ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 536                                               

Tautomeerid

Tautomeerid on isomeersed orgaanilised ühendid, mis lähevad kergesti üksteiseks üle tasakaalulise aatomi või rühma migreerumise tõttu. Seda protsessi nimetatakse tautomerisatsiooniks. Sagedaim tautomeeria liik on prototroopia; seda põhjustab ühe ...

                                               

Tioolid

Tioolid ehk merkaptaanid on orgaanilised ühendid, mille iseloomulik funktsionaalrühm koosneb ühest vesiniku ja ühest väävli aatomist. Tioolid on tugeva iseloomuliku lõhnaga mürgised vees lahustumatud ühendid. Nad on nõrgalt happelised ja moodusta ...

                                               

Tsüklilised ühendid

Tsüklilised ühendid ehk tsükkelühendid on enamasti orgaanilised ühendid, mille molekulis mingi hulk aatomeid on ühendatud suletud ringina ehk tsüklina. Tsükliteta ühendeid nimetatakse atsüklilisteks. Tsükliliste ühendite stabiilsus sõltub suurel ...

                                               

Tsüklodekstriinid

Tsüklodekstriinid on rühm tsüklilisi oligosahhariide, mis saadakse tärklise ensümaatilisel hüdrolüüsil. Tsüklodekstriinide molekulid koosnevad suhkru elementaarlülidest, mis moodustavad ringikujulise makromolekuli – justkui põhjata kausi sarnase ...

                                               

Tujoon

Tujoon on aine, mille molekuli struktuur põhineb monoterpeenil ja ketoonil ning looduslikult esineb see kahes diastereomeerses vormis: -α-tujoon ja -β-tujoon. Lõhnalt meenutab tujoon mentooli. Ilmselt on tujoon kõige paremini teatud kui aine, mid ...

                                               

Urotropiin

Urotropiin ehk heksametüleentetramiin 6 N 4) on heterotsükliline orgaaniline ühend, valge kristalne aine, mis lahustub mõnedes orgaanilistes lahustites ja vees mõõdukalt. Kõrgemal temperatuuril sublimeerub. Urotropiin annab komplekse halogeenideg ...

                                               

Võõrustaja-külalise kompleks

Supramolekulaarkeemias on võõrustaja-külalise kompleks selline kahe molekuli või iooni ühendus, mille osapooled on seotud spetsiifilistest struktuursetest iseärasustest tulenevate interaktsioonidega, aga mitte kovalentsete keemiliste sidemetega. ...

                                               

Värvipigment

Pigment on iga keemiline ühend, mis tekitab vaatajal värvusaistingu, värvipigment kitsamas tähenduses on peen pulber, mida kasutatakse värvides ja viimistlusmaterjalides värvust andva osisena. See on tahke aine, mis koosneb väikesteks teradeks ko ...

                                               

Hookeri roheline

Hookeri roheline on roheline värv, mis on segatud kahest värvipigmendist, gummigutist ja Preisi sinisest. Värv on nimetatud kunstnik William Hookeri järgi, kes 19. sajandi algul illustreeris Kuningliku Aiandusseltsi väljaandeid. Hookeri rohelist ...

                                               

Karoteenid

Karoteenid on karotenoidide või ka tetraterpeenide klassi kuuluvad ühendid üldvalemiga C 40 H n. Keemiliselt on need konjugeeritud polüeenid. Karoteenide nimetus tuleb porgandi ladinakeelsest nimest carota. Nimelt sisaldab porgand palju karoteene ...

                                               

Ksantofüllid

Ksantofüllid on üks karotenoidide rühm. Nad on enamasti tetraterpeenid ning sisaldavad erinevalt karoteenidest hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi.

                                               

Luteiin

Luteiin ehk ksantofüll ehk toiduvärvina E 161b on kollakasoranž taimepigment, mis kuulub karotenoidide hulka. Luteiini sisaldub koos klorofülliga seemnetaimede, sõnajalgtaimede ja paljude vetikate kõigis rohelistes osades. Luteiin on beetakarotee ...

                                               

Lükopeen

Lükopeen ehk lükopiin on karotenoidide hulka kuuluv pigment, mida leidub rohkesti küpsetes tomatites ja mis on nende punase värvuse peamine põhjus. Toidulisaainena tähistatakse teda E 160d. Aine kuulub tetraterpeenide hulka ning on punane seetõtt ...

                                               

Melaniin

Mitte segi ajada melatoniini või melamiiniga Melaniinid on koondnimetus taimedes, loomades ja mikroorganismides sünteesitavate mitmesuguste looduslike makromolekulide ja pigmentide rühma kohta, mis on multifunktsionaalsed biopolümeerid, mis erine ...

                                               

Rodopsiin

Rodopsiin ehk nägemispurpur on üks selgroogsete silmade võrkkesta ja selgrootute fotoretseptorite nägemispigmentidest. Rodopsiin laguneb valguse mõjul ja taastub pimeduses. Rodopsiin on silma võrkesta kepikestes, mis võimaldab teiste närvirakkude ...

                                               

Polümeerid

Polümeerid on kõrgmolekulaarsed ühendid, mille makromolekulid koosnevad kovalentsete sidemetega seotud korduvatest struktuuriühikutest – monomeersetest lülidest. Igal polümeeri makromolekulil on kindel keemiline struktuur, mille määravad monomeer ...

                                               

Anorgaanilised polümeerid

Polümeerid on väga pika ahelaga makromolekulid, kus sajad või tuhanded aatomid on ühenduses ja reastunud ühedimensiooniliselt. Polümeere peetakse üheks kõige keerukamaks teadeolevate molekulide tüübiks. Nende peaahela aatomite küljes on sageli kõ ...

                                               

Dendrimeer

Dendrimeerid on korrapärase hargnenud struktuuriga sfäärilised makromolekulid. Need koosnevad kihtidena korduvatest hargnenud elementaarlülidest ja sfääri pinnal on spetsiifilised lõpprühmad. Dendrimeeri molekulid sünteesitakse aste-astmelt, nii ...

                                               

Elektroformeerimine

Elektroformeerimine on efektiivne meetod nanokiudpolümeeride valmistamiseks elektrivälja abil. Nanokiudpolümeerid saadakse polümeerilahuse või sulatatud polümeeri abil. Erinevalt teistest meetoditest, millega saab valmistada 1D-nanostruktuure, põ ...

                                               

Elektroketrus

Elektroketrus on meetod polümeerkiu tootmiseks, kasutades kõrgepingevälja. See seisneb lähteaine elektrilises laadimises lahuses ja selle kollektori poole suunamises, mille järel tõmbab vastaslaenguga kollektor polümeerimolekuli enda pinnale, sol ...

                                               

Geosünteetilised materjalid

Geosünteetilised materjalid ehk geosünteedid on sünteetilised materjalid, mida kasutatakse maa- ja vesiehitiste rajamisel. Geosünteete toodetakse enamasti polümeerplastidest, näiteks polüpropüleenist, polüestrist või polüamiidist. Geosünteetide p ...

                                               

Homopolümeer

Homopolümeer on ühe lähteaine polümerisatsioonil moodustuv polümeer. Kui polümeeri molekulis esinevad vaid ühele monomeerile vastavad elementaarlülid, siis on tegu homopolümeeriga, mille üldvalem on – n. Homopolümeer saab olla hargnemata ahelateg ...

                                               

Ioniidid

Ioniidid ehk ioonivahetajad on tahked vees ja orgaanilistes lahustites lahustumatud polümeersed materjalid, mis astuvad kergesti ioonivahetusreaktsioonidesse; seega on võimelised oma ioone vahetama lahuses olevate ioonide vastu. Ioniidid võivad o ...

                                               

Kõrgmolekulaarsed ühendid

Keemias ja biokeemias on kõrgmolekulaarsed ühendid suure molekulmassiga, makromolekulaarsed ühendid. Kõrgmolekulaarse ühendi molekulmass võib olla mõnest tuhandest mitme miljonini. Enamasti moodustuvad need molekulid suhteliselt väikese molekulma ...

                                               

Lineaarne molekul

Lineaarne molekul tähendab mittehargnenud ahelaga molekuli, kuigi aatomid selles molekulis ei asetse lineaarselt ühel joonel. Kõige enam kasutatakse väljendeid lineaarne polümeer või lineaarne ahel. Küllastunud ühendites on süsiniku aatomiga seot ...

                                               

Lipoproteiinid

Lipoproteiin on vees lahustuv valgu ja lipiidi ühend. Lipoproteiinid kreeka lipos rasv kr protos esimene on enamiku selgroogsete organismide rakkude mikro- ja makrokeskkonna olulised biomolekulid – lipiidide ja valkude ühendid. Organismid vajavad ...

                                               

Nafion

Nafion on sulfoonitud tetrafluoroetüleeni baasil välja töötatud fluoropolümeer-kopolümeer, mille leiutas 1960. aastate lõpus Walther Grot. Nafioni kaubamärk on firma DuPont omanduses. See on esimese klassi iooniliste omadustega sünteetiline polüm ...

                                               

Peptidoglükaan

Peptidoglükaan ehk mureiin on lineaarne polümeer, mis koosneb suhkrutest ja aminohapetest, moodustades võrgustiku paljude bakterite plasmamembraani peal. Nii grampositiivsetel kui ka gramnegatiivsetel bakteritel on rakukestas struktuuri tugevdav ...

                                               

Polüestrid

Polüestrid on lineaarse või hargnenud ahelaga polümeerid, mida saadakse mitmealuselisi orgaanilisi happeid ja alkohole polükondenseerides. Polümeeri peaahelas kordub regulaarselt esterside ––. Valdav osa polüestreid on lineaarse põhiahelaga termo ...

                                               

Polüeteen

Polüeteen ehk polüetüleen on termoplastne polümeer ja plastmaterjalina laialdaselt kasutusel. Selle polümeeri eri tüüpe saadakse eteeni molekulide polümerisatsiooni tulemusena. Kui eteenis lõhkuda kaksiksidemed üksiksidemeteks, tekivad pikad elem ...

                                               

Polüeteentereftalaat

Polüeteentereftalaat ehk polüetüleentereftalaat on polükondensatsiooni teel saadud termoplastne polümeer, mis kuulub polüestrite polümeerirühma. Selle laialdaselt kasutusel oleva plastmaterjali tootmisel on peamised lähteained dimetüültereftalaat ...

                                               

Polümeeride pundumine

Pundumiseks nimetatakse lahusti neeldumist polümeeri, mille käigus kasvavad selle mass ja ruumala ning toimub polümeeri omaduste muutus. Kõik polümeerid ei pundu. Pundumise nähtus sõltub mitmetest teguritest: molekuli kujust, temperatuurist, pH-s ...

                                               

Polüpropeen

Polüpropeen ehk polüpropüleen on termoplastne polümeer ja plastmaterjalina laialdaselt kasutusel. Polüpropeeni saadakse propeeni ahelpolümerisatsiooni tulemusena. See polüolefiinide rühma kuuluv plast on mittepolaarne, osaliselt kristalliseerunud ...

                                               

Polüpürrool

Polüpürrool on pürrooli polümeriseerumisel tekkinud orgaaniline polümeer, mis kuulub koos polütiofeeni, polüaniliini ja polüatsetüleeniga elektroaktiivsete juhtivate polümeeride hulka. Juhtivate omaduste tõttu sarnaselt metallidega kutsutakse juh ...

                                               

Polüstüreen

Polüstüreen on stüreeni polümeriseerumisel saadav amorfne või osaliselt kristalliseerunud termoplastne polümeer. Polüstüreen on plastmaterjalina laialdaselt kasutusel. Polüstüreeni täielik nimetus keemianomenklatuuri kohaselt on polü-1-fenüületaa ...

                                               

Polüuretaan

Polüuretaan on uretaanirühma –NH–CO–O– sisaldav polümeer. Polüuretaan moodustub polüisotsüonaatide ja polüoolide vahelises reaktsioonis. Polüoolide ja diisotsüonaadide reaktsioonina saadakse lineaarsed polüuretaanid. Hargnenud ja ruumilise strukt ...

                                               

Triatsetüültselluloos

Triatsetüültselluloos ehk triatsetaattselluloos on tselluloosi keemilisel modifitseerimisel saadav polümeerne saadus põhiliselt kiud- ja kilematerjalide tootmiseks. Triatsetüültselluloos saadakse tselluloosi polüsahhariidi molekulides hüdroksüülr ...

                                               

Vinüülplast

Vinüülplast on polüklorovinüülvaikude baasil toodetav plast, mida kasutatakse kanalisatsiooni- ja ventilatsioonitorustike valmistamiseks. Vinüülplastil on suur keemiline püsivus. Ka enamik happeid ei avalda sellele kahjustavat mõju. Vinüülplasti ...

