Back

ⓘ Molekulaarbioloogia, geneetika ja biokeemia mõisteid
                                     

ⓘ Molekulaarbioloogia, geneetika ja biokeemia mõisteid

 • 1. kromosoom
 • 13. kromosoom
 • 7-dehüdrokolesterool
 • 50S
 • 5S ribosomaalne RNA
 • 2. kromosoom
 • 28S ribosomaalne RNA
 • 18S ribosomaalne RNA
 • 21. kromosoom
 • 5.8S rRNA
 • 80S ribosoom
 • 3. kromosoom
 • 20. kromosoom
                                     

1. A

 • adrenokortikotroopne hormoon
 • agaroosgeelelektroforees
 • ABI Solid-sekveneerimistehnoloogia
 • autoploidsus
 • aglutinatsioon
 • alleel
 • anaeroobne glükolüüs
 • adhesioonimolekulid
 • asutaja efekt
 • antisens-RNA
 • albumiin
 • adaptiivne mutatsioon
 • adenoviirused
 • atsüülkloviir
 • AP-1
 • adenosiinmonofosfaat
 • antikoodon
 • aminoatsüül-tRNA süntetaas
 • adherentsliidus
 • aadressiin
 • antikehad
 • ARS
 • adenosiin
 • aktiin
 • atsetüülkoliin
 • autoradiograafia
 • alfaheeliks
 • aluspaar
 • Alu-järjestused
 • aditiivne geneetiline hajumus
 • adrenomimeetikum
 • aheldusrühm
 • amitoos
 • alleelide interaktsioon
 • alloploidsus
 • asparagiinhape
 • abiplasmiid
 • antivitamiinid
 • α 1 -adrenoretseptor
 • abortiivne transduktsioon
 • abi-T-rakk
 • asendamatud aminohapped
 • AB0-süsteem
 • abstsiishape
 • antagonist farmakoloogia
 • akrosomaalne reaktsioon
 • aktsioonipotentsiaal
 • autosoom
 • agonist
 • asparagiin
 • ARC-tüüpi inhibiitorid
 • autbriiding
 • aheldus
 • Agrobacterium
 • apoptoosi indutseeriv faktor
 • aneuploidsus
 • asendusema
 • alkoholi-dehüdrogenaas 1
 • abifaag
 • arginiin
 • Aafrikast-välja-hüpotees
 • aminohapped
 • aldosteroon
 • afiinsus
 • Acetabularia
 • adrenaliin
 • atenuaator
 • angiotensiin
 • afiinsusküpsemine
 • A-vitamiin
 • adenülaadi tsüklaas
 • adeniin
 • allosteeriline regulatsioon
 • ABC-transportvalgud
 • analüütiline ristamine
 • atsetüülkoensüüm A
 • aditiivne geenitoime
 • ahelduskaart
 • aditiivne tunnus
 • A-DNA
 • aksonaaltransport
 • akvaporiin
 • ADH
 • auksiinid
 • adhesiinid
 • afiinsuskromatograafia
 • alaniin
 • adenosiindifosfaat
 • aberrantne Ds-element
 • adenosiintrifosfaat
 • androgeenid
 • ACE geen
 • aberratsioon
 • alkaani 1-monooksügenaas
 • abortiivne transkriptsioon
 • antibiootikumid
 • autosoomsus
 • amoksitsilliin
 • antidiureetiline hormoon
 • ATPaasid
                                     

2. B

 • bisubstraatsed inhibiitorid
 • biomolekul
 • biopolümeerid
 • biokeemiline geneetika
 • BRCA1
 • bioorgaaniline keemia
 • BLAST
 • β-galaktosidaas
 • bombükool
 • bioanorgaaniline keemia
 • biokiip
 • BacMam-süsteem
 • Barri kehake
 • biomeetriline geneetika
                                     

3. D

 • DNA tüpiseerimine
 • DNA polümeraasid
 • diploidsus
 • Downi sündroom
 • duon
 • DNA sekveneerimine
 • DNA replikatsiooni initsiatsioon
 • dopamiinitransporter
 • DNA
 • desoksüribonukleotiidid
 • dominantsus
 • dialüüs
 • DNA metüleerimine
 • defensiinid
 • duplikatsioon
 • diaminopimeliinhape
 • DNA replikatsioon
 • DNA-mikrokiiptehnoloogia
 • domeen
 • diploid
 • dialleelsus
                                     

4. E

 • eksopolüsahhariidid
 • erütropoetiin
 • endomitoos
 • eukromatiin
 • euploidsus
 • endotsütoos
 • elongatsioon
 • ELISA
 • endoreduplikatsioon
 • eukarüootne rakk
 • endokannabinoidsüsteem
 • ekspressiivsus
 • epistaas
 • ensümoloogia
 • ensüümikineetika
 • ensüümiinhibiitor
 • emamõju
 • enhanser-RNA
 • endogeensed retroviirused
 • epigeneetika
 • ensüümiperekond
 • eukarüoot
 • Ensüümikomisjon
 • Edwardsi sündroom
 • elektroporatsioon
 • ensüüm
 • endorfiinid
                                     

5. F

 • fenogenees
 • fütohormoonid
 • F-vitamiin
 • fluorokinoloonid
 • Fel d 1
 • FOXN1
 • flavonoidid
 • fotosüsteem II
 • FOXP2
 • fenokoopia
 • fenüülaniliin
 • fotosüntees
 • feen
 • fenotüüp
 • Fkh1
                                     

6. G

 • genotüüp
 • glutamiin
 • genoomika
 • geen
 • glükolüüs
 • geneetik
 • gameet
 • gamma-aminovõihape
 • glutamaat
 • geneetiline katse
 • geenikiip
 • geenide komplementaarsus
 • geenidoos
 • geenipank
 • G-valgud
 • geeniekspressioon
 • geneetiline triiv
 • geneetiliselt muundatud hiir
 • geenifond
 • geneetiline polümorfism
 • glutamiinhape
 • geenivool
 • geenide duplikaatsus
 • gonosoom
 • genofond
 • geenmuundatud organism
 • genotüübiline muutlikkus
 • guaniin
 • genisteiin
 • geenide interaktsioon
 • geneetiline rekombinatsioon
 • geenivektor
 • geenitehnoloogia
 • geneetiline aheldus
 • geeniaheldus
 • glükoos-6-fosfaat
 • geneetiline kood
 • geenide multiplikaatsus
 • glütsiin
 • GASP fenotüüp
 • glükagoon
 • genoommutatsioon
 • genealoogia
 • glutatioon
 • geneetiline muutlikkus
 • glükoproteiin
 • glükogeen
 • geenitriiv
 • geeniteraapia
 • geneetiline element
 • geneetiline häire
 • geneetiline materjal
 • geneetika
 • geneetiline info
 • geneetiline muundamine
 • glükuronisatsioon
 • glükoneogenees
 • geenmutatsioon
 • geneetiline lahknemine
 • G-valguga seotud retseptorid
 • Golgi kompleks
 • geenidoosi kompensatsioon
 • genoom
 • genoomi suurus
 • geeniregulatsioon
 • geenianalüüs


                                     

7. H

 • haploidsus
 • haploid
 • heterokromatiin
 • Hedgehogi signaalirada
 • heterosügootsus
 • histidiin
 • heterosügoot
 • hüdrolaasid
 • Holliday ühendus
 • helikaasid
 • hiina hamstri munasarja rakud
 • homoloogilised kromosoomid
 • histamiin
 • hapnikku sisaldavad reaktiivsed osakesed
 • HeLa rakuliin
 • haplogrupp
 • homosügoot
 • homosügootsus
 • haplodiploidsus
 • Hayflicki piirang
 • horisontaalne geeniülekanne
 • humoraalne immuunsus
                                     

8. I

 • integron
 • interleukiin 10
 • in situ hübridisatsioon
 • isotermiline tiitrimis-kalorimeetria
 • interferoonid
 • interfaas
 • inimese genoom
 • isoensüüm
 • IgLON
 • inversioon
 • indool-3-äädikhape
 • ioonikanal
 • immunoloogiline sünaps
 • imputeerimine
 • isoleutsiin
 • intron
 • interleukiinid
 • IRF7
 • informatsiooni-RNA
 • inbriiding
                                     

9. K

 • kromosoom
 • koodon
 • kortikosteroon
 • külmutatud koekiip
 • knock-out hiir
 • komplementaarsusprintsiip
 • koopiaarv
 • käitumisgeneetika
 • kümotrüpsiin
 • krossingover
 • koekiip
 • kvantitatiivse tunnuse lookus
 • kataboliitne repressioon
 • kataboolsed plasmiidid
 • kahedimensionaalne geelelektroforees
 • kaltsitoniin
 • kloon
 • kitiin
 • kreatiin
 • kusihape
 • k-meer
 • kopsiin
 • katehhooli dioksügenaasid
 • kasvuhormoon
 • kasvaja supressorgeenid
 • karüotüüp
 • kromatiid
 • külomikron
 • ksantofüllid
 • kodeiin
 • kilpnäärmehormoonid
 • kromatiin
 • kääbusmutandid
 • koensüümid
 • kloonimine
 • kääviniidistik
 • koopiaarvu variatsioonid
 • kromosoomistik


                                     

10. L

 • lümfotsüütide aktivatsiooni signaalmolekul
 • ligand
 • Lac -operon
 • luteiniseeriv hormoon
 • lipiidne kaksikkiht
 • ligandi sidumiskatse
 • Lap-süsteem
 • lipoehape
 • luteiin
 • ligeerimine
 • LCR
 • lüsosoom
 • levaanid
 • lignotselluloosi lagundamine
 • lüsiin
 • Li-Fraumeni sündroom
 • LPMO
 • lükopeen
 • ligaasid
 • linoolhape ja α-linoleenhape
 • laiatoimelised antibiootikumid
 • laminiinid
 • lignotselluloos
 • lüsosüümid
 • levanaasid
 • lõhestav valik
 • L-karnitiin
 • lookus
 • lümfokiinid
 • lektiinid
 • ligaasi ahelreaktsioon
 • lipiidid
 • lämmastikalus
 • lutsiferaas
 • lipoproteiidid
 • leutsiin
                                     

11. M

 • monoamiinid
 • munarakk
 • mutageen
 • märklaud-DNA
 • müeliin
 • mangaani sisaldav superoksiidi dismutaas
 • mtDNA rekombinatsioon
 • Mendeli seadused
 • mitokondriaalne hingamisahel
 • markergeen
 • monoamiini oksüdaas
 • mitoos
 • mikrosatelliit
 • maltaas
 • mitokondriaalsed nukleoidid
 • mitokondriaalne Eeva
 • molekulaarbioloogia
 • MSK1
 • mittekodeeriv DNA
 • MAT-lookus
 • mitokondriaalne DNA
 • melanokortiin-1 retseptor
 • meioos
 • miRNA
 • Mps1
 • mikro-RNA
 • mittefotokeemiline kustutamine
 • melanokortiin-4 retseptor
 • metioniin
 • makromolekulid
 • membranoosse kofaktori proteiin
 • mikroskoop
 • makroergilised ühendid
 • mutatsioon
 • mükotoksiinid
                                     

12. N

 • nukleotiidide väljalõikereparatsioon
 • naatriumpump
 • nahka sisenevad peptiidid
 • nukleotiid
 • N-ots
 • nikotiin-atsetüülkoliini retseptorid
 • närvirakkude kasvufaktor
 • nukleaas
 • neuraalne raku adhesioonimolekul
 • NADH
 • neurotrofiinid
 • nukleiinhape
 • neurotransmitter
 • neuropeptiid Y
 • neuropeptiidid
                                     

13. P

 • pöördtranskriptaas
 • populatsiooni efektiivne suurus
 • prooksüdant
 • polümeraasi ahelreaktsioon
 • P2X7
 • püüdurretseptorid
 • populatsioonigeneetika
 • pangenees
 • proteiinkinaas CK2
 • proteaasid
 • prostaglandiinid
 • P2 retseptorid
 • polüploidsus
 • polüpeptiidid
 • pudelikaela efekt
 • puriinalused
 • proliin
 • p53
 • PCR
 • proteiinkinaas B
 • promooter
 • promootor
 • polotsüüt
 • peamine koesobivuskompleks
 • polüsoom
 • proteiin
 • plasmiid
 • pagaripärmi adhesiinid
 • prohormoon
 • proteiinkinaas A
 • populatsiooni struktuur
 • populatsioon
 • ploidsus
 • PD-1
 • proteiinkinaasid
 • proopiomelanokortiin
 • polümeraasid
                                     

14. R

 • ribosüüm
 • RNA polümeraas II
 • rakumembraan
 • RluD
 • Rahvusvaheline HapMap-projekt
 • ristseos
 • RNA korrektuur
 • reniin
 • reniin-angiotensiin-aldosteroon-süsteem
 • retsessiivsus
 • rakutuum
 • ribosomaalne DNA
 • RNA
 • reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon
 • replikatsioon
 • rakk
 • Ric-8
 • restriktsiooniensüüm
 • reaktsiooninorm
 • retseptor
 • ribosoom
 • rakku sisenevad peptiidid
 • RNA polümeraas
 • rho-sõltuv proteiinkinaas
 • rämps-DNA
                                     

15. S

 • streptavidiin
 • SOX2
 • S-valk
 • soo määramine
 • salitsüülalkohol
 • salitsiin
 • salitsüülhape
 • salitsüülaldehüüd
 • seondumissait
 • SNP
 • southern blot
 • sõeltest
 • splaising
 • saponiinid
 • serotoniini retseptorid
 • serotoniin
 • sugukromosoom
 • S-metüülmetioniin
 • splaissosoom
 • seriin
 • substraat
 • sapphapped
 • siRNA
 • steroidhormoonid
 • sekveneerimine
 • sügoot
 • sisemine transkribeeritav speisser
                                     

16. T

 • TOL-plasmiid
 • tetraploid
 • teobromiin
 • tsütokroom b
 • transposoonmutagenees
 • tsentraalne dogma molekulaarbioloogia tsentraalne dogma
 • tandeemne järjestus
 • toksiini-antitoksiini süsteemid
 • tümokinoon
 • tsütokroom P450 2D6
 • tsütokroom P450 3A4
 • tsütokroom P450 2C19
 • tsükliinisõltuvad kinaasid
 • tsüanogeensed glükosiidid taimedes
 • tsüsteiin
 • transformatsioon
 • transkriptsioon
 • tsitraaditsükkel
 • türosiin
 • tsütokroomid
 • tsüklilised nukleotiidid
 • tauriin
 • trk retseptorid
 • tsütokiinid
 • türoksiin
 • testosteroon
 • treoniin
 • tserebraalne neurotroofne faktor
 • tokoferoolid
 • transdutsiin
 • tütarkromatiid
 • tsentromeer
 • translatsioon
 • TRPM8
 • transkriptsioonifaktor
 • tsükliline adenosiinmonofosfaat
 • telomeer
 • transponeeruvad elemendid
 • tümosiin
 • trp -operon
 • tärklis
 • tiamiin
 • tsükliinid
 • trüptofaan
 • translokatsioon
 • transpordi-RNA
 • tüümuse stromaalne lümfopoetiin
 • tüümuse hormoonid
 • tsükliliste nukleotiidide poolt avatavad ioonikanalid
 • tseesiumkloriidi tasakaaluline tihedusgradient-tsentrifuugimine
 • transduktsioon
 • tsütokroom P450
 • trisoomia 21
 • trehaloos-6.6-dimükolaat
 • tsellulaas
 • T-rakkude retseptorid


                                     

17. V

 • viiruslik eukarüogenees
 • vähi-testise antigeenid
 • virokiinid
 • valk
 • valgusüntees prokarüootides
 • valgustundlik kaitserühm
 • vektor
 • veekanal
 • B 12 -vitamiin
 • V-tüüpi ATPaasid
 • B 6 -vitamiin
 • B 8 -vitamiin
 • valgusüntees
 • valiin
 • volframiin