Back

ⓘ Bioloogia mõisteid
                                     

ⓘ Bioloogia mõisteid

 • adaptiivne radiatsioon ehk adaptiivradiatsioon ehk ökoloogiline divergents ehk ökoloogiline lahknemine ehk kohastumuslik radiatsioon, ühest eellasgrupist lähtuv mingite funktsionaalsete tunnuste poolest märgatavalt erinevate uute liikide või liigigruppide tekkimine
 • adenülaadi tsüklaas
 • abiogenees ehk isetärkamine, elu iseeneslik tekkimine eluta ainest
 • aberratsioon, liigi vorm, mida iseloomustab tavalisest erinev kuju

- adrenaliin - adrenomimeetikum - aerobioloogia - aeroobne glükolüüs - aeroobne protsess - aheldus - aiandus - ainevahetus - ainuraksed - aisting - akrosomaalne reaktsioon - aktiin - akvaarium - alamhõimkond - alamliik - alamperekond - alamselts - alamsugukond - algoloog - algoloogia - alleel - alu-järjestused - alfaheeliks - AMP - aminohape - amitoos - amööb - amööbliikumine - anaeroobne hingamine - anabioos - anabolism - anadroomsus - anaeroobne glükolüüs - analoogia - anatoomia - antibioos - antibiootikumid - antikeha - antikoodon - antisens-RNA - aort - apoteetsium - arengubioloogia - aretus - arginiin - askus - astrobioloogia - astel taimel - astel loomal - asurkond - atavism - ATP - atsetüülkoliin - autohtoonne liik - autopoees - autosoom - autotroof - A-vitamiin

                                     

1. B

Baeri seadused - Baldwini efekt - Baueri reegel - bilateraalne sümmeetria - binaarne nomenklatuur - bioakustika - bioenergeetika - bioinformaatika - biogeograafiline rajoneerimine - biokommunikatsioon - biogeneetiline reegel - biogeokeemia - bioloogia filosoofia - bioloogiajaam - bioloogilised interaktsioonid - bioluminestsents - biomatemaatika - biomeetria - biomolekul - bioom - bioonika - biootiline tegur - bioorgaaniline keemia - bioreoloogia - biorütmid - bios - biosemiootika - biosfäär - biosüntees - biosüsteem - biotehnoloogia - biotsönoos - blastula - botaanikaaed - B-rühma vitamiinid

                                     

2. E

ekvifinaalsus - elu - elu teke - eluiga - elusloodus - elutsükkel - emakas - emane - emasõis - embrüogenees - endeem - endoplasmaatiline retiikulum - endosümbiont - endosümbioos - endosümbiootiline teooria - endotsütoos - eos - eoseline sigimine - eosla - epigenees - epigeneetika - E-vitamiin - euglenoidne liikumine - evolutsioon - evolutsioonibioloogia - evolutsiooniline progress - evolutsiooniline psühholoogia

                                     

3. F

fenotüüp - fotosüntees - fototroof - fungivooria - funktsioonitsükkel - füllood - fülogeenia - fülogeneetiline süstemaatika - fülogenees - fülogeograafia - fütopatoloogia

                                     

4. G

gameet - geen - geeniekspressioon - geenmuundatud organism - geneetik - geneetika - geneetiline assimilatsioon - geneetiline info - genet - genofond - genoomika - genotüüp

                                     

5. I

in vitro - in vivo - incertae sedis - informatsiooni-RNA - infraselts - instinkt - Integrated Taxonomic Information System - intelligentne disain - interfaas - isasõis - iseregulatsioon

                                     

6. K

kahe domeeni süsteem - kaksteistsõrmiksool - katabolism - katadroomsus - kemolitotroofid - kemotroof - klaad - kladistika - kloon - klorofüll - koevolutsioon - kohanemine - kohanemus - kohastumine - kohastumus - kohasus - kolme domeeni süsteem - koloonia - kometabolism - kommensalism - kompimiselundid - konvergents - kops - kreatsionism - kromatiid - kromosoom - kronobioloogia - kude - kõnnumaa - käitumine - kännis

                                     

7. L

Lamarcki seadused - lamarkism - lendamine - levila - liigiteke - liik - litotroof - looduskaitsebioloogia - loomaaed - loomastik - lõhestav valik - lõssenkism - lümf

                                     

8. M

magu - makroevolutsioon - maks - matemaatiline bioloogia - metaanibakterid - metabolism - mangroov - metagenees - mikroevolutsioon - miksotroof - mitokonder - mitokondriaalne DNA - mitoos - monofüleetiline rühm - molekulaarne kell - morfogenees - morfoloogia - mRNA - mudelorganism - munarakk - mükotroof - mürkmadu

                                     

9. P

paljunemine - pangenees - panspermia - parafüleetiline rühm - parasiit - parasitism - parasitoid - pesaparasitism - pesitsemine - plankton - plastiidid - ‎plurivoltiinsus - polüfüleetiline rühm - polüfüülia - pooldumine - populatsioon - populatsioonidünaamika - preadaptatsioon - preformism - protistoloogia - punase kuninganna hüpotees - pungumine - põlvkond - põlvkonnavaheldus - pärandumine

                                     

10. R

rakendusbioloogia - rakk - rakuhingamine - rakumembraan - rakuteooria - ramet - rass - reaktsiooninorm - relikt - reofiil - risoom - RNA - RNA maailma hüpotees - rRNA - rudiment

                                     

11. S

saakloom - saltatsionism - segavereline - semivoltiinsus - sensu lato - sensu stricto - sigimine - silelihasrakk - skelett - sooline dimorfism - sotsiobioloogia - sperma - spermatosoid - stabiliseeriv valik - suguline valik - sugutu paljunemine - surm - surrogaatema - suunav valik - suurrasvik - süda - sügoot - sümmeetria - sünapomorf - süsteemibioloogia - süstemaatiline anatoomia

                                     

12. T

takson - talvitumine - teisend - teisesed sootunnused - teoreetiline bioloogia - teratoloogia - toitumine - toitumistüüp - transpordi-RNA - triibus - trofoloogia - trohhofoor - tRNA - tsüst - tsütoplasma - tsütoplasmavõrgustik - täismoone - tütarrakk

                                     

13. V

vaegmoone - valgusüntees - valik - varibiosfäär - varjevärvus - varuained - vegetatiivne sigimine - vereringe - veri - vermimine - Vernadski reegel - viljastumine - vitalism - vivaarium - voltiinsus - vorm - võrdlev anatoomia

                                     

14. Vaata ka

 • Zooloogia mõisteid
 • Füsioloogia mõisteid
 • Botaanika mõisteid
 • Molekulaarbioloogia ja geneetika mõisteid
 • Anatoomia mõisteid
 • Bioloogia
 • Mikrobioloogia mõisteid
 • Meditsiini mõisteid
 • Rakubioloogia mõisteid
 • Ökoloogia mõisteid