ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 470                                               

VI Riigikogu

VI Riigikoguks on nimetatud 1938. aastal valitud I Riigivolikogu ja kujundatud I Riiginõukogu koos. Koosseis sai sellise nimetuse alles pärast Eesti Vabariigi taastamist 1991. aastal. Algselt pidi VI Riigikogu olema parlament, mille valimine oli ...

                                               

VII Riigikogu

VII Riigikogu oli Riigikogu koosseis, mis valiti 1992. aasta Riigikogu valimistel 20. septembril 1992 sama aasta 28. juuni rahvahääletusel vastuvõetud põhiseaduse alusel. Valimistel võisid osaleda nii erakonnad, valimisliidud, ühendused kui ka ük ...

                                               

1992. aasta Riigikogu valimised

1992. aasta Riigikogu valimised olid Riigikogu seitsmenda koosseisu valimised, mis toimusid 20. septembril 1992. Ehkki Eesti põhiseadus näeb ette, et Riigikogu valitakse 4 aastaks, valiti toona see erandkorras vaid 3 aastaks. Riigikogu valimisteg ...

                                               

VIII Riigikogu

Pikemalt artiklis 1995. aasta Riigikogu valimised Riigikogu käis valimas 545 825 valijat, mis moodustas 69.06 protsenti 790 392 hääleõiguslikust kodanikust. Valimistel osales 7 valimisliitu, 9 erakonda ja 12 üksikkandidaati. Kokku seati üles 1256 ...

                                               

IX Riigikogu

IX Riigikogu oli Riigikogu koosseis, mille valisid Eesti kodanikud 1999. aasta Riigikogu valimistel 7. märtsil 1999. Esimest korda koguneti sama aasta 18. märtsil ning IX Riigikogu volitused lõppesid 21. märtsil 2003. Valimistel osales 12 erakond ...

                                               

1999. aasta Riigikogu valimised

1999. aasta Riigikogu valimised olid Riigikogu üheksanda koosseisu valimised, mis toimusid 7. märtsil 1999. Valimistel osales 12 erakonda ja 19 üksikkandidaati. Kokku seati üles 1901 kandidaati.

                                               

X Riigikogu

X Riigikogu valis Eesti kodanikkond 2. märtsil 2003 Riigikogu valimistel. Valimas käis 500 686 kodanikku 859 714 hääleõiguslikust kodanikust. Riigikokku kandideeris 963 kandidaati. 11 üles seatud erakonna nimekirjas kandideeris 952 inimest. 16 in ...

                                               

XI Riigikogu

XI Riigikogu valis Eesti kodanikkond 2007. aasta Riigikogu valimistel 4. märtsil. Riigikogu käis valimas 555 285 kodanikku 896 702 hääleõiguslikust kodanikust, mis on 61.93 protsenti. Riigikokku kandideeris 977 inimest. 11 üles seatud erakonna ni ...

                                               

2007. aasta Riigikogu valimised

2007. aasta Riigikogu valimised olid Riigikogu üheteistkümnenda koosseisu valimised, mis toimusid 4. märtsil 2007. Oma nimekirjadega osales valimistel 11 erakonda: Erakond Eestimaa Rohelised 125, Eesti Reformierakond 125, Erakond Isamaa ja Res Pu ...

                                               

XII Riigikogu

XII Riigikogu oli Riigikogu 12. koosseis, mille valis Eesti kodanikkond 2011. aasta Riigikogu valimistel 6. märtsil 2011. XII Riigikogu avaistung toimus 4. aprillil 2011 ja viimane istung 19. veebruaril 2015. Selle aja jooksul võttis Riigikogu va ...

                                               

2011. aasta Riigikogu valimised

2011. aasta Riigikogu valimised olid Riigikogu kaheteistkümnenda koosseisu valimised. Need toimusid 6. märtsil 2011. Elektrooniline hääletamine toimus alates 24. veebruarist 2011 kell 9.00 ööpäevaringselt kuni 2. märtsi kella 20ni. Eelhääletamine ...

                                               

XIII Riigikogu

XIII Riigikogu on Riigikogu 13. koosseis, mille valis Eesti kodanikkond 2015. aasta Riigikogu valimistel 1. märtsil 2015. XIII Riigikogu kogunes avaistungile 30. märtsil 2015. Riigikogu esimeheks valiti Eiki Nestor, aseesimeesteks Helir-Valdor Se ...

                                               

XIV Riigikogu

XIV Riigikogu on Riigikogu 14. koosseis, mille valis Eesti kodanikkond 2019. aasta Riigikogu valimistel 3. märtsil 2019. XIV Riigikokku kandideeris 1099 inimest, neist 1084 olid üles seatud 10 erakonna nimekirjades ja 15 üksikkandidaatidena. Riig ...

                                               

2015. aasta Riigikogu valimised

2015. aasta Riigikogu valimised olid XIII Riigikogu korralised valimised. Valimised toimusid 1. märtsil 2015. Eelhääletamine ja e-hääletamine toimusid 19. veebruarist 25. veebruarini ja neil osales 33% hääleõiguslikest kodanikest.

                                               

2019. aasta Riigikogu valimised

2019. aasta Riigikogu valimised olid XIV Riigikogu korralised valimised, mis toimusid 3. märtsil 2019. Valimised võitis Eesti Reformierakond, kes sai 28.9% häältest ja 34 kohta Riigikogus. Riigikokku pääsesid ka Eesti Keskerakond, Eesti Konservat ...

                                               

2023. aasta Riigikogu valimised

2017. aastal hakati kavandama 2023. aasta valimisteks senise 12 valimisringkonnaga süsteemi muutmist, sest demograafiliste muutuste tõttu on suurenenud Tallinna ja Harjumaa ringkondades olev mandaatide arv ja vähenenud mandaatide arv mujal, mis t ...

                                               

V Riigikogu valimised

V Riigikogu valimised toimusid 1932. aasta 21.–23. mail. Valimiste eel toimus poliitilisel maastikul suurem ümberkujunemine kui ühinesid ühelt poolt põllumeeste erakonnad Ühinenud Põllumeeste Erakonnana tuntuks saanud ühendusse tegelik nimi Põllu ...

                                               

Eesti Vabariigi põhiseadus

Põhiseadust või konstitutsiooni võib mõista nii formaalses kui ka materiaalses tähenduses. Formaalses tähenduses on põhiseadus põhiseadusandja poolt antud riigi kõrgeima õigusjõuga akt, mille muutmine on seadusega võrreldes raskendatud. Materiaal ...

                                               

Eesti Vabariigi põhiseadus (1920)

Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseadus oli Eesti Vabariigi esimene põhiseadus. Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus 21. detsembril samal aastal. Erinevalt 1934. ja 1938. aasta põhiseadustest rahvahääletust selle keh ...

                                               

Eesti Vabariigi põhiseadus (1934)

Eesti Vabariigi põhiseadus oli Eesti Vabariigi teine põhiseadus. See võeti vastu rahvahääletusel 14.–16. oktoobril 1933 ja jõustus 24. jaanuaril 1934. Seadus kaotas kehtivuse, kui 1938. aastal jõustus Eesti Vabariigi kolmas põhiseadus.

                                               

Eesti Vabariigi põhiseadus (1938)

Eesti Vabariigi 1938. aasta põhiseadus oli Eesti Vabariigi kolmas põhiseadus. See jõustus 1. jaanuaril 1938 ja kehtis de facto 21. juunini 1940, mil viimane põhiseaduslik valitsus pidas Nõukogude Liidu okupatsiooni tingimustes viimase koosoleku, ...

                                               

Eesti Vabariigi põhiseadus (1992)

Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseadus on Eesti Vabariigi neljas põhiseadus. See võeti vastu rahvahääletusel 28. juunil 1992 ja jõustus 3. juulil 1992.

                                               

Eesti NSV konstitutsioon (1940)

Eesti NSV Konstitutsiooni võttis 25. augustil 1940 vastu Riigivolikogu, mille järgi muudeti senine Riigivolikogu ümber Ülemnõukoguks. Uuteks kõrgemateks riigivõimu organiteks said Ülemnõukogu Presiidium ja Rahvakomissaride Nõukogu. Eesti NSV kons ...

                                               

Eesti vabariigi valitsemise ajutine kord

Eesti vabariigi valitsemise ajutine kord on esimene Eesti Vabariigi põhiseadus, mis võeti vastu Asutava Kogu poolt 4. juunil 1919 ja kehtis 9. juulist 1919 kuni 20. detsembrini 1920. 20. detsembril 1919 täiendati põhiseadust paragrahviga 12-a, mi ...

                                               

Siseministeerium

Siseministeerium on Eesti valitsusasutus, mille töö on tagada, et Eestis oleks turvaline elada. Ministeerium ja tema valitsemisala asutused tagavad selleks avalikku korda ja sisejulgeolekut; vastutavad kriisireguleerimise ja päästetööde eest; kor ...

                                               

Häirekeskus

Häirekeskus on valitsusasutus Siseministeeriumi valitsemisalas. Häirekeskus moodustati iseseisva asutusena 1. jaanuaril 2012 ja selle peamised ülesanded on hädaabinumbrile 112 saabunud hädaabiteadete vastuvõtmine ning edastamine abistavatele orga ...

                                               

Piirivalveamet

Piirivalveamet oli Siseministeeriumi hallatav valitsusasutus, mis juhtis kogu Eesti piirivalve tegevust. Piirivalveameti koosseisu kuulusid järgmised üksused: personali- ja dokumendihalduse osakond teabe- ja analüüsiosakond raamatupidamisjaoskond ...

                                               

Politsei- ja Piirivalveameti lennusalk

Politsei- ja Piirivalve lennusalk on Politsei- ja Piirivalveameti üle-eestiline üksus, mis kuulub teabehaldus- ja menetlusosakonna koosseisu ning tegeleb piirikontrolli, otsingu- ja päästetöödega. Lennusalga praeguseks juhiks on Kalmer Sütt.

                                               

Eesti sotsiaalkaitseminister

Eesti sotsiaalkaitseminister oli Eesti Vabariigi valitsuse liige, üks kahest sotsiaalministeeriumi juhtinud ministrist, kelle vastutusvaldkonnas olid sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande, laste, perede ja puudega inimeste el ...

                                               

Helmen Kütt

Helmen Kütt on Eesti poliitik, XIV Riigikogu liige ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees. Ta oli alates 26. märtsist 2014 kuni 9. aprillini 2015 sotsiaalkaitseminister Taavi Rõivase esimeses valitsuses. Aastatel 1993–2001 ja 2005–2011 tööt ...

                                               

Jaak Aab

Jaak Aab on Eesti poliitik, alates 26. jaanuarist 2021 riigihalduse minister. Jaak Aab on endine Võhma linnapea, IX Riigikogu asendusliige, sotsiaalminister Andrus Ansipi esimeses valitsuses 13. aprillist 2005 kuni 5. aprillini 2007. 12. septembr ...

                                               

Tanel Kiik

Tanel Kiik on Eesti poliitik. Ta oli Jüri Ratase teises valitsuses alates 29. aprillist 2019 sotsiaalminister ja on Kaja Kallase valitsuses alates 26. jaanuarist 2021 tervise- ja tööminister. Tanel Kiik lõpetas 2007. aastal Kadrioru Saksa Gümnaas ...

                                               

Maret Maripuu

Maret Maripuu on Eesti poliitik ja riigiametnik. Alates 2014. aastast on ta Tööinspektsiooni peadirektor. Ta õppis Tallinna 49. keskkoolis ja Akadeemias Nord õigusteadust. 2005 astus ta Nordis doktoriõppesse. Maripuu on töötanud aktsiaseltsis Ees ...

                                               

Marko Pomerants

Marko Pomerants on Eesti poliitik. Alates 9. aprillist 2015 oli Marko Pomerants keskkonnaminister Taavi Rõivase teises valitsuses. Samas ametis jätkas ta Jüri Ratase esimeses valitsuses kuni 12. juunini 2017. 2003–2005 oli Pomerants Eesti sotsiaa ...

                                               

Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium on Eesti Vabariigi valitsusasutus. Sotsiaalministeerium loodi 1. veebruaril 1993 Sotsiaalhooldusministeeriumi, Tervishoiuministeeriumi ja Tööministeeriumi ühendamise tulemusena. 1993. aasta veebruarist 2014. aasta juulini oli ...

                                               

Euroopa Parlamendi valimised

Euroopa Parlamendi valimised Lissaboni lepingu kohaselt peaks parlamendiliikmeid olema 751, ent kõik riigid ei ole veel Lissaboni lepingut ratifitseerinud. Seetõttu leppisid riigi- ja valitsusjuhid 2008. aasta 11. ja 12. detsembri ülemkogul kokku ...

                                               

Asutav Kogu

Asutav Kogu oli Eesti rahvaesindus ja seadusandliku võimu organ 23. aprillist 1919 kuni 20. detsembrini 1920. Asutav Kogu töötas ühe aasta, 7 kuud ja 28 päeva. Istungjärke oli viis: neist pikim oli teine istungjärk, mil peeti 70 koosolekut; lühim ...

                                               

Kohaliku omavalitsuse asutus

Kohaliku omavalitsuse asutus on valla või linna kui halduse kandja koosseisu kuuluv asutus. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus eristab kohaliku omavalitsuse asutuste liikidena valla ja linna ametiasutusi, mille põhiülesanne on avaliku võimu ...

                                               

Pärnu Linnavolikogu

Pärnu Linnavolikogu on Pärnu linna omavalitsusorgan, mille on valinud valimisõiguslikud linnakodanikud. Pärnu linna täidesaatev võimuorgan on Pärnu Linnavalitsus.

                                               

Rakvere Linnavalitsus

Rakvere Linnavalitsus on Rakvere linna omavalitsuse täitevorgan ja töötab Rakvere linna põhimääruse alusel. Linnavalitsus täidab seadusega, põhimäärusega ja teiste volikogu õigusaktidega linnavalitsuse pädevusse antud ülesandeid. Rakvere linnaval ...

                                               

Kaubandus- ja Tööstusministeerium

Kaubandus- ja Tööstusministeerium oli enne Teist maailmasõda üks Eesti ministeeriumeid. 19. märtsil 1929 Riigikogus vastu võetud Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumide korraldamise seadus täpsustas ministeeriumide ülesandeid. Endiste Kaubandus- j ...

                                               

Teede- ja Sideministeerium

Teede- ja Sideministeerium oli Eesti ministeerium, mis korraldas riiklikult Eesti transpordi- ja kommunikatsioonivaldkonda. Teede- ja Sideministeerium eksisteeris 1992-2002. Eesti Transpordiministeeriumi ja Sideministeeriumi liitmisel moodustati ...

                                               

Töö- ja Hoolekandeministeerium

Kaubandus- ja Tööstusministeerium oli enne Teist maailmasõda üks Eesti ministeeriumeid. Töö- ja Hoolekandeministeerium asutati 12.novembril 1918. aastal. Seoses Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumide korraldamise seaduse vastuvõtmisega 19. märtsi ...

                                               

Välisministeerium

Välisministeerium on Eesti valitsusasutus, mis tegeleb riigi välispoliitikaga. Välisministeeriumi valitsemisalas on: välislepingute ja välismajandusega seotud küsimuste lahendamine; Eesti riigi suhtlemise korraldamine välisriikide ja rahvusvaheli ...

                                               

Eesti – Ameerika Ühendriikide suhted

Eesti – Ameerika Ühendriikide suhted on Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsed suhted. Need suhted on olnud tugevad alates Eesti iseseisvumisest 1918. Riigid on omavahel liitlased ja partnerid. USA tunnustas Eesti Vabariiki de jure 28. juulil ...

                                               

Eesti ja Araabia Ühendemiraatide suhted

Eesti Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide diplomaatilised suhted sõlmiti 28. märtsil 2006 ÜRO-s. 1971. aastal iseseisvunud Ühendemiraadid tunnustasid Eesti iseseisvust 18. septembril 1991. Araabia Ühendemiraatide suursaadik Eestis on alates 2012 ...

                                               

Eesti-Argentina suhted

Eesti-Argentina suhted on kahepoolsed suhted Eesti ja Argentina vahel. Kahe riigi vahelised suhted said alguse 12. jaanuaril 1921, kui Argentina tunnustas Eesti Vabariiki. Argentina taastunnustas Eesti Vabariiki 25. augustil 1991. Kahe riigi vahe ...

                                               

Eesti-India suhted

India tunnustas Eestit esmakordselt 1921. aasta 22. septembril, kui Eesti soovis liituda Rahvasteliiduga. India tunnustas Eestit uuesti 1991. aasta 9. septembril ning diplomaatilised suhted taastati sama aastal 2. detsembril Helsingis. Eestit esi ...

                                               

Eesti-Islandi suhted

Eesti-Islandi suhted on kahepoolsed suhted Eesti ja Islandi vahel. Island tollal Taaniga personaalunioonis olev kuningriik tunnustas Eestit de iure 30. jaanuaril 1922. Eesti aukonsulaat Reykjavikis tegutses kuni 1958. aastani, mil suleti Nõukogud ...

                                               

Eesti-Jaapani suhted

Jaapan tunnustas Eesti Vabariiki 6. märtsil 1919 de facto ja 26. jaanuaril 1921 tunnustas Antanti Ülemnõukogu sh Jaapan Eesti Vabariiki de iure. 8. märtsil 1921 tunnustas Jaapan Eesti Vabariiki de iure ka eraldi aktiga. 1921. aastal määrati Riias ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →