Back

ⓘ Matemaatika mõisteid
                                     

ⓘ Matemaatika mõisteid

Abeli kategooria absoluuthälve absoluutne stabiilsus absoluutne tasand absoluutselt homogeenne funktsioon Abeli tuum Abeli algebra Abeli-Ruffini teoreem absoluutselt koonduv päratu integraal Abeli-Gontšarovi interpolatsioonirida aas ehk kinnine tee, lõigu pidev kujutus topoloogilisse ruumi, mille korral 0 ja 1 kujutuvad samaks punktiks abakus, kivikeste või pulgakestega arvutuslaud Abeli idempotent absoluutne pidevus absoluutselt pidev jaotus absoluutselt koonduv rida absoluutselt lame ring Abeli teoreem diviisoritest absoluutselt erapooletu jada Abeli tunnus absoluutselt vaba algebra Abeli võrratus Abeli S-skeem Abeli teoreem astmeridadest absoluutne kinnisus Abeli muutkond Abeli rühm ehk kommutatiivne rühm, kommutatiivse korrutamistehtega rühm absoluutne topoloogiline omadus Abeli koonduvustunnus absoluutselt koonduv korrutis Abeli laiend absoluutselt pidev spekter Abeli potentsiaal abstraktne algebra - abstraktne...

                                     

1. B

baas - baas topoloogia - baasilahend - baasiteisendus - baasiteisendusmaatriks - baasivektor - Blairei funktsioon - Blairei klassid - Bairei teoreem - Banachi algebra - Banachi indikatriss - Banachi ruum - Banachi-Tarski paradoks - Banachi teoreem - Banachi võre - Banach-Steinhausi teoreem - Bartels-Frenet valemid - barütsenter - barütsentrilised koordinaadid - Batemani funktsioon - Bayesi printsiip - Bayesi teoreem - Bayesi valem - beetafunktsioon - beetajaotus - Beltrami interpretatsioon - Beltrami-Kleini interpretatsioon - Bernoulli arvud - Bernoulli automorfism - Bernoulli jaotus - Bernoulli lemniskaat - Bernoulli meetod - Bernoulli polünoomid - Bernoulli skeem - Bernoulli teoreem - Bernoulli valem - Bernoulli võrrand - Bernoulli võrratus - Bernsteini polünoomid - Bertrandi jooned - Bertrandi teoreem - Bertrandi tunnus - Besseli funktsioon - Besseli modifitseeritud funktsioonid - Besseli võrrand - Besseli võrratus - Besseli teoreem - B-hulk - bifurkatsioon - biharmooniline funktsioon - biharmooniline võrrand - bijektsioon - bikompakt - bikompaktne ruum - bikromaatiline graaf - bikuupvõrrand - bilineaarne funktsionaal - bilineaarne funktsioon - bilineaarvorm - bilineaarvormi automorfism - biljon - bimaatriks - bimodaalne jaotus - binaarne algebraline tehe – binaarne operatsioon – binaarne relatsioon – binaarne seos – binaarne tehe – binaarne vorm – binoomiaalrida – binoom – binoomjaotus – binoomkongurents – binoomkordaja – binoomrida – binoomvalem – binoomvõrrand – binormaal – biomatemaatika– biomeetria - biortogonaalne süsteem - bipolaarsed koordinaadid – biratsionaalne automorfism - biruuttrinoom - biruutvõrrand - bisektor - bisektortasand - bisektriss - bistohhastiline maatriks - blokk - blokk-struktuur - blokk-diagonaalne maatriks - blokk-kolmnurkmaatriks - blokkmaatriks - Bohl-Brouweri teoreem - Bolzano-Cauchy teoreem - Bolzano-Weierstrassi teoreem - Bombieri-Friedlanderi-Iwanieci teoreem - Boolei algebra - Boolei funktsioon - Boolei muutuja - Boolei ring - Boothi lemniskaat - Boreli hulk - Boreli mõõt - Boreli-Lebesguei teoreem - brahhistokroon - Brianchoni teoreem - Brouweri teoreem - B-ruum - Buffoni ülesanne - Bunjakovski võrratus

                                     

2. C

C*-algebra - Cantori aksioom - Cantori diagonaaltõestus - Cantori hulk - Cantori teoreem - Capelli teoreem - Cardano valem - Carlemani võrratus - Cartesiuse koordinaadid - Cassini ovaal - casus irreducibilis - Catalani konstant - Catalani pind - Catalani trisektriss - Cauchy filter - Cauchy integraalvalem - Cauchy jada - Cauchy jaotus - Cauchy jääkliige - Cauchy keskväärtusteoreem - Cauchy korrutis - Cauchy peaväärtus - Cauchy teoreem - Cauchy tingimus - Cauchy tunnus - Cauchy tüüpi integraal - Cauchy valem - Cauchy võrratus - Cauchy ülesanne - Cauchy-Bunjakovski võrratus - Cauchy-Hadamardi valem - Cauchy-Riemanni võrrandid - Cauchy-Schwarzi võrratus - Cauchy teoreem - Cayley algebra - Cayley arv - Cayley-Hamiltoni teoreem - Cesaro summeerimismenetlus - Ceva teoreem - Clairaut võrrand - Cliffordi algebra - Cliffordi paralleel - Carnu spiraal - Chazy võrrand - Cotesi valem - Courani-Hilberti polünoomid - Crameri peajuht - Crameri valemid

                                     

3. D

De Morgani seadused - deltafunktsioon - determinant – determineerimata automaat - determineeritud automaat - diagonaal - diagonaalne maatriks - diameeter – difeomorfism - diferentseerimine - diferentseerimisoperaator - diferentsiaal – diferentsiaalarvutus - diferentsiaaloperaaror - diferentsiaalvõrrand – diferentsiaalvõrrandi erilahend – diferentsiaalvõrrandi järk – diferentsiaalvõrrandi üldlahend – digammafunktsioon - diofantiline võrrand – diskreetne matemaatika - dispersioon – distributiivsus - divergents - dünaamikamudel - Dymi võrrand

                                     

4. E

e – eeldus – eeljärjestus - eestvaade - eksponent – eksponentfunktsioon – eksponentjaotus - eksponentrida – eksponentsiaalne kahanemine - eksponentsiaalne kasv - eksponentvõrrand - ekstensionaalsuse aksioom - ekstsentrilisus - ekvivalentsiseos – "Elemendid" - element – elementaarfunktsioon - elementaargeomeetria - elementaarmatemaatika - elementaarne Abeli rühm - elementaarsündmus – elementaarsündmuste süsteem – ellips – ellipsograaf - elliptiline joon - elliptiline kõver - empiiriline jaotus - endomorfism - epüür - eralduvate muutujatega esimest järku diferentsiaalvõrrand – eralduvusaksioomid - Eratosthenese sõel - erifunktsioon - erikülgne kolmnurk - eristamatud - Eukleidese teoreem - Eukleidese teoreem algarvudest - eukleidiline ruum - Euleri arv - Euleri graaf - Euleri konstant - Euleri kõverus - Euleri nurgad - Euleri valem - Euleri valem geomeetria - Euleri-Tricomi võrrand - evoluut - evolvent

                                     

5. F

faktoranalüüs - faktoriaal - fabritseeritud lahendite meetod - Fibonacci jada - filter - Folkmani graaf - fookus - forsseerimine - Fourier teisendus - fraktal - Fredholmi integraalvõrrand - Frobeniuse automorfism - fundamentaaljada - funktsionaal - funktsionaali variatsioon - funktsionaalanalüüs - funktsioon - funktsiooni argument - funktsiooni üldavaldis

                                     

6. G

gammafunktsioon - Gaussi jaotus - Gaussi koordinaadid - Gaussi kõverus - Gaussi meetod - Gaussi rida - Gaussi valem - Gaussi-Ostrogradski teoreem - generaator - genereeriv funktsioon - geodeetiline joon - geodeetiline kolmnurk - geodeetiline kõverus - geodeetiline normaal - geomeetria - geomeetriline jada - geomeetriline jaotus - geomeetriline keskmine - geomeetriline koht - geomeetriline progressioon - geomeetriline rida - geomeetriline tõenäosus - geomeetrilised konstruktsioonid - globaalne - globaalne ekstreemum - globaalne maksimum - globaalne maksimumpunkt - globaalne miinimum - globaalne miinimumpunkt - Goldbachi hüpotees - goniomeeter - googol - graaf - graafi automorfism - graafi invariant - graafi kanooniline esitus - graafi klikk ja vöö - graafi lõige - graafi orbiit - graafi regulaarsus - graafi seosmaatriks - graafi serv - graafi struktuur - graafi sümmeetria - graafi tipp - graafi värvimine - graafide identifitseerimine - graafide süsteem - graafik - graafiline lahendamine - graafiline võrdsus - graafilised meetodid - graafiteooria - gradient

  • Gödeli teoreem
  • Greeni valem
  • Greeni funktsioon


                                     

7. H

haar - Hadamardi kompositsioon - Hadamardi konfiguratsioon - Hadamardi korrutis - Hadamardi kvaasianalüütiline funktsioonide klass - Hadamardi lakuun - Hadamardi maatriks - Hadamardi multiplikatsiooniteoreem - Hadamardi teoreem - Hadamardi teoreem determinantidest - Hadamardi teoreem iseärasuste korrutamisest - Hadamardi teoreem kolmest ringist - Hadamardi teoreem lakuunidest - Hadamardi teoreem täisfunktsioonidest - Hadamardi tingimus - Hadamardi valem - Hadamardi variatsioon - Hadamardi variatsioonivalem - Hadamardi võrratus - Hadamardi-Cartani teoreem kõverusest - Hadamardi-Cartani teoreem muutkondadest - Hahni-Banachi teoreem - hajumine nulliks - hajus hulk - hajuv integraal - hajuv jada - hajuv korrutis - hajuv rida - hajuvad sirged - hajuvate ridade teooria - Hameli baas - Hamiltoni ahel - Hamiltoni graaf - Hamiltoni operaator - Hamiltoni teoreem - Hamiltoni funktsioonid - harilik diferentsiaalvõrrand - harilik murd - harmooniline analüüs - harmooniline funktsioon - harmooniline jada - harmooniline keskmine - harmooniline nelik - harmooniline progressioon - harmooniline proportsioon - harmooniline rida - harmooniline võnkumine - harmoonilised paarid - Hausdorffi aksioom - Hausdorffi ruum - Heavisidei funktsioon - Heawoodi graaf - helikoid - hermiitiline bilineaarvorm - hermiitiline maatriks - hermiitiline operaator - hermiitiline ruutvorm - Hermitei interpolatsioonivalem - Hermitei kaasmaatriks - Hermitei polünoomid - Hermitei võrrand - Heroni valem - Hilberti aksiomaatika - Hilberti parallelotoop - Hilberti polünoomid - Hilberti probleemid - Hilberti ruum - Hilberti teisendus - Hilberti teoreem nullkohtadest - histogramm - hodograaf - holomorfne funktsioon - homogeenne diferentsiaalvõrrand - homogeenne funktsioon - homogeenne lineaarne võrrandisüsteem - homogeenne operaator - homogeenne polünoom - homogeenne ruum - homogeenne võrrand - homogeensed koordinaadid - homogeensus - homoloogia - homomorfism - homöomorfism - Horneri skeem - lHospitali reegel - hulga baas - hulga diameeter - hulga karakteristlik funktsioon - hulga kate - hulga kategooria - hulga kuhjumispunkt - hulga kujutis - hulga loend - hulga originaal - hulga piirpunkt - hulga puutepunkt - hulga rajapunkt - hulga sisemus - hulga sisepunkt - hulga sulund - hulga täiend - hulga võimsus - hulga välispunkt - hulgaalgebra - hulgafunktsioon - hulgateooria - hulgateoreetiline operatsioon - hulgine korrelatsioonikordaja - hulk - hulkade kategooria - hulkade otsekorrutis - hulkade summa - hulkade süsteem - hulkade vahe - hulkkülik - hulkliige - hulknurgareegel - hulknurk - hulknurkarv - hulknurkne kujund - hulktahukas - hägus automaat - Hölderi tingimus - Hölderi võrratus - hüperboloid - hüperbool - hüperboolne geomeetria - hüperboolne koosinus - hüperboolne kruvijoon - hüperboolne paraboloid - hüperboolne punkt - hüperboolne siinus - hüperboolne silinder - hüperboolne spiraal - hüperboolne tangens - hüperboolne trigonomeetria - hüperboolsed funktsioonid - hüpergeomeetriline funktsioon - hüpergeomeetriline rida - hüperpind - hüpotees - hüpotenuus - hüpotrohhoid - hüpotsükloid                                     

8. I

I-automorfism - IC-automorfism - ideaal - ideaalarvud - idempotent - idempotentsus - imaginaararv - imaginaarühik - imaginaartelg - implikatsioon - infinitesimaalarv - infinitesimaalarvutus - informatsiooni kaotuseta automaat - informatsiooniteooria - injektsioon - integraal - integraalarvutus - integreerimine - integraalne automorfism - integraalvõrrand - integriteetkond - interpoleerimine - intervallmeetod - intransitiivsus - inversioon permutatsioonis - inversne involutiivne automorfism - involutsioon - irrefleksiivsus - isehäälestuv automaat - isetäienduv graaf - isevõnkumissüsteem - iseärane punkt - isoleeritud iseärane punkt - iteratsioonimeetod