                                               

Kanepiürt

Meditsiiniline kanep on taimset päritolu droog, mida kasutatakse meditsiinilistel eesmärkidel, sh mitme haigusliku seisundi raviks. Seda manustatakse kas aurustades, suitsetades, süües või ekstraktide ja kapslite kaudu. Droogil on leebe psühhotro ...

                                               

Salvinoriin A

Salvinoriin A ehk divinoriin A on psühhotroopne aine, mida sisaldab Mehhikost pärit taim luulusalvei. Eestis on salvinoriin A sotsiaalministri 21. novembri 2013 määrusega kantud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja: "Narkootiliste ja ...

                                               

Tetrahüdrokannabinool

Tetrahüdrokannabinool ehk delta-9-tetra­hüdro­kannabi­nool on keemiline ühend. THC on kanepitaime saaduste kanepiürdi ja mõnuaine peamine psühho­aktiivne kom­ponent. Aine lahustub hästi enamikus orgaanilistes lahustites, eriti aga lipiidides ja a ...

                                               

Ränikarbiid

Ränikarbiid on pooljuhtmaterjal. Sulab temperatuuril 2730 °C. Vees ei lahustu. Looduses leidub ränikarbiidi väga harva moissaniidina. Tavaliselt toodetakse ränikarbiidi kunstlikult ja enamik müüdavast materjalist on sünteetiline. Ränikarbiid on p ...

                                               

Silikageel

Silikageel on suure poorsusega amorfne hüdratiseerunud ränidioksiid, nn tahke geel, tavaliselt saadaval pulbrilisel või granuleeritud kujul. See on keemiliselt inertne, kuid väga hügroskoopne aine. Silikageeli pooride suur pindala 100–800 m 2 /g ...

                                               

Soolad

Soolad on keemilised ained, mis koosnevad metalli katioonidest ja happeanioonidest ehk happejäägist. On kahte sorti sooli: Lihtsoolad - need on soolad, kus ei ole vesinikiooniH + n. Na 2 CO 3 e. pesusooda Vesiniksoolad - need on soolad, kus on ve ...

                                               

Naatriumklorit

Naatriumklorit on keemiline aine valemiga NaClO 2. See on naatriumi klorit ehk kloorishappe sool, vees kergesti lahustuv valge või kergelt kollakas kristalne pulber. Tõhusa oksüdandina kasutatakse seda tööstuses pleegitava ja desinfitseeriva vahe ...

                                               

Sulfiidid

Sulfiidid on väävli ja keemilise elemendi ühendid või orgaaniline lineaarse ehitusega või tsüklilised ühendid, mille üldvalem on RSR′, kus R ja R′ on orgaanilised radikaalid. Sulfiidioon on väävli anioon, mis on saadud prootonite eemaldamisega di ...

                                               

Vasksulfaat

Vasksulfaat on helerohelise või hallikasvalge värvusega tahke sool, mille molekul koosneb vase katioonist ja sulfaadi anioonist. Hüdraatunud vormidest on tuntuim vasksulfaatpentahüdraat, mis on helesinine. Vasksulfaat seob väga hästi vett.

                                               

Fütohormoonid

Fütohormoonid ehk taimehormoonid täidavad taimedel regulatoorset funktsiooni. Need on väikese molekulmassiga ained ja toimivad väga väikese sisalduse juures. Taimedel ei ole hormoonide tootmiseks kindlaid organeid, vaid neid on võimeline tootma i ...

                                               

Abstsiishape

Abstsiishape on fütohormoon ehk taime kasvuregulaator, mis soodustab lehtede ja viljade varisemist, pidurdab jagunemis- ja venimiskasvu, põhjustab taimede puhkeseisundit ja vananemist ning avaldab tugevat vastupidist mõju auksiinidele. Lisaks sel ...

                                               

Genisteiin

Genisteiin on looduslikult esinev taimehormoon, mida sünteesivad mitmed taimed, nagu sojaoad, aasristik jt. Genisteiin liigitatakse isoflavoonide hulka ja tema keemiline struktuur sarnaneb selgroogsete loomade östrogeenidega. Genisteiinil on mõne ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →