ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 463                                               

Eesti Keskerakonna Noortekogu

Keskerakonna Noortekogu on Eesti Keskerakonna noorteorganisatsioon. Ligi 6000 liikmega on see Baltimaade suurim noorteorganisatsioon. Põhikirja kohaselt ühendab organisatsioon tsentristliku sotsiaalliberaalse maailmavaatega kuni 30-aastasi noori.

                                               

Eesti Reformierakonna Noortekogu

Eesti Reformierakonna Noortekogu on liberaalset maailmavaadet kandev Eesti Reformierakonna noorteorganisatsioon, mis asutati 1998. aastal. Nii nagu Reformierakonna, on ka selle noortekogu programmiliseks eesmärgiks jõuka kodanikuühiskonna kujunda ...

                                               

Noored Sotsiaaldemokraadid

Noored Sotsiaaldemokraadid on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna noortekogu. Noortekogu asutati 12. detsembril 1992 tollase Eesti Sotsiaaldemokraatliku Partei ESDP noortekoguna ja see kandis nime Eesti Sotsiaaldemokraatlik Noorteliit. 1998. aastal li ...

                                               

Sinine Äratus

Sinine Äratus on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna noorteühendus, Mittetulundusühing Sinine Äratus, mis registreeriti 17. jaanuaril 2014. Ühenduse sõnul on selle eesmärk aidata kaasa elujõulise rahvusluse taassünnile, viia ellu eestimeelset poli ...

                                               

Eesti skaudiliikumine

Skautliku liikumise alguseks Euroopas loetakse aastat 1907, mil Inglise ratsaväe kindralinspektor Robert Baden-Powell korraldas Londoni lähedal Brownsea saarel esimese laagri tema enda poolt organiseeritud noorteüksusele, keda ta nimetas Boy Scou ...

                                               

Skautlik meetod

Skautlik meetod on skautide kasutatav mitteametlik haridussüsteem. Meetodi töötas välja skautluse rajaja Robert Baden-Powell ning see on kogu skautliku tegevuse vundamendiks. Skautliku meetodi aluseks on eneseharimise põhimõte ja see koosneb kahe ...

                                               

Südamest skaut

Film viib vaataja skautlikele radadele, näidates ehedalt ja lähedalt skautide tegemisi läbi aastaringi. Kaamera on käinud noortega kaasas nii kodumaistel skaudiüritustel kui ka suures maailmalaagris Rootsis. Oma skaudiaega meenutab teiste seas pr ...

                                               

ELKNÜ Keskkomitee

Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Keskkomitee oli Eesti NSV ainupartei EKP noorsoo-organisatsiooni ELKNÜ kongressidel valitav juhtorgan, mis tegutses aastail 1940–1941 ja 1944–1991. ELKNÜ kongressil valiti ELKNÜ I sekretär ja sekretä ...

                                               

ELKNÜ piirkondlikud asutused

ELKNÜ piirkondlikud asutused on loetelu Eestis aastatel 1941–1990 tegutsenud ÜLKNÜ allorganisatsiooni Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu piirkondlikest allorganisatsioonidest ja nende juhtidest Pikemalt artiklis Eestimaa Leninlik Komm ...

                                               

Noorte Hääl

Ajaleht Noorte Hääl asutati 1940. aastal, pärast 1940. aasta juunipööret natsionaliseeritud ajalehe Päevaleht asemel. Ajalehe esimene number Eestimaa Kommunistliku Noorsooühingu häälekandjana ilmus 18. septembril 1940. Ajalehe esimese numbri sisu ...

                                               

Eesti Kirjameeste Selts

Eesti Kirjameeste Selts oli Viljandis asutatud ning Tartus aastail 1872–1893 tegutsenud kirjanduslik ja kultuuriline selts. "Eesti Kirjameeste Seltsi püüdmine on, üleüldse kasulisi raamatuid Eestikeeli välja anda, et neid Saksakeele raamatute ase ...

                                               

Eesti Assürioloogia Selts

Eesti Assürioloogia Selts oli aastatel 1998–2016 tegutsenud akadeemiline mittetulundusühing, mis koondas Eestis assürioloogiaga tegelejaid. Selts asutati 1998. aastal. EAS-i eesmärk oli uurida Vana-Lähis-Ida rahvaste kultuuri, keeli, ajalugu, rel ...

                                               

Eesti Akadeemiline Seksuoloogia Selts

Eesti Akadeemiline Seksuoloogia Selts on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on seksuoloogia kui teaduse edendamine Eestis; seksuaalsusega seotud teadmiste taseme tõstmine; inimeste seksuaalse ja reproduktiivse tervise edendamine; seksuoloogiaal ...

                                               

Eesti Inimesegeneetika Ühing

Eesti Inimesegeneetika Ühing on Eesti teadusorganisatsioon, mis ühendab inimese- ja meditsiinilise geneetika valdkonnas töötavaid teadlasi. Mittetulundusühing Eesti Inimesegeneetika Ühing asutati 2000. aastal Tartus. Ühing edendab alus- ja rakend ...

                                               

Eesti Keemiaselts

Mitte segi ajada Tartu Ülikooli juures tegutsenud Akadeemilise Keemia Seltsiga. Mittetulundusühing Eesti Keemiaselts on Eesti Keemikute Seltsi ja Eesti Keemia Seltsi õigusjärglane. Eesti Keemikute Selts loodi vahetult pärast Vabadussõda. Asutamis ...

                                               

Eesti Mullateaduse Selts

Eesti Mullateaduse Selts on Eesti teadusorganisatsioon, mis ühendab mullateadlasi. Mittetulundusühing Eesti Mullateaduse Selts asutati 16 liikme poolt 23. oktoobril 2009. Selts arendab koostööd nii kohalike kui ka välisriikide erialaseltside, ühi ...

                                               

Eesti Mükoloogiaühing

Eesti Mükoloogiaühing asutati 23. detsembril 1963 Eesti Looduseuurijate Seltsi mükoloogia sektsioonina. 16. aprillil 2000 nimetati ümber Eesti Mükoloogiaühinguks. Ühingusse kuuluvad nii elukutselised kui ka harrastusmükoloogid ehk seeneuurijad. T ...

                                               

Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi liikmeskond

Sotsieteedi liikmeskonnas moodustasid kõige olulisema osa tegevliikmed saksa keeles ordentliche Mitglieder. Aastatel 1792−1918 valiti täisliikmeteks 115 isikut kaheksa neist valiti tegevliikmeks kahel korral, kellest 24 valiti sotsieteedi Riia pe ...

                                               

Eesti Looduseuurijate Selts

Eesti Looduseuurijate Selts on ühiskondlik loodusteaduslik organisatsioon, mis ühendab elukutselisi ja harrastusuurijaid. Seltsi peamiseks ülesandeks on uurida Eesti loodust, edendada loodusetundmist, anda välja selleteemalisi publikatsioone ning ...

                                               

Eesti Matemaatika Selts

Eesti Matemaatika Selts on Tartus resideeriv ühendus, mis püüab kaasa aidata matemaatiliste teaduste ja matemaatilise hariduse arengule Eestis, samuti matemaatika rakendamisele eri valdkondades. Selts on asutatud 23. veebruaril 1926 Akadeemilise ...

                                               

Eesti Muinastaideselts

Eesti Muinastaideselts on teadusselts, mis tegeleb soome-ugri rahvaste muinastaide dokumenteerimise, uurimise ja tutvustamisega. Muinastaide Selts 1998. aastast Eesti Muinastaideselts asutati Üleliidulise Astronoomia ja Geodeesia Ühingu Eesti osa ...

                                               

Eesti Semiootika Selts

Eesti Semiootika Selts on 27. novembril 1998 asutatud eeskätt Eesti semiootikuid ühendav organisatsioon. Selts on korraldanud igal aastal Eesti semiootika sügiskooli, mitmesuguseid seminare ja arutelusid. Selts annab välja jätkukogumikku Acta Sem ...

                                               

Ametiguru

Ametiguru on Junior Achievementi Arengufondi veebipõhine majandusõppemäng algklassidele, mille eesmärk on tutvustada õpilasele ameteid, elukutseid ja nendega seotud sõnavara. "Ametiguru" sisuks on kirjalikele ja visuaalsetele vihjetele põhinedes ...

                                               

Inimene, ettevõte, maailm

"Inimene, ettevõte, maailm" on Junior Achievementi Arengufondi majandusõppe programm põhikooli õpilastele, mille eesmärk on näidata õpilastele seost hariduse ja elus tehtavate valikute vahel. Programm koosneb kolmest osast: tegutsev ettevõte – ke ...

