ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 455
                                               

Nils von Stackelberg

Nils von Stackelberg oli Eestimaa aadlikust Rootsi sõjaväelane. Nils von Stackelberg sündis Wolmar von Stackelbergi ja Margaretha Rosenstråle pojana. Aastail 1687–1690 oli Nils von Stackelberg Eestimaa rüütelkonna peamees. Talle kuulusid Mõdriku ...

                                               

Paul von Tiesenhausen

Krahv Paul von Tiesenhausen oli baltisaksa päritolu Venemaa sõjaväelane ja riigitegelane. Paul von Tiesenhausen sündis Sausti, Valtu, Alu, Hertu ja Rapla mõisniku Hans Heinrich von Tiesenhauseni ja Katharina Friederike von Stackelbergi pojana. As ...

                                               

Gustav Heinrich von Wetter-Rosenthal

Gustav Heinrich von Wetter-Rosenthal 1753 Vaimõisa mõis – 8. juuli 1829 Velise) oli Ameerika Ühendriikide sõjaväelane ja baltisaksa poliitik.

                                               

Arronet

Suguvõsa võeti Eestimaa rüütelkonna matriklisse alles pärast seda kui rüütelkond oli oma avalik-õigusliku rolli juba minetanud. 1933. aastal immatrikuleeriti endine Jädivere mõisnik Maximilian Max Richard von Arronet 1878−1976. Tema vennapoeg Geo ...

                                               

Glehn

Glehn on Reinimaa päritolu immatrikuleerimata aadlisuguvõsa. Suguvõsa Eestimaa haru esiisa, Aachenis ja Lübeckis kaupmehena tegutsenud, Heinrich von Glehn tuli Eestimaale 17. sajandi keskel. Suguvõsal oli Venemaa Keisririigi teenistusaadli tiitel ...

                                               

Hueck

Hueck, varem Huck, Huc ja Huek on Vestfaalist pärit kaupmehe- ja aadlisuguvõsa. Tänapäeval elavad suguvõsa liikmed Ameerika Ühendriikides, Prantsusmaal, Rootsis ja Saksamaal.

                                               

Knüpffer

Suguvõsa on pärit Tüüringist Greizist, kus nad 1671. aasta paiku Eestimaale rändasid. 1870. aastal tõusid nad Venemaa aadliseisusse ja võeti Peterburi kubermangu aadlisuguvõsaraamatusse.

                                               

Matthias (suguvõsa)

Suguvõsa oli pärit Rootsi Pommerist. Jakob Albrecht von Matthias 1708−1780 astus Venemaa sõjaväeteenistusse ja teenis välja polkovniku aukraadi. Tema poeg major Otto Albrecht von Matthias 1748−1825 omandas 1799. aastal Mahtra pandimõisa, mis 1821 ...

                                               

Aderkas

Aderkas on Liivimaa, Eestimaa ja Saaremaa aadlisuguvõsa. Esimese allikates esineva perekonnaliikmena on teada Riia peapiiskopi vasall Johannes de Adricas.

                                               

Adlerberg

Adlerberg oli aadlisuguvõsa. Suguvõsa üks esivanemaid oli 1599–1602 Rootsi foogt Erik Rasmussen. Eriku pojapoeg oli teoloogiadoktor ja Uppsala peapiiskop Olaus Swebelius. Olause seitse last said 1684. aastal aadlitiitli ja ühes sellega nime Adler ...

                                               

Balašov (aadlisuguvõsa)

Balašovi suguvõsa kohta on teateid XVII sajandi algusest. Suguvõsaliin algab Andrei Balašoviga. Tema pojapojapoeg Dmitri Ivanovitš Balašov 1726−1790 oli Orjoli viitsekuberner, teenis senati ülemprokurörina ja lõpetas karjääri salanõuniku teenistu ...

                                               

Barsch

Suguvõsa rändas XVIII sajandi alguses Friisimaalt Venemaale. Viitseadmiral Jakob Barsch 1692−1755 võeti 17. märtsil vkj 1753 Eestimaa rüütelkonna matriklisse. Suguvõsast võrsus mitmeid mereväeohvitsere. Nad võeti Vologda kubermangu aadlisuguvõsar ...

                                               

Berends

Berendsi suguvõsa päritolu on jäänud ebaselgeks. 1675. aastal tõstis Rootsi kuningas Karl XI major Jakob Berendsi suri pärast 1689 aadliseisusse, kuid rüütelkonda teda ei introdutseeritud. Tema järeltulijad võeti 1797. ja 1798. aastal Liivimaa ni ...

                                               

Bruemmer

Suguvõsast on teada 1529. aastast Wolmar Bruemmer, kes oli Virumaa orduvasall. Suguvõsa