                                     

9. J

jada - jada piirväärtus - jagamine - jagamisega algebra - jagamisega ring - jagatav Abeli rühm - jagatis - jaotus - joon - joonlaud - joonpind - Jordani kast - Jordani maatriks - Jordani normaalkuju - juhtsirge - juhuslik graaf - juhuslik suurus - juhuslik sündmus - juur - juurimine - juurvõrrand - jälg - järguautomorfismide rühm - järjend - järjestatud paar - järjestus - jäägiga jagamine - jäägiklass

                                     

10. K

kaalutud keskmine - kaar - kaasmaatriks - kaatet - kahanev funktsioon - kahe muutuja funktsioon - kahe valimi t-test - kahealuseline graaf - kahekordne faktoriaal - kahendsüsteem - kahevalentne loogika - kaksliige - kaldkorpus - kaldsümmeetriline maatriks - kanooniline Abeli integraal - kanoonilised Abeli integraalid - kaos - kaoseteooria - kardinaalarv - Karnaugh kaart - kasvav automaat - kasvav funktsioon - kategooria - kategooriateooria - katse - kaugus - K-automorfism - keel - keha - kehtestatav valem - kera - kesknurk - keskväärtus - kidunud lahend - kiir - kiivsed sirged - kindel sündmus - kinnine hulk - kinnine vahemik - klass - klassikaline tõenäosus - Kleini printsiip - Kleini pudel - klothoid - kohavektor - kollineaarsed vektorid - kolme sigma reegel - kolmemõõtmeline eukleidiline ruum - kolmemõõtmeline ruum - kolmliige - kolmnurga võrratus - kolmnurk - kolmnurkmaatriks - kolmnurkne püstprisma - Kolmogorovi keerukus - kommutatiivne ring - kommutatiivsus - kompaktsusteoreem - kompleksarvud - kompleksarvude hulk - kompleksmuutuja funktsioon - kompleksmuutuja funktsioonide teooria - komplekstasand - konfiguratsiooni automorfism - konfokaalsed koonuselõiked - konformse struktuuri automorfism - kongruents - kongruentsus - konoid - konstant - kontiinumi hüpotees - kontragredientne automorfism - kontsentrilised objektid - konvolutsioon - koondumine - koondumine kauguse järgi - koondumine mõõdu järgi - koondumine normi järgi - koondumine tõenäosuse järgi - koondumisabstsiss - koonduv integraal - koonduv jada - koonduv korrutis - koonduv rida - koonduvus - koonduvusintervall - koonduvuspiirkond - koonduvusraadius - koonduvusring - koonduvust säilitav summeerimismenetlus - koonduvustunnus - koonduvusvahemik - kooniline pind - koonus - koonuselõige - koonuselõike polaarvõrrand - koonuselõike telg - koonuselõike tipp - koonuselõike tippvõrrand - koonuspind - koordinaadid - koordinaadistik - koordinaaditeisendus - koordinaat - koordinaatfunktsioonid - koordinaatide alguspunkt - koordinaatide meetod - koordinaatide süsteem - koordinaatide teisendus - koordinaatjooned - koordinaattasand - koordinaattelg - koosinus - koosinusteoreem - kootangens - kordaja - kordarv - kordne - kordne integraal - kordne jada - kordne juur - kordne lahend - kordne punkt - kordne rida - kordne serv - kordse nurga valemid - kordsus - korduv integraal - korduv piirväärtus - korpus - korrapärane hulknurk - korrapärane hulktahukas - korrapärane kolmnurk - korrapärane prisma - korrapärane püramiid - korrapärane tähthulknurk - korrapärane tüvipüramiid - korrelatsioon - korrelatsioonanalüüs - korrelatsioonifunktsioon - korrelatsioonikordaja - korrelatsioonimaatriks - korrelatsioonisuhe - korrelatsiooniväli - korrutamine - korrutamine skalaariga - korrutamisreegel - korrutamistabel - korrutis - korrutamismärk - korteež - kraad - Kretschmanni skalaar - kuhjumispunkt - kujund - kujutis - kujutus - kuldlõige - Kulikovi kriteerium - kumer funktsionaal - kumer funktsioon - kumer hulk - kumer hulknurk - kumer hulktahukas - kumer jada - kumer joon - kumer kate - kumer keha - kumer kombinatsioon - kumer murdjoon - kumer pind - kuubik - kuuekümnendsüsteem - kuueteistkümnendsüsteem - kuulumine - kuup - kuupjuur - kuupjääk - kuupparabool - kuuppolünoom - kuupsplain - kuupvorm - kuupvõrrand - kuusnurk - kuustahukas - kvantor - kvalitatiivne tunnus - kvantitatiivne tunnus - kvaternioon - kvaternioonistruktuuri automorfism - kõdunud Abeli funktsioon - kõdunud maatriks - kõdunud tuum - kõikjal tihe hulk - kõrgem algebra - kõrgem matemaatika - kõrgemat järku diferents - kõrgemat järku diferentsiaal - kõrgemat järku lõpmata väike suurus - kõrgemat järku osatuletis - kõrgemat järku tuletis - kõrgemat järku täisdiferentsiaal - kõrvaldiagonaal - kõrvalklass - kõrvunurgad - kõver - kõverjoon - kõverjoonelised koordinaadid - kõverpind - kõvertrapets - kõverus - kõverusjoon - kõveruskeskpunkt - kõverusraadius - kõverusringjoon - kõverustensor - kõverusvektor - kõõl - käänupunkt - Königsbergi sildade probleem - külgpind - külgpindala - külgringjoon - külgserv - külgtahk - küljepoolitaja - kümnendarv - kümnendkoht - kümnendlogaritm - kümnendlähend - kümnendmurd - kümnendnumber - kümnendsüsteem                                     

