Back

ⓘ Kristallograafia mõisteid
                                     

ⓘ Kristallograafia mõisteid

 • heksagonaalne süngoonia – süngoonia, mille iseloomulikuks tunnuseks on üks kolmandat või kuuendat järku sümmeetriatelg, mis on risti tasandiga, mille moodustavad kolm võrdse pikkusega telge mille vahel on 120° nurk
                                     

1. K

 • kristallograafia –
 • kristalli tahk –
 • kaksistumine –
 • kristallooptika –
 • käiguvahe –
 • kristallograafiline telg –
 • kristalli kuju –
 • kaksikmurdumine –
 • kristalli haabitus –
 • kristallograafia esimene sead –
 • kristallstruktuur –
 • kristall –
 • kuubiline süngoonia – süngoonia, mille iseloomulikuks tunnuseks on neli kolmandat järku sümmeetriatelge
                                     

2. S

 • sümmeetriatasand –
 • SEM –
 • sümmeetriaelement –
 • sümmeetriaoperatsioon –
 • sümmeetriatelg –
 • sümmeetrialiik –
 • Steno seadus –
 • süngoonia – sarnaste sümmeetriaelementide, kristallograafiliste telgede ning nendevaheliste nurkadega kristallide klass
                                     

3. T

 • tsonaalne kristall –
 • tahk –
 • trigonaalne süngoonia – süngoonia, mida sõltuvalt koolkonnast peetakse kas iseseisvaks süngooniaks või heksagonaalse süngoonia osaks
 • tulpjas eralduvus –
 • TEM –
 • tasandigrupp –
 • teodoliitmeetod –
 • trikliinne süngoonia –
 • tetragonaalne süngoonia –