalid, mille kristallstruktuur sisaldab ränidioksiidi tetraeedrit
 • süngoonia –
 • spodumeen –
 • sillimaniit –
 • saarsilikaadid –
 • sideriit –
 • sulfaadid mineraloogia –
 • seleniit –
 • stauroliit –
 • smaragd –
 • savimineraalid – mineraalid, mille terasuurus on alla 4 μm
 • suitsukvarts –
                                     

12. T

 • topaas –
 • turmaliin –
 • tiigrisilm –
 • tehismineraal –
 • tremoliit–ferroaktinoliit –
 • täiuslik lõhenevus –
 • teemant –
 • tsirkoon –
 • talk –
 • tridümiit –
 • teodoliitmeetod –
 • tsüklilised kaksikud –
 • teraline agregaat –
 • tera –
 • triboluminestsents –
 • tseoliit –
 • teemandiläige –