                                               

MESE - Management and Economic Simulation Exercise

MESE - Management and Economic Simulation Exercise on Junior Achievementi Arengufondi majandusõppe programm gümnaasiumiõpilastele, mis võimaldab õpilasel tuletada meelde ja rakendada tähtsamaid majanduse põhitõdesid. Programm annab osavõtjale roh ...

                                               

Minifirma

Minifirma on Junior Achievementi Arengufondi majandusõppe programm põhikooli õpilastele, mille eesmärk on aidata õpilasel hinnata ja mõista ettevõtluse rolli ühiskonnas. Protsessi käigus koostavad õpilased äriplaani ning loovad oma minifirma, mil ...

                                               

Seitse sammu

Seitse sammu on Junior Achievementi Arengufondi majandusõppe programm 1 6. klassi õpilastele, mille eesmärk on tutvustada õpilasele ühiskonna toimimise aluspõhimõtteid. Programmi on võimalik kasutada koduloo tunnis või integreerida erinevate õppe ...

                                               

Simulaator 7

Simulaator 7 on Junior Achievementi Arengufondi internetipõhine majandusõppe programm põhikooli ja gümnaasiumiastme nooremate klasside õpilastele, mille eesmärk on pakkuda elulist kogemust ettevõtlusest, firma juhtimisest ja majandamisest. Õppemä ...

                                               

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur on SA Archimedes struktuuriüksus, mis hindab ja edendab Eesti kõrghariduse kvaliteeti. EKKA jätkab 1997-2008 tegutsenud Eesti kõrghariduse akrediteerimiskeskuse ja kõrghariduse hindamise nõukogu teg ...

                                               

Tartu Ülikooli Kliinikum

Tartu Ülikooli Kliinikum on Tartu Ülikooli kliinikuid ühendav sihtasutus Tartus. See on tervishoiuasutus ja ühtlasi meditsiinihariduse õppebaas. Kliinikumi suurim kliinikuid koondav haiglakompleks asub Tartus Maarjamõisas. Tartu Ülikooli Kliiniku ...

                                               

Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia- ja intensiivravi kliinik

Anestesioloogia ja intensiivravi kliinik on üks Tartu Ülikooli arstiteaduskonna noorematest kliinikutest. Kliinik moodustati 11. veebruaril 1993 rektori käskkirjaga üldkirurgia, anestesioloogia ja reanimatoloogia ning hospitaalkirurgia kateedrite ...

                                               

Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliinik

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Hematoloogia-onkoloogia kliinik on hematoloogiliste ja onkoloogiliste haiguste diagnostika ning ravitöö, õppe- ja teadustöö keskus Eestis.

                                               

Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgiakliinik

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Kirurgiakliinik on üks kliinikumi suuremaid üksusi. See koosneb kuuest osakonnast: abdominaalkirurgia osakond, ambulatoorse kirurgia osakond, lastekirurgia osakond, uroloogia ja neerusiirdamise osakond, veresoontekiru ...

                                               

Tartu Ülikooli Kliinikumi Kopsukliinik

Eesti Punase Risti Seltsi Tartu komitee peakoosolekul 1922. aasta 1. märtsil otsustati asutada Tartu Tiisikuse Nõuandla, mille juhatajaks valiti dr Klaudia Bežanitskaja. Nõuandla alustas tööd 1. mail 1922. Seda päeva võib pidada Tartu Ülikooli Ko ...

                                               

Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinik

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinik on Tartus asuv kliinik. Naistekliiniku jaoks on tähtis ka teadustöö arendamine reproduktiivsuse ja fertiilsuse valdkonnas ning sünnitusabi ja günekoloogia arengu kindlustamine Eestis.

                                               

Tartu Ülikooli Kliinikumi närvikliinik

8. november 1920 arstiteaduskonna otsus: asutada Tartu Ülikooli juurde iseseisev neuroloogia õppetool ja eraldada närvihaiguste kliinik vaimuhaiguste kliinikust. 22. november 1920 Tartu Ülikooli arstiteaduskond valis prof. Ludvig Puusepa neuroloo ...

                                               

Tartu Ülikooli Kliinikumi preemia

Tartu Ülikooli Kliinikumi preemia on Tartu Ülikooli Kliinikumi auhind, millega tunnustatakse väljapaistvaid eesti arstiteadlasi, kes on andnud olulise panuse oma eriala arengusse, kaasa aidanud eesti tervishoiu üldisele arengule, selle maine tõst ...

                                               

Tartu Ülikooli Kliinikumi radioloogiakliinik

Tartu Ülikooli Kliinikumi Radioloogiakliinik tegeleb ultrahelidiagnostika, röntgeni, kompuutertomograafia, magnettomograafia, angiograafia, nukleaarmeditsiini ja menetlusradioloogiaga. Radioloogiakliinikumis on angiograafia osakond, nukleaarmedit ...

                                               

Tartu Ülikooli Kliinikumi Silmakliinik

SA TÜ Kliinikumi silmakliinik on kõrgema etapi raviasutus, kus tegeletakse kõikide silmahaiguste diagnoosimise ja raviga üle kogu Eesti. Eesmärgiks on pakkuda patsientidele kvaliteetset ja laiapõhjalist oftalmoloogilist raviteenust.

                                               

Tartu Ülikooli Kliinikumi sisekliinik

Tartu Ülikooli Kliinikumi Sisekliinik on Tartu Ülikooli Kliinikumi allüksus. Sisekliiniku koosseisu kuuluvad järgmised erialad: endokrinoloogia nakkushaigused ambulatoorne osakond kõigile erialadele sisehaigused reumatoloogia gastroenteroloogia n ...

                                               

Akadeemiline malevkond (Tallinn)

Akadeemiline malevkond on Kaitseliidu Tallinna maleva malevkond. Akadeemiline malevkonna liikmeskonna moodustavad üliõpilased ning kõrgkoolide vilistlased. Malevkonna eesmärk on kaasata akadeemilise pere liikmeid laiemalt riigikaitse arengusse, a ...

                                               

Ida malevkond

Ida malevkond oli Kaitseliidu Tallinna maleva territoriaalne malevkond 1926–1940 ja pärast taasiseseisvumist 2004. aastani. Alates 2008 on Ida malevkonna järglaseks Ida üksik-kompanii.

                                               

Lääne malevkond

Lääne malevkond on Kaitseliidu Tallinna maleva territoriaalne allüksus, mis on kasvanud välja I malevkonna Mustamäe rühmast. Lääne malevkond tegutseb Mustamäe ja Haabersti linnaosas Tallinnas. Malevkonna pealik on kapten Rein Luhaorg.

                                               

Nõmme malevkond

Nõmme malevkonnas tegutseb Tankitõrjerühm, Luurerühm, Tagalarühm, Meditsiiniteenistuse rühm, Staabikaitserühm, Võitlusgrupp ja mõned teised. Samuti Nõmmel on Naiskodukaitse jaoskond, Noorte kotkaste rühm, ja Kodutütred.

                                               

Põhja kompanii

Põhja üksikkompanii on Kaitseliidu Tallinna maleva territoriaalne üksus, mille vastutusalaks on Põhja-Tallinna piirkond. Kompaniipealik on leitnant Tanel Järvet.

                                               

Sadama malevkond

1939. aastal kuulus Sadama malevkonda 239 liiget. Sadama malevkond taasloodi 1994. aastal. 2004. aasta algul nimetati Sadama malevkond Meredivisjoniks.

                                               

Tallinna Rannikukaitse Üksikkompanii

Rannakaitsekompanii on kiire reageerimisvalmidusega üksus, mille ülesandeks on sadamate kaitse ja julgestus, vajalikud merelised operatsioonid Tallinna akvatooriumi alas, merevaatlus ning koostöö-operatsioonid Mereväe ja teiste Kaitseliidu üksust ...

                                               

Toompea malevkond

Toompea malevkond on Kaitseliidu Tallinna maleva eksterritoriaalne malevkond. Toompea malevkonna pealik on leitnant Ilmar Raag, malevkonnas on 2018. aasta lõpu seisuga umbes 500 liiget, mis on enam kui varasemal hiilgeajal 1927. aastal, kui liikm ...

                                               

EKNK Fookuse kogudus

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Fookuse Koguduse koosolekud toimuvad pühapäeviti kell 11.00 ja 13.00 aadressil Tehnika 18, Tallinn. Koguduse pastorid on Nick Puccini, Olivia Puccini ja Kristin Külm.

                                               

Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus

EELK Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus on luterlik kogudus Tallinnas, Mustamäel. See on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku noorim kogudus. Kogudus ehitas ja kasutab Mustamäe Maarja Magdaleena kirikut. Kogudus kuulub Tallinna praostkonda. Koguduse ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →