Back

ⓘ Botaanika mõisteid
                                     

ⓘ Botaanika mõisteid

 • aerofüüdid
 • askokarp
 • alkaloidid
 • algoloog
 • alglehed
 • aerohooria
 • anadroomne leht
 • APG III süsteem
 • aastarõngad
 • apoteetsium
 • astel
 • andur
 • alpitaimed
 • apomiksis
 • abstsissioon
 • apofüüdid
 • aiandus
 • algoloogia
 • arill vt seemnerüü
 • algkude
 • abaksiaalsus
 • aktinomorfne õis
 • aed
 • askus vt eoskott
 • aerofiil
 • afüllia
 • avavili
 • arheofüüt
 • abilehed
 • alalehed
 • alumine sigimik
                                     

1. E

 • emasõisik
 • emakasuue
 • epifüüdid
 • eoskott askus
 • emasurb
 • eospesa
 • ebadihhotooimiline harunemine ehk ebadihhotoomne harunemine
 • emasäärisõied
 • elodeiidid
 • ebavars
 • etnobotaanika
 • edifikaator
 • eoskupar
 • emakkond
 • eripähikuline tarn
 • emakakael
 • ebamari
 • ebasarikas
 • eoskand
 • emakas
 • epiderm
 • erituskude
 • eosla
 • endosperm
 • eos
 • emasõis
 • elliptiline leht
 • eoskuhi
 • eoslava
 • eospea
                                     

2. F

 • fertiilne õis
 • fotosüntees
 • fastsiatsioon
 • fütokeemia
 • füllood
 • fütotsönoloogia
 • fütohormoonid
 • fükoerütriin
 • floristika
 • fütokemikaalid
 • fotosüsteem II
 • fanerofüüdid
 • fütotsönoos
 • floeem
 • fotoinhibitsioon
                                     

3. H

 • hasmogaamia
 • hügrofüüdid
 • heitlehisus
 • hüdrobotaanika
 • harunemine
 • haustor
 • hüdatoodid
 • halofüüt
 • hõlmine leht
 • hambuline leheserv
 • hatune leht
 • heterospooria
 • heterofüllia ehk erilehisus
 • hemikrüptofüüdid
 • herbaarium
 • helofüüdid
 • huuljas õis
 • huul
 • hüdrohooria
 • harjaskarvad
 • hüdrogaamia
 • hüdrofüüdid
                                     

4. J

 • juhtkude
 • juurevõsu
 • jagune leht
 • juurmised lehed
 • juurekarvake
 • juurehingamine
 • jaka
 • jaguvili
 • juhtoks
 • juur
 • juurekübar
 • juurestik
 • juuremügarad
 • juurekael
 • juhtsoon
 • juhtkimp
                                     

5. K

 • kanneljas leht
 • kõrresõlm
 • kupar
 • korp
 • kiivi
 • kaheli õiekate
 • kellukjas õis
 • kõdrake
 • kolmetine leht
 • kloroplast
 • külvamine
 • kõrvekarvad
 • külgjuur
 • kahelisulgjas leht
 • kilpjas leht
 • kroonleht
 • kõder
 • katteleht
 • kaheaastane taim
 • kork
 • kõrbepall
 • keeleke
 • kandeleht
 • kuivvili
 • kännis
 • kahesuguline taim
 • kannus
 • korvõisik
 • ksüleem
 • kambium
 • kännas
 • kukkur
 • kobekude
 • külgrood
 • katteseemnetaimed
 • kamefüüdid
 • kaun
 • kaenlasisene õis
 • kaarhambuline leheserv
 • kõrvakesed
 • kultuurtaim
 • külgpung
 • kõrglehed
 • keelõis
 • kleistogaamia
 • koguvili
 • kahelikolmetine leht
 • kasvuvööde
 • kännuvõsu
 • kattesoomus
 • käbi
 • kahekojaline taim
 • katadroomne leht
 • katis
 • kromoplast
 • kserofüüt
 • kõrs
 • kollenhüüm
 • kasvuviis
 • kägipuu
 • kobarõisik
 • kaarroodne leht
 • kaaspigmendid
 • kandeleheke
 • kasvuvorm
 • koor
 • kahelisaagjas leheserv
 • köitraag
 • kasvukuhik


                                     

6. L

 • lõvi
 • laguvili
 • litši
 • lisapung
 • lisajuurestik
 • lehekodarik
 • lihtõisik
 • lehetupp
 • liitkojaline emakkond
 • lehtedetupp
 • lõhine leht
 • liitõisik
 • liitleht
 • leheke
 • lehtpuud
 • lehelaba
 • luuvili
 • lehetipp
 • leht
 • leherood
 • lendkarvad
 • liitsarikas
 • lüdi
 • lõhestunud leht
 • lima
 • liittähk
 • leheseis
 • lahkkojaline emakkond
 • lamav vars
 • lible
 • leheroots
 • laevuke botaanika
 • lihtne õiekate
 • lihakvili
 • lisajuur
 • leukoplast
 • lülipuit
 • lühivõrse
 • lahklehine õiekate
 • leheserv
 • lihtleht
 • liaan
 • lehekaenal
 • lineaalne leht
                                     

7. M

 • männaseline leheseis
 • mükoriisa
 • mitmekojaline emakkond
 • mõlemasuguline õis
 • metsandus
 • mõõkjas leht
 • monopodiaalne harunemine
 • mesofüüdid
 • männas
 • mikrofibrill
 • mügarbakterid
 • mets
 • mittefotokeemiline kustutamine
 • makrofüüdid
 • munajas leht
 • mugulsibul
 • mõlajas leht
 • mitmeaastane taim
 • mari
 • monotsükliline taim
 • mühksoomus
 • mesofüll
 • mugul
 • maltspuit
                                     

8. P

 • partenokarpia
 • punavöötaud
 • poolpõõsas
 • põhiorganid
 • puurinne
 • plastiid
 • puitumine
 • pomoloogia
 • paaritusulgjas leht
 • parasiittaim
 • pomerantsvili
 • puuvill
 • pähik
 • põõsas
 • paleobotaanika
 • paljasseemnetaimed
 • puit
 • püsik vt mitmeaastane taim
 • partsell
 • putkõis
 • piimmahl
 • pseudotsüfellid
 • prahitaim
 • pungasoomus
 • puu
 • pähklike
 • punavetikad
 • putuklevi
 • pappus
 • putuktolmnemine
 • paljasvili
 • pistik
 • puhmarinne
 • puittaimed
 • peritsükkel
 • püsikude
 • pahk
 • pähkel
 • putuktoidulised taimed
 • pung
 • pookimine
 • palünoloogia
 • põhikude
 • pööristähk
 • püünisleht
 • peajuur
 • Puukoor
 • paarissulgjas leht
 • platsenta
 • ‎pearood
 • puhmas
 • pööris


                                     

9. S

 • sibul
 • sõrmjagune leht
 • soon
 • seemnerüü
 • sammasjuur
 • statotsüüt
 • spatha
 • seeme
 • segetaaltaim
 • sõrmhõlmine leht
 • südajas leht
 • seemik
 • sulgrakk
 • sukulent
 • sulgjagune leht
 • sigisibul
 • soontaimed
 • sporofüüt
 • sort
 • sibulakand
 • sklerenhüüm
 • sammaltaimed
 • sarikas
 • seemnealge
 • sulglõhine leht
 • sõrmroodne leht
 • stress
 • sammaskude
 • süsteemne omandatud resistentsus
 • sõkal
 • sulgvili
 • soonteta taimed
 • sõrmlõhine leht
 • sõrmjas leht
 • seemnis
 • sulgjas leht
 • süstjas leht
 • sulghõlmine leht
 • sõnajalgtaimed
 • samblarinne
 • stramenopiilid
 • samblikud
 • seemikjuurestik
 • sõlmevahe
 • sügomorfne õis
 • säsi
 • saagjas leheserv
 • sulgroodne leht
 • segapung
 • soreedid
 • sarikõis
 • sigimik
 • segametsavöönd
 • sigipung
 • sõlm
                                     

10. T

 • teravili
 • tõri
 • taimkate
 • turgor
 • taimed
 • tolmutera
 • türss
 • tüvisukulent
 • tolmlemine
 • tähk
 • tera
 • tolmukapea
 • teiskasv
 • toataimed
 • taimefüsioloogia
 • tüvi
 • taimerakk
 • taimede haigusresistentsus
 • tiibvili
 • tupplehed
 • tõru
 • terve leheserv
 • tallus
 • tõlvik
 • tolmukkond
 • taimeviirused
 • trahheiid
 • tsönoobium
 • tsentraalvakuool
 • tärklis
 • tuultolmlemine
 • trahhee
 • taimehaigused
 • tselluloos
 • tulnukas
 • tipupung
 • taimekahjurid
 • tüvepikendus
 • tolmukas
 • tentaakel
 • taimetoiteained
 • tolmutoru
 • tuulepesa
 • tulnuktaim
 • tuultolmleja
 • terofüüdid
 • täidisõielisus
 • transekt
 • terav lehetipp
 • tolmeldamine
 • tropism
 • talbjas leht
 • teris
 • tallofüüdid
 • taimegeograafia


                                     

11. V

 • väetamine
 • võrsumissõlmkond
 • vesivõsu
 • vegetatiivne paljunemine
 • veekoguja-leht
 • valgushingamine
 • vivipaaria
 • vilikond
 • vastak leheseis
 • viljalehed
 • vegetatsiooniperiood
 • veerlevi
 • võrse
 • võsund
 • vars
 • vili
 • võsu
 • võsa
 • võra
 • võõrpuu
 • veerpall
 • vakuool
 • võrsumine
 • vahelduv leheseis
 • vaik
 • vaigukäigud
 • võrkroodne leht
 • viljaraag
 • võrsumissõlm
                                     

12. Õ

 • õiekroon
 • õistaimed vt katteseemnetaimed
 • õietolm
 • õisik
 • õhulõhe lõved
 • õietupp
 • õis
 • õietolmuanalüüs
 • õieraag
 • õietolmuspekter
 • õiepung
 • õienupp
 • õiekate
 • õieleht
 • õunvili
 • õiepõhi
 • õievalem
 • õitsemine
 • õisikupõhi