Back

ⓘ Anatoomia mõisteid
                                     

ⓘ Anatoomia mõisteid

 • alumine hambakaar
 • apokriinsed näärmed
 • apofüüs
 • abdominaalsus ehk kõhtmisus, kõhupoolsus
 • abaluumisus
 • ava
 • alalõuakanal
 • agonistid
 • alumine huulekida
 • ajutine elund
 • anaalkanal
 • alasagar
 • alanev aort
 • autolüüs
 • alakõht
 • abaluu alumine nurk
 • alveool
 • aken
 • alalõuakeha
 • alumine lülisälk
 • ampull
 • ajutüvi
 • abduktor ehk eemaldajalihas ehk eemaldaja, jäset või selle osa keskjoonest eemaldav lihs
 • arterioossibul
 • abaluu harjaalune auk
 • abaluu rangluumine liigesepind
 • abaluu roidmine pind ehk abaluu eesmine pind
 • abaluu ülemine nurk
 • alumine pikilihas
 • ainuraksed näärmed
 • alge
 • antefleksioon
 • alalõuamulk
 • aberrantsus, hälbivus, kõrvalekalduvus, elundi või koe kulgemise või paiknemise ebatavalisus
 • arteriool
 • asurofiilsus
 • alumine liigesepind
 • aadamaõun ehk Aadama õun pomum Adami
 • ajukapsel
 • alumisus
 • alumine osa
 • antagonistid
 • anastomoos
 • atsinus
 • allantois
 • ajukolju luud
 • akromioklavikulaarliiges
 • alune
 • alumine ots
 • abaluuülene arter
 • abisugunäärmed
 • abaluu scapula, lame kolmnurkne luu õlavõõtmes
 • alahuule-allarõhuja
 • alumine liigesjätke
 • aktiivne liikumisaparaat
 • aordikaar
 • alumine duodenaalsopis
 • aksiaalsus
 • astrogliia
 • atsidofiilsus
 • amügdala
 • alaosa
 • astrik
 • abaluu ülemine serv
 • angioloogia
 • abaluuhari spina scapulae, tugevasti väljaulatuv hari abaluu pinnal
 • alalõuatagune auk
 • alumine käeliiges ehk distaalne käeliiges
 • abaluualune arter
 • abaluuarter
 • adenomeer
 • alalõuaauk
 • alanev käärsool
 • alalõuakilbis
 • anatoomia
 • alalõuakeeleke
 • allantoisivars
 • allohtoonsed lihased vt heterohtoonsed lihased
 • asteenia
 • ajuripatsiauk
 • alumine oimujoon
 • abaksiaalsus ehk teljevälisus, keha või elundi teljest eemal asumine
 • allokorteks
 • aboraalsus, suust eemal ja pärakule lähemal asetsemine seedetraktis
 • alumik
 • anatoomiline kael
 • abaluu külgmine nurk
 • aparaat
 • ajurõõned
 • anus vt pärak
 • abaluu-ümberkooldearter
 • ala
 • agranulotsüüt
 • alumine häbemeside
 • adventitsiaalkest
 • alajäseme luude ühendid
 • auk
 • alalõuakael
 • ajupiirkond
 • ajukestad
 • abaluu liigesealune köbruke
 • arterioostüvi
 • abaluu selgmine pind
 • atlas vt kandelüli
 • ajuvatsakesed
 • alalõualiiges ehk oimuluu-alalõualiiges
 • atroofia
 • alumine hüppeliiges ehk distaalne jalaliiges
 • akson
 • antimeer
 • aju
 • alamokakilbis
 • alguskoht ehk algus
 • abaluu keskmine serv
 • alalõug vt alalõualuu
 • aponeuroos
 • adamantoblast
 • alumine neeluahendaja
 • alumine kaljuurke vagu
 • anaalsopis
 • anaalkilbis
 • alfamotoneuronid
 • aduktsioon
 • aferentne närv
 • abaluu külgmine serv
 • alalõuasälk
 • autonoomne närvisüsteem
 • alalõugjätke
 • ajuripats
 • abaluu lihasjooned
 • alumine ninakarbik
 • amnion
 • aort
 • Achilleuse kõõlus
 • aseluud
 • ajukolju alumine osa vt koljupõhimik
 • alajäsemed
 • alalõuapõhimik
 • alasi
 • abduktsioon
 • alahuulekida
 • aberratsioon ehk erandlik vorm ehk anomaalia, elundi või koe kõrvalekalle normist
 • abaluutõstur
 • ajukestaarter
 • arterioosõõs
 • ajumine pind
 • alumine kaksiklihas
 • autotoomia
 • alumine emakapoolne ots
 • alajäseme lihased
 • abaluualune auk
 • alumine abaluu-ristiside ehk alumine abaluu-ristside
 • abaluu liigeseõõnsus
 • abaluu pärissidemed
 • alajäseme luud
 • ajukolju
 • abaluusälk
 • aduktoritekanal
 • alumine roidmine lohk
 • alumine kuklaliiges
 • anatoomikum
 • anatoomianomeklatuur
 • alveolaarkaar
 • astrotsüüt
 • alahuul
 • alumine nurk
 • aluskiiluluu
 • alalõuapea
 • albuminoossed näärmed
 • atreetilised nääpsud
 • aglypha
 • aferentsed närvikiud
 • alalõuanurk
 • argürofiilsus
 • alalõualuu
 • alumine peapõiklihas
 • anaalurked
 • alumine kilpnäärmeveen
 • alumine kaksteistsõrmikukoold
 • abaluu harjaüline auk
 • arter
 • abaluu liigeseülene köbruke
 • abaluukael
 • alalõuaharu
 • alumine ninakäik
 • abaluualune lihas
 • alumine kilpnäärmearter
                                     

1. B

 • bronhid
 • Betsi rakud
 • bunodontsed hambad
 • blastodisk
 • biitseps vt õlavarre kakspealihas
 • basofiil
 • bronhidega seotud lümfikude
 • basapofüüs
 • blastotsüst
 • blastula
 • Botallo juha
 • basihüaalkõhr
                                     

2. E

 • eesaju
 • eemaldajanärv
 • ebanisad
 • erutussünaps
 • eesmine ristatiside
 • emassuguelundid
 • enteerne närvisüsteem
 • erituselundkond
 • esmased lümfoidorganid
 • eesjäse
 • ektoderm
 • endokriinsüsteem
 • epiteelkude
 • eesnääre
 • ebalõpused
 • emakakael
 • emakas
 • eesmürgihambad
 • emakalimaskest
 • erütrotsüüt
 • esmasneerutoruke
 • eesajukoor
 • eeskaarnaluu
 • eesmine õõnesveen
 • endoteel
 • epifüüs luuots
 • esiku-teonärv
                                     

3. H

 • hambad
 • hingetoru
 • Hassalli kehad
 • hüpoplastron
 • hematopoeetiline tüvirakk
 • hambavahe vt diasteem
 • hüomandibulaar
 • huul
 • hüpotalamus
 • Henle ling
 • hüpofüüsi kesksagar
 • haistmissibul
 • hingamiselundkond
 • hemotsütoplast
 • hamba kroon
 • haistmisnärv
 • häälekurrud
 • haistekihn
 • häbe
 • häbemekink
 • harkelundiveenid
 • hallaine
 • hammaskamm
 • häälekõri
 • hambavalem
 • Harderi nääre
 • hambavaap
 • hüpohüaal
 • hingats
 • higinäärmed
 • hematoentsefaalne barjäär
 • homodontsed hambad
 • hambakatt
 • harjased
 • haistekott
 • habe
 • hemipeenis
 • hemikliitor
 • haisteepiteel
 • hingamiselund
 • hüoidkaar
 • hambaluu
 • harknääre
 • hingamiskeskus


                                     

4. K

 • kraniaalne kilpnäärmeveen
 • koronaarvereringe
 • kõhuõõs
 • kaudaalsus
 • kõhukelme
 • kakspealihas
 • kõhrkude
 • kõrvalkilpnääre
 • koaanid
 • kand
 • kraniaalne kilpnäärmearter
 • kuklakilbis
 • kuklaluu
 • käärsool
 • kaudaalne kilpnäärmeveen
 • kopsuarter
 • kuseelundid
 • kannaluu
 • keskaju
 • koljuõõs
 • keelealune närv
 • kelme
 • kusepõis
 • kuulmekäik
 • kloaaginääre
 • küüs
 • kõhunääre
 • kõrikilbis
 • koda
 • kõht
 • kapillaar
 • koondlümfifolliikul
 • kollatähn
 • kiilsõelluu
 • kõrvalest
 • kõvakest
 • kämblaluud
 • kaheharuline keel
 • kõrv
 • kapillaarpäsmake
 • kusejuha
 • kaksteistsõrmiksool
 • kõrikaas
 • käbikeha
 • kägiveen
 • kiirusagar
 • kõrisõlm
 • klaaskeha
 • kõnetrakt
 • küünis
 • kuulmeluud
 • keskkõrv
 • kõhu sirglihas
 • kaarnaluu
 • kere
 • kõhulihased
 • keele-neelunärv
 • kiirukilbis
 • kõldkest
 • kõhuaort
 • kukuti
 • kehavedelik
 • karvad
 • kõhukilbis
 • kanal
 • kops
 • kilpnääre
 • kuklatagused näärmed
 • kesknärvisüsteem
 • keskaju ülakünkake ehk ülakünkake colliculus superior, colliculus superior mesencephali
 • kaelalülid
 • kaarlihas
 • kuklapõnt
 • kael
 • keskseinand
 • Köllikeri lohuke
 • kusesool
 • kompimiselundid
 • keel
 • kolju
 • küünarluu
 • kopsuõõs
 • keeritskurd
 • kuklasagar
 • kõri
 • küljeveen
 • kõõlus
 • kopsualveoolid
 • kopsutüvi
 • kolvikesed
 • karvapüstitaja
 • klaaskehaneste
 • kuse-suguelundkond
 • kõdisti
 • kukkur
 • kloaak ehk ühissool cloaca, paljudel selgroogsetel soole tagaosa lõpus paiknev elund, kuhu avanevad seede-, eritus- ja suguelundite juhad, moodustades ühe avause; inimese lootel eritus- ja suguteede ühine lõpuosa, mis arengu käigus jaotub pärasooleks ja urogenitaalsiinuseks
 • kolmiknärv
 • käsi
 • küfoos
 • kaudaalne kilpnäärmearter
 • kuse-suguurge
 • kraniaalnärvid
                                     

5. L

 • loomulikud tappurrakud
 • lahkliha
 • lõpuseava
 • lootekest
 • lümfisüsteem
 • laulukõri
 • laubakilbis
 • labajalg
 • lümfoidkude
 • lennus
 • liigesekihn
 • lordoos
 • lümfisüdamed
 • lülisambakanal
 • liigesepind
 • libedik
 • lõuatsikilbis
 • lauba-kiiruluu
 • lõpusekorv
 • lümfisooned
 • limaskest
 • lüliarter
 • lümfijuha
 • liigesevõie
 • Langerhansi rakud
 • laubaluu
 • looteleht
 • luukude
 • lümfoidkoe arengut mõjutavad rakud
 • limaskestaga seotud lümfikude
 • lisahaistmissibul
 • lülikeha
 • lõpusekaas
 • lümfiurge
 • lümfikapillaarid
 • lisanärv
 • Langhansi rakk
 • labakäsi
 • lümfiplasma
 • lümf
 • laup
 • liiges
 • lont
 • lõgisti
 • lülisammas
 • lümfisõlm
 • lihas
 • lümfifolliikul
 • lihaskude
 • laug
 • lülikaar
 • luu
 • lõug
 • ligament
 • luuüdi
 • lümfiklapikud
 • lüli
 • laubaeesne kilbis
 • lihaskiud
 • leukotsüüt
 • lümfiteed
 • lõpus
 • lümfotsüüt
                                     

6. M

 • munahammas
 • munandimanus
 • munandimanusejuha
 • munasarjaveen
 • mokakilbis
 • mustaine
 • motoorsed neuronid
 • mandlid
 • munandiveen
 • monotsüüt
 • menisk
 • mukoossed näärmed
 • maksaveen
 • motoorne ajukoor
 • magu
 • Mülleri juha
 • maolävis
 • mürginääre
 • mälu-T-rakud
 • munajuha
 • melanotsüüt
 • munandiarter
 • munasari
 • maksa värativeen
 • maolukuti
 • mõhnkeha
 • mandibulaarkaar
 • maks
 • munarakk
 • mandeltuum
 • müeliin
 • marrasknahk
 • mantel
 • munandid
 • munajuhalehter
 • muna
 • munasarjaarter
 • metatalamus
                                     

7. N

 • neuromast
 • nokk
 • neer
 • niuded
 • ninakilbis
 • neeruvaagen
 • neuriit
 • nelipealihas
 • neuron
 • neeruvärat
 • neeru värativeen
 • närvikiud
 • neurotsööl
 • näokolju
 • neeru-sugusegmendid
 • nimmelülid
 • neerusegmendid
 • nahklihasmõik
 • niudeveen
 • näolihased
 • ninakarbikud
 • nina-pisarajuha
 • närvikude
 • ninaesine kilbis
 • neuraalplaat
 • neel
 • nibujätke
 • neitsinahk
 • neuraalhari
 • näonärv
 • ninaüline kilbis
 • nägemisristmik
 • neeru fibrooskihn
 • ninaõõs
 • nokisekilbis
 • neerukehake
 • ninakõrvalurked
 • neerupealis
 • neerukoor
 • ninatagune kilbis
 • niude-roidelihas
 • nibu
 • näsakoonus
 • nefron
 • nabaväät
 • nägu
 • nuumrakk
 • nägemisnärv
 • nina
 • neerusäsi
 • nahk
 • nelikkeha
 • näärmehüpofüüs
 • nisa
 • neuroanatoomia
 • neurohüpofüüs
 • niudesool
 • neerupüramiid
 • niudeluu
 • neuraaltoru
 • neerunäsa
 • nefriit
 • neutrofiil
 • ninaga seotud lümfikude
 • närvisüsteem
 • närv
 • neerujuha
 • nina-nokisekilbis


                                     

8. O

 • otsmikusagar
 • oimuluu
 • osteon
 • odontoblast
 • osteoblast
 • oimuauk
 • oimukilbis
 • organismi struktuurid
 • organoloogia
 • osteotsüüt
 • oimulihas
 • osteoloogia
 • oliiv
 • otsaju
                                     

9. P

 • piklikaju
 • pisaraaparaat
 • pidurdussünaps
 • põrk
 • peaajunärvid vt kraniaalnärvid
 • pisarakanalike
 • piirdenärvisüsteem
 • peritsüüt
 • piirdeluu
 • pisaranääre
 • paraganglion
 • pisaratäpp
 • peeniseluu
 • pankreas vt kõhunääre
 • pisarateed
 • pealisrinnaluu
 • pärissoonkest
 • Panizza mulk
 • peegelneuron
 • preputsiaalnäärmed
 • pärak
 • peensool
 • peabronh
 • pugu
 • põrn
 • põieke
 • parodont
 • pea ja kaela arterid
 • pilkkõhr
 • parenhüüm
 • pisarajärv
 • püloorilised lipikud
 • poolplatsenta
 • pärakas
 • parasümpaatiline närvisüsteem
 • päranipunääre
 • päraveen
 • pisaravedelik
 • pisaraluu
 • plokinärv
 • põlvekeder
 • peaaju kõvakest
 • peaaju
 • poolringkanalid
 • pea
 • poolkuuklapid
 • pisarakott
 • päranipuala
 • pooldumine
 • pahkluu
 • põis
 • platsenta
                                     

10. R

 • raiamanus
 • rebukott
 • rinnalülid
 • Rathke tasku
 • rombauk
 • rasvkeha
 • ripskeha
 • rinnakorv
 • roided
 • ristluu
 • rinnauim
 • rinnak
 • ranne
 • ripsmed organellid
 • ripsmed
 • reieluu
 • raig
 • rangluuveen
 • regulatoorsed T-lümfotsüüdid
 • rangluu
 • randme luud
 • reis
 • reie nelipealihas
 • rebu
 • rätsepalihas
                                     

11. S

 • sapipõiejuha
 • seedekulgla
 • silinderliiges
 • silmaeesne kilbis
 • silmaava
 • silmaliigutajanärv
 • silmamuna
 • suurajukoor
 • Skene näärmed
 • suulaeluu
 • sarvkiht
 • seljaaju
 • sahkluu
 • sisekõrv
 • sisusearter
 • süda
 • sool
 • seemnepõieke
 • Schwanni rakud
 • sünaps
 • silmatagune kilbis
 • sabaveen
 • sabaalune kilbis
 • skelett
 • sarkomeer
 • sõrmed
 • siseskelett
 • suuraju poolkerad
 • seljauim
 • seljakilbis
 • silmaümbrised kilbised
 • silmakoobastevaheline kilbis
 • söögitoru
 • suguti
 • sidekude
 • söögitorulahi
 • seesamluu
 • silelihased
 • südameklapid
 • sõõrmed
 • suuõõs
 • seljaaort
 • sarnaluu
 • südamevatsake
 • suguelundid
 • seedekanal
 • spermatogoon
 • suurrasvik
 • sidekest
 • sisemine unearter
 • suured häbememokad
 • süljenäärmed
 • seemnejuha
 • seljaajunärvid
 • spermatosoid
 • sabalülid
 • suu
 • saba
 • selgrookanal
 • suur kuklamulk
 • silmalääts
 • südamelihas
 • silmakilbis
 • silmapõhi
 • skeletilihaskude
 • somaatiline närvisüsteem
 • sooltega seotud lümfikude
 • soonkest
 • selg
 • silmaüline kilbis
 • suur rinnalihas
 • sulg
 • seljaajuganglion
 • sarvkest
 • sapipõis
 • säär
 • selgroog
 • sarnakilbis
 • silm
 • suunurgatõstur
 • südamekoda
 • suurosa
 • sugunääre
 • sugutiluu
 • sugutilukk
 • skeletilihas
 • Schlemmi kanal
 • soolehatud
 • sulestik
 • suuraju
 • seedeelundkond
 • sümpaatiline närvisüsteem
 • sõõrmetevaheline kilbis
 • sabajuur
 • südame-veresoonkond
 • seemnesari


                                     

12. T

 • T-lümfotsüüdid
 • tüümuse parenhüüm
 • trahheaalkops
 • tagaaju
 • tüümuse kitsus
 • tagajäse
 • tüümuse makrofaagid
 • tualettküünis
 • T-abistajarakud
 • tiivad
 • tüümus
 • tüümuse epiteelirakud
 • Terminologia Anatomica
 • tühisool
 • trummikile
 • tugi- ja liikumiselundkond
 • tüümuse perivaskulaarsed ruumid
 • trahhee
 • tald
 • tsöloom
 • toes vt skelett
 • tüümuse kihn
 • Terminologia Histologica
 • trummiõõs
 • tigu
 • talamus
 • trapetslihas
 • tüümuse säsi
 • tüümuse nuumrakud
 • tüümuse primordium
 • tüümuse kortikomedullaarne tsoon
 • tüümuse sagar
 • termolokatsioonielund
 • tiibluu
 • Terminologia Embryologica
 • temporaalsagar
 • tagumine õõnesveen
 • tupp
 • tüümuse epiteeli retikulaarrakud
 • TIL-rakk
 • tagamürgihambad
                                     

13. V

 • vahekiirukilbis
 • vaagen
 • vuntsid
 • valgeaine
 • väikeaju
 • veen
 • väliskõrv
 • vesivedelik
 • võrdlev anatoomia
 • vereplasma
 • vereringeelundkond
 • vatsakestevahesein
 • verelible
 • vöötlihas
 • vaheaju
 • valjasriba
 • veenipõimik
 • vaheneuron
 • vereliistak
 • vaagnavööde
 • võrkkest
 • viimajuha
 • veri
 • vere-tüümuse barjäär
 • venoosurge
 • vaagnaveen
 • vasak ühisunearter
 • vöökäär
 • venoosõõs
 • vaagnakannus
 • vatsakesesisene kanal
 • varvas
 • vikerkest
 • võrkkesta pigmentepiteel
                                     

14. Ü

 • ülahuul, ülemine huul
 • ühismaksajuha ductus hepaticus communis
 • ühisunearter ehk ühine unearter arteria carotis communis, unearteri tüviosa, mis ülalpool jaguneb välimiseks unearteriks ja sisemiseks unearteriks
 • ülahambad
 • ülemine kilpnäärmeveen
 • ülamokakilbis
 • ülakünkake ehk keskaju ülakünkake colliculus superior, colliculus superior mesencephali
 • ülajäse membrum superius, õlavars, küünarvars, ranne, kämmal ja sõrmed mõnikord ka õlavööde
 • ühissool ehk kloaak cloaca, paljudel selgroogsetel soole tagaosa lõpus paiknev elund, kuhu avanevad seede-, eritus- ja suguelundite juhad, moodustades ühe avause; inimese lootel eritus- ja suguteede ühine lõpuosa, mis arengu käigus jaotub pärasooleks ja urogenitaalsiinuseks
 • ülemine kilpnäärmearter
 • ühine unearter ehk ühisunearter arteria carotis communis, unearteri tüviosa, mis ülalpool jaguneb välimiseks unearteriks ja sisemiseks unearteriks
 • ühissapijuha ductus choledochus, sappi kaksteistsõrmikusse viiv juha, mis moodustub ühismaksajuha ja sapipõiejuha ühinemisel
 • ülalõuaurge sinus maxillaris, ninakõrvalurge, mis avaneb kiiluu-sõelsopisesse
 • üleminekuepiteel
 • ülalaug palpebra superior
 • ülalõualuu maxilla, paariline luu, mis moodustab peaosa ülalõuast ning osa suulaest ja ninaosa seinast
 • ülalõug
 • ülalõuanärv nervus maxillaris, kolmiknärvi haru, mis innerveerib ülalõualuud, silmakoobast, suulage ja neelu
 • ülalautõstur musculus levator palpebrae superioris, ülalauplaati tõstev lihas
 • ülenev aort