Back

ⓘ Laevamast
Laevamast
                                     

ⓘ Laevamast

Mastide külge kinnitatakse laeva navigatsioonituled ja päevamärgid, losspoomid, antennid, prozektorid, vaatlusplatvormid, radarid ja muud vajalikud seadmed.

Purjelaeva mast või mastid on oluline osa taglasest.

Mast asetseb tavaliselt laeva sümmeetriatasandis ja on tavaliselt kas vertikaalne või veidi laeva ahtri poole tahapoole kallutatud. Suuremat masti hoiavad külgedelt vandid ja pikisuunas taagid. Mastid võivad olla ka kõrvuti-kahepostilised ülevalt ühendatuna nö. vene tähe П -kujulised ehk portaalmastid.

Mastid valmistatakse kas metallist või vanemate laevade puhul puidust, harvem ka kunstmaterjalidest.

                                     

1. Signaalmast

Laevadel, kaatritel ja paatidel reeglina kas roolikambri katusel, selle ees või taga asuvat üksikut masti, kus asuvad navigatsiooniks vajalikud abivahendid ja lipuvallid, nimetatakse signaalmastiks. Masti all silla juures asuvat tekki nimetatakse vastavalt signaaltekiks.

                                     

2. Mast purjelaeval

Purjelaeva mast on purjelaeva taglase pleestiku kandev osa. Traditsioonilisel purjelaeval koosneb mast alamastist ehk põhimastist ja tengist-pikendusest, raapurjestusega mast ka kahest või enamast tengist. Alamast toetub mastikannaga kilsonile läbides tekki mastiava kaudu. Alamasti ülaosas asuvad marss-saaling ja eisenkopp. Marss-saalingule toetub marssteng ja läbib eisenkoppi.

Suure purjelaeva terastorust masti, millel on alamast ja teng ühest tükist nimetatakse paalmastiks. Eestpoolt toestavad masti taagid, külgedelt vandid ja tengvandid. Pooltagant toestavad masti parduunid.

Masti nimetus tuleneb purjelaeva tüübist ja masti asukohast laeval, mis on neljamastilisel täislaevalalates alates vöörist fokkmast, grootmast, besaanmast, dziggermast. Vastavalt masti nimetusele nimetatakse ka tengid – fokkmarssteng formarssteng, fokkpraamteng jne.

                                     

2.1. Mast purjelaeval Purjelaeva mastide nimetused

  • Eesmast, Fokkmast on purjelaeva esimene mast
  • Pankermast on nelja ja viiemastiliste barkantiinide viimane mast.
  • Keskmast on viiemastiliste laevade keskmine mast.
  • Dziggermast on purjelaeva neljas mast või viiemastilise täis- ja parklaeva viies mast.
  • Suurmast, Grootmast on purjelaeva teine mast
  • Besaanmast on purjelaeva tagumine madalam, kolmas või neljas mast