ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 507                                               

Hiie Hinrikus

Hiie Hinrikus on eesti füüsik, tehnikadoktor ja Tallinna Tehnikaülikooli raadiotehnika professor. Ta lõpetas 1953 kuldmedaliga Tallinna 7. Keskkooli. Aastal 1960 lõpetas ta Moskva Riikliku Ülikooli füüsikateaduskonna raadiofüüsika erialal. Aastat ...

                                               

Juhan Hämmalov

Ta lõpetas 1963 Tartu 5. Keskkooli ja 1970 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna. 1972–1997 töötas TÜ-s nooremteadurina, vanemteadurina, vanemõpetajana, lektorina ja vaneminsenerina. Seejärel suundus eraettevõtlusse. Omandas Eesti patendivolini ...

                                               

Moritz Hermann von Jacobi

Moritz Hermann von Jacobi Якоби; 21. september 1801 Potsdam – 10. märts 1874 Peterburi) oli saksa päritolu vene füüsik ja arhitekt. Ta õppis Göttingenis ja Königsbergis ehituskunsti. Ta oli Tartu Ülikooli professor aastatel 1835–1840, 1835–1837 ü ...

                                               

Laur Järv

Tartu Ülikool, füüsika-keemiateaduskond, 1996–1998, magistrikraad teoreetilises füüsikas Urbana Highschool Illinoisi osariik, USA, september 1990 Miina Härma nim. Tartu II Keskkool, 1981–1992, lõpetatud hõbemedaliga University of Durham, Centre f ...

                                               

Kristjan Kannike

Kristjan Kannike on eesti füüsik. Tema teadustöö põhisuunad on osakestefüüsika, kosmoloogia ja varajase Universumi füüsika. Ta on rohkem kui 120 teadusartikli ja paljude populaarteaduslike kirjutiste kaasautor. Ta kaitses 2008. aastal Tartu Üliko ...

                                               

Jüri Krustok

EPT Tallinna osakonna autojuht 1975–1976. TTÜ: füüsika kateedri laborant, assistent 1981–1983, nooremteadur 1987; optoelektroonika materjalide labori vanemteadur 1987–1992, sektorijuhataja 1989–1990; materjalitehnika/materjaliteaduse instituudi p ...

                                               

Kalju Kudu

Ta sündis raamatupidaja ja velskri peres. Lõpetas 1949. aastal Tallinna Õpetajate Seminari, 1951. aastal Tallinna Õpetajate Instituudi, 1955. aastal A. Herzeni nimelise Leningradi Pedagoogilise Instituudi ja 1958. aastal samas aspirantuuri. Tööta ...

                                               

Tiit Kutser

Ta sündis tehnikateadlase peres. Lõpetas 1983 Tallinna Spordiinternaatkooli ja teenis 1984–1986 Nõukogude armees. Lõpetas 1990 Tartu Ülikooli geofüüsika alal, 1992 Budapestis Kesk-Euroopa Ülikooli keskkonnateaduste ja -poliitika suvekursused ning ...

                                               

Eduard Käbin

Eduard Käbin on eesti rahvusest Venemaa füüsik. Ta lõpetas aastal 1963 Tallinna 30. Keskkooli ja aastal 1968 Moskva Riikliku Ülikooli füüsikateaduskonna. Aastal 1981 kaitses ta füüsika-matemaatikakandidaadi kraadi. Ta töötab pärast ülikooli lõpet ...

                                               

Tiit Kärner

Tiit Kärner on eesti füüsik. Ta lõpetas 1960. aastal Kingissepa Keskkooli ja 1965. aastal Tartu Riikliku Ülikooli füüsika erialal. 1979. aastal kaitses ENSV Teaduste Akadeemia Füüsika Instituudi juures füüsika-matemaatikakandidaadi kraadi tahkise ...

                                               

Jüri Lembra

Jüri Lembra lõpetas Võru Keskkooli 1951, Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna 1956 ja NSV Liidu Teaduste Akadeemia A. Joffe nimelise Füüsika- ja Tehnikainstituudi aspirantuuri tuumafüüsika erialal 1959.

                                               

Tiit Lukki

Tiit Lukki on Eesti füüsik. Haridustee: Magistrikraad füüsikas omistatud TPÜ-s 1993. aastal – töö teema: "Füüsikaliste meetodite kasutamisest loodusteaduslike mõõtmiste optimeerimisel" Tartu Riiklik Ülikool, lõpetatud 1972. aastal füüsika teoreet ...

                                               

Tšeslav Luštšik

Luštšik sündis 1928. aastal Peterburis, kuhu tema vanavanemate perekond oli Poolast asunud pärast seda, kui tema vanavanaisa tsaarivastases võitluses osalemise eest 1864. aastal Siberisse saadeti. Perekond jäi ilma ka aadliseisusest. Samas tegi t ...

                                               

Jaak Lõhmus

Jaak Lõhmus oli eesti füüsik. Ta lõpetas Tartu Ülikooli matemaatikaosakonna 1961. aastal. Ta töötas Tartus Füüsika Instituudis ning tegeles teoreetilise füüsika probleemidega. Ta koostas ka kooliõpikuid ja kirjutas mitu aimeraamatut.

                                               

Romi Mankin

Ta sündis taluniku peres. Lõpetas 1965 Rakvere 1. Keskkooli, 1970 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna ja 1974 Tartu Riikliku Ülikooli aspirantuuri. Füüsika-matemaatikakandidaadi väitekirja "Huygensi printsiibi rikkumisest nõrgas gravitatsioon ...

                                               

Ülo Mets

Ülo Mets on eesti füüsik. Ta on töötanud Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis teadurina. Tema doktoritöö teema oli "Methodological aspects of fluorescence correlation spectroscopy" kaitstud aastal 1996.

                                               

Ülo Mullamaa

Ülo-Ants Mullamaa oli eesti geofüüsik. Ülo-Ants Mullamaa sündis 26. jaanuaril 1936 Tartus. Lõpetas 1959 Tartu ülikooli ja asus tööle Füüsika ja Astronoomia Instituudi atmosfäärifüüsika sektoris. 1965 kaitses Tartu Ülikoolis kandidaadiväitekirja " ...

                                               

Aarne Männik (füüsik)

Aarne Männik on eesti füüsik. Õppis 1990–1995 Tartu Ülikooli füüsikaosakonnas keskkonnafüüsika erialal. Lõpetas 1997. aastal Tartu Ülikooli keskkonnafüüsika instituudi magistritööga "Vee transport ja faasisiirded atmosfääri numbrilistes mesomudel ...

                                               

Urmas Nagel (füüsik)

Urmas Nagel on inseneri poeg. 1976. aastal lõpetas Nagel Tallinna 21. Keskkooli ja 1981. aastal Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna. 1990. aastal kaitses Eesti Teaduste Akadeemia juures füüsika-matemaatikakandidaadi väitekirja. Nagel oli 1981 ...

                                               

Vitali Nagirnõi

Vitali Nagirnõi on ukrainlane, teadlaste poeg. 1976. aastal lõpetas Nagirnõi Tšernivtsi 20. Keskkooli, 1981 Tartu Ülikooli füüsika osakonna ja 1985 TÜ aspirantuuri. 1985. aastal kaitses ta TÜ-s füüsika-matemaatikakandidaadi kraadi väitekirjaga "П ...

                                               

Lennart Neiman

Lennart Neiman on kaluri poeg. 1962. aastal lõpetas Neiman Haapsalu 1. Keskkooli ja 1967 Tartu Ülikooli füüsika osakonna. 2006. aastal kaitses ta TÜ-s magistrikraadi keskkonnafüüsikas väitekirjaga "Atmosfääri läbipaistvus Tartus 1931–1940" Tartu, ...

                                               

Dmitri Nevedrov

Dmitri Nevedrov on inseneri poeg. 1990. aastal lõpetas Nevedrov Kohtla-Järve 13. Keskkooli ja 1994 Tartu Ülikooli. 1996. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis magistrikraadi teoreetilises füüsikas ja 1999. aastal doktorikraadi tahkisefüüsikas väiteki ...

                                               

Ahti Niilisk

Ahti Niilisk on talupidaja poeg. 1955. aastal lõpetas Niilisk Haapsalu 1. Keskkooli, 1960 Tartu Ülikooli füüsika osakonna ning 1966 Eesti NSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituudi aspirantuuri. 1971. aastal kaitses ta füüsika-matemaatikakandidaadi ...

                                               

Mart Noorma

Mart Noorma on eesti füüsik ja tehnikateadlane, Tartu Ülikooli kosmose- ja kaitsetehnoloogia professor ning teaduse populariseerija. Mart Noorma on tuntud Eesti tudengisatelliidi programmi algataja ja juhendajana ning teadust populariseeriva tele ...

                                               

Uno Nõmm

1949. aastal lõpetas Nõmm Tartu Elektromehaanika Tehnikumi linnade elekterside erialal, 1955 Tartu Ülikooli füüsika osakonna. 1955–58 oli ta TÜ aspirant, 1964 kaitses samas füüsika-matemaatikakandidaadi kraadi väitekiri "Комплексное исследование ...