11. L

Lagrangei funktsioon - Lagrangei keskväärtusteoreem - Lagrangei samasus - lahtine hulk - lahtine kate - lahutamine - laiendustegur - lambdaarvutus - laotuv pind - Laplacei valem - Laplacei operaator - Laplacei võrrand - Laurenti rida - lemma - Levi-Civita sümbol - liblikaefekt - Lie algebra - Lie rühm - lihtne teist järku diferentsiaalvõrrand - lihtsündmus - lihtmurd - liigmurd - liitfunktsioon - liitmine - liitmisreegel - liitsündmus - lineaaralgebra - lineaarfunktsioon - lineaarkujutus - lineaarne automaat - lineaarne diferentsiaalvõrrand - lineaarne ekstsentrilisus - lineaarne järjestus - lineaarne kontiinuum - lineaarne korrelatsioonikordaja - lineaarne sõltumatus - lineaarne sõltuvus - lineaarprogrammeerimine - lineaarse taktikaga automaat - lineaarvõrrand - lineaarvõrrandisüsteem - lineaarvõrratus - lineaarvõrratusesüsteem - Lini-Tsieni võrrand - Lobatševski geomeetria - loenduvalt aditiivne funktsioon - loenduv subaditiivsus - logaritm - logaritmiline diferentseerimine - logaritmiline skaala - Lorentzi meetrika - Lorentzi rühm - lõik - lõikmik - lõplik ahelmurd - lõplik automaat - lõplik jada - lõplik rühm - lõplik p -rühm - lõplike elementide meetod - lõpliku mäluga automaat - lõplikult moodustatud Abeli rühm - lõpmatu ahelmurd - lõpmatu automaat - lõpmatu hulk - lõpmatu jada - lõpmatus - lõpmatuse aksioom - lähismurd - lähisnurgad

                                     

12. M

maagiline kuup - maagiline ruut - maatriks - maatriksi blokk - maatriksi järk - maatriksi mõõtmed - maatriksi transponeerimine - maatriksite korrutamine - maatriksite teooria - ‎Maclaurini rida - ‎magasiniautomaat - majandusmatemaatika - Markovi ahel - matemaatiline abstraktsioon - matemaatiline analüüs - matemaatiline bioloogia - matemaatiline objekt - matemaatilised sümbolid - Mealy automaat - mediaan geomeetria - mediaan statistika - meetrika - meetriline automorfism - meetriline geomeetria - meetriline ruum - Mersennei arvud - metakeel - metateooria - miinor - minimaalne automaat - minimaalpind - Minkowski ruum - mitme muutuja funktsioon - mitmene funktsioon - mitmevalentne loogika - mittearhimeediline absoluutne väärtus - mitteeukleidiline geomeetria – mittekorrektse ülesande Hadamardi võrratus - mittekuulumine - mittekõdunud Abeli funktsioon - mittelahenduvus - mittelineaarne operaator - mittelineaarne võrrand - mittelineaarne ülesanne - mitteloenduv hulk - mittelõikuvad hulgad - mittenegatiivne arv - mittenegatiivne vektor - mittenullsummamäng - mitteparameetriline statistika - mittepositiivne arv - mitterange järjestus - mitterange võrratus - mitterefleksiivsus - mittesisaldumine - mittestandardne analüüs - mittesümmeetria - mittetransitiivsus - mittetriviaalne lahend - mittetriviaalne lineaarkombinatsioon - mittetõkestatud jada - mittetäielik induktsioon - mittetäielik ruutvõrrand - mittetühi hulk - mittevõrdus - modaalne loogika - Moivrei valem - Mollweide valemid - monoid - monoidi siseautomorfism - monotoonne funktsioon - monotoonne jada - monotoonne kujutus - monotoonne operaator - monotoonselt kahanev funktsioon - monotoonselt kasvav funktsioon - monotoonselt koonduv jada - monotoonsus - Monte Carlo meetodid - moodul algebra - moodustaja - Moorei automaat - mudel loogika - murdjoon - murdvõrratus - murru laiendamine - murru taandamine - muusikamatemaatika - muutkond - muutuja - muutumispiirkond - muutuva struktuuriga automaat - mõõde - mäluta automaat - määramata avaldis - määramata integraal - määramispiirkond - määratud integraal - Möbiuse leht

                                     

13. N

n -astme juur - nabla - nabla-operaator - naiivne hulgateooria - naturaalarv - naturaalarvude hulk - naturaallogaritm - neeldumispunkt - negatiivne arv - nelinurk - neljavärviprobleem - neutraliseeriv element - neutraliseeritav element - Newtoni binoomvalem - Nicolas Bourbaki - nihkeoperaator - nilpotentne automaat - nimetaja - n -korteež - norm - normaal - normaaljaotus - normaalne Abeli diferentsiaal - normaalne Abeli integraal - normaalne maatriks - normaalvektor - normeeritud Abeli diferentsiaal - normeeritud ruum - nullaarne tehe - nullelement - nullitegur - nullkoht - nullmaatriks - nullvektor - number - nurk - nurkkiirus - nürinurk

                                     

14. O

oktaeeder - operaator - operand - orbiitgraaf - ordinaalarv - ordinaat - orienteeritavus - ortogonaalne maatriks - osajagatis - osaline automaat - osaline järjestus - osaliselt järjestatud hulk - osatuletis - otsekorrutis - otspunkt - ovaal

                                     

15. P

p -aadiline absoluutne väärtus - paarikaupa ühisosata hulgad - paarisarv - paarisfunktsioon - paarissubstitutsioon - paaritu arv - paaritu funktsioon - paaritu substitutsioon - paarsus - Paley graaf - palindroom - Pappose-Pascali teoreem - paraboloid - parabool - paraboolne hüperbool - parajasti siis, kui - parajasti üks - paralleelide aksioom - paralleellüke - paralleelprojektsioon - paralleelsed sirged - paralleelsirge - paralleelsus - paralleelsustunnus - paralleeltasand - paralleloeedrid - parallelogramm - parallelotoop - parameeter - parameetriruum - parempoolne neutraliseeriv element - parempoolne piirväärtus - parempoolne pöördelemet - parempoolne ümbrus - Pascali kolmnurk - peadiagonaal - pealiige - pealekujutus - peanormaal - pidev funktsioon - pidev juhuslik suurus - pidev kujutis - pidev kujutus - pidev operaator - pidev operatsioon - pidev rühm - pidev võrre - pidevalt diferentseeruv funktsioon - pidevate funktsioonide ruum - pidevus - pidevusaksioom - pentagramm - perioodiline ahelmurd - perioodiline funktsioon - perioodiline kümnendmurd - permutatsioon - pii - piirdepunkt - piirfunktsioon - piirkond - piirkonna automorfism - piirprotsess - piirprotsess naturaalarvu järgi - piirpunkt - piirringjoon - piirsfäär - piirteoreem - piirväärtus - piisav tingimus - pikkus - pind - pindala - pinnakese - planaarne graaf - planimeetria - pluss - Poissoni jaotus - Poissoni võrrand - polaarkoordinaadid - polaarkoordinaadid ruumis - polaarne vastavus - polaarnurk - polaarraadius - polaartelg - polaarvõrrand - polügoon - polüeeder - polünoom - polünoom üle korpuse - polünoomi aste - polünoomi juur - polünoomi liige - polünoomi nullkoht - polünoomi pealiige - polünoomide algebra - polünoomide resultant - polünoomide ring - polünoomvalem - pool - poolarv - poolkera - poollõik - poolnorm - poolring - poolruum - poolrühm - poolsfäär - poolsirge - pooltasand - pooltelg - poolus kompleksmuutuja funktsiooniteooria - poolvõre - positiivne arv - positiivne nurk - positiivne operaator - positiivne täisarv - positiivsuspiirkond - positsiooniline arvusüsteem - postulaat - potentseerimine - potentsiaalse realiseeritavuse abstraktsioon - primaarne Abeli rühm - primitiivne algtegur - prisma - programmeerimise automatiseerimine - projektiivne meetrika - promill - protsendipunkt - protsent - p -rühm - pseudomuutkond - pseudorühmoid - puhtimaginaararv - puhas matemaatika - punkt - punkteeritud ümbrus - punktihulk - puu - puutepunkt topoloogia - puutepunkt puutuja - puutuja - puutuja alus - puutujaruum - puutujatasand - puutujavektor - põhielementaarfunktsioon - põiknurk - päratu integraal - pärisalamhulk - pärisklass - pärisülemhulk - pööratav automaat - pööratav element - pööratav operaator - pöördarv - pöördelement - pöördellipsoid - pöördenurk - pöördetelg - pöördfunktsioon - pöördhüperboloid - pöördkeha - pöördkoonus - pöördkujutus - pöördmaatriks - pöördoperaator - pöördoperatsioon - pöördparaboloid - pöördpind - pöördrelatsioon - pöördsilinder - pöördsubstitutsioon - pöördtehe - pöördteisendus - pöördteoreem - pöördtüvikoonus - pöördvastandteoreem - pöördvastavus - pöördvõrdeline sõltuvus - pöördvõrrand - pöördväärtus - pööre - pöörlemine - pöörlemistelg - püramiid - püsipunkt - püsipunktikombinaator - püsipunktita permutatsioon - püsisirge - püsthelikoid - püstprisma - püströöptahukas - püstsilinder - püstsirge - Pythagorase arvud - Pythagorase teoreem - Pythagorase võrrand

                                     

16. R

raadius – radiaan – raja - rajapunkt - rakendusmatemaatika - range osaline järjestus – Rasiowa-Sikorski lemma - ratsionaalarvud – ratsionaalarvude hulk - reaalarvud – reaalarvude hulk - reaalarvude korpus - reaalmuutuja funktsioon - reaalsirge - reaaltelg - reeper - refleksiivsus – regulaarne automorfism - regulaarne graaf - regulaarne maatriks - rida – Riemanni dzeetafunktsioon - Riemanni geomeetria - Riemanni meetrika - Riemanni pind - riht - ring – ring algebra – ringi kvadratuur - ringi siseautomorfism - ringjoon – ringjoone kanooniline võrrand - ristbaas - ristkülik – ristlõige - ristreeper - risttahukas – ristumine – romb – romboid - rootor - Runge-Kutta meetodid – Russelli paradoks – ruumala – ruumiline kujund – ruuminurk - ruut – ruut algebra – ruutjuur - ruutjuur kahest – ruutkeskmine - ruutmaatriks – ruutvõrrand - ruutvõrrandisüsteem – ruutvõrratus - rõhtsirge - rõngas – rööpkülik – rööplüke - rööptahukas – rühm – rühmaautomaat - rühma siseautomorfism - rühma välisautomorfism - rühma tsenter - rühmoid

                                     

17. S

sagedus - samastamisabstraktsioon - samasus - samasusteisendus - segaarv - sekund - sektor - seos - seose graafik - seotud vektor - sfäär - sfääriline funktsioon - sidus graaf - sigmoidfunktsioonid - signatuur - siht - siinus - siinusteoreem - siis ja ainult siis, kui - silinder - silindrilised funktsioonid - singulaarne maatriks - sinusoid - sirge - sirgete lõikumine - sirgnurk - siseautomorfism - siseautomorfismide rühm - sisepunkt - siseringjoon - skalaar - skalaariga korrutamine - skalaarkorrutis - skalaarmaatriks - soroban - spetsiaalne automorfism - standardhälve - standardviga - statistika - statistilise testi võimsus - stereomeetria - stohhastika - stohhastiline planeerimine - struktuurne automaat - suurim ühistegur - suanpan - subaditiivsus - subfaktoriaal - substitutsioon - substitutsiooniautomaat - substitutsioonide rühm - sulund - summa - superaditiivsus - supermatemaatika - superruum - suunatud graaf - suurring - suurringjoon - sõelateooria - sõltumatu muutuja - sõltuv muutuja - sümmeetriline maatriks - sümmeetriline seos - sümmeetriline vahe - sündmus - sürjektsioon

                                     

18. Z

Zabreiko teoreem - Zermelo aksiomaatika - Zermelo aksioom - Zermelo teoreem - Zermelo-Fraenkeli aksiomaatika - Zorni lemma - Zsigmondy arvud - Zsigmondy teoreem - z-telg

                                     

19. T

taandatud automaat - tahk - tangens - tasand - tasandi inversioon - tasandiline joon -tasanduv pind - Taylori valem - tee - θ -absoluut - tegur - tehe - teise astme juur - teisendus - telglõige - tensor - tensoralgebra - tensoranalüüs - tensorarvutus - tensori järk - tensorkihtkond - tensorkorrutis - tensortihedus - tensorväli - teoreem - teravnurk - ternaarne tehe - Thalese teoreem - tipp - tippnurgad - Toeplitzi maatriks - toor - topoloogia - topoloogiline invariant - topoloogiline muutkond - topoloogiline ruum - topoloogiline rühm - topoloogiline teisendus - topoloogiline vektorruum - tors - trajektoor - traktriss - transitiivne graaf - transitiivne hulk - transitiivsus - transpositsioon - transtsendentne arv - trapets - trapetsoid - trapetsvalem - trigonomeetria - trigonomeetrilised funktsioonid - triviaalne absoluutne väärtus - trohhoid - tsirkulantne maatriks - tsükliline automaat - tsükloid - tuletatud automorfism - tuletis - tõenäosus - tõenäosuslik automaat - tõenäosusteooria - tõenäosustihedus - tõestus - tõus - tõusunurk - täielik Abeli rühm - täielik järjestus - täielikud automaatide süsteemid - täielikult lahutuv Abeli rühm - täiend hulgateooria - täiendusmiinor - täiesti ergoodiline automorfism - täisarv - täisarvude hulk - täisarvuline automorfism - täisfunktsioon - täisgraaf - täiskõverus - täisnurk - täisratsionaalne funktsioon - tühi hulk - tüvipüramiid

                                     

20. U

ultrameetriline absoluutne väärtus - unaarne tehe - unipotentne automorfism - universaalne automorfismide rühm - unitaarne maatriks - universaalalgebra

                                     

21. V

vaba Abeli rühm - vaba automaat - vaba rühm - vahe - vahe hulgateooria - valemiautomorfism - valikuaksioom - variatsioon - variatsioonarvutus - variatsioonikordaja - vastandarv - vastandelement - vastandmaatriks - vastandvektor - vastandsündmus - vastavus - vastuväiteline tõestus - vektor – vektorkorrutis – vektorruum – vektorväli – Venni diagramm - viisnurk - vormi automorfism - võimatu sündmus - võimsus - võrdelisus - võrdetegur - võrdhaarne kolmnurk - võrdkülgne kolmnurk - võrdus - võrdvõimalik sündmus - võrdvõimsus - võre - võrrand - võrratus - võrre - vähim ühiskordne - vähimruutude meetodi regulariseerimine - väikering - välisautomorfism - välistav disjunktsioon

                                     

22. W

Wallice valem - Waringi probleem - Weberi funktsioon - Weberi võrrand - Weierstrassi elliptiline funktsioon - Weierstrassi teoreem - Weierstrassi tunnus - Weyli summa - Wieneri-Hopfi võrrand - Wilsoni teoreem - Wronski determinant

                                     

23. Ü

ühe muutuja funktsioon - ühe muutuja polünoom - ühe muutujaga lineaarvõrratus - ühe muutujaga ruutvõrratus - ühejuur - ühemõõtmeline regressioon - ühend - ühepoolne pöördelement - ühepoolne tuletis - ühetegur - ühikelement - ühikkuup - ühikmaatriks - ühikmurd - ühikring - ühikringjoon - ühikruut - ühiksfäär - ühikvektor - ühiskordne - ühisosa - ühistegur - ühisosata hulgad - ühtivad sirged - ühtlane pidevus - üks - üksliige - üksühene vastavus - üksühene kujutus - üldalgebra - üldelement - üldine algebra - üldistatud aditiivne meetod - üldistatud automaat - üldistatud Hadamardi maatriks - üldlahend - üldliige - üldtopoloogia - ülemhulk - ülemine raja - ülemine tõke - ümardamine - ümbermõõt - ümbrus - ümbruslik absoluutne retrakt