Back

ⓘ Loogika mõisteid
                                               

Tõde ja tähendus

"Tõde ja tähendus" on filosoof Donald Davidsoni klassikaline artikkel. See ilmus 1967. aastal ajakirjas Synthese ning selle taastrükk ilmus Davidsoni raamatus "Inquiries into Truth and Interpretation". Eestikeelne tõlge on ilmunud raamatus "Tähendus, tõde, meetod".

                                     

ⓘ Loogika mõisteid

A posse ad esse non valet consequentia - Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia - Ab absurdo - Abduktsioon - Absurdsus - Aleetilised modaalsused - Analüütiline otsustus - Analüütiline propositsioon - Argumentum ad verecundiam - Arutlus

                                     

1. I

Idem per idem - Ignoratio elenchi - Implikatsioon - Induktiivne arutlus - Induktiivne loogika - Induktiivne tugevus - Induktsioon - Insolubiilid - Intuitsionistlik loogika

                                     

2. K

Kahevalentne loogika - Kasutamine ja mainimine - Keel - Kehtestatav valem - Kehtetu arutlus - Kehtetus - Kehtiv arutlus - Kehtivus - Kesktermin - Klassikaline loogika - Kogum - Kolmevalentne loogika - Kompaktsusteoreem - Konjunktsioon - Konnektor - Kontradiktoorsus - Konnotatsioon - Kontingentne propositsioon - Kontingentsus - Koopula - Kvantifikatsioon - Kvantor

                                     

3. L

Lambdaarvutus - Lause - Lausung - Liigierisus - Logitsism - Logos - Loogik - Loogikatehe - Loogiline paratamatus - Loogiline võimalikkus - Loogiline võimatus

                                     

4. P

Piisav tingimus - Piisav ja tarvilik tingimus - Porphyriose puu - Predikaat - Predikaatloogika - Predikatsioon - Presupositsioon - Propositsioon - Põhjend - Püsipunktioperaator

                                     

5. T

Tarvilik ja piisav tingimus - Tarvilik tingimus - Tautoloogia - "Teine analüütika" - Teooria - Termin - Tunnus - Tõepredikaat - Tõestus - Tõesus - Tõene - Tõeväärtus - Tõeväärtustabel - Tõeväärtustabeli meetod - Tüüp - Tüüp-lause - Tüüp-sõna

                                     

6. V

Valesus - Valetaja lause - Valetaja paradoks - Vastuolulisus - Vastuväiteline tõestus - Venni diagramm - Välistatud kolmanda reegel - Välistav disjunktsioon - Väär - Väärus