                                               

Aleksandr OConnel-Bronin

1969. aastal lõpetas OConnel-Bronin Tartu 4. Keskkooli, 1974 TÜ füüsikaosakonna. 1979 kaitses ta füüsika-matemaatikakandidaadi kraadi TA FI-s väitekirjaga "Свободные и автолокализованные экситоны в кристаллах LiH и NaI". 1975–96 oli ta FI teadur.

                                               

Werner Oldekop

Werner Oldekop on baltisakslane. Lahkus 1941 koos vanematega Saksamaale, teenis 1942–44 lennuväe abiteenistuses ja 1944–45 Saksa armees, 1945 viibis sõjavangis. Sooritas 1946 abituuriumi Flensburgis, 1947–51 õppis Göttingeni Ülikoolis füüsikat, d ...

                                               

Olavi Ollikainen

Olavi Ollikainen on teenistujate poeg. Lõpetas 1982 Tallinna 2. Keskkooli, 1989 Tartu Ülikooli füüsika osakonna, Ph.D. 1996, TÜ, väitekiri "Application of persistent spectral hole-burning in ultra-fast optical neural networks, timeresolved spectr ...

                                               

Heino Oru

Heino Oru oli söögimajapidaja poeg. Lõpetas 1927 Tartu Ühiskommertsgümnaasiumi, 1932 TÜ matemaatika-loodusteaduskonna matemaatikaosakonna, täiendas end 1932–33 TÜ didaktilis-metoodilise seminari matemaatika-füüsika osakonnas, füüsika-matemaatikak ...

                                               

Ando Ots

Ando Ots on talupidaja poeg. Lõpetas 1959 Tartu 8. Keskkooli, 1965 TÜ füüsika-matemaatikateaduskonna optika erialal, aspirantuuri 1971, füüsika-matemaatikakandidaat 1971, TÜ, väitekiri "Исследование F-центров в сульфиде цинка методом ЭПР". Täiend ...

                                               

Ilmar Ots

Ilmar Ots on talupidaja poeg. Ta lõpetas 1957. aastal Tallinna 20. Keskkooli, aastal 1962 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna ja 1968. aastal Füüsika ja Astronoomia Instituudi aspirantuuri. Aastal 1972 kaitses ta Tartu ülikoolis füüsika-matem ...

                                               

Aadu Paat

Aadu Paat oli talupidaja poeg. Lõpetas 1952 Võru keskkooli, 1957 TÜ, oli 1964–67 sihtaspirantuuris NSVL TA Pooljuhtide Instituudis, tehnikakandidaat 1968, Moskva Terase ja Sulamite Instituut, väitekiri "Исследование концентрационных неоднородност ...

                                               

Viktor Palm (noorem)

Viktor Palm on Viktor Palm vanema poeg. Lõpetas 1974 Tartu 4. Keskkooli, 1979 Tartu Riikliku Ülikooli füüsika osakonna tahke keha füüsika erialal, 1982–1985 Füüsika Instituudi aspirantuur, füüsika-matemaatikakandidaat 1988, Füüsika Instituut, väi ...

                                               

Kaupo Palo

Kaupo Palo on arstide poeg. Lõpetas 1982 Tallinna 7. Keskkooli, 1987 Tartu ülikooli füüsika osakonna, oli 1991–92 Helsingi Ülikooli ja 1993–94 Uppsala Ülikooli doktorant, Ph.D. teoreetiline füüsika, 1994, Uppsala Ülikool, väitekiri "Symplectic st ...

                                               

Viktor Peet

Viktor Peet on ehitaja poeg. Lõpetas 1973 Kohtla-Järve 13. Keskkooli, 1978 TÜ füüsika osakonna, füüsika-matemaatikakandidaat 1988, Moskva Üldfüüsika Instituut, väitekiri "Лазерная диагностика активной среды электроразрядного ХеСl лазера". Oli 197 ...

                                               

Matti Pehk

Matti Pehk on teenistujate poeg. Lõpetas 1966 Tartu 7. Keskkooli, 1971 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna, 1976 Eesti NSV TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi AAI aspirantuuri, füüsika-matemaatikakandidaat 1982, AAI, väitekiri "Оп ...

                                               

Pearu Peterson

Pearu Peterson on ehitaja poeg. Peterson lõpetas 1991 Tallinna 1. Kutsekeskkooli väikelaeva mehaaniku erialal ja 1997 TTÜ loodusteaduste magistrina tehnilise füüsika alal. 2001. aastal kaitses ta samas filosoofiadoktori kraadi loodusteadustes väi ...

                                               

Rein Pikver

Rein Pikver oli teenistujate poeg. Lõpetas 1958 Tartu 1. Keskkooli, 1963 TÜ matemaatika-loodusteaduskonna füüsika erialal, oli 1965–66, 1967–69, 1969–70 aspirant, keemiakandidaat 1986, TÜ, väitekiri "Количественное исследование потенциалов иониза ...

                                               

Aadu Andres Pilt

Aadu Andres Pilt elab aastast 1951 Kanadas. Lõpetas 1964. aastal Torontos Keskkooli, 1968. aastal Toronto Ülikooli matemaatika ja füüsika erialal, füüsikamagister 1969, Alberta Ülikool; väitekiri "An investigation of high spin states in 55Fe", Ph ...

                                               

Toomas Plank

Toomas Plank on inseneri poeg. Ta lõpetas 1989 Tartu 14. Keskkooli ja 1993 TÜ füüsika-keemiateaduskonna. 1993–95 oli TÜ magistrant ja 1995–2001 doktorant. Magistrikraadi sai füüsikas optika ja spektroskoopia erialal 1995, TÜ, väitekiri "Elektrone ...

                                               

Vladimir Plehhanov

Vladimir Plehhanov on kolhoosniku poeg. Lõpetas 1958 Krasnõi Jari keskkooli Altai krai, 1968 TÜ füüsika-osakonna optika ja spektroskoopia erialal, füüsika-matemaatika-kandidaat 1972, TÜ, väitekiri "Низкотемпературное исследование электронных возб ...

                                               

Larissa Porõvkina

Larissa Porõvkina on teenistuja tütar. Lõpetas 1968 Tallinna 6. Keskkooli, 1972 TÜ optika ja spektroskoopia erialal, 1989 aspirantuuri Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudis, füüsika-matemaatikakandidaat 1989, Eesti NSV TA Füüsik ...

                                               

Galina Posmetuhhova

Galina Posmetuhhova on teenistuja tütar. Lõpetas 1964 Tartu 4. Keskkooli, 1969 TÜ füüsika osakonna. Oli 1969–74 TÜ elektromeetria labori vanemlaborant ja nooremteadur, 1974–82 aeroionisatsiooni ja elektroaerosoolide labori vaneminsener ja nooremt ...

                                               

Jaan Pruulmann

Lõpetas 1972 C. R. Jakobsoni nimelise Viljandi 1. Keskkooli, 1977 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna, 2003– TÜ rakendusfüüsika doktorant. Oli 1977–1982 Eesti NSV TA Füüsika Instituudi FI röntgenspektroskoopia sektori nooremteadur, 1983–86 ar ...

                                               

Tõnu Pullerits

Tõnu Pullerits on agronoomi poeg. Lõpetas 1981 Võru 1. Keskkooli, 1986 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna, oli Eesti NSV TA Füüsika Instituudi aspirant, Ph.D. füüsika, 1991, TÜ, väitekiri "Primary energy transfer in photosynthesis. Model cal ...

                                               

Lembit Pung

Lembit Pung oli muusiku poeg ja Maaja Paavo abikaasa. Lõpetas 1954 Viljandi 2. Keskkooli, 1959 TÜ füüsika osakonna, 1962 aspirantuuri, füüsika-matemaatikakandidaat 1967, TÜ, väitekiri "Исследование автолокализованных дырок и дырочных процессов в ...

                                               

Valvo Raag

Valvo Raag lahkus Eestist koos ema, isa ja kahe vennaga 1944. aastal. Raag lõpetas 1958 füüsikuna Browni Ülikooli USA-s Rhode Islandi osariigis Providenceis, ning täiendas end 1958–1959 Helsingi Ülikoolis. 1964. aastal sai ta M.Sc. kraadi füüsika ...

                                               

Rein Raamat (füüsik)

Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühingu asutajaliige ja juhatuse aseesimees 1994–1999, Eesti Füsioloogia Seltsi liige.

                                               

Ilmar Rammo

Ilmar Rammo on tööliste poeg. Lõpetas 1956 Tartu 3. Keskkooli, 1961 Tartu Riikliku Ülikooli TRÜ füüsikaosakonna ja 1964 samas aspirantuuri; füüsika-matemaatika-kandidaat 1970, TRÜ, väitekiri "ИК эффекты и строение центров свечения в фосфорах типа ...

                                               

Üllar Rannik

Üllar Rannik on agronoomi ja mehhanisaatori poeg. Lõpetas 1987 Otepää Keskkooli ja 1992 TÜ füüsikaosakonna; magister 1994, TÜ, väitekiri "Pilvkatte mõjust lühilainelisele kiirgusväljale ja selle ajalisest muutlikkusest", Ph.D. 1998, Helsingi Ülik ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →