ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 493                                               

Räpina valla vapp

Räpina valla vapp on Põlva maakonnas asuva Eesti haldusüksuse Räpina valla vapp. Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2002 a. määrus nr 226 "Haldusterritoriaalse korralduse ja muutmine Räpina linna ja Räpina valla osas" alusel moodustati senise Räpina l ...

                                               

Taebla valla vapp

Taebla valla vapp on Lääne maakonnas asunud endise Eesti haldusüksuse Taebla valla vapp. Vapp oli kasutusel 5. oktoobrist 2004 kuni 20. oktoobrini 2013, mil ühineti Risti ja Oru vallaga ühtseks Lääne-Nigula vallaks. Vapi kavandi autor on Agu Küba ...

                                               

Tori valla vapp

Tori valla vapp on Pärnu maakonnas asuva Eesti haldusüksuse Tori valla vapp. Kuldne värvus tähistab eluandvat valgust, ülimat tõde ja edu, on Pärnumaa ja Eesti vapivärv. Punane märgib vaprust, armastust, elujõudu ja elurõõmu, ka Püha Vaimu tegevu ...

                                               

Türi valla vapp

Türi valla vapp on Järva maakonnas asuva Eesti haldusüksuse Türi valla vapp. Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2005. aasta määruse nr 153 "Kabala valla, Oisu valla, Türi linna ja Türi valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabari ...

                                               

Viiratsi valla vapp

Lainelõikelise kaldjaotusega vasakult poolitatud kilbi hõbedasel ülapoolel sinine roos, mustal alumisel poolel kaldasendis vasakule suunatud hõbedane tammeleht koos tõruga.

                                               

Viljandi valla vapp

Viljandi linna vapiroosil asetsev linaõis väljendab linna ja maapiirkonna tihedat seotust. Eesmärgiks on mõtestatud koostöö ühise tuleviku nimel. Sinine värvus sümboliseerub seotus Viljandiga, linapõlldude seotus Mulgimaaga, tahtekindlus, vaimsus ...

                                               

Vinni valla vapp

Hõbedasel kilbil on ülaservast lähtuv ja alla suunatud roheline teravik, mille keskel on hõbedane neljaharuline täht. Teraviku all on harali kaks rohelist tammelehte, mille kummagi alumises otsas tammetõru.

                                               

Väike-Maarja valla vapp

Väike-Maarja valla vapp on Lääne-Viru maakonnas asuva Eesti haldusüksuse Väike-Maarja valla vapp. Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2005. määrus nr 141 "Avanduse valla ja Väike-Maarja valla haldusterritoriaalse korralduse ja sellega seonduvalt Vabari ...

                                               

Pirita linnaosa vapp

Vapil kujutatud rõngasrist on Püha Birgitta Ordu tunnus ning tähistab Pirita linnaosale nime andnud Birgitta Ordu Neitsi Maarja kloostrit. Ühtlasi on rõngasrist üks iidsemaid päikese sümboleid ja viitab Pirita tuntusele suvitus- ning puhkekohana. ...

                                               

Saue vapp

Vapi päises asuv linna staatust sümboliseeriv linnamüüri kujutis tuletab nii noore linna nagu Saue puhul meelde ka vähem informeeritud kodanikele, et tegemist on tõepoolest linnaga, iseseisva haldusüksusega, mitte aga enam mõne maakonna valla, as ...

                                               

Vasalemma valla vapp

Vasalemma valla kilbikujulise vapi rohelisel ülaosal on kujutatud hõbedast kolmeharulist okaspuuoksa ning alaosa on kujundatud hõbedase kivimüüritisena.

                                               

Viimsi valla vapp

Viimsi vapi värvid must ja sinine vastavad riigilipu värvidele. Vapil olev sinine tähendab merd. Hõbedane lainelõikeline joon sümboliseerib nii laineharju kui ka kaldale loksuvat vahust lainet - ühel pool meri, teisel pool maa. Valla vapi keskel ...

                                               

Emmaste valla vapp

Emmaste valla vapp on Hiiu maakonnas asunud Emmaste valla vapp. Vapp kinnitati 19. juunil 1996 ja see oli kasutuses kuni Emmaste valla ühendamiseni teiste Hiiumaa valdadega, mis toimus 2017. aasta sügisel. Vapil on sinisel väljal langetatud laine ...

                                               

Pühalepa valla vapp

Pühalepa valla vapp on Hiiu maakonnas asunud endise Eesti haldusüksuse Pühalepa valla vapp. Tumesinisel hõbedaga ääristatud vapikilbil on hõbedane ruut, mille sees hõbedane päikeseratas, mille sees neli kollast segmenti. Kilbi allosas on hõbedane ...

                                               

Alajõe valla vapp

Vapikujundid ja -värvid viitavad valla nimele, Peipsi järvele ja Alajõele ning vallarahva jaoks tähtsale kala võrgupüügile. Vapikujundus osutab ka Alajõe valla seosele Narva piirkonnaga.

                                               

Aseri valla vapp

Aseri valla vapp kujutab kolme värviga, teravatipulise alaosaga kilpi. Hõbedasest talast moodustunud vasakule astanguga jaotatud kilbi ülaosa on sinine, alaosa roheline. Sinisel väljal on hõbedane pihlakas. Vapi kõrguse ja laiuse suhe on 5:4.

                                               

Avinurme valla vapp

Avinurme valla vapp on Ida-Viru maakonna endise Eesti haldusüksuse Avinurme valla vapp. Vapp kinnitati riigisekretäri poolt 20. mail 1992. Vapi autor on Priit Herodes.

                                               

Illuka valla vapp

Punase kilbi keskel allasuunatud hõbedase tera ja kuldse käepidemega mõõk, saatena säärest äralõigatud labajalad 1 + 1, varbad väljapoole. Jalgade kohal mõõgast läbistatud kuldne viie kolmiklehega kroon.

                                               

Kiviõli vapp

Vapil kõrgus ja laius on suhtega 5:4. Hõbedasel väljal on sinine triip laiusega 2/5 kilbi kõrgusest, mis asub 42° nurga all suunaga alt paremalt ülemisse vasakusse nurka kilbikandja poolt vaadatuna. Sinise triibu keskel teravikuga üles asub kahek ...

                                               

Kohtla-Järve vapp

Vapp jaguneb diagonaalselt kaheks: vasakul all on kuldne ja ülal sinine väli. Kuldsest väljast eenduvad kaldjoonega risti kuus kuldset leeki. Sinine värv sisaldab Pantone värvitabeli järgi sinist C 91% ja punast M 43%. Vapikilbi allosa on poolrin ...

                                               

Kohtla-Nõmme vapp

Kohtla-Nõmme valla vapp on Ida-Viru maakonnas asunud endise Eesti haldusüksuse Kohtla-Nõmme valla vapp. Vapp kinnitati 16. aprillil 1997. Valla vapi kavandi autor on Viktor Roosipuu.

                                               

Lohusuu valla vapp

Põigiti poolitatud rohelisel-sinisel kilbil on hõbedane laineline palk. Kilbi ülemisel väljal kaks hõbedast hobuserauda, otsad ülespidi. Alumisel väljal kaks lainelisest palgist laskuvat hõbedast õngekonksu, asetatud seljakuti.

                                               

Lüganuse valla vapp

Kuldne sümboliseerib küpset viljapõldu, iidset põlluharimise traditsiooni ja maapõue rikkusi, sinine ärastala viitab valda ühendavale Purtse jõele, kolm kala tähistavad 2013. aastal ühtseks Lüganuse vallaks ühinenud Lüganuse valda, Maidla valda n ...

                                               

Narva-Jõesuu vapp

Narva-Jõesuu linnavapi värvused ja kujundid tähistavad linna ajaloolist ja geograafilist seotust Narva linnaga ning paiknemist Narva jõe suudmes; samuti Narva-Jõesuu juba olemasolevat tuntust suvitus- ja tervistuskohana ning vastavaid tulevikuloo ...

                                               

Tudulinna valla vapp

Vokiratas on Tudulinna sajandite pikkuse puutöö-traditsionni ning oma vormi tõttu ka valla ühtsuse sümbol. Kodutöönduslik puutöö ja vokitreimine on Tudulinna valla laialt tuttavaks teinud. Kodarate arv 10 on tüüpiline siitkandi vokkidele. Toponüü ...

                                               

Jõgeva valla vapp

Müürihambuline piit märgib Jõgeva vallas asuvat Laiuse lossi kui omaaegset tähtsat Venemaa-tee äärset vaenlaste vastu rajatud kindlustust. Lumehelves märgib Jõgevat kui Eesti külmalinna, kus 1940. aastal mõõdeti Eesti kõigi aegade madalaima õhute ...

                                               

Kasepää valla vapp

Kasepää vald asub Peipsi järve kaldal. Sinine päis tähistab Peipsi järve. Kuldne kilp tähistab Venemaalt usulise tagakiusamise eest siia põgenenud vanausuliste ikoonimaalijate koolkonda, millele pani aluse vanausuliste kunstnik Gavriila Frolov 19 ...

                                               

Mustvee vapp

Hõbedasel kilbil must ankur ja must laineline tüveosa, milles kuldne kala. 1940. aastal valminud Vabariigi Presidendi otsuse kavandis on antud järgmise, praegusest vapist erineva vapi kirjeldus: Mustvee linna vapiks on kilbi välja sinisevärvilise ...

                                               

Pajusi valla vapp

Kaldjaotusega paremalt poolitatud sini-rohelisel kilbil laineline tala saatena lainelised vardad vaheldumisi asetsevate ringide ja ovaalidega pajuoksad 1+1, kõik hõbedased.

                                               

Pala valla vapp

Pala vald on idapoolne haldusüksus Peipsi järve kaldal. Ligi pool valla pindalast on suurte veekogude all. Vald on kuulus suurte metsamassiivide poolest ja just Pala ümbrusest saab alguse ka põlduderikas Kagu-Eesti lavamaa. Vapi sinine tähistab v ...

                                               

Tabivere valla vapp

Tabivere vald asub Vooremaa aladel, sellest ka valla maastikuline, kultuuriline ja rahvapärimuslik omapära. Aegade jooksul on valla maadel elanud mitmeid keeleteadlasi, keelemehi, kelle tegevus on jätnud märgatava jälje eesti kultuurilukku: Carl ...

                                               

Albu valla vapp

Kaldjaotusega vasakult poolitatud roheline-kuldne kilp. Ülemisel, rohelisel väljal kuldne rõngasrist; alumisel, kuldsel väljal kaks rohelist püstist tammelehte.

                                               

Ambla valla vapp

Rohelisel kilbil neljaharuline ristikuleht, otsatornide ja rohelise põikitriibuga hoone siluett ning lainelõikeline langetatud varras - kõik hõbedased; varda all sinine vapitüvi.

                                               

Järva-Jaani valla vapp

Vapi keskne kujund on kollane koolikell, mis meenutab tõsiasja, et siinmail on kooliharidusest lugu peetud juba üle kolmesaja aasta. Teadaolevalt oli 17. sajandil Järva-Jaani talulaste seas vaimuvalguse jagamisel juhitavalt tegev eesti kultuurilo ...

                                               

Koigi valla vapp

Vapikilp on pikuti poolitatud, vasak pool on kuldne, parem roheline. Vapi keskel asub nelja astme ja noolekujulise tuulelipuga müüritud astmikfrontoon, mille pooled on alusväljadega võrreldes vastandvärvi vasak pool roheline ja parem kuldne. Vapi ...

                                               

Türi vapp

Türi vapp on Eestis Järva maakonnas asuva Türi linna endine vapp, mis kinnitati 24. juulil 1992 ja võeti kasutusest 2005. aastal. Vabariigi Valitsuse 30. juunist 2005 pärineva määrusega nr 153 "Kabala valla, Oisu valla, Türi linna ja Türi valla h ...

                                               

Haapsalu vapp

Haapsalu vapiks on kuldse põhjaga heraldiline kilp, mille paremal äärel on punane loss kahe torniga. Keskel esiplaanil asub suurem torn lahtise sakilise äärega ning paremal äärel tagaplaanil asub väikene torn koonusekujulise katusega. Suurema tor ...

                                               

Lihula valla vapp

Lihula valla vapp on endise Eesti haldusüksuse Lihula valla vapp. 13. mail 1999 otsustati senise Lihula linna ja senise Lihula valla baasil luua uus omavalitsusüksus Lihula vald. Lihula valla sümboolikana jäeti muutmatul kujul kasutusele Lihula l ...

                                               

Lääne-Nigula valla vapp

Lääne-Nigula valla vapp on Lääne maakonnas asuva Lääne-Nigula valla vapp. Vapp võeti kasutusele 25. märtsil 2014. Rohelisel kilbil asub hõbedane nelileht, punane lainelõikes piit ning hõbedane lainelõikes varras. Nelileht viitab ristikule ja põll ...

                                               

Martna valla vapp

Martna valla vapp on Lääne maakonnas asunud endise Eesti haldusüksuse Martna valla vapp. Vapp kinnitati Martna vallavolikogu poolt 14. detsembril 2010. Vapi autor on Arnold Tammemägi.

                                               

Vormsi valla vapp

Vormsi valla vapiks on sinine kilp, mille keskel on kuldne rõngasrist. Rõngasristi kõrgus moodustab 1/2 vapikilbi kõrgusest. Vapi värvikoodid on sinine C100 M40 Y0 K10 ja kuldne/kollane C0 M10 Y100 K0.

                                               

Kunda vapp

Kunda vapp on Lääne-Viru maakonnas asuva Eesti linna Kunda vapp. Vapi kirjeldus on kooskõlastatud Eesti Vabariigi Heraldikanõukoguga ja kinnitatud Eesti Vabariigi Riigikantselei riigisekretäri poolt 27. septembril 1994.

                                               

Rakvere vapp

Linna ajalooline vapp kujutab endast lõhestatud kilpi, millel asetseb kolmeharuline kahe suure ja kahe väikse valge ümmarguse vääriskiviga vanaaegne kuldne kroon. Kilbi vasak pool on sinine ja parem pool punane, krooni all on kuueharuline kuldne ...

                                               

Tapa valla vapp

Tapa valla vapp on Eesti haldusüksuse Tapa valla vapp alates Tapa valla ja Tamsalu valla ühinemisest 2017. aasta oktoobris. Tapa valla sümboolika on kinnitatud Tapa Vallavolikogu 28.09.2017.a määrusega nr 80 "Tapa valla põhimäärus". Tapa valla va ...

                                               

Ahja valla vapp

Ahja valla vapp on Põlva maakonnas asunud endise Eesti haldusüksuse Ahja valla vapp. Vapp kinnitati 3. detsembril 1996. Vapi autoriteks on Hendriko Heinoja ja Üllar Varik.

                                               

Kõlleste valla vapp

Sellise asendiga kurg on heraldikas tähelepanelikkuse, erksuse ja valvsuse sümbol. Kui lind peakski tukastama, siis mahakukkuv kivi ärataks ta kohe üles. Sellega on iseloomustatud valla inimeste usinust ja virkust nii oma igapäevastes töödes-tege ...

                                               

Põlva vapp

Hõbedase vapikilbi keskel seisab roheline kukk. Vapi ülaossa jäävad kaks sinist viieharulist õit. Kukk suundub paremale, hoides ülestõstetud jalas kaardikeppi, teise jalaga toetub ta neerja kujuga rohelisele jalgealusele.

                                               

Valgjärve valla vapp

Kotkapea meenutab, et valla territoorium on Eestis üks tähtsamaid konnakotkaste pesitsemisalasid. Konnakotkas on eelkõige hästi hooldatud ja niidetud põldulel pesitseja. Vapikilbi kollane taustvärv sümboliseerib kuldseid viljapõldusid, valla elan ...

                                               

Värska valla vapp

Värska valla vapp oli Põlva maakonnas asunud Eesti haldusüksuse Värska valla vapp. Vapp on kinnitatud Värska valla volikogus, kuid kinnitamata Riigikantselei poolt.

                                               

Are valla vapp

Are valla vapiks on kuldne rohelise äärisega kilp, mille kuldsel väljal on must otsavaatav metskitsepea. Rohelisel äärisel kaheksa kuldset ristikulehte.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →