ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 525                                               

Tallinna aukodanik

Tallinna aukodanik oli Tallinna linnale tehtud teenete vm ajendite tõttu antud aunimetus. Aunimetust andis välja Tallinna linnavalitsus, aastatel 1973–1980 aga Tallinna Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Tallinna TSN. Tänapäeval seda aunimetust väl ...

                                               

Valga aukodanik

Valga aukodanik on aunimetus, Valga linna kõrgeim tunnustus, mis antakse isikule Valga linnale osutatud eriliste teenete eest. Valga aukodaniku aunimetust antakse välja 2005. aastast. Aunimetusega kaasneb Valga Raemedal ja rahaline preemia.

                                               

Eesti NSV aunimetused

Eesti NSV aunimetused on aunimetused, millega Eesti NSV-s tunnustati paljude erialade inimesi ja töökollektiive, kellel oli erilisi teeneid Eesti NSV riiklikus, majanduslikus ja kultuurilises ülesehitustöös. Aunimetusi andis välja Eesti NSV Ülemn ...

                                               

Eesti NSV rahvakunstnik

Eesti NSV rahvakunstnik oli Eesti NSV loometöötajate riiklik aunimetus. Aunimetuse võis saada interpreet, helilooja, kunstnik, lavastaja vm loominguline töötaja. Nominendi teostel pidi olema suur meisterlikkus, suur ideeline ja kunstiväärtus. Sam ...

                                               

Eesti NSV teeneline ansambel

Eesti NSV teeneline ansambel oli Eesti NSVs välja antud aunimetus. Aunimetust andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium tantsu- ja muusikaansamblitele eriti kõrge taseme, loomingulise tegevuse ja suurte teenete eest eesti nõukogude tantsu- ja muusik ...

                                               

Eesti NSV teeneline ehitaja

Eesti NSV teeneline ehitaja on Eesti NSVs välja antud aunimetus. Aunimetust andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium "ehitus-, montaaži- ja projekteerimisorganisatsioonide, teadus- ja teiste asutuste kõrge kvalifikatsiooniga töölistele ja spetsiali ...

                                               

Eesti NSV teeneline haridustöötaja

Eesti NSV teeneline haridustöötaja on Eesti NSVs välja antud aunimetus. Aunimetust andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium "kõrge kvalifikatsiooniga töötajatele, kes on õppeasutustes, haridusorganites, lasteasutustes, õppe- ja tootmiskombinaatides ...

                                               

Eesti NSV teeneline insener

Eesti NSV teeneline insener on Eesti NSVs välja antud aunimetus. Aunimetust andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium "tööstus-, ehitus-, projekteerimis-, transpordi-, põllumajandus- ja sideettevõtetes, teadus- ja teistes asutustes töötavatele kõrge ...

                                               

Eesti NSV teeneline kunstitegelane

Eesti NSV teeneline kunstitegelane on Eesti NSVs välja antud aunimetus. Aunimetust andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium "lavastajatele, heliloojatele, dirigentidele, kooride ning muusika-, tantsu- ja teiste loominguliste kollektiivide kunstilis ...

                                               

Eesti NSV teeneline kunstnik

Eesti NSV teeneline kunstnik on Eesti NSV aunimetus, mida anti "interpreetidele, heliloojatele, kunstnikele, lavastajatele ning teistele loomingulistele töötajatele kutsealase meisterlikkuse ja suurte teenete eest eesti nõukogude ja rahvakunsti a ...

                                               

Eesti NSV teeneline kõrgharidustöötaja

Eesti NSV teeneline kõrgharidustöötaja on Eesti NSVs välja antud aunimetus. Eesti NSV teenelise kõrgharidustöötaja aunimetus kehtestati 1987. aastal. Aunimetust andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium "isikutele, kes on vähemalt 15 aastat edukalt ...

                                               

Eesti NSV teeneline leiutaja

Eesti NSV teeneline leiutaja on Eesti NSV-s välja antud aunimetus. Eesti NSV teenelise leiutaja aunimetus kehtestati 1960. aastal ja seda andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium "Eesti NSV rahvamajanduses tööstuse, ehituse, transpordi, side ja põl ...

                                               

Eesti NSV teeneline metsakasvataja

Eesti NSV teeneline metsakasvataja on Eesti NSVs välja antud aunimetus. Aunimetust andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium. Aunimetus kehtestati 1966. aastal.

                                               

Eesti NSV teeneline noortejuhendaja

Eesti NSV teeneline noortejuhendaja on Eesti NSVs välja antud aunimetus. Eesti NSV teenelise noortejuhendaja aunimetus kehtestati 1980. aastal. Aunimetust andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium "noortejuhendajatele, kes on saavutanud väljapaistva ...

                                               

Eesti NSV teeneline ratsionaliseerija

Eesti NSV teeneline ratsionaliseerija on Eesti NSV-s välja antud aunimetus. Eesti NSV teenelise ratsionaliseerija aunimetus kehtestati 1960. aastal ja seda andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium "Eesti NSV rahvamajanduses tööstuse, ehituse, trans ...

                                               

Eesti NSV teeneline tehnoloog

Eesti NSV teeneline tehnoloog on Eesti NSVs välja antud aunimetus. Aunimetust andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium "konstrueerimis- ja tehnoloogiaorganisatsioonide, teaduslike uurimisasutuste, kõrgkoolide, tootmis- ja teadus-tootmiskoondiste, e ...

                                               

Eesti NSV teeneline tööstustöötaja

Eesti NSV teeneline tööstustöötaja on Eesti NSVs välja antud aunimetus. Aunimetust andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium "tähtsamate kutsealade töölistele ja insener-tehnilistele töötajatele, kes on pikemat aega edukalt töötanud Eesti NSV tööstu ...

                                               

Eesti NSV teeneline õpetaja

1946 Johannes Kallak, Ivan Maksimov, Rudolf Meriloo, Ida-Luise Ollik, Villem Orav, Eduard Praks, Priidu Puusepp, Ants Selmet, Hein Vergo 1958 Klavdia Gorbunova, Marie Kingsepp, Hilja Levandi, Jakob Luka, Felitsata Prohhorova, Niine Rand, Juliana ...

                                               

Tiina Allik

Tiina Allik sündis 3. aprillil 1949 Tartus ülempreester Ermil Alliku ja salmilaulja Lydia Alliku Alt peres. Ta omandas koorijuhi kutse 1968. aastal Tartu Muusikakoolis Roland Laasmäe õpilasena ning jätkas seejärel õpinguid koorijuhtimise erialal ...

                                               

Boris Bežanitski

Boris Bežanitski oli Eestis tegutsenud vene rahvusest õigeusu köster-kooliõpetaja, vaimulik, praost.

                                               

Pille Lill

Pille Lill on eesti ooperilaulja ja kultuuritegelane, Pille Lille Muusikute Fondi looja ja loominguline juht.

                                               

Eesti Vabariigi teenetemärgid

Eesti Vabariigi teenetemärgid on kuus Eesti teenetemärki, mida annab välja Eesti president 24. veebruaril ja välisvisiitide puhul.

                                               

Eesti Punase Risti teenetemärk

Eesti Punase Risti teenetemärk on 1920. aastal Eesti Punase Risti Seltsi asutatud teenetemärk, mis antakse Eesti rahva huvides osutatud üldkasulike teenete tunnustamiseks humanitaaralal ja elu päästmise eest. Riigivanema poolt 7. oktoobrist 1936 ...

                                               

Kotkaristi teenetemärk

Kotkaristi teenetemärk on 1928. aastal asutatud Eesti teenetemärk, mida antakse sõjaliste ja riigikaitseliste teenete eest. Kotkaristi teenetemärk on kaheksa-klassiline: viis põhiklassi ― I, II, III, IV ja V klass ― ja kolm klassi rinnal kantavat ...

                                               

Maarjamaa Risti teenetemärk

Maarjamaa Risti teenetemärk on Eesti Vabariigi teenetemärk. See asutati 1995 Eesti Vabariigi iseseisvuse auks. Maarjamaa Risti teenetemärki antakse Vabariigi presidendile ning kõrgeima klassi autasuna välismaalastele, kellel on erilisi teeneid Ee ...

                                               

Riigivapi teenetemärk

Riigivapi teenetemärk on Eesti Vabariigi teenetemärk, mis on asutatud 1936. aastal Eesti iseseisvuse väljakuulutamise päeva, 1918. aasta 24. veebruari mälestamiseks. Riigivapi teenetemärk antakse ainult Eesti kodanikule kõrgeima astme teenetemärg ...

                                               

Valgetähe teenetemärk

Valgetähe teenetemärk on Eesti teenetemärk. Valgetähe teenetemärgi asutas Konstantin Päts 7. oktoobril 1936 Eesti rahva vabadusvõitluse mälestamiseks. Teenetemärgi kavandi autor oli Paul Luhtein. Pärast taasiseseisvumist antakse Valgetähe teenete ...

                                               

Ida prefektuur

Ida prefektuur on üks neljast Politsei- ja Piirivalveameti kohalikust täidesaatva riigivõimu volitusi omavast allüksusest. Prefektuuri tööpiirkond on Lääne- ja Ida-Viru maakond. Prefektuuri peamaja asub Jõhvis aadressil Rahu 38. Prefektuuri juht ...

                                               

Ida-Harju politseijaoskond

Ida-Harju Politseijaoskond asub Paul Pinna tänav 4, Tallinn. Teeninduspiirkonnaks on Lasnamäe linnaosa ja Pirita linnaosa, Anija vald, Jõelähtme vald, Kose vald, Kuusalu vald, Raasiku vald, Rae vald, Viimsi vald ning Loksa linn ja Maardu linn. Ja ...

                                               

Lõuna prefektuur

Prefektuuri tegevusvaldkond on: kodakondsuse ja migratsiooni valdkonna asjade korraldamine; dokumentide ja tegevuslubade väljastamine eriseadustes sätestatud alustel ja korras; otsingu- ja päästetööde tegemine ning merereostuse avastamise ning li ...

                                               

Lääne prefektuur

Lääne prefektuur on üks neljast Politsei- ja Piirivalveameti kohalikust täidesaatva riigivõimu volitusi omavast allüksusest. Prefektuuri peamaja asub Pärnus aadressil Pikk 18. Prefektuuri juht on 2015. aastast Kaido Kõplas.

                                               

Lääne-Harju politseijaoskond

Lääne-Harju politseijaoskond asub aadressil Rahumäe tee 6/1, Tallinn. Lääne-Harju politseijaoskonna teeninduspiirkondadeks on Mustamäe, Kristiine, Nõmme, Haabersti, Kiili vald, Saku vald, Saue vald, Harku vald, Lääne-Harju vald ning Keila linn. L ...

                                               

Politsei- ja Piirivalveameti laevastik

Algselt kasutati laeva nimetähises lühendit PVL – P iiri V alve L aev" ja kolmekohalisest numbrit, millele tavaliselt lisandub nimi. Hõljuki nime lühendina kasutati vastavalt PVH H – hõljuk. Seoses organisatsioonis piirvalve mõju vähendamisega kä ...

                                               

Põhja prefektuur

Põhja prefektuur on Politsei- ja Piirivalveameti piirkondlik struktuuriüksus. Põhja prefektuuri tööpiirkond on Harju maakond. Prefektuur moodustati 2010. aastal Politseiameti senise Põhja politseiprefektuuri asemele.

                                               

Julgestuspolitsei

Julgestuspolitsei oli Politseiameti halduses olev valitsusasutus, mille põhiülesanne oli politsei korrakaitse valdkonna tegevuse korraldamine, süütegude tõkestamine, avastamine ja ennetamine, osalemine avaliku korra tagamisel ja liiklusjärelevalv ...

                                               

K-komando

K-komando on Eesti politsei eriüksus, mis loodi 1991. aastal eriettevalmistust nõudvate politseiülesannete täitmiseks. K-komando tegevusvaldkondadeks on relvastatud ja ohtlike kurjategijate kinnipidamine, pantvangikriiside lahendamine, terrorismi ...

                                               

Keskuurimisbüroo

Politsei Keskuurimisbüroo oli Eesti Politseiameti alluvuses tegutsenud riigiasutus. 1993. aastal politseiseaduse muutmisega ja Vabariigi Valitsus 1993. aasta 31. mai määrusega nr 165, moodustati Riikliku Kohtueelse Uurimise Ameti baasil Riigi Pol ...

                                               

Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus

Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus oli Politseiameti haldusalas olev Eesti Vabariigi valitsusasutus. Keskus teostas kohtuekspertiise ja kriminalistikauuringuid ning võttis osa uurimistoimingute teostamisest. Keskuse põhiklientideks oli vab ...

                                               

Tallinna Politseiprefektuur

Tallinna Politseiprefektuur oli politseiprefektuur, mis tegutses aastatel 1991–2003. 2004. aastal moodustati Tallinna Politseiprefektuuri ja Harju Politseiprefektuuri baasil uus politseiprefektuur: Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Politseiprefe ...

                                               

Kodanlik õhukaitse

Kodanlik õhukaitse on tsiviilelanikkonna relvastamata kaitse õhurünnakute vastu sõja korral. Eestis asutati kodanlik õhukaitse 1936. aastal. 1940. aastal, pärast Nõukogude Liidu okupatsiooni, asendati kodanlik õhukaitse kohaliku õhukaitsega, mis ...

                                               

Kodanliku Õhukaitse Nõukogu

Kodanliku Õhukaitse Nõukogu oli Siseministeeriumi nõuandev organ kodanliku õhukaitse alal. Nõukogu koosseis kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt 22. detsembril 1938.

                                               

Kodanliku õhukaitse nädal

Kodanliku õhukaitse nädal oli 23. septembrist kuni 1. oktoobrini 1939 Eestis toimunud üleriigiline kodanliku õhukaitse propagandaüritus. KÕ nädala eesmärk oli levitada kodanliku õhukaitse ideid, põhimõtteid ja KÕ korralduse vajadust laiematesse r ...

                                               

Märjamaa Vabatahtliku Kodanliku Õhukaitse Ühing

Märjamaa Vabatahtliku Kodanliku Õhukaitse Ühing oli Märjamaa valla piirides tegutsenud vabatahtliku kodanliku õhukaitse ühing. Ühing registreeriti 26. augustil 1939 ja asutamiskoosolek peeti 25. novembril 1939 Märjamaa vallamajas, kus valiti ühin ...

                                               

Kaitsepolitseiamet

Kaitsepolitseiamet on Eesti Vabariigi Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluv riigiamet, mille ülesanneteks on põhiseadusliku korra kaitse, võitlus terrorismi ja korruptsiooniga, riigisaladuste kaitse ja vastuluure. Kaitsepolitseiameti peahoone ...

                                               

Eesti piirivalve

See artikkel räägib Eesti piirivalve korraldusest. Alates 2010. aastast täidab Eestis piirivalve ülesandeid senise Piirivalveameti asemel Politsei- ja Piirivalveamet.

                                               

Narva-Jõesuu Piirivalve Õppekeskus

Narva-Jõesuu Piirivalve Õppekeskus oli Piirivalveameti relvastatud ja sõjaväeliselt korraldatud riigiasutus. Asutus asus Narva-Jõesuus aadressil Raja tänav 10. Õppekeskuse ülem oli kolonelleitnant Toivo Sander. Asutus tegutses 16. märts 1993 - 11 ...

                                               

Neeme piirivalvekoerte kool

Neeme piirivalvekoerte kool oli 1998–2007 tegutsenud kool Harju maakonnas Jõelähtme vallas Neeme külas. Kool oli Piirivalveameti alluvuses. Koolis õpetati välja piirivalvekoeri. 2007. aastal liideti see kool Muraste piirivalvekooliga.

                                               

Piiriomakaitse

Piiriomakaitse oli Teise maailmasõja ajal 1941. aastal moodustatud piirivalve- ja Saksa vägede tagalajulgestusüksused, Eesti Omavalitsuse Sisedirektooriumi Politsei ja Omakaitse Valitsuse haldusalas.

                                               

Piirivalve Valitsus

Piirivalve Valitsus oli Eesti piirivalve juhtasutus 1. detsembrist 1919 kuni 15. aprillini 1920. Alates 1. veebruarist 1919 kuni Vabadussõja lõpuni ja esimestel rahuaastatel valvasid Eesti piiri sõjaväeosad. 15. veebruarist 1919–1921 maini kontro ...

                                               

Eesti Päästemeeskond

Eesti Päästemeeskond) on osa pääste- ja kriisireguleerimisvaldkonna väljaõppe, koolituse ja ettevalmistuse süsteemist, mille eesmärk on valmis olla ja reageerida ekspertide või suurema meeskonnaga rahvusvahelistele hädaolukordadele ning vajadusel ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →