Back

ⓘ Geomorfoloogia mõisteid
                                     

ⓘ Geomorfoloogia mõisteid

 • alluviaalrannik –
 • atoll – üle merepinna ulatuv korallrahu, mille keskel on laguun
 • abrasioonitasandik –
 • alass –
 • absoluutne kõrgus –
 • amfiteaterorg –
 • aherainemägi –
 • alamik –
 • art –
 • alang –
 • ajurand –
 • alpiinne reljeef –
 • astang –
 • aluspind –
 • alluviaaltasandik –
 • abüssaalne tasandik –
 • abrasiooninõlv –
                                     

1. J

 • jääkoobas –
 • jääkulutus –
 • jääsein –
 • järskrannik – järsult sügavneva merepõhjaga rannik
 • jalam –
 • jõesaar –
 • jõeterrass –
 • järsak –
 • järvesaar –
 • jääsammas –
 • järta – karstijärve nõgu
 • jõe pikiprofiil –
 • jooneline erosioon –
 • jäänukkõrgendik –
 • jäärak –
 • jäänuksaar –
 • järveterrass –
 • jääkünd –
 • jõeorg –
 • jõesäng –
 • jääkosk –
 • jääkriim –
                                     

2. K

 • koobas –
 • kurrutusliikumine –
 • karniis –
 • karstihäil –
 • kerkeorg –
 • kuesta –
 • kraater – enamasti vulkaanilise materjali kuhjumisel moodustunud ümara põhiplaaniga negatiivne pinnavorm
 • kuiv laviin –
 • kriiva
 • kaarluide –
 • kivivaring –
 • kuppel –
 • klibuvall –
 • karr –
 • korallrahu –
 • kare –
 • karstiorg –
 • kuhjumine –
 • kliburannik – osa rannikust, mis on kaetud klibuga
 • kuluaar –
 • kurrutusfaas –
 • külmakühm –
 • krüptodepressioon –
 • kilpvulkaan – lai ja suhteliselt lame vulkaan, mis koosneb peamiselt basaltseist laavavooludest
 • kaar geomorfoloogia –
 • kaldalõhe –
 • kalle –
 • keskpurskevulkaan –
 • karst –
 • kerkinud rannik –
 • künnis –
 • kallak –
 • küljeuuristus –
 • karstipolje –
 • kulutus –
 • kõrgustik –
 • kosk –
 • Kõvik – kulumiskindlaist kivimeist koosnev positiivne pinnavorm
 • karstilehter –
 • küljeerosioon –
 • kaldavall –
 • karstumine –
 • kuhjeterrass –
 • kulumisastang –
 • kõrgendik –
 • korallriff –
 • kaljuvoor, ka paekaljuvoor – mandrijää kulutusel aluspõhjakivimitest tekkinud liustiku liikumise suunaline ovaalse põhijoonisega positiivne pinnavorm
 • kulutusrand –
 • kerkerannik –
 • kink –
 • kuhjerand –
 • karling –
 • kallas –
 • kurrutus –
 • kanjon –
 • kamin geoloogia –
 • klint –
 • küngas – looduslik mäest väiksem positiivne pinnavorm
 • kurrutusvöönd –
 • kihtvulkaan –
 • kulutusnõgu –
 • kärestik –
 • karstikoobas –
 • kõrglava –
 • kari –
 • kurdmäestik –
 • kuhjeotsamoreen –
 • külmalõhe –
 • kanjonorg –
 • koolmekoht –
 • kaldeera –
 • kulutustasandik –
 • korrosioon –
 • kurisu geoloogia –
 • kiltmaa –
 • kontinentaalne rift –
                                     

3. L

 • lahaar –
 • lõhevulkaan –
 • langatusala –
 • lõhang –
 • liustikukeel –
 • lamm –
 • laidrannik –
 • laguun –
 • liustiku koobas –
 • lavamaa – tasase pinnaga ja järskude nõlvadega pinnavorm.
 • lössiplatoo –
 • limaan –
 • lihkumine –
 • lammorg –
 • luiteahelik –
 • langatusnõgu –
 • langatus –
 • lehtersuue –
 • leetseljak –
 • laid –
 • Lääne-Eesti paekallas –
 • langus –
 • luide –
 • laguunrannik –
 • laviinikoonus –
 • lauskrand –
 • lauskmaa –
 • lihkepind –
 • lumekuluaar –
 • langatuslehter –
 • liustikuastang –
 • lõõrvulkaan –
 • laugrannik – lauge reljeefiga rannik
 • lumepiir –
 • limaanrannik –
 • limnomõhn –
 • lainevire –
                                     

4. M

 • mikroreljeef –
 • murrutuslava –
 • maasäär –
 • mägismaa –
 • mesoreljeef –
 • mandrijalam –
 • maetud karst –
 • maaroom –
 • mäetipp –
 • mandririft –
 • mäeteke –
 • murrutustasandik –
 • mandrinõlv –
 • murrutusterrass –
 • Marsi laavavoolud –
 • mägi –
 • madal –
 • murranguline astang –
 • mäehari –
 • maapind –
 • mandrilava –
 • meandreerumine –
 • madalik –
 • murrutusjärsak –
 • maalihe –
 • mäestik –
 • mäekuru –
 • maastik –
 • mudavool –
 • mattunud org –
 • monoliit –
 • marginaaloos –
 • meteoriidikraater –
 • mäeahelik –
 • murrangulõhe –
 • mäemassiiv –
 • makroreljeef –
 • moreentasandik – jää ühtlasel sulamisel tekkinud ala
 • murranguorg –
 • mattunud karst –
 • megareljeef –
 • murrutusrannik –
 • mõhnastik –
 • murrutus –
 • murrutusrand –
 • maavoole –
 • maanina –
 • murrutuskulbas –
 • moreenküngas –
 • meteoriidikraatri vall –
 • mõhn –
 • moldorg –


                                     

5. N

 • nõlvanurk –
 • negatiivne pinnavorm – pinnavorm, mis on ümbritsevast alast madalam
 • nõlv –
 • negatiivne kalle –
 • nekk –
 • nihkumine –
 • neem –
 • nõgu –
 • nõosandur –
 • nõlvaprotsessid –
                                     

6. O

 • ookeanibassein –
 • orvand –
 • ookeani keskahelik –
 • ookeaniline platoo –
 • org – mitmesuguse suuruse ja enamasti pikliku kujuga negatiivne pinnavorm
 • orogenees – mäetekkeprotsess
 • oos – liustikujõelistest setetest koosnev piklik positiivne pinnavorm
 • ookeaninõgu –
 • ookeaniline mägi –
 • otsamoreen – liustiku serva ette tekkinud peamiselt moreenist koosnev positiivne piklik pinnavorm
 • ookeanipõhi –
 • orulamm –
 • orumeander –
 • ovraag –
 • orund –
 • oruliustik –
 • ookeanipoolkera –
 • oosmõhn –
 • orulooge –
                                     

7. P

 • pinnamood –
 • pseudokarst –
 • pinnavorm –
 • peneplaan –
 • poolsaar –
 • platoo – tasase pinnaga ja järskude nõlvadega pinnavorm
 • pankrannik –
 • paljand –
 • parasiitkraater –
 • pangasmäestik –
 • paevoor ehk kaljuvoor – sama, mis paekaljuvoor
 • perv –
 • pinnase nihe –
 • proksimaalsus –
 • pinnase lihe –
 • pingo –
 • polügoonaalpinnas –
 • põhjaerosioon –
 • pinnamoe profiiljoon –
 • positiivne pinnavorm – pinnavorm, mis on ümbritsevast alast kõrgem
 • paljaskarst –
 • Põhja-Eesti paekallas –
 • paraboolluide –
 • pirunkirkko –
 • pagurand –
 • plaaž –
 • puistangutasandik –
 • põikoos –
 • pikioos –
 • pinnase voolamine –
 • pelaagisete –
 • pinnase varisemine –
 • pseudovoor – voorega sarnaneva kujuga positiivne pinnavorm
 • puhandusorg –
 • piirdkõrgendik –
 • pigatasandik –
 • pank –
 • põhjauuristus –


                                     

8. R

 • rannikuluide –
 • rannikumadalik –
 • radiaaloos –
 • rannavall – tormide poolt mererannale heidetud, peamiselt klibust ning veeristest koosnev piklik positiivne pinnavorm
 • rahu –
 • randla –
 • rusukalle –
 • reljeefivorm –
 • riasrannik –
 • rannik –
 • rusuvool –
 • rusu –
 • rannak –
 • rippliustik –
 • rannamoodustis –
 • riftiahelik –
 • rõngassaar –
 • rand –
 • ruhiorg – U-kujulise ristprofiiliga liustikutekkeline org
 • rannabarr –
 • räbukoonus –
 • reljeefielement –
 • riftivöönd –
 • riftiorg –
 • rändluide –
 • riff –
 • rannavöönd –
 • rift –
 • reljeefitüüp –
 • rannanõlv –
 • rusukuhik –
 • rannajoon –
 • reljeef –
 • rannageoloogia –
 • ripporg –
                                     

9. S

 • surveotsamoreen –
 • sängilooge –
 • solifluktsioon –
 • saarmägi –
 • skäär –
 • serak –
 • sängorg –
 • saar –
 • Siluri klint –
 • skäärrannik –
 • süvik – piklik sügav subduktsioonivööndiga seotud negatiivne pinnavorm ookeani põhjas
 • süvasäng –
 • seljak –
 • saarkaar –
 • sulglohk –
 • sälkorg –
 • saarkõrgustik –
 • sängimeander –
 • söll –
 • sopka –
 • seljandik –
 • silekalju –
 • sandur –
                                     

10. T

 • terrass geoloogia –
 • tuulevire –
 • termokarst –
 • troog – U-kujulise ristprofiiliga liustikutekkeline org
 • tundur –
 • tasakaaluprofiil –
 • tuhaplatoo –
 • tombolo –
 • terrikoonik –
 • tsirkusorg –
 • tasandik –
 • tepui –
                                     

11. V

 • vulkaanilõõr –
 • veer –
 • voolunõva –
 • varingunõgu –
 • vulkaan – pinnavorm, mis on tekkinud vulkaanilise materjali kuhjumisel maapinnal
 • voor – peamiselt moreenist koosnev liustikutekkeline positiivne pikliku kujuga pinnavorm, mille pikitelg on kunagise liustiku liikumissuunaga paralleelne
 • vallseljak – ehk oos on liustikujõelistest setetest koosnev piklik positiivne pinnavorm
 • varing –
 • vadi –
 • voorestik – voortest koosnev reljeefitüüp
 • veealune kanjon
 • vulkaanikraater –
 • vulkaaniline kaar – subduktsiooniga seotud vulkaanide ahelik
 • veealune mägi –
 • vall-luide –