ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 504



                                               

Ülo Maiväli

Ülo Maiväli on eesti bioloog. Ta õppis Tartu Ülikoolis, kaitstes magistritöö aastal 1997 ja doktoriväitekirja "Uurimus bakteri ribosoomi struktuuri-funktsiooni seostest" aastal 2004. Aastail 2005–2006 töötas ta järeldoktorantuuris Dundee Ülikooli ...

                                               

Maret Merisaar

Maret Merisaar on lõpetanud Tallinna 7. Keskkooli 1976 ning Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia erialal 1981. Ta sai 1991 Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudist põllumajandusteaduste kandidaadi kraadi. Tema kandidaaditöö teemaks oli "Kar ...

                                               

Tiit Nikopensius

Tiit Nikopensius on inseneri poeg. Nikopensius lõpetas 1981 Tartu 7. Keskkooli, 1986 Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia osakonna ning kaitses 1996. aastal EPMÜ-s loodusteaduste magistri kraadi väitekirjaga "ELISA-testi väljatöötamine veiste infekt ...

                                               

Thea Normet

Thea Normet on trükitöölise tütar. 1961. aastal lõpetas ta Ahja Keskkooli, 1967. aastal Tartu Riikliku Ülikooli. 1994. aastal sai Eesti Põllumajandusülikoolist loodusteaduse magistri kraadi väitekirjaga "Tallinna puittaimede lehtede parasiitseene ...

                                               

Tatjana Oja

Tatjana Oja on rahvuselt venelane, teenistuja tütar ja Tõnu Oja abikaasa. Lõpetas 1974 Voronežis keskkooli, 1979 bioloogina Voroneži ülikooli. Diplomitöö tegi NSVL TA Biokeemia ja Mikroorganismide Füsioloogia Instituudis. Aastast 1993 Tartu Üliko ...

                                               

Tiina Paalme

Tiina Paalme on Guido ja Lia Paalme tütar, Toomas Paalme õde. Lõpetas 1978 Tallinna 42. Keskkooli, 1984 TÜ bioloogiaosakonna, bioloogiamagister 1998, Tallinna Pedagoogikaülikool, väitekiri "Makrovetikate primaarproduktsioon Eesti rannikumeres", 1 ...

                                               

Heiti Paves

Heiti Paves on eesti geneetik. Ta on töötanud vanemteadurina Tallinna Tehnikaülikooli Geenitehnoloogia Instituudis ja on pälvinud laialdast tunnustust oma fotograafiaalase tegevusega.

                                               

Margus Pedaste

Margus Pedaste on Jaan-Imant Pedaste poeg. Abielus, kahe lapse isa. Lõpetas 1994 Tartu 10. Keskkooli, 1998 Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna, 2001 Tartu Ülikoolis magistrantuuri ja 2006 doktorantuuri; M.Sc. bioloogia didaktika, 2001, ...

                                               

Vello Pert

Vello Pert oli raudteelase poeg. Lõpetas 1959 Tapa Töölisnoorte Keskkooli, 1968 TÜ bioloogia osakonna, bioloogiakandidaat 1990, TÜ, väitekiri "Суточные и сезонные изменения полиферативной активности в органах гипофиз-адреналовой системы в норме и ...

                                               

Hilma Peuša

Lõpetas 1966 Ropša Keskkooli Leningradi oblast, 1972 Leningradi Põllumajanduse Instituudi, 1980 Eesti NSV TA Eksperimentaalbioloogia Instituudis EBI aspirantuuri, bioloogiakandidaat 1982, Leningradi ülikool, väitekiri käsitles leheroostekindluse ...

                                               

Evi Pihu

Evi Pihu on väiketalupidaja tütar ja 1961–99 Ervin Pihu abikaasa. Lõpetas 1954 Väike-Maarja Keskkooli, 1959 TÜ bioloogiaosakonna, 1965 aspirantuuri, bioloogiakandidaat 1974, Zooloogia ja Botaanika Instituudi ZBI), väitekiri "Peipsi-Pihkva järve h ...

                                               

Andres Piirsoo

Andres Piirsoo on eesti rakuteadlane, bioloog. Ta on tegelenud ka histoloogiaga. Töötab Tartu Tamme Erakliiniku juhatajana. Bioloogiadoktor Moskva, 1981. TÜ emeriitdotsent. Enam kui 40 teaduspublikatsiooni autor.

                                               

Tõnu Ploompuu

Tõnu Ploompuu on inseneri ja kunstnik Imbi Ploompuu poeg. Ta lõpetas 1978 Tallinna 43. Keskkooli, 1983 TÜ bioloogiaosakonna, 1985–87 Tallinna Botaanikaaia aspirant, M.Sc. botaanika ja mükoloogia, 2002, TÜ, väitekiri "Tallinna krundid võõrliikide ...

                                               

Ülo Puurand

Ülo Puurand on inseneri poeg. Lõpetas 1981 Tallinna 1. Keskkooli, 1986 TÜ bioloogia osakonna geneetika ja selektsiooni erialal, Ph.D. bioloogia, 1997, TÜ, väitekiri "The complete nucleotide sequence and infectious in vitro transcripts from cloned ...

                                               

Üllar Rammul

Üllar Rammul on õpetaja poeg. Lõpetas 1985 Põlva Keskkooli ja 1992 TÜ bioloogiaosakonna; bioloogiamagister 1995, TÜ, väitekiri "Mittelendavate maismaaimetajate levikut mõjutavatest teguritest Eesti meresaartel". Täiendas end 1993 Helsingi ja 1999 ...

                                               

Tiina Randla

Tiina Randla on mäeinseneride tütar. Lõpetas 1977 Kohtla-Järve 5. Keskkooli, õppis 1977–79 TÜ-s bioloogia ja lõpetas 1983 Tallinna Polütehnilise Instituudi konserveerimise tehnoloogia erialal; loodusteaduste magister 1998, TTÜ, väitekiri "Põlevki ...

                                               

Maere Reidla

Lõpetas 1973 Orissaare Keskkooli ja 1978 TÜ; bioloogiakandidaat 1990, Leningradi Ülikool, väitekiri "Цитогенетическая характеристика длительной каллусной культуры креписа и ее реакции на действие ксенобиотиков". Oli 1978–80 TÜ geneetika ja tsütol ...

                                               

Jaanus Remm

Lõpetas 1997 H. Treffneri Gümnaasiumi, 2001 TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna; M.Sc. bioloogia, TÜ, 2003, väitekiri "Puuõõnsuse tihedus, omadused ning asustatus loomade poolt eri tüüpi kaitsealustes ja majandusmetsades"; Ph.D. loomaökoloogia, TÜ ...

                                               

Helda Riis

Helda Riis on kingsepa ja juuksuri tütar. Lõpetas 1955 Tallinnas Kaubandustehnikumi, 1963 TPedI ja 1972 Eesti NSV TA Eksperimentaalbioloogia Instituudi EBI aspirantuuri; bioloogiakandidaat 1973, Eesti Teaduste Akadeemia, väitekiri "Динамика числе ...

                                               

Indrek Rohtmets

Indrek Rohtmets on eesti bioloog, tõlkija ja teadusajakirjanik. Ta oli aastatel 1989–2001 ja 2014–2015 ajakirja Horisont peatoimetaja. Rohtmets on teinud paljudes maailma paikades loodusvideoid Eesti Televisiooni saatesarja "Osoon" tarbeks. Tema ...

                                               

Elle Roosaluste

Lõpetas 1966 Pärnu 4. Keskkooli ja 1971 Tartu Riikliku Ülikooli bioloogina; bioloogiakandidaat, väitekiri "Изменение растительного покрова на территориях Вийдумяеского и Нигулаского заповедников". Oli 1971–1974 Pärnu 2. Keskkooli õpetaja, 1974–19 ...

                                               

Ene Roosma

Ene Roosma oli teenistujate tütar. Lõpetas 1964 C. R. Jakobsoni nimelise Viljandi 1. Keskkooli ja 1969 TÜ bioloogiateaduskonna; bioloogiakandidaat, väitekiri "Влияние функционального состояния пастения/хозяина на развитие клеверной цистообразующе ...

                                               

Siiri Rootsi

Lõpetas 1977 Tartu 2. Keskkooli ja 1982 TÜ bioloogiateaduskonna; PhD molekulaarbioloogia, 2004, TÜ, väitekiri Human Y-chromosomal variation in European populations". 1982–1987 Pärnu 1. Keskkooli bioloogiaõpetaja, 1987–2005 Eesti Biokeskuse teadur ...

                                               

Viive Rumberg

Lõpetas 1954 Tartu 2. Keskkooli ja 1959 TÜ bioloogiateaduskonna; bioloogiakandidaat 1972, Teaduste Akadeemia, väitekiri "Eesti NSV-s kultiveeritavate roosisortide haiguskindlus". 1959–60 Sillaotsa 8-klassilise kooli õpetaja, 1960–62 EPA taimefüsi ...

                                               

Heikko Rämma

Lõpetas 1971. aastal Rakvere 1. Keskkooli ja 1981. aastal Tartu Riikliku Ülikooli bioloog-ihtüoloogina. Aastatel 1981–1985 töötas ta Põlva kolhoosi kalakasvatajana. 1985–1991 töötas Eesti NSV TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi biofüü ...

                                               

Irja Saar

Irja Saar on traktoristi tütar. Saar lõpetas 1991 Luunja Keskkooli, 1995 Tartu Ülikooli bioloogiaosakonna, oli 1995–1997 TÜ magistrant ja 1997–2003 TÜ doktorant. 1997 kaitses ta Tartu Ülikoolis teadusmagistri kraadi botaanikas ja mükoloogias väit ...

                                               

Maret Saar

Maret Saar on meremehe tütar ja Edgar Saare abikaasa. Lõpetas 1964 Lähte Keskkooli, 1969 Tartu Riikliku Ülikooli füüsikaosakonna, 1971–74 Zooloogia ja Botaanika Instituudi ZBI aspirant. Oli 1969–71 TRÜ tehnik ja insener, 1975–91 ZBI vanem ja juht ...

                                               

Urmas Saarma

Urmas Saarma on Riina Saarma ja Rein-Valdur Keevalliku mõlemad arstid poeg. Mart Saarma õepoeg, Jüri ja Valve Erika Saarma tütrepoeg. Lõpetas 1985 Tartu 1. Keskkooli matemaatika-füüsika eriklass, 1990 TÜ bioloogia-geograafia teadusosakonna bioloo ...

                                               

Toomas Saat

Toomas Saat on töölise poeg. Lõpetas 1972 Orissaare Keskkooli ja 1978 kiitusega Tartu Ülikooli bioloogiaosakonna. 1978–81 oli ta NSVL TA Arengubioloogia Instituudi aspirant. 1984 kaitses ta samas bioloogiakandidaadi kraadi väitekirjaga "Закономер ...

                                               

Andres Salumets

Lõpetas 1993 TÜ bioloogia osakonna, 1995 TÜ-s magistrantuuri ja 2003 Helsingi Ülikoolis doktorantuuri, M.Sc. biokeemia, 1995, TÜ, väitekiri "Functional properties of cellubiose dehydrogenase from wood-degrading fungus Phanerochaete chrysosporium" ...

                                               

Marek Sammul

Marek Sammul on eesti bioloog ja taimeökoloog, Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor. Tema peamised uurimisteemad on taimede vegetatiivse paljunemise bioloogia; liikidevahelised suhted taimekooslustes ; troofilised seosed ja nende mõju koosluste ...

                                               

Tõnu Soidla

Tõnu Soidla on eesti bioloog. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli bioloogina 1963. aastal. Hiljem töötanud Peterburis molekulaargeneetikuna. Kaitses Leningradi Ülikoolis kandidaadikraadi 1963. ja doktorikraadi 1990. aastal.

                                               

Tiit Talpsep

Tiit Talpsep oli eesti bioloog. Ta lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli bioloogina 1977. aastal. Tegeles rakendusliku molekulaarbioloogiaga. Magistritöö kaitses ta papilloomiviiruste onkogeenidest ja nende seostest oksüdatiivse stressiga. Teise magist ...

                                               

Tõnu Tamm

Tõnu Tamm on eesti bioloog, filmirežissöör, Leigo turismitalu omanik ning Leigo järvemuusika festivali peakorraldaja. Tema isa oli Eesti sordiaretaja ja loodusvaatleja Rudolf Tamm ning ema Fernanda Tamm oli tuntud iluvõimleja ja võimlemispedagoog ...

                                               

Rein Tenson

Rein Tenson on eesti bioloog. Ta on tegelenud kalakasvatusega. Rein Tenson osales 1966. aastal tekkinud, peamiselt bioloogiaüliõpilastest koosnenud ansamblis "Rajacas".

                                               

Toomas Veidebaum

Toomas Veidebaum on eesti bioloog. Alates 2008. aastast on ta Tervise Arengu Instituudi teadusdirektor. Ta lõpetas 1970. aastal Tartu ülikooli rakubioloogia erialal, 1970–1973 õppis aspirantuuris Tartu ülikooli Üld- ja Molekulaarpatoloogia Instit ...

                                               

Mart Viikmaa

Ta õppis Nehatu Algkoolis, Vatla 7-klassilises koolis ja Lihula Keskkoolis. Ta õppis aastail 1957–1962 Tartu Riiklikus Ülikoolis bioloogiat, spetsialiseerudes zooloogiale. Seejärel aspirantuuris oli tema juhendaja Kalju Põldvere.

                                               

Nelli Vija

Lõpetas 1950. aastal Tartu 2. Keskkool ning 1957. aastal Tartu Riikliku Ülikooli bioloogina. Kaitses 1972. aastal väitekirja "Taimede tiheduse ja mineraalse toitumise mõjust suhkrupeedisaagi suurusele ja fotosünteesi produktiivsusele".

                                               

Sirje Vilbaste

Sirje Vilbaste on eesti bioloog. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli 1975. aastal hüdrobioloogia erialal. Ta on töötanud Zooloogia ja Botaanika Instituudis Arvi Järvekülje töörühmas ning Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudis. Ta on ...

                                               

Olev Vinn

1989. aastal lõpetas Vinn Tallinna 3. Keskkooli bioloogia klassi ja 1993 Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna geoloogia erialal. 1995. aastal kaitses ta TÜ-s magistri kraadi paleontoloogia ja stratigraafia alal väitekirjaga "The Arenig ...

                                               

Hannaliis Jaadla

2004. aastal lõpetas ta hõbemedaliga Viljandi C. R. Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi. 2007. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli ajaloo eriala bakalaureuseõppe. 2010. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli ajaloo magistriõppe ja kaitses humanitaarteaduse mag ...

                                               

Luule Sakkeus

Luule Sakkeus on Olga Põder-Kaasiku tütar. Lõpetas 1974 Tallinna 7. Keskkooli, 1978 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI majandusteaduskonna, 1979–1983 NSVL Teaduste Akadeemia Sotsioloogia Instituudi aspirant, PhD rahvastikuteadus, 2000, Tallinn ...

                                               

Georg Kuphaldt

Georg Friedrich Ferdinand Kuphaldt oli saksa maastikuarhitekt ja dendroloog. Tegutses enne Esimest maailmasõda Venemaa Keisririigis, põhiliselt töötas Riia linnaaednikuna. Eestis kujundas Kehtna, Lohu, Olustvere, Visusti ja Polli mõisapargi, Oru ...

                                               

Aleksei Paivel

Aleksei Paivel oli Eesti botaanik, dendroloog. Ta töötas pikka aega Tallinna Botaanikaaias, olles selle üks rajajaid ja dendraariumi kujundaja.

                                               

Heldur Sander

Heldur Sander on maatööliste poeg ja oli Enel Sanderi abikaasa. 1961–1963 õppis Sander Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumis, lõpetas 1966 Paide Kaugõppekeskkooli, 1975 Tartu Riikliku Ülikooli geograafia osakonna. 1998. aastal kait ...

                                               

Heiki Tamm

Heiki Tamm on eesti botaanik ja dendroloog. Tamm lõpetas Tallinna 7. keskkooli ja Tartu Ülikoolis bioloogia eriala 1966, täiendas end eriprogrammi alusel Eesti Põllumajanduse Akadeemias mullateaduse alal 1966. 1973 kaitses ta bioloogiakandidaadi ...

                                               

Eesti NSV teeneline teadlane

Eesti NSV teenelisi teadlasi: 1956 Johannes Kaarde, Felix Lepp, August Voldemar Mätlik 1970 Arnold Kask, Endel Sõgel, Arnold Veimer 1989 Heiti Kotkas, Loit Reintam, Inge Unt 1980 Valve Jaagus, Aleksander Panksejev, Hugo Tiismus 1963 Feodor Klemen ...

                                               

Mihhail Bronštein

Sündis Petrogradis vaeses Poola juutide perekonnas. 1940. aastal lõpetas Leningradi XI Keskkooli ning astus Leningradi Keemia- ja Tehnoloogiainstituuti. Õpingud katkestas sõda. 1941–1946 oli ta Nõukogude armees, 1942–1945 rindel. Aastal 1946 jätk ...

                                               

Vladimir Hižnjakov

Vladimir Hižnjakov on Eesti füüsik, Tartu Ülikooli vanemteadur, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik. Lõpetas 1955 Tapa Raudteekeskkooli ja 1960 Tartu Riikliku Ülikooli cum laude. 1966. aastal sai ta Tartu Riikliku Ülikooli juures füüsika-matemaati ...

                                               

Ants Ilus (loomakasvatusteadlane)

Ants Ilus oli eesti loomakasvatusteadlane. 1948. aastal lõpetas TRÜ agronoomina. Sai aastal 1975 põllumajandusdoktoriks väitekiri kinnitati aastal 1976. Ta töötas aastatel 1949–1994 Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudis teadurina, sealhulgas ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →