ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 513                                               

Ester Oras

Ester Oras on eesti arheokeemik. Ta on Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonnas keemia instituudis analüütilise keemia kaasprofessor. Peamiselt töötab ta orgaaniliste jäägianalüüside alal, kombineerides arheoloogiliste leidude uurimist ...

                                               

Anne Orav

Anne Orav on talupidaja tütar. Lõpetas 1960 Pärnu-Jaagupi Keskkooli, 1965 TPI keemiateaduskonna ja 1971 Keemia Instituudi aspirantuuri; keemiakandidaat 1972, Eesti TA, väitekiri "Küllastamata süsivesinike lahutamisvõimaluste uurimine gaasikromato ...

                                               

Maila Orav

Maila Orav on töölise tütar. Lõpetas 1960 Kehra Keskkooli, 1965 TÜ keemiaosakonna. Oli 1966–68 TÜ analüütilise keemia kateedri stažöör, 1968–71 aspirant, 1971–72 nooremteadur ja assistent, 1972–76 vanemlaborant, 1977–79 nooremteadur, 1979–92 vane ...

                                               

Gottfried Wilhelm Osann

Gottfried Wilhelm Osann oli saksa keemik ja füüsik. Osann oli ametniku poeg. Tema isa oli Weimari valitsusnõukogu liige Friedrich-Heinrich Osann. Tema vennad olid balneoloog Emil Osann 1787–1842 ja filoloog Friedrich Gotthilf Osann 1794–1858. Pär ...

                                               

Natalia Palm

Natalia Palm on Viktor Palmi tütar. Lõpetas 1970 Tartu 4. Keskkooli, 1975 Tartu Riikliku Ülikooli keemia osakonna, mag 1997, TÜ, Ph.D. 2001, TÜ, väitekiri "Specification of the minimum, sufficient and significant set of descriptors for general de ...

                                               

Maret Pank

Maret Pank on töölise tütar. Lõpetas 1961 Tallinna 21. Keskkooli, 1968 Moskva Ülikooli keemiateaduskonna, keemiakandidaat 1984, KI, väitekiri "Выделение и свойства металлопротеиназы Bacillus brevis ". Oli 1968–88 KI vaneminsener, noorem- ja vanem ...

                                               

Dmitri Panov

Dmitri Panov on venelane, ametniku poeg. Lõpetas 1990 Tallinna 53. Keskkooli, 1994 Tartu Ülikooli keemia osakonna, oli 1994–96 TÜ-s magistrant ja 1996–2000 doktorant; M.Sc. org keemia, 1996, TÜ, väitekiri "Osaliselt solvateeritud Grignardi reakti ...

                                               

August Paris

August Paris oli talupidaja poeg. Lõpetas 1908 Tartu Aleksandri Gümnaasiumi, 1915 Tartu Ülikooli keemia osakonna, keemiakandidaat 1923, TÜ, keemiadoktor 1924, TÜ, väitekiri "Über die Hydratation des Terpene des Terpentinöls zu Terpinhydrat durch ...

                                               

Tiia-Ene Parts

Tiia-Ene Parts on kontoritöötaja tütar ja Eve Partsi ema. Lõpetas 1962 Haapsalu 1. Keskkooli, 1967 Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakonna, keemiakandidaat 1980, TÜ, väitekiri "Химия дефектов в кристаллах СаО и СаS". Oli 1968–85 FAI ja FI insener ...

                                               

Aleksander Parwel

Lõpetas 1927 Valga Poeglaste Gümnaasiumi, 1936 TÜ keemia osakonna. Oli 1938–40 Loodusvarade Instituudi vanemassistent, 1940–44 Eesti Tarbijateühistute Keskühistu keemiavabriku "Orto" keemik. Läks 1944 Rootsi, oli 1944–48 Malmös KF Kem. Tkn. Fabri ...

                                               

Ellen Pedak

Ellen Pedak on õpetajate tütar ja Evald Pedaku abikaasa. Lõpetas 1949 Pärnu 2. Keskkooli, 1955 TÜ keemiaosakonna, 1969 aspirantuuri, keemiakandidaat 1980, TÜ, väitekiri "О физико-химической природе центров люминесценции в сульфидах кальция, строн ...

                                               

Tõnis Pehk

Tõnis Pehk on teenistuja poeg. Lõpetas 1957 C. R. Jakobsoni nimelise Viljandi 1. Keskkooli, 1963 TPI keemiateaduskonna polümeeride tehnoloogia erialal, keemiakandidaat 1970, TÜ, väitekiri "Süsivesinike ja hapnikuühendite süsinik-13 tuumamagnetres ...

                                               

Merike Peld

Lõpetas 1983 Tallinna 32. Keskkooli, 1988 TÜ füüsika-keemiateaduskonna, 1994 TTÜ-s magistrantuuri ja 2002 doktorantuuri, keemiamagister 1995, TTÜ, väitekiri "Naatriumi ja magneesiumi asendustega kaltsiumfluorkarbonaatide süntees", Ph.D. loodustea ...

                                               

Jaan Pentšuk

Lõpetas 1969. aastal Tartu 5. Keskkooli ja 1977. aastal Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakonna, keemiakandidaat 1989, Moskva Toitlusinstituut, väitekiri "Сорбент для ионной хроматографий и его применение при исследовании оxраны окружающей среды". ...

                                               

Richard Pertel

Läks 1944 Saksamaale, oli 1947–1949 Balti Ülikooli keemiaosakonna üliõpilane; siirdus 1949 USA-sse, lõpetas 1952 Washingtoni Ülikooli keemikuna, Ph.D. füüsikaline keemia, 1957, Illinoisi Tehnoloogiainstituut. Oli 1959–1965 Houstoni Ülikooli assis ...

                                               

Aino-Koidula Pihl

Aino-Koidula Pihl on telefonioperaatori tütar ja Viljar Pihli abikaasa. Lõpetas 1955 Tartu Kunstliku Vedelkütuse Tehnikumi, 1960 TÜ, keemiakandidaat 1971, TÜ, väitekiri "Исследование некоторых проблем кинетической кислотности алифатических нитрос ...

                                               

Viljar Pihl

Viljar Pihl on talupidaja poeg ja Aino-Koidula Pihli abikaasa. Lõpetas 1956. aastal Kingissepa Keskkooli ja 1961. aastal Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakonna. Ph.D. keemia, 2001, TÜ, väitekiri "The study of the substituent and solvent effects o ...

                                               

Uku Pihlak

Lõpetas 1965 Tallinna 21. Keskkooli, 1970 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI keemiateaduskonna, keemiakandidaat, väitekiri "Исследование плазмохимических реакций в условиях турбулентного перемешивания". Oli 1965 TPI laborant, 1970–1971 Eesti N ...

                                               

Koidula Piir

Koidula Piir oli põllupidaja tütar. Lõpetas 1948 Tartu 2. Keskkooli, 1953 TÜ keemia osakonna, 1961 aspirantuuri. Oli 1953–54 TÜ analüütilise keemia kateedri vanemlaborant, 1954–58 assistent, 1961–62 pooljuhtide ja elektroluminestsentsi probleemla ...

                                               

Mare Piirsalu

Mare Piirsalu on töölise tütar. Lõpetas 1969 Paide 1. Keskkooli, 1974 TÜ keemia osakonna, M.Sc. 1997, TÜ, väitekiri "Alküülbensoaatide ja asendatud fenüülbensoaatide leeliselise hüdrolüüsi kineetika uurimine", Ph.D. TÜ, 2003, väitekiri "Substitue ...

                                               

Lauri Ploom

Lauri Ploom on Vilve Ploomi abikaasa. Lõpetas 1961 Tartu 7. Keskkooli, 1967 TÜ keemiaosakonna, 1974 Eesti NSV TA Füüsika Instituudi FI aspirantuuri, keemiakandidaat 1978, TÜ, väitekiri "Puhtusastmega 10 - 6ю– - 8 KCl kristallide saamise metoodika ...

                                               

Vilve Ploom

Vilve Ploom on ehitusmeistri tütar ja Lauri Ploomi abikaasa. Lõpetas 1965 Tartu 8. Keskkooli, 1970 TÜ keemia osakonna. Oli 1970–75 Eesti NSV TA Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudi ELVI vanemlaborant, 1975–88 nooremteadur, 1988–94 ainevahetu ...

                                               

Linda Pobul

Linda Pobul oli möldri tütar. Lõpetas 1938 Võru Ühisgümnaasiumi, 1947 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI keemia-mäeteaduskonna keemia osakonna keemilise tehnoloogia erialal, tehnikakandidaat 1958, TA, väitekiri "Eesti põlevkivi – kukersiidi – ...

                                               

Sergei Preis

Sergei Preis on inseneri poeg, ukrainlane ja Irina Preisi abikaasa. Lõpetas 1976 Tallinna 19. Keskkooli, 1981 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI keemiainsenerina, 1988 aspirantuuri samas, tehnikakandidaat 1988, TPI, väitekiri "Ozonation of ind ...

                                               

Reet Priiman

Reet Priiman PhD, on eesti keemik, loodusteaduste õppejõud, erinevate ülikoolide ning munitsipaalsete koolitusettevõtete lektor. Paljude teaduslike ja populaarteaduslike publikatsioonide autor, sealhulgas teemal "Inimväärtuste integratsioon harid ...

                                               

Aarne Pruks

Aarne Pruks on tööliste poeg. Lõpetas 1967. aastal Tartu 7. Keskkooli ja 1972. aastal Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakonna, keemiamagister 1996, TRÜ, väitekiri "CO, CO2, NH3 ja C12 elektroodreaktsioonid ja amperomeetriline määramine". Oli 1974– ...

                                               

Janne Pullat

Janne Pullat on elektriku tütar. Lõpetas 1992 Valga Gümnaasiumi, 1998 Tartu Ülikooli keemiaosakonna ja 1998 Tartu Ülikooli õpetajakoolituse põhikooli keemia õpetaja kutsega, 2000 Tartu Ülikooli füüsika ja elektrokeemia instituudi magistrantuuri, ...

                                               

Rein Pullerits

Ta lõpetas 1956 Tõrva Keskkooli, 1961 Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakonna ja 1969 samas aspirantuuri, kaitses keemiakandidaadi kraadi 1970 TRÜs väitekirjaga "Потенциал нулевого заряда и закономерности адсорбции предельных спиртов на висмутовом ...

                                               

Juta Põldme

Põldme on sepa tütar ja Meeme Põldme abikaasa. Lõpetas 1960 Jõgeva Keskkooli, 1965 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI toiduainete tehnoloogia erialal, keemiakandidaat, väitekiri "Исследование химизма фосфорнокислотно-термической переработки пр ...

                                               

Meeme Põldme

Meeme Põldme on riigiteenistuja poeg ja Juta Põldme abikaasa. Lõpetas 1958 Jõgeva Keskkooli, 1965 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI keemiateaduskonna, keemiakandidaat 1972, Leningradi Tehnoloogia Instituut, väitekiri "Разделение меди, кадмия, ...

                                               

Paul Põldoja

Paul Põldoja oli talupidaja poeg. Lõpetas 1952 Elva Keskkooli, 1957 TÜ keemia osakonna, 1968 aspirantuuri Eesti NSV TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudis AAI Tõravere Observatoorium. Oli 1962–92 AAI hiljem Eesti NSV TA Füüsika Instituu ...

                                               

Regina Pällin

Regina Pällin on tööliste tütar ja Vello Pällini abikaasa. Lõpetas 1961 Tartu 8. Keskkooli, 1968 TÜ füüsika-matemaatika-teaduskonna orgaanilise keemia erialal, 1971 TÜ-s aspirantuuri, keemiakandidaat 1979, Eesti NSV TA Geoloogia Instituut, väitek ...

                                               

Vello Pällin

Vello Pällin on raamatupidaja poeg ja Regina Pällini abikaasa. Lõpetas 1957 Tartu 5. Keskkooli, 1965 Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakonna, 1994–1999 oli Tartu Ülikooli magistrantuuris ja doktorantuuris; keemiamagister 1995, TÜ, väitekiri "Jotal ...

                                               

Aime Pärn

Lõpetas 1967 Tartu 5. Keskkooli, 1972 Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakonna, 1980 aspirantuuri Eesti NSV TA Eksperimentaalbioloogia Instituudis. Oli 1972–1977 TRÜ orgaanilise keemia kateedri vanemlaborant, 1981–1986 nooremteadur, 1986–1990 Terav ...

                                               

Enn Pärnama

Õppis Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Põgenes 1944 Rootsi. Lõpetas 1953 Göteborgis keskkooli eksternina, fil. cand. keemias 1959, Lundi Ülikool, oli 1959–1961 Lundi Ülikoolis riigi litsentsiaadistipendiaat, fil. lic. mineraloogias ja geoloog ...

                                               

Eed Pärnoja

Eed Pärnoja on Hermann Vahteri tütar ja Mihkel Pärnoja abikaasa. Lõpetanud 1964. aastal Tartu 5. Keskkooli ja 1969. aastal Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakonna. Oli aastatel 1969–1971 Tartu Riikliku Ülikooli analüütilise keemia kateedri vanemla ...

                                               

Gerda-Johanna Raidaru

Gerda-Johanna Raidaru on talupidaja tütar. Lõpetas 1963 Kingissepa Kuressaare 1. Keskkooli ja 1969 Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakonna; keemiamagister 1995, TÜ, väitekiri "Muskariinse atsetüülkoliini retseptori solubiliseerimine erinevate digi ...

                                               

Enno Raidma

Enno Raidma oli Salme Alise Raidma ja Eero Raidma poeg. Lõpetas 1956 Võru 1. Keskkooli, 1961 Tartu Ülikooli; 1969–72 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI aspirantuuri; tehnikakandidaat 1972, TPI, väitekiri "Исследование возможностей получения, с ...

                                               

Heino Rang

Heino Rang oli teenistuja poeg ning Silvia Rangi abikaasa ja Toomas Rangi isa. Lõpetas 1946 Tallinna 2. Keskkooli ja 1951 Tallinna Polütehnilise Instituudi; keemiakandidaat 1965, Eesti Teaduste Akadeemia, väitekiri "Исследование возможности получ ...

                                               

Silvia Rang

Silvia Rang oli teenistuja tütar ja Heino Rangi abikaasa, Toomas Rangi ema. Lõpetas 1946 Tallinna 3. Keskkooli ja 1952 Tallinna Polütehnilise Instituudi; keemiakandidaat 1962, Eesti Teaduste Akadeemia, väitekiri "Об индивидуальном составе эстонск ...

                                               

Kai Ranne

Lõpetas 1965 TÜ keemikuna ja 1971 EPA aspirantuuri; põllumajanduskandidaat 1974, Eesti Teaduste Akadeemia, väitekiri "О содержании иода в кормах Юго-Восточной Эстонии и о подкормке животных иодом ". Oli 1964–68 EPA põllumajandusloomade söötmise k ...

                                               

Miia Rannikmäe

Lõpetanud 1970. aastal Tartu 5. Keskkooli, 1975. aastal Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakonnas ja 1980. aastal TRÜ aspirantuuri. MA pedagoogika, 1996, Tartu Ülikool, väitekiri "Keemiamõisted õpilase kognitiivses tegevuses". PhD bioloogia- ja maa ...

                                               

Eduard Arnold Raud

Lõpetas 1964 Tartu 7. Keskkooli, 1969 MRÜ keemilise mehaanika erialal ja 1972 NSVL Teaduste Akadeemia Füüsikalise Keemia Instituudi aspirantuuri; keemiakandidaat kolloidkeemia erialal 1973, NSVL Teaduste Akadeemia Füüsikalise Keemia Instituut. 19 ...

                                               

Helju Raude

Lõpetas 1953. aastal Kehra Keskkooli ja 1958. aastal Tartu Riikliku Ülikooli; keemiakandidaat 1966, ETA, väitekiri "Tunnelahjudes toodetud põlevkiviõli üle 200 °C keevate fraktsioonide süsivesinikosa uurimismetoodika ja keemiline koostis". Oli 19 ...

                                               

Johannes Raudsepp

Johannes Raudsepp oli raudteelase poeg. Lõpetas 1943 Tartu Tehnikumi, 1948 Tartu Töölisnoorte Keskkooli ja 1957 TRÜ keemiaosakonna. Oli 1945–1955 TRÜ anorgaanilise keemia kateedri laborant, 1955–1957 vanemlaborant, 1957–1984 vanemõpetaja, 1985–19 ...

                                               

Elmar Reinhold August Raup

Elmar Reinhold August Raup oli ametniku poeg. Lõpetas 1914 Simbirski 1. Gümnaasiumi ja 1932 Tartu Ülikooli keemia osakonna; keemiamagister 1936, TÜ, ümber atesteeritud keemiakandidaadiks 1949, väitekiri "Tasakaalu uurimusi veest, atsetoonist ja v ...

                                               

Küllike Realo

Küllike Realo oli õpetajate tütar ja Enn Realo abikaasa. Lõpetas 1960 Tartu 5. Keskkooli, 1965 Tartu Riikliku Ülikooli keemiaosakonna ja 1982 TRÜ aspirantuuri; keemiakandidaat 1983, TRÜ, väitekiri "Выращивание монокристаллов СаS и SrS и изучение ...

                                               

Mari Reinik

Mari Reinik on Vello Pasti tütar. Lõpetas 1986 Tartu 2. Keskkooli, 1991 Tartu Ülikooli keemiaosakonna, 1994 TÜ magistrantuuri; mag. chem. 1996, TÜ, väitekiri "Aktiivsöelt dimetüülformamiidiga ekstraheeritud orgaaniliste lahustite gaasikromatograa ...

                                               

Eda Reinot

Eda Reinot on apteekrite tütar ja Tõnu Reinoti abikaasa. Lõpetas 1979 Antsla Keskkooli ja 1985 TÜ keemiaosakonna; M.B.A. Master of Business Administration 2005, Iowa Osariigi Ülikool. Oli 1985–1992 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Füüsika Instituudi ...

                                               

Tõnu Reintamm

Lõpetas 1981 Tallinna 21. Keskkooli ja 1986 Moskva Ülikooli keemiateaduskonna; magister 2007, TTÜ, väitekiri "Oligodesoksüribonukleotiidide võrdlev tahkefaasiline süntees geenide täiskeemiliseks sünteesiks". Oli 1986–89 Moskva Ülikooli aspirant. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →