Back

ⓘ Kõrgkoolid
                                               

Kõrgkool

Kõrgkool on õppeasutus, kus omandatakse kõrgharidus. Eestis jagunevad kõrgkoolid rakenduskõrgkoolideks ja ülikoolideks. Eestis asuvad avalik-õiguslikud ülikoolid on Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Ülikool on õppe-, loome- ning teadus- ja arendusasutus, kus toimub kõrgharidusstandardile vastav õpe kõrgharidustaseme kolmel astmel: bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe. Akadeemilise kraadi bakalaureuse-, magistri- või doktorikraad annab ülikool vastava kõrgharidusastme õppekava täitnud ...

                                               

City College of the City University of New York

City College of the City University of New York on New Yorgi linnaülikooli avalik vanemkolledž. 1847. aastal asutatud City College oli esimene avalik tasuta kõrgharidusasutus Ameerika Ühendriikides. Kolledž on linnaülikooli 24-st kõrgharidusasutusest vanim ja seda peetakse institutsiooni lipukolledžiks. Linnakolledž asub Hamilton Heightsis, vaatega üle Harlemi.

                                               

Inauguratsiooniloeng

Inauguratsiooniloeng on traditsiooniline avalik loeng, kus vastselt ametikohale valitud õppejõud tutvustab oma teadusteemat. Tavaliselt on loeng sõnastatud nii, et jutu sisust saavad aru ka teemaga mittetegelevad inimesed.

                                               

Põhjamaade Rahvaterviseteaduse Kõrgkool

Põhjamaade Rahvaterviseteaduse Kõrgkool on Põhjamaade Ministrite Nõukogu alluvuses tegutsev kõrgkool Rootsis Göteborgis. Kõrgkool tegeleb tervishoiualase teadus- ja õppetööga. Koolis on kaks peamist õppesuunda: terviseedendus ja tervishoiu juhtimine. Kool asutati 1953. aastal Põhjamaade Tervishoiukõrgkooli Nordiska hälsovårdshögskolan nime all. Praegust nime kannab ta alates 2003. aastast. Tegevuse esimestel kümnenditel toimus õpe peamiselt kuni kahekuuliste kursuste vormis. Alates 1978. aastast annab kõrgkool magistrikraadi, 1987. aastal lisandus doktoriõpe. Kõrgkoolis on umbes 70 töötaja ...

                                               

Rakenduskõrgkool

Rakenduskõrgkool on õppeasutus, kus toimub rakenduskõrgharidusõpe ning võivad toimuda magistriõpe ja õpe keskhariduse baasil toimuva kutsekeskhariduse õppekava järgi ning kus vähemalt kaks kolmandikku õpilastest ja üliõpilastest õpib rakenduskõrgharidusõppe õppekavade järgi. Eesti rakenduskõrgkoolid kuuluvad kolme ministeeriumi haldusalasse: Kaitseministeerium riigikaitseline rakenduskõrgkool Siseministeerium sisekaitseline rakenduskõrgkool Haridus- ja Teadusministeerium enamus