Back

ⓘ Sotsiaalsed grupid
                                               

Aukodanik (seisus)

Aukodanik on olnud linnakodaniku seisus. Ajalooliselt on aukodanik olnud Eestis ka linnaelanike seisus, kuna Venemaal asutati see 1832. aastal, mil Eesti kuulus Vene Keisririigi koosseisu. Taoline seisus võis olla isiklik või päritav. Päritavuse tõttu kasvas aukodanike arv üsna suureks, tõenäoliselt oli neid sadu. Eestis kaotati seisused ja nende eriõigused 1920. aastal. Aukodanike privileegid olid vabastus pearaha maksmisest ja nekrutiks võtmisest, samuti ei tohtinud neile ihunuhtlust anda.

                                               

Eliit

Eliit on suhteliselt väikesearvuline grupp inimesi, kes kasutavad privilegeeritud staatust, mis tõstab neid kõrgemale inimestest, kes kuuluvad madalama staatusega gruppi. Eliit paikneb stratifikatsioonistruktuuri tipus, kuna talle kuulub ühiskonnas oluliseks ja väärtuslikuks peetud tunnuseid. Eliitide uurimine sai alguse 20. sajandi alguses, esimesteks teoreetikuteks sellel alal olid Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca ja Roberto Michels. Politoloogia aspektist lähtudes on vaja tundma õppida, kuivõrd olulist rolli nad mängivad erinevate poliitikate elluviimisel ja kuivõrd nad mõjutavad poliitil ...

                                               

Uusrikas

Uusrikas on klassiühiskonna väljend suhteliselt lühikese ajaga rikastunud inimese või perekonna kohta. Halvustavalt nimetatakse neid ka tõusikuteks. Väljend iseloomustab sageli 19. sajandi ja 20. sajandi alguspoole rikkama kodanluse klassivõitlust. Tööstuslikust pöördest ja linnastumisest tingituna kerkis kuninglike ja keiserlike õukondade kõrvale jõukam kodanikkond, kelle sissetulek pärines valdavalt ressursijaotusest. Sage oli ka äriga heaolu saavutanud meeste abiellumine nii-öelda maatüdrukutega või töölisperedest pärit naistega, kellest sai seejärel linnadaamid. Uusrikaste vastand on v ...

                                               

Silovik

Venemaa Föderatsiooni Kaitseministeerium Venemaa Föderatsiooni Prokuratuur Venemaa Föderatsiooni Föderaalne Julgeolekuteenistus FSB Venemaa Föderatsiooni Relvajõud Venemaa Föderatsiooni Välisluureteenistus Venemaa Föderatsiooni Justiitsministeerium