ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 522                                               

Aimur Raja

Aimur Raja on tööliste poeg. Lõpetas 1977 Tallinna Polütehnikumi, 1982 Tallinna Polütehnilise Instituudi raadiotehnika erialal; magister raadiomõõtmised 1992, TTÜ, väitekiri "Perioodsignaali efektiivväärtuse hindamisalgoritmid"; doktoriväitekirja ...

                                               

Ingmar Randvee

Ingmar Randvee on teenistujate poeg, kuid kasvas lastekodus. Lõpetas 1954 Tallinna 21. Keskkooli, 1959 Tallinna Polütehnilise Instituudi elektriinsenerina, 1963–1966 Ukraina Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudis aspirant; tehnikakandidaat 1 ...

                                               

Toivo Rattasepp

Toivo Rattasepp on rätsepa poeg. Lõpetas 1972 Tallinna 42. Keskkooli, 1977 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI ehitusinsenerina ja 1983 samas aspirantuuri; tehnikakandidaat 1984, TTÜ ja Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituut, väitekiri "Стат ...

                                               

Uusi Raukas

Lõpetas 1947 Tartu Industriaaltehnikumi, 1952 cum laude Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonna tööstus-ja tsiviilehituse erialal ja 1956 Sverdlovskis aspirantuuri Uurali Polütehnilises Instituudis; tehnikakandidaat 1956, Uurali Polüt ...

                                               

Vello Reedik

Ta on õppinud Kastna 6-kl Koolis 1944–1949, lõpetanud Pärnu 2. Mittetäieliku Keskkooli kiitusega 1951, Pärnu 2. Keskkooli 1955 hõbemedaliga, Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI mehaanikateaduskonna masinaehitustehnoloogia, metallilõikepinkide j ...

                                               

Meili Rei

Meili Rei oli metsavahi tütar. Lõpetas 1960 Võnnu Keskkooli, 1965 EPA ja 1969 Moskva Liha- ja Piimatööstuse Tehnoloogia instituudi aspirantuuri; tehnikakandidaat 1969, Samas, väitekiri "Исследование влияния целесообразности использования бактериа ...

                                               

Andres Reinhold

Lõpetas 1973 Kiviõli 1. Keskkooli ja 1979 Tallinna Polütehnilise Instituudi peenmehaanika erialal. Täiendas end 1991 Helsingi ja 1997 Florida Ülikoolis. Oli 1978–80 Küberneetika Instituudi insener, aastast 1980 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keemil ...

                                               

Enno Reinsalu

Õppinud Tallinna 21. Keskkoolis ja 1949. aastast Kohilas, lõpetas Vabariikliku Kaugõppe Keskkooli 1955, Tallinna Polütehnilise Instituudi keemia-mäeteaduskonna kasulike kaeviste kaevandamise eriala 1960; Leningradi Mäeinstituudi kaugõppe aspirant ...

                                               

Boris Reppo

Boris Reppo on soomlane ja talunike poeg. Lõpetas 1955 Tartu 4. Keskkooli ja 1960 EPA mehhaniseerimisteaduskonna; tehnikakandidaat 1970, Leedu Põllumajandusakadeemia, väitekirjas käsitles lehmalauda sügavrennist sõnniku eemaldamise skreeperseadet ...

                                               

Jüri Resev

Jüri Resev on tööliste poeg. Lõpetas 1969 Tihemetsa Sovhoostehnikumi mehaanik-tehnikuna, 1975 EPA mehaanikainsenerina ja 1980 samas aspirantuuri; magister tehnikateadus 1994, Eesti Maaülikool, väitekiri "Tiibskreeperi tööprotsessi uurimine", tehn ...

                                               

Jevgeni Riipulk

Jevgeni Riipulk on arsti poeg. Lõpetas 1990. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ja 2000. aastal samas doktoriõppe; tehnikadoktor 2000, TTÜ, väitekiri "Mikrolaine radiomeetria meditsiinilistes rakendustes". Aastast 2006 TTÜ matemaatika-loodusteadusko ...

                                               

Ants Ronk

Ta lõpetas aastal 1964 Tallinna 46. Keskkooli ning aastal 1969 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI elektrotehnikateaduskonna automaatika ja telemehhaanika erialal cum laude.

                                               

Argo Rosin

Lõpetas 1991 Tallinna Polütehnikumi ja 1996 TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika alal; tehnikateaduste magister 1998, TTÜ, väitekiri "Programmeeritavad kontrollerid ülikooliõpik", tehnikateaduste doktor 2005, TTÜ, väitekiri "Kergrööbastranspordi ...

                                               

Iren Rožnova

Iren Rožnova on finantstöötaja tütar. Lõpetas 1952 Tallinna 19. Keskkooli ja 1957 Tallinna Polütehnilise Instituudi silikaatide tehnoloogia alal; tehnikakandidaat 1969, TTÜ. Töötanud aastast 1960 Ehituse Teadusliku Uurimise Instituudis 1960 noore ...

                                               

Ülo Rudi

Lõpetas 1959 Märjamaa Keskkooli, 1964 Tallinna Polütehnilise Instituudi energeetikateaduskonna ja 1970 Eesti Teaduste Akadeemia sihtaspirantuuri; tehnikakandidaat 1970, Moskva Teraste ja Sulamite Instituut, väitekiri "Турбулентное струйное течени ...

                                               

Aleksander Rulkov

Aleksander Rulkov on inseneri ja kooliõpetaja poeg. Lõpetas 1965 Tallinna Kaugõppekeskkooli, 1973 Tallinna Polütehnilise Instituudi mehaanika erialal ja 1976 Ehituse Teadusliku Uurimise Instituudi aspirantuuri; tehnikakandidaat 1977, TTÜ, väiteki ...

                                               

Raimund Räämet

Raimund Räämet oli kingsepa poeg. Lõpetas 1937. aastal Tallinna Reaalkooli ja 1947. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI ehitusteaduskonna; tehnikakandidaat 1954, TPI, väitekiri "Ühtlase välissurvega kooniliste koorikute tasakaalu püsivus ...

                                               

Jüri Rünkla

Lõpetas 1961 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI keemiku-tehnoloogina ja 1974 Moskva Patendiinstituudi patentoloogina. 1965–68 TPI aspirant; tehnikakandidaat 1970, TPI, väitekiri "Исследование дистилляции с водяным паром при пониженном давлении ...

                                               

Ennu Rüstern

Ta on lõpetanud Roosna-Alliku 7-klassilise Kooli 1960, Tallinna Polütehnikumi tööstusettevõtete elektriseadmete erialal 1964 cum laude, Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI elektrotehnika-teaduskonna automaatika ja telemehaanika erialal automaat ...

                                               

Alexander Ryabchikov

Alexander Ryabchikov on mari. Lõpetas 1992 Mari Eli Vabariigis Tširki Keskkooli, 1997 EPMÜ mehhaniseerimisteaduskonna; tehnikamagister 1999, EPMÜ, väitekiri "Jääkpingete määramine pinnetes silindrilise aluse pikideformatsiooni mõõtmise meetodiga" ...

                                               

Elmar Saa

Elmar Saa on raudteelase poeg. Lõpetas 1957 Tallinna Polütehnikumi metallide lõiketöötlemise erialal, 1963 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI õhtuse teaduskonna insener-mehaanikuna. Oli 1957–58 TPI metallide tehnoloogia kateedri laborant, 1958 ...

                                               

Karl Saar

Karl Saar on kaupluseomaniku poeg. Lõpetas 1964 Jõgevamaal Maarja Keskkooli tollal Järve Keskkooli, 1969 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI soojusenergeetika alal, TPI-s 1979 aspirantuuri, tehnikakandidaat 1980, TPI, väitekiri "Исследование об ...

                                               

Meinhard Saarkoppel

Meinhard Saarkoppel on talupidaja-rannakaluri poeg. Lõpetas 1951 Muhu Keskkooli, 1954 Uljanovskis sõjaväe sidekooli raadioside erialal, 1964 Leningradis Sõjaväe Sideakadeemia raadiosideinsenerina, tehnikakandidaat 1987, Sõjaväe Keskinstituut, väi ...

                                               

Endel Saarman

Endel Saarman on raudteelase poeg. Lõpetas 1941 Tallinnas Prantsuse Lütseumi, õppis 1942–1944 TTÜ-s masinaehitust. Läks 1944 Rootsi, lõpetas 1957 Stockholmi Kuningliku Tehnikaülikooli puidutehnoloogiainsenerina, tehnika-litsentsiaat 1962, samas, ...

                                               

Tiiu Sakkos

Tiiu Sakkos on õpetaja tütar ja Heinar Sakkose abikaasa. Lõpetas 1960 Tallinna 21. Keskkooli, 1965 Tallinna Polütehnilise Instituudi elektriajamite ja tööstusseadmete automatiseerimise erialal, 1971 Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Ins ...

                                               

Olav Sammal

Olav Sammal on käsitöölise poeg. Ta lõpetas 1948. aastal Tallinna Elektromehaanika Tehnikumi ja 1952. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi tööstus-tsiviilehituse erialal. Aastatel 1957–1961 oli ta ETUI aspirant. 1963. aastal sai ta Eesti Tead ...

                                               

Jüri Soone

Ta lõpetas Tallinna 22. Keskkooli J. Westholmi Gümnaasium 1958, TPI keemiamäeteaduskonna keemilise tehnoloogia erialal 1963, Leningradi Tehnoloogiainstituut, aspirantuur 1974-1978.

                                               

Tiit Tiidemann

Tiidemann lõpetas 1953. aastal Tallinna 17. Keskkooli praegune Pelgulinna Gümnaasium ja 1958. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi insener-mehaaniku erialal. 1975. aastal sai ta tehnikakandidaadi kraadi.

                                               

Jüri Vain

Lõpetas Kärdla Keskkooli 1974; TTÜ elektroautomaatika teaduskonna automatiseeritud juhtimissüsteemide eriala 1979 ; aspirantuur Eesti NSV TA Küberneetika Instituudis 1981–1984.

                                               

Mati Valdma

Lõpetas Fr. R. Kreutzwaldi nim Võru 1. Keskkooli 1955; TPI elektrisüsteemide ja -võrkude eriala 1960 ; aspirantuur eriala: energiasüsteemid ja nende juhtimine TPIs 1962–1965.

                                               

Renno Veinthal

Lõpetas Tallinna Kadrioru Keskkooli 1994; TTÜ tootmis- ja transporditehnika õppesuund, insener viieaastane kraadieelõpe 1994–1999; TTÜ tootmistehnika õppesuund, tehnikamagister 2001; TTÜ tootmistehnika õppesuund; tehnikateaduste doktorantuur 2001 ...

                                               

Aleksander Voldek

Voldek lõpetas keskkooli aastal 1929 ning Uljanovski töölisfalkuteedi 1931. Aastal 1938 lõpetas ta Leningradi Polütehnilise Instituudi elektromehaanika teaduskonna elektrimasinate ehituse erialal cum laude. Aastatel 1946–1948 oli ta Leningradi Po ...

                                               

Peeter Hõrak

Peeter Hõrak on lõpetanud Tartu 5. Keskkooli. 1983–1985 läbis ta teenistuse Nõukogude armees. 1989. aastal lõpetas bioloogi-zooloogina Tartu Riikliku Ülikooli. Septembrist 1989 kuni septembrini 1991 oli tööl TA ZBI ornitoloogia laboratooriumis. S ...

                                               

Mart Jüssi

Mart Jüssi on lõpetanud Tallinna 21. Keskkooli 1983 ning Tartu Ülikooli bioloogia erialal 1992. Ta sai samas 1999 teadusmagistri kraadi loomaökoloogia erialal. Tema magistritöö teemaks oli "Breeding habitat preference and reproduction success of ...

                                               

Heikki Kalle

Heikki Kalle on eesti ökoloog ja muusik. Ta on õppinud Tartu ja Oxfordi Ülikoolis ökoloogiat ja geograafiat. Muusikas peamiselt autodidakt. Avaldamiskõlblikke laulutekste ei kirjuta, viise aga küll. On kirjutanud ka filmimuusikat, luulekavade tau ...

                                               

Andres Koppel

Ta sündis arsti peres. Lõpetas aastal 1968 Tartu 1. Keskkooli ja 1973 Tartu Riikliku Ülikooli bioloogiaosakonna. Töökohad: 2012–2020 Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees 2001–2003 Haridus- ja Teadusministeeriumi poliitikaosakonna juhataja 1989– ...

                                               

Marko Mägi (ökoloog)

Marko Mägi on eesti ornitoloog ja käitumisökoloog. Ta lõpetas 1993. aastal Tali Põhikooli ja 1996. aastal Kilingi-Nõmme keskkooli. 2000. aastal lõpetas ta bakalaureusekraadiga Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna zooloogia erialal, aast ...

                                               

Marika Mänd

Ta lõpetas aastal 1973 Pärnu 2. Keskkooli ja aastal 1978 Tartu Riikliku Ülikooli bioloogina. Aastatel 1978–1992 töötas ta Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudis vanemlaborandi, inseneri ja nooremteadurina, 1992–2001 Eesti Põl ...

                                               

Raivo Mänd

Ta õppis aastail 1961–1973 Randvere algkoolis, Kingissepa 8-klassilises koolis ja Kingissepa Keskkoolis. Lõpetas 1978. aastal Tartu Riikliku Ülikooli bioloogina cum laude. Kaitses 1986. aastal Tartu Riiklikus Ülikoolis ja seejärel Moskva Riikliku ...

                                               

Eva Nilson

Eva Nilson oli talupidaja tütar, Artur Nilsoni õde. Nilson lõpetas 1959 Suure-Jaani Keskkooli, 1965 Tartu Riikliku Ülikooli bioloogiaosakonna ning õppis 1965–1968 NSVL TA Botaanika Instituudi aspirantuuris. 1989. aastal kaitses ta NSVL TA Taime- ...

                                               

Tiit Nilson

Tiit Nilson on eesti atmosfäärifüüsik. Ta lõpetas 1963 Tartu Riikliku Ülikooli füüsika-matemaatikateaduskonna. Alates 1963. aastast töötab Nilson Tartu Observatooriumis varem TA Füüsika ja Astronoomia Instituut ja TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüü ...

                                               

Ivika Ostonen-Märtin

Lõpetas 1991 Jõgeva Ühisgümnaasiumi, 1997 Tartu Ülikooli bioloogiaosakonna, M.Sc. botaanikas ja ökoloogias 1997, TÜ, väitekiri "Hariliku kuuse imijuurte ökomorfoloogia", Ph.D. taimeökoloogia ja ökofüsioloogia, 2003, TÜ, väitekiri "Fine root struc ...

                                               

Indrek Ots

Indrek Ots on teenistujate poeg. Lõpetas 1991 Ülenurme Keskkooli, 1996 Tartu Ülikooli bioloogiaosakonna, magister loomaökoloogias 1997, TÜ, väitekiri "Hematological health state indices of reproducing great tits. Methodology, sources of natural v ...

                                               

Anneli Palo

"Aerofotopõhine biotoopide kaardistamise meetod ja selle rakendamine looduskaitselistes planeeringutes" MSc "Relationships between landscape factors and vegetation site types: Case study from Saare County, Estonia" PhD Tartu, 2005.

                                               

Elle Puurmann

Puurmann lõpetas 1975 Türi Keskkooli kuldmedaliga ja 1980 Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna. 1996. aastal kaitses ta teadusmagistri kraadi geoökoloogias Tallinna Pedagoogikaülikoolis väitekirjaga "Inimmõju Eesti väikesaarte arengule ...

                                               

Liisa Puusepp

Liisa Puuseppa doktoridissertatsiooni "Spatio-temporal variability of diatom assemblages in lake sediments" laiem eesmärk oli hinnata mõningate keskkonnaparameetrite mõju diatomeekoosluste ajalis-ruumilisele jaotusele järvesetetes ja leida vastus ...

                                               

Meelis Pärtel

Meelis Pärteli ema oli kunstnik ja õpetaja ning isa on elektroonik. Ta on Kadri Pärteli abikaasa. Lõpetas 1988 Viimsi Keskkooli, 1992 TÜ bioloogia osakonna, täiendas end 1991–93 Uppsala Ülikoolis. Magistrikraad bioloogias 1993. aastal. Oli 1994–9 ...

                                               

Marko Vainu

Marko Vainu omandas põhi- ja keskhariduse Vanalinna Hariduskolleegiumis, mille lõpetas 2006. aastal kuldmedaliga. Sellele järgnesid bakalaureuse- 2006–2009 ja magistriõpingud 2009–2011 Tallinna Ülikoolis geoökoloogia erialal lõpetas mõlemad cum l ...

                                               

Heli Illipe-Sootak

Heli Illipe-Sootak on eesti lastekirjanik. Ta lõpetas 1992. aastal Narva 2. Keskkooli ja 1995. aastal Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna sotsiaalteaduste erialal. Aastail 2007–2012 õppis ta Tallinna Ülikoolis bioloogiat. Alates 2011. aastast on t ...

                                               

Hirundo

Hirundo on Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri. Selles avaldatakse ornitoloogilisi artikleid ja kommentaare, juhendeid, ornitoloogiaühingu kroonikat ning teateid. Ajakirjas ilmuvad eelkõige originaalsed uurimistulemused ja käsitlused Eesti lindude a ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →