ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 552                                               

Laid

Laid on väljakujunenud taimkattega väike saar. Pindala on harilikult paarist hektarist mõnekümne harvem mõnesaja hektarini. Laiud on tavaliselt asustamata. Laiud on näiteks Hobulaid, Kesselaid, Viirelaid. Suurim laid on Vohilaid, väikseimat on ra ...

                                               

Ookeaniline saar

Ookeaniline saar on peamiselt basaldist ja teistest vulkaanilistest kivimitest või biogeenseist kivimeist koosnev ookeanis asuv saar. Ookeanilisi saari eristatakse saartest, mille aluspõhi on mandriline. Lahti seletatult tähendab see seda, et ook ...

                                               

Tehissaar

Tehissaar on inimtegevuse tagajärjel tekkinud saar vastandina looduslike protsesside käigus tekkinud saarele. Tehissaarte suurus varieerub väikestest saarekestest, mis on rajatud näiteks vaid ehitise samba toetamiseks, kuni sellisteni, millel pai ...

                                               

Vulkaaniline saar

Vulkaaniline saar on saar, mis on tekkinud veealuste vulkaanide purske tulemusena ja kerkinud üle merepinna. Nad kujutavad endast veealuse vulkaani tippu ning koosnevad väljavoolanud ja tardunud kivimitest. Vulkaanilised saared on tekkinud laamad ...

                                               

Saarestik

Saarestik ehk arhipelaag on mitme omavahel lähestikku paikneva saare kogum. Saarestiku saared on tavaliselt tekkelt sarnased. Näiteks Hawaii saared on kuuma täpi vulkanismi saadus, Lääne-Eesti saarestik aga glatsioisostaatilise maakerke tulem. Sa ...

                                               

Malai saarestik

Malai saarestik on saarestik Aasia ja Austraalia ning Vaikse ja India ookeani vahel. Malai saarestiku suurimad osad on Sunda ja Maluku saared ning Filipiinid. Sunda saared omakorda jagunevad Suurteks ja Väikesteks Sunda saarteks. Malai saared on ...

                                               

Soo

Soo on looduslik ala või ökosüsteem, kus liigniiskuse ja hapnikuvaeguse tingimustes jääb osa taimejäänuseid lagunemata ning ladestub turbana. Botaaniliselt mõistetakse sood kohana, kus kasvab turvas, mis moodustub taimekooslusest. Soo teket soodu ...

                                               

Raba

Raba ehk kõrgsoo on üksnes sademeist toituv soo, milles ladestub kasvav turbakiht. Rabale vastandub madalsoo, mille vesi pärineb sademetest ja põhjaveest. Seetõttu kasutatakse madalsoo puhul mõnikord ka terminit minerotroofne soo vesi on toiterik ...

                                               

Veekogu

Veekogusid saab eristada ja liigitada mitmel alusel. Tekke järgi Looduslikud: ookeanid, mered, jõed, järved, allikad, lombid jt. Tehislikud ehk inimtekkelised: tehisjärved, veehoidlad, tiigid, kanalid, kraavid, šahtkaevud. Mandrite paiknemise jär ...

                                               

Avaveeline märgala

Avaveeline märgala ehk vabaveeline märgala kujutab endast kõrgemate veetaimedega kaetud madalat tiiki ning sarnaneb välimuselt looduslike soodega. Avaveelised märgalad koosnevad vaba veega aladest, ujuvast taimestikust ja istutatud noortest taime ...

                                               

Linaligu

Linaligu on looduslikust veekogust eraldatud osa või maa sisse kaevatud auk, kus leotati linavarsi, et need kiudude küljest lahti tuleksid. Linad pandi likku kuni kolmeks nädalaks, peale lisati vajutised ehk oksakiht, millel olid veel lauad ja ki ...

                                               

Tehisveekogu

Tehisveekogu on veekogu, mis on tekkinud inimtegevuse tulemusena. Peamised tehisveekogud on kanalid, kraavid, tiigid ja veehoidlad. Kanalid ja kraavid sarnanevad jõgedega. Nad kaevatakse maa niisutamiseks Karakumi kanal või kuivendamiseks, kahe j ...

                                               

Aasta lind (täpsustus)

Aasta lind on lind, keda valitakse mõnedes riikides mingi projekti raames, et pöörata tähelepanu nii sellele liigile kui ka lindudega seotud probleemidele laiemalt. Tavaliselt tegeleb sellega kohalik ornitoloogiaühing või keskkonnakaitsega tegele ...

                                               

Aasta lind (Hispaania)

2002 – sagarlauk Fulica cristata 2011 – kivikakk Athene noctua 1994 – koldhaigur Ardeola ralloides 2006 – pujulõoke Chersophilus duponti 1988 – mustkõht-vuril Pterocles orientalis 1999 – metsis Tetrao urogallus 2016 – koduvarblane Passer domestic ...

                                               

Aasta lind (Luksemburg)

Luksemburgis valitakse aasta lindu alates 1998. aastast. Aasta linnu valimist korraldab natur&emwelt.

                                               

Aasta lind (Lõuna-Aafrika Vabariik)

2012 – kilg-merikotkas Haliaeetus vocifer 2008 – savanni-kassikakk Bubo africanus 2011 – suitsupääsuke Hirundo rustica 2018 – aafrika mustmerisk Haematopus moquini 2019 – kurgkotkas Sagittarius serpentarius 2010 – väike flamingo Phoeniconaias min ...

                                               

Aasta lind (Läti)

Lätis valitakse aasta linde alates 1996. aastast. Esimene aasta lind oli rukkirääk. Sarnaselt Lätiga oli rukkirääk ka esimene Eesti aasta lind 1995. aastal ja esimene Venemaa aasta lind 1996. aastal.

                                               

Aasta lind (Saksamaa)

Saksamaa aasta lind valimisega tegeleb 1899. aastal loodud Naturschutzbund Deutschland. Valimised toimuvad igal aastal alates 1971. aastast.

                                               

Aasta lind (Tšehhi)

Tšehhis korraldab aasta linnu valimist Tšehhi Ornitoloogia Selts. Aasta lindu valitakse alates 1992. aastast.

                                               

Aasta lind (Ukraina)

1996 – kiivitaja vanellus 2005 – punarind Erithacus rubecula 2008 – musträhn Dryocopus martius L. 1997 – jäälind Alcedo atthis 2011 – sinitihane Parus caeruleus syn. Cyanistes caeruleus 1995 – siniraag Coracias garrulus 2013 – mesilasenäpp Merops ...

                                               

Aasta lind (Uus-Meremaa)

2006 – Rhipidura ehk lehviksaba 2008 – kakkpapagoi 2005 – tui ehk tui-meelind Prosthemadera novaeseelandiae 2009 – kiivi 2007 – Gerygone igata 2019 – erakpingviin Megadyptes antipodes 2014 – lahetiir Sternula nereis 2012 – maoori pistrik Falco no ...

                                               

Aasta lind (Valgevene)

Valgevenes tegeleb aasta linnu valimisega riiklik organisatsioon Valgevene lindude elu. Aasta linde valitakse alates 2000. aastast ja esimeseks aasta linnuks oli valge-toonekurg.

                                               

Aasta lind (Venemaa)

Aasta linde valitakse Venemaal alates 1996. aastast. Valimist korraldab Venemaa lindude kaitse liit. Venemaa esimene aasta lind oli rukkirääk. Sarnaselt Venemaaga oli rukkirääk ka esimene Eesti aasta lind 1995. aastal ja esimene Läti aasta lind 1 ...

                                               

Aasta loom (Läti)

Aasta loom on loomaliigile antav aunimetus, mille valimist Lätis korraldab igal aastal alates 2000. aastast Läti loodusmuuseum. Tavaliselt valitakse aasta loomaks seda loomaliiki, mille poole loodusmuuseum soovib ühiskonna tähelepanu pöörata, et ...

                                               

Elurikkus

Elurikkus ehk biodiversiteet ehk bioloogiline mitmekesisus ehk looduslik mitmekesisus ehk elustiku mitmekesisus on mingi ökosüsteemi, bioomi või kogu Maa taksonite mitmekesisus. Termin tähistab sageli looduslikku ja tervet bioloogilist süsteemi. ...

                                               

Alfamitmekesisus

Alfamitmekesisus on bioloogias indeks, millega saab arvuliselt väljendada ühe ala liigilist mitmekesisust. Alfamitmekesisuse mõiste võttis kasutusele Robert Whittaker koos beeta- ja gammamitmekesisusega. Whittaker uuris eri organismide mitmekesis ...

                                               

Beetamitmekesisus

Beetamitmekesisus on liigilise mitmekesisuse komponent, mis iseloomustab samatasemeliste koosluste liigilise koosseisu omavahelist erinevust. Taimede puhul mõistetakse beetamitmekesisuse all kasvukohtade mitmekesisust, mida hinnatakse eristatud s ...

                                               

Funktsionaalne elurikkus

Funktsionaalne põllumajandusmaa elurikkus) on elurikkus põldude ja maastiku tasandil, mis pakub ökosüsteemiteenuseid, mis omakorda toetavad jätkusuutlikku põllumajandustootmist. Lisaks omavad nad nii üleüldist positiivset mõju keskkonnale kui ka ...

                                               

Fülogeneetiline mitmekesisus

Fülogeneetiline mitmekesisus ehk fülomitmekesisus on bioloogilise mitmekesisuse ehk elurikkuse mõõde, mis näitab seda, kui lähedalt on mingis looduslikus kogumis koos eksisteerivad liigid omavahel suguluses. Kui liigid on lähisugulased, on tegemi ...

                                               

Geneetiline mitmekesisus

Geneetiline mitmekesisus tähendab pärilikke molekulaarseid erinevusi populatsiooni sees või populatsioonide vahel. Enamasti mõistetakse geneetilise mitmekesisuse all liigisiseseid DNA järjestuse erinevusi, aga varieeruvust saab võrrelda ka liikid ...

                                               

Liigilise mitmekesisuse laiuskraadiline gradient

Mitmekesisuse laiuskraadiliseks gradiendiks nimetatakse liigirikkuse kasvu või bioloogilist mitmekesisust, mis esineb poolustelt troopikani. See on üks enim tunnustatud mustreid ökoloogias. Madalamatel laiuskraadidel esinevat suurt liigirikkust j ...

                                               

Tume elurikkus

Tume elurikkus on looduskoosluses esineva liigifondi puuduolev osa. Liigifondi puuduolevaks osaks loetakse liike, mis potentsiaalselt sobiksid konkreetsesse kooslusse, aga mida seal mingitel põhjustel siiski ei esine.

                                               

Balfouri mänd

Balfouri mänd on männiliste sugukonda männi perekonda kuuluv okaspuu. Mänd sai nime esmakirjeldaja, šoti botaaniku John Hutton Balfouri 1808–1884 järgi. Balfouri mänd kuulub koos igimänni Pinus longaeva ja ohtelise männiga Pinus aristata ühte ala ...

                                               

Kiirjas mänd

Kiirjas mänd on männiliste sugukonda männi perekonda kuuluv okaspuu. Puu esmaavastaja on iiri botaanik Thomas Coulter, kes leidis kiirjad männid 1830. aastal Californias. Kiirja männi looduslik levila on Põhja-Ameerika lääneosas üsna väike ja kil ...

                                               

Elevantkilpkonn

Elevantkilpkonn ehk elevant-kilpkonn on suurimad maismaal elavad kilpkonnalised. Elevantkilpkonnad jaotatakse mitmesse liiki ja nad kõik on Galápagose saarte endeemid. Eri saartel on kujunenud erinevad liigid, keda on eristatud kuni 15 ja kellest ...

                                               

Havai vares

Havai vares on vareslaste sugukonda varese perekonda kuuluv lind. Havai vares sarnaneb välimuselt mustvaresega, kuid tal on palju paksem nokk ja ümaramad tiivad. Tema kehapikkus on 48–50 cm. Tal on pehme pruunikasmust sulestik ja pikad turris kur ...

                                               

Mõõksarv-orüks

Mõõksarv-orüks on antiloobiliik orüksi perekonnast. Mõõksarv-orüksi õlakõrgus on 120 cm ja kaal kuni 200 kg. Tema sarved on kaarjad 1–1.25 m pikkused. Saba on 45–60 cm pikk ja selle otsas on tutt. Isasloomad on suuremad kui emased. Sarved on nii ...

                                               

Maremma looduspark

Maremma looduspark on kaitsealune park Itaalias Toscanas Grosseto provintsis Maremmas, piirneb läänes Türreeni merega. 1992. aastal pälvis kaitseala Euroopa kaitsealade diplomi. Kaitseala taimestikus on esindatud muu hulgas õlipuu, iilekstamm, ko ...

                                               

Mukura metsakaitseala

Mukura metsakaitseala on kaitseala Rwanda loodeosas Kongo ja Niiluse veelahkmel. Kaitseala asub Lääneprovintsis Rutsiro ringkonna alal umbes 20 km kaugusel Kivu järve idakaldast ja 15 km kaugusel Rutsirost. Ala keskmine kõrgus merepinnast on 2600 ...

                                               

Samburu loodusreservaat

Samburu loodusreservaat on loodusreservaat Keenia keskosas. Reservaat paikneb piki Ewaso Ngiro jõe põhjakallast. Vastaskaldal asub Buffalo Springsi reservaat. Samburu reservaat jääb Samburu maakonna alale ja ulatub maakonna lõunapiirini. Reservaa ...

                                               

Shoshone metsakaitseala

Shoshone metsakaitseala on metsakaitseala Ameerika Ühendriikides Wyomingi osariigis. Shoshonei metsakaitseala katab 2 400 000 aakri suuruse ala. Mets oli esimene föderaalseadusega kaitstud metsakaitseala USA-s. Shoshonei metsakaitsealal on rikkal ...

                                               

Gerald Durrell

Gerald Malcolm Durrell oli inglise looduskaitsja ja kirjanik. Ta rajas Durrelli Loomade Säilitamise Trusti ja Jersey loomaaia, aga on maailmas peamiselt tuntud omaenda elul põhinevate raamatute tõttu.

                                               

Bernhard Grzimek

Bernhard Klemens Maria Grzimek oli saksa zooloog, loomaaiadirektor, raamatute autor, toimetaja ja looduskaitsja. Asunud sõjajärgsel Saksamaal Frankfurdi loomaaia direktoriks, ehitas ta üles ühe suurima ja tuntuima Saksa loomaaia. Koos poja Michae ...

                                               

Steinar Lem

Steinar Lem oli norra kirjanik, ühiskonnakriitik ja keskkonnaaktivist. Ta oli tuntud aktiivse tarbimisühiskonna kriitikuna ja tegutses ühiskondliku liikumise Framtiden i våre hender pressiesindajana 1985. aastast alates. Ta suri kõhunäärmevähki, ...

                                               

Emmanuel de Mérode

Emmanuel de Mérode, ka prints Emmanuel de Mérode on Belgia päritolu Kongo Demokraatliku Vabariigi looduskaitsetegelane ja antropoloog. Ta on Aafrika vanima rahvuspargi – Virunga – direktor. Tuneesias Kartaagos sündinud ja lapsepõlve Keenias veetn ...

                                               

Arne Næss

Arne Dekke Eide Næss oli norra filosoof, Norra 20. sajandi üks kuulsamaid filosoofe, süvaökoloogia rajaja. Ta oli noorim isik, kes saanud Oslo Ülikooli professoriks. Tema filosoofilised tööd on suuresti mõjutatud Spinozast, budismist ja Gandhist. ...

                                               

George Sessions

George Sessions oli ökofilosoof. Ta oli filosoofia õppejõud Sierra Collegeis, mis asub Rocklini linnas Californias. Koos Arne Naessiga sõnastas ta süvaökoloogia põhimõtted.

                                               

Gary Snyder

Gary Snyder on ameerika luuletaja, esseist, looduskaitsja ja süvaökoloogia pooldaja. Eesti luuletajaist on tema mõju endale tunnistanud Jaan Kaplinski.

                                               

Henry David Thoreau

Henry David Thoreau oli USA kirjanik ja filosoof, transtsendentalismi esindajaid, ökofilosoofia rajajaid. Tema kodanikuallumatuse kontseptsioon on mõjutanud hilisemaid kodanikuühiskonna ja kolmanda sektori tähtsust rõhutavaid ideoloogiaid, rahuli ...

                                               

Loomakaitse

Loomakaitse on loomade kaitsmine, eelkõige julma kohtlemise, vägivalla ja piinamise eest. Loomakaitse püüab tegelikustada loomade 5 vabadust, milleks on vabadus näljast ja janust; hirmust ja kannatustest; valust, vigastusest ja haigusest; väljend ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →