Back

ⓘ Zooloogia mõisteid
                                     

ⓘ Zooloogia mõisteid

Zooloogia mõistete loend sisaldab zooloogilisi mõisteid, sealhulgas ka loomadele spetsiifilisi ökoloogia mõisteid ja mitte-inimesele omaseid anatoomia mõisteid

                                     

1. A

 • aisting
 • automaatpüünis
 • akvaariumikalad
 • amfiid
 • arborikoolid
 • arahnoloogia
 • avapesitsejad
 • astel
 • armunool
 • alamokakilbis
 • akinees
 • alalõuakilbis
 • asurkond
 • anadroomne ränne
 • akvaarium
 • arterioosõõs
 • aluskarv
 • alahuul putukatel
 • altruism
 • algivoorid
 • Aglypha
 • anaalnäärmed
 • autotoomia
 • akaroloogia
 • aviobiondid
 • anaalkilbis
                                     

2. H

 • hoiatushüüd
 • herpetoloog
 • Hassalli kehad
 • hemolümf
 • haudelind
 • haue
 • hundsulestik
 • hammaskamm
 • hulgulind
 • helmintoloogia
 • hajus närvisüsteem
 • hoiatusvärvus
 • hingamiselund
 • hemikliitor
 • haudumine
 • herpetoloogia
                                     

3. K

 • keeritskurrud
 • kiirukilbis
 • kajalokatsioon
 • kahlajad
 • kestumine
 • kõrikilbis
 • kulgemine
 • kalaparasiidid
 • kalamari
 • koloonia
 • karapaks
 • kraniaalne kilpnäärmearter
 • kalaparv
 • kasvik
 • kopsuõõs
 • kummik
 • kutsikas
 • kraniaalne kilpnäärmeveen
 • kaudaalne kilpnäärmeveen
 • kusesool
 • ksülofaag
 • kaheharuline keel
 • kookon
 • kulles
 • karusloom
 • kudemine
 • kaudaalne kilpnäärmearter
 • kalaränne
 • kattetiivad
 • kõhukilbis
 • kuklakilbis
 • kurn
 • kloaaginääre
 • katadroomne ränne
 • karvastik
 • küljejoon
 • koelmu
 • kiinid
 • kombits
 • kalamaim
 • kägistamine
 • kalasoomused
 • kombitsakaare
 • kopulatsioonikork
 • kuklatagused näärmed


                                     

4. L

 • linnustik
 • linnuklubi
 • lendavad kalad
 • linnudirektiiv
 • linnuvaatlus
 • lümfisüdamed
 • libedik
 • loomade naer
 • loomik
 • liblikamaja
 • laubaeesne kilbis
 • linnulaat
 • lõpused
 • lepidopteroloogia
 • linnuala
 • liitsilm
 • linnuatlas
 • lakk
 • lont
 • loorvõrk
 • lisahaistmissibul
 • loomade märgistamine
 • laubakilbis
 • lendamine
 • lõuatsikilbis
 • lõgisti
 • lesila
 • lennus
                                     

5. M

 • moone
 • malakoloogia
 • mokakilbis
 • mürmekoloogia
 • mullikas
 • mitmikisadus
 • muna
 • Malpighi sooned
 • mürkmadu
 • metameeria
 • munateadus
 • Mülleri juha
 • munemine
 • meduus
 • munahammas
 • munakoor
                                     

6. N

 • nukk
 • ninatagune kilbis
 • nina-nokisekilbis
 • näsakoonus
 • nokk
 • noorkala
 • ninakilbis
 • ninaesine kilbis
 • nivikool
 • nurrumine
 • ninaüline kilbis
 • niisk
 • Nasanovi nääre
 • neeru-sugusegmendid
 • nokisekilbis
                                     

7. P

 • pesakond
 • pärl
 • polüandria
 • polügüünia
 • pneumostoom
 • päranipunääre
 • päranipuala
 • protozooloogia
 • polüüp
 • paigatruudus
 • poegimine
 • primatoloogia
 • paigalind
 • puhkesulestik
 • pearindmik
 • paleozooloogia
 • poised
 • pesakast
 • pugu
                                     

8. S

 • sulestik
 • silmatagune kilbis
 • soomus
 • suvesulestik
 • siirdekalad
 • sipelgalõvi
 • sabajuur
 • sulg
 • sabalülid
 • seljakilbis
 • suised
 • seljauim
 • silmakoobastevaheline kilbis
 • sarnakilbis
 • sulgimine
 • seemnesari
 • sülitavad kobrad
 • siuglemine
 • saba
 • selgroog
 • sarved
 • sabaalune kilbis
 • stereotüüpia
 • silmaümbrised kilbised
 • silmaeesne kilbis
 • skolekodondid
 • selgrookanal
 • sõrg
 • silmaüline kilbis
 • siristi
 • silmakilbis
 • sõõrmetevaheline kilbis
 • sülemränne
                                     

9. T

 • talvesulestik
 • talveuni
 • tiinus
 • tsöloom
 • taliuinak
 • tüvepikkus
 • tühisool
 • tõug
 • tõuk
 • tagamürgihambad
 • topis
 • tundel
 • tegevusjäljed
 • tiibluu
 • termiidipesa
 • terioloogia
 • tagajäse
 • teokarp
 • trahheaalkops
 • termolokatsioonielund
 • tall
 • toitumisviisid
 • tibu
 • tagakeha
 • trofallaksis
 • tualettküünis
 • tümoidid
 • tiibade siruulatus
                                     

10. V

 • valmik
 • vahekiirukilbis
 • vagel
 • vooglemine
 • välisskelett
 • veeimetaja
 • venoosõõs
 • veeloom
 • vivipaaria
 • vatsakesesisene kanal
 • vill
 • vaagnakannus
 • varss
 • vastne
 • vibrissid
 • vastsejärgud
 • veeliger
 • valjasriba
 • vähikatk
 • vasikas