Back

ⓘ Stratigraafia mõisteid




                                     

ⓘ Stratigraafia mõisteid

 • aluspõhi –
 • Agueoon –
 • ajajärk –
 • Aseri lade –
 • asoikum –
 • absoluutne vanus –
 • Apti lade –
 • Albi lade –
 • absoluutne kronoloogia –
 • Arhaikum –
 • avamusala –
 • ajastu geoloogia –
 • Akvitaania lade –
 • aegkond –
 • aluskord –
 • Aaleni lade –
 • ajastik –
 • Adavere lade –
 • Aruküla lade –
 • alamlade –
 • Amata lade –
 • ajaarvestuse meetod –
 • absoluutne ajaarvamine –
 • Afebium –
                                     

1. E

 • Eoarhaikum –
 • Eotseen – kronostratigraafiline üksus ladestik ning geokronoloogilise skaala üksus ajastik, mis vastavad ajavahemikule 55.8.33.9 miljonit aastat tagasi
 • eoon geoloogia –
 • eelkambrium –
 • Ectas –
 • Ediacara – kronostratigraafiline üksus ladestu ning geokronoloogilise skaala üksus ajastu, mis vastavad ajavahemikule 600.542 miljonit aastat tagasi
                                     

2. G

 • geokronoloogiline üksus – ajavahemik geoloogilises ajas
 • geokronoloogiline skaala –
 • geoloogiline profiil –
 • Gauja lade –
 • geokronomeetriline üksus – ajavahemik geoloogilises ajas, mis ei põhine stratigraafial
 • geoloogiline korrelatsioon –
 • Guadalup geoloogia –
 • geokronomeetria – geokronoloogia haru, mis tegeleb geoloogilise aja mõõtmisega absoluutsetes ajaühikutes
 • geoloogiline läbilõige –
 • giga-aasta –
 • geoloogiline aeg – ajavahemik Maa kui planetaarse keha moodustumise lõpust kuni ajaloolise aja alguseni
 • geokronoloogia –
                                     

3. H

 • Hunnebergi lade –
 • Haljala lade –
 • Hilis-Ordoviitsium –
 • Hilis-Devon –
 • Hadaikum – mitteametlik kronostratigraafiline üksus, mis vastab ajavahemikule Maa tekkest kuni 3800 Ma
 • Holotseen – kronostratigraafiline üksus ladestik ning geokronoloogilise skaala üksus ajastik, mis algas 10 000 radiosüsiniku aastat tagasi ning kestab praeguseni
 • Hilis-Kriit –
 • Hilis-Triias –
 • Hilis-Juura –
 • Hirnanti lade –
 • Härma kihistik –
                                     

4. K

 • Kukruse lade –
 • Kesk-Triias –
 • Ķemeri lade –
 • Kainosoikum –
 • Kaugatuma lade –
 • kiht – selgelt eristuvate kihipindadega, litoloogiliselt ühtlane, suure lateraalse ulatusega kivimkeha
 • Kallavere kihistu –
 • kivisöeajastu –
 • Keskaegkond –
 • kronostratigraafiline üksus – stratigraafiline üksus, mis on tekkinud kindla ajavahemiku jooksul
 • Kuressaare lade –
 • kronostratigraafia –
 • Kesk-Juura –
 • Kesk-Devon –
 • Keila lade –
 • Kõrgekalda kihistu –
 • Kernavė alamlade –
 • kihistik –
 • Kunda lade –
 • Kesk-Ordoviitsium –
 • Kriit ajastu –
 • Krüogeen –
 • Kambrium –
 • Katy lade –
 • Kesk-Kambrium –
 • Karbon –
 • kihilisus – settekivimeile iseloomulik tekstuur, mis väljendub üksteisele järgnevais kihtides
 • Kvaternaar –


                                     

5. L

 • Leivu alamlade –
 • lasuv kiht – kiht, mis on tema all oleva lamava kihi peal
 • ladestik –
 • Latorpi lade – vananenud kronostratigraafiline üksus Ordoviitsiumi lade, mis on asendatud Hunnebergi ja Billingeni lademetega.
 • ladestu – ladekonnast järgmine väiksem kronostratigraafiline üksus, mis jaotatakse ladestikeks
 • lõikumissuhete printsiip – seaduspärasus, mille kohaselt on geoloogiline struktuur, mis lõikab teist struktuuri lõigatavast struktuurist noorem
 • liivakivipaljand –
 • Lasnamäe lade –
 • Ludlow geoloogia –
 • Llandovery geoloogia –
 • ladekond –
 • lade –
 • Loping geoloogia –
 • ladejärk –
 • lamav kiht – kiht, mis on sellel lasuva kihi all
                                     

6. M

 • Mesosoikum –
 • Miotseen – kronostratigraafiline üksus ladestik ning geokronoloogilise skaala üksus ajastik, mis vastavad ajavahemikule 23.0.5.3 miljonit aastat tagasi
 • Mississippi geoloogia –
 • Mesoproterosoikum –
 • Mesoarhaikum –
                                     

7. O

 • Ordoviitsium –
 • Oligotseen – kronostratigraafiline üksus ladestik ning geokronoloogilise skaala üksus ajastik, mis vastavad ajavahemikule 33.9.23.0 miljonit aastat tagasi
 • Orosir –
 • Oandu lade –
 • Ohessaare lade –
                                     

8. P

 • põiksus – üksteisel lasuvate, kuid selgelt erineval ajal moodustunud kivimkehade vaheline piirpind
 • Pennsylvania geoloogia –
 • Pinnakate –
 • Porkuni lade –
 • Proterosoikum –
 • Pärnu lade
 • pärastjääaeg –
 • Perm geoloogia –
 • Pihkva alamlade –
 • Paadla lade –
 • Paleoproterosoikum –
 • Paljand
 • Pirgu lade –
 • Paleotseen – kronostratigraafiline üksus ladestik ning geokronoloogilise skaala üksus ajastik, mis vastavad ajavahemikule 65.5.55.8 miljonit aastat tagasi
 • Pleistotseen – kronostratigraafiline üksus ladestik ning geokronoloogilise skaala üksus ajastik, mis vastavad ajavahemikule 1.80.0.0115 miljonit aastat tagasi
 • Paleogeen –
 • Pakerordi lade –
 • Paleosoikum –
 • Pļaviņase lade –
 • Přidoli geoloogia –
 • prekambrium –
 • Pliotseen – kronostratigraafiline üksus ladestik ning geokronoloogilise skaala üksus ajastik, mis vastavad ajavahemikule 5.33.1.80 miljonit aastat tagasi
 • Paleoarhaikum –


                                     

9. S

 • stratigraafiline korrelatsioon – läbilõigete rööbistamine sarnaste üksuste vastavusse seadmise kaudu
 • stratigraafiline lünk –
 • stratigraafia – geoloogia haru, mis uurib maakoort moodustavate kivimkehade ruumilist levikut ja neid kujundanud sündmuste ajalist järgnevust
 • Silur –
 • Sandby lade –
 • suhteline vanus –
 • Stather –
 • superpositsiooniprintsiip –
 • Salaspilsi lade –
 • settelünk – katkestus setete ladestumises või ajavahemik, mille jooksul settinud setted või neist moodustunud settekivimid pole säilinud
 • stratotüüp –
 • Snetnaya Gora alamlade –
 • stratigraafiline läbilõige –
 • stratigraafiline järjestus –
 • stratigraafiline liigestamine – sarnaste omadustega lõikude eristamine üksikus läbilõikes
 • suletiste printsiip – geoloogiline seaduspärasus, mille kohaselt saavad kivimi koostises esineda vaid vanema kivimi fragmendid
 • Sider –
 • Steno seadus –
                                     

10. V

 • Vadja alamlade –
 • Volhovi lade –
 • Vend geoloogia –
 • Vara-Kambrium –
 • Vara-Kriit –
 • Vara-Juura –
 • Vanaaegkond –
 • Varvokronoloogia –
 • Varangu lade –
 • Vara-Devon –
 • Vara-Triias –
 • Vormsi lade –
 • Vara-Ordoviitsium –