ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 566                                               

Merebioloogia

Merebioloogia on teadusharu, mis uurib ookeanide, merede ja teiste soolaste veekogude elusorganisme. Paljude sugukondade ja perekondade ühed liigid elavad meres, teised aga maismaal. Merebioloogia huvitub nii organismide elamiskeskkonnast ehk mer ...

                                               

Metabolism

Metabolism ehk aine- ja energiavahetus tähendab organismis aset leidvaid sünteesi- ja lagundamisprotsesse. Metabolism on kõikide elusorganismide rakkudes toimuvate keemiliste reaktsioonide, mille osalusel toimuvad elusrakkudes keemilise energia p ...

                                               

Miksotroof

Miksotroof on organism, kes suudab energia ja/või süsiniku saamiseks kasutada mitut tüüpi allikaid. Miksotroofiaks on mitut tüüpi võimalusi. Energiat võib organism saada valgusest ja seda nimetatakse fototroofiaks või keemilistest ühenditest ja s ...

                                               

Mustanahaline

Mustanahaline on sõna, mida kasutatakse Musta Aafrika tumeda nahavärviga põliselanike ja nende järglaste kohta mujal maailmas, aga kohati ka Kagu-Aasia, Lõuna-Aasia, Okeaania, Melaneesia ja Austraalia põlisrahvaste nimetamisel. Mustanahaliste all ...

                                               

Mutatsioon

Mutatsioonid on organismi pärilikkuse kandja püsivad, edasikanduvad muutused. Mutatsioonide teket nimetatakse mutageneesiks. Mutatsioone võivad moodustada kopeerimisvead pärilikkuse kandjas raku pooldumisel ja kiirguse, kemikaalide või viiruste t ...

                                               

Naissugu

Naissugu on inimese sugu, mille isendid sünnitavad lapsi. Bioloogias organismid, millel võivad olla erinevalt liigist erinevad paljunemise organid, mida nimetatakse näiteks munarakk, emakas, muna jne ja mille abil on võimalik saada järglasi, nime ...

                                               

Nanotoksikoloogia

Nanotoksikoloogia on teadusharu, mis keskendub nanoosakeste võimalike kahjude uurimisele elusorganismidele. Ainete mürgisuse hindamiseks kasutatakse erinevaid lähenemisi, et välja selgitada, kuidas kemikaal elusorganismile mõjub nii oma keemilist ...

                                               

Neovitalism

Neovitalism on vaateviis bioloogias, mis kujunes 19. sajandi lõpul ja oli mõjukas 20. sajandi alguse bioloogia filosoofias. Neovitalism kujunes reaktsioonina lihtsustatud mehhanitsistlikule arusaamale organismidest, mis levis 19. sajandi teisel p ...

                                               

Neuron

Neuron ehk närvirakk ehk neurotsüüt on enamikul loomadel närvisüsteemi funktsionaalne üksus. Närvikoe rakkudel on mitmeid ülesandeid, nad toodavad neurohormoone ja võtavad vastu, muundavad ja kannavad üle elektrilisi signaale, mida nimetatakse nä ...

                                               

Närvikude

Närvikude on mitmekesine närvisüsteemi moodustav kude, mis esineb enamikul loomorganismidest. Närvikoel on erinevaid funktsioone, mis sõltuvad närvikoe paiknemisest, organismi anatoomilis-füsioloogilistest teguritest, elukeskkonnast ja paljudest ...

                                               

Organism

Organism ehk elusolend ehk elusorganism on elav terviklik rakuline süsteem. Rakkude arvu järgi jaotatakse organisme üherakulisteks ja hulkrakseteks. Organismid jagunevad taksonoomiliselt prokarüootideks ja eukarüootideks. Prokarüoodid liigitataks ...

                                               

Polüfüleetiline rühm

Polüfüleetiline rühm on organismide rühm, mille hulka ei kuulu nende viimane ühine eellane. Kladistika seisukohalt on polüfüleetilised rühmad kunstlikud, nende selgudes rühm klassifitseeritakse ümber. Polüfüleetilised rühmad on näiteks lendavad s ...

                                               

Populatsioon

Populatsioon ehk asurkond on kõik organismid, mis kuuluvad samasse liiki ja kasutavad elu-, sigimis-, ja toitumispaigana ühist geograafilist piirkonda ehk areaali. Tavaliselt on ristumise tõenäosus oluliselt suurem ühises elukohas elavate isendit ...

                                               

Preformism

Preformism on vaade bioloogias, mille kohaselt pärilikkuse aluseks on sugurakkudes olemasolevate vormide kasv. Varane preformism 18. sajand oletas, et sugurakkudes on olemas organismid miniatuursel kujul, homunkulusena. Bioloogia ajaloos asendus ...

                                               

Protoplasma

Protoplasma on organismi raku elusaine. Protoplasma hõlmab rakuplasma ehk tsütoplasma ja tuumaplasma ehk karüoplasma Valkude, süsivesikute, rasvade, lipoidide, mitmesuguste soolade kolloidne süsteem või geel vees. Protoplasmas on 70–80% vett, täi ...

                                               

Psührofiilid

Psührofiilid on ekstremofiilsed organismid, kelle elutegevuseks on soodsad ebatavaliselt madalad temperatuurid. Tavaliselt eristatakse klassikalisi psührofiile ja psührotroofe.

                                               

Pärandumine

Pärandumine on omaduste pikaajaline edasikanne, näiteks põlvkonnast põlvkonda. Pärandumisel on mitu viisi või mehhanismi: epigeneetiline pärandumine – seotud geeniekspressiooni valikulise ülekandega; sotsiaalne pärandumine – seotud õppimisega kaa ...

                                               

Rahvusvaheline Bioloogiaprogramm

Rahvusvaheline Bioloogiaprogramm oli aastail 1964–1974 toiminud koordineeritud ökoloogiliste uuringute kompleks. Programmi üheks peamiseks ülesandeks oli ära mõõta Maa biosfääri bioloogiline produktiivsus kõigi bioomide kaupa. Programm kestis koh ...

                                               

Rakendusbioloogia

Rakendusbioloogia on bioloogia põhiharude tõestatud seaduspärasuste ja teooriate praktilises elus kasutamise võimaluste ja lahenduste uurimise ning teostamisega tegelev teadusharu. Rakendusbioloogia on eriti paljutõotav põllumajanduses ja kalandu ...

                                               

Rakuteooria

Rakuteooria on vaadete süsteem, mille kohaselt kõik organismide elundid ja osad koosnevad rakkudest. Selle kohaselt on rakud kõige väiksemad elu vormid, seega kõike, mis pole rakk või ei koosne rakkudest, ei saa lugeda elusaks. Rakuteoorial on ko ...

                                               

Rasedus

Rasedus ehk gestatsioon on naise füsioloogiline seisund eostuse ja sünnituse vahel. Teiste imetajate puhul räägitakse raseduse asemel tiinusest. Rasedus algab eostumise ehk viljastumisega ja lõpeb sünnituse või iseenesliku või kunstlikult esileku ...

                                               

Reaktsiooninorm

Reaktsiooninorm on mingi genotüübi võimalike fenotüüpide hulk. Reaktsiooninorm on omaduste ja nende avaldumisastmete kogum, mis võib sama genotüübiga organismide fenotüübis ilmneda nende arengul ja elutegevuses erinevates keskkonnatingimustes. Re ...

                                               

Ringlevad kasvajarakud

Ringlevad vähirakud ehk ringlevad tuumorirakud (inglise circulating tumor cells on vereringesse sisenenud vähirakud, mis ringlevad verega soontes vabalt ja mida seostatakse metastaaside levikuga ning vähisurmadega. Vabalt ringlevate vähirakkude e ...

                                               

Roheline raamat

"Roheline raamat" on kirjastuse Varrak ökoloogiateemaliste raamatute sari. Selles sarjas on ilmunud: Denis Noble 2016. Elu muusika: Bioloogia teispool geene. Tõlkinud Lauri Laanisto, järelsõna – Kalevi Kull. Kevin Davies 2001. Genoome muukides: V ...

                                               

Sigimissüsteemid

Sigimissüsteemid ehk paljunemissüsteemid on koondnimetus taimede ja loomade eluvormide sugulise käitumise ja paljunemise vormide kohta. Sigimissüsteemidel võib erinevate teadusdistsipliinide raames olla ka erinev tähendus. Zooloogias püüavad tead ...

                                               

Spermatosoid

Spermatozoon ehk spermatosoid, spermium ehk sperm või seemnerakk on enamiku suguliselt sigivate isaste organismi küps sugurakk ehk paljunemisrakk. Spermatosoidide ehk spermide arengut nimetatakse spermatogeneesiks. Spermatosoidide küpsemine sperm ...

                                               

Steroidid

Steroidid on polütsükliliste lipiidühendite perekonda kuuluvad steraani sisaldavad ained. Steroidideks nimetatakse nii orgaanilisi ühendeid kui ka nende sünteetilisi analooge. Steroidide hulka kuuluvad aineid leidub kõikides organismides. Steroid ...

                                               

Sugutunnused

Sugutunnused ehk sootunnused on isas- ja emasisendeid eristavad morfoloogilised, füsioloogilised ja psüühilised tunnused. Sugutunnused jaotatakse kaheks: esmased ehk primaarsed ja teisesed ehk sekundaarsed.

                                               

Suguühe

Suguühe ehk suguakt ehk koitus kitsamas mõistes on inimeste kopulatsioon. Laiemas mõttes võidakse suguühteks nimetada ka mitmeid muid seksuaalseid tegevusi; sel juhul nimetatakse suguühet kitsamas mõttes vaginaalseks suguühteks ehk vaginaalseks s ...

                                               

Sümbiogenees

Sümbiogenees ehk endosümbioositeooria selgitab eukarüootse raku organellide – plastiidide ja mitokondri – päritolu bakterite sümbioosi kaudu. Teooria kohaselt pärinevad need organellid varem üksikorganismina elanud prokarüootsetelt organismidelt, ...

                                               

Sümbioos

Sümbioos on eri liikidesse kuuluvate organismide vaheline kooselu. Mõistet kasutasid esimestena Albert Frank 1877. aastal ja De Bary oma 1879. aastal Strasbourgis ilmunud monograafias "Die Erscheinung der Symbios". Sageli peetakse sümbioosi all s ...

                                               

Sümmeetria (bioloogia)

Sümmeetria all mõistetakse bioloogias tavaliselt kehaosade või elundite korrapärast asetust kujuteldavate tasandite või telgede suhtes. Enamik hulkrakseid organisme on vähemal või rohkemal määral sümmeetrilised. Sümmeetria bioloogias on üks palju ...

                                               

Taksonoomia

Taksonoomia on isendite liigitus ja liigitamisega tegelev teadusharu. Bioloogias on taksonoomia teadusharu organismide ühendamisest taksonitesse. Organismide ja teiste tervikute jaotamisega osadeks nt elunditeks tegeleb meronoomia. Taksonoomia ja ...

                                               

Talvitumine

Talvitumine on talve üleelamine selleks mingit eluviisi muutust rakendades. Kõigusoojastel organismidel on see enamasti seotud madalama ainevahetustasemega.

                                               

Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskond

Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskond oli Tartu Ülikooli teaduskond, mis tegeles bioloogia, geograafia ja geoloogia õpetamisega ning rahvusvahelise teadustööga. 1. jaanuaril 2008. aastal liideti teaduskond loodus- ja tehnoloogiateaduskonn ...

                                               

Teisesed sootunnused

Teisesed sootunnused ehk teisesed sugutunnused ehk sekundaarsed sootunnused ehk sekundaarsed sugutunnused on suguküpsete loomade välised morfoloogilised soospetsiifilised tunnused, mis pole vahetult seotud suguelundkonnaga. Teisesed sootunnused v ...

                                               

Toksikoloogia

Toksikoloogia on bioloogial, keemial ja meditsiinil põhinev teadusharu, mis tegeleb kemikaalide kahjulike mõjudega elusorganismidele. Toksikoloogia "isaks" on peetud Šveitsi päritolu arsti ja loodusteadast Theophrastus Phillipus Auroleus Bombastu ...

                                               

Triviaalnimetus

Triviaalnimetus on mittesüstemaatiline ehk mitteteaduslik nimetus keemilisele ühendile või bioloogilisele objektile. See nimetus ei ole tuletatud vastavalt kehtivatele keemianomenklatuurireeglitele, nagu näiteks IUPACi nomenklatuur keemias. Trivi ...

                                               

Tsütokroomid

Tsütokroomid on enamiku päristuumsete organismide ning paljude prokarüootsete endoplasmaatilise retikuulumis ja raku mitokondri sisemembraanides olevad kromoproteiinide hulka kuuluvad heemvalkude kompleksid, mis osalevad rakkude hingamisahelas, k ...

                                               

Vaheneuron

Vaheneuron ehk interneuron on enamiku loomade närvisüsteemis kahe teise närviraku vahel paiknev juhtetee närvirakk. Vaheneuronite termin pole päris lõpuni vaieldud. Kõik kesknärvisüsteemi, sealhulgas peaaju neuronid on vaheneuronid, nii näiteks o ...

                                               

Varibiosfäär

Varibiosfäär on hüpoteetiline Maal leiduv biosfäär, kuhu kuuluvad mikroorganismid kes ei ole teadaolevate organismidega evolutsiooniliselt seotud ja/või kelle elutegevusel rajaneb biokeemilistel ja molekulaarsed protsessid mis on oluliselt erinev ...

                                               

Varjevärvus

Varjevärvus ehk krüpsis on organismi omadus, mis takistab tema leidmist visuaalselt. Seda kasutavad nii röövloomad saagi eest varjumiseks kui ka saakloomad röövloomade tähelepanu vältimiseks. Varjevärvuse saavutamiseks kasutatakse põhiliselt taus ...

                                               

Verelible

Verelibled ehk vererakud on paljude selgrootute hemolümfis ja selgroogsete veres ringlevate rakkude koondnimetus. Vereliblede areng, eristumine, paljunemine, liikumine, morfoloogia, apoptoos ning patoloogia sh ebanormaalne eristumine võivad erine ...

                                               

Vienna series in theoretical biology

The Vienna series in theoretical biology on raamatusari teoreetilise bioloogia alal, mida annab välja Konrad Lorenzi Instituut kirjastuse MIT Press kaudu. Kogumikud on seotud Konrad Lorenzi Instituudi korraldatavate sümpoosionidega.

                                               

Vitalism

Vitalism on arusaam bioloogias, mille kohaselt elusolendeile on iseloomulik füüsikalistest jõududest erineva elujõu olemasolu. Vitalismi eelkäijaks peetava Aristotelese arusaama kohaselt on elusolendeile omased eripärased eluprintsiibid – enteleh ...

                                               

Võrdlev anatoomia

Võrdlev anatoomia on klassikaline bioloogia haru, mis tegeleb erinevate taksonite organismide ehituse võrdleva uurimisega. Võrdlevanatoomilise kirjelduse aluseks on erinevate sarnasustüüpide eristamine - neiks on eelkõige homoloogia ja analoogia. ...

                                               

Vähi geneetika

Vähkhaiguse geneetika ehk vähkkasvaja geneetika all peetakse silmas paljudel loomadel esineda võivate vähkkasvajate kui geneetiliste häirete ja/või genoomimuutuste tulemusel tekkinud uudismoodustiste geneetilisi aspekte. Vähk on geneetiline või e ...

                                               

Väljasuremine

Väljasuremine on taksoni esinemise lõppemine lokaalselt või globaalselt. Fossiilsed leiud tõestavad, et väljasuremine on geoloogilises ajas tavaline nähtus. Arvatakse, et kõigist kunagi Maal eksisteerinud liikidest on praeguseks 99% väljasurnud. ...

                                               

Üherakuline organism

Üherakuline organism on organism, kes koosneb ainult ühest rakust. Üherakulistel organismidel on kõik organismi põhifunktsioonid: nad toituvad, hingavad, kasvavad, paljunevad, kulgevad ning kohanevad väliskeskkonnaga. Üherakulisi organisme vastan ...

                                               

Üldbioloogia

Üldbioloogia on bioloogia distsipliin ja õppeaine, mis tegeleb elussüsteemide üldiste omaduste kirjeldamisega. Üldbioloogia nimetus on kujunenud vastandusena eribioloogiatele, mis kirjeldavad erinevate taksonite omadusi. Samalaadselt on näiteks z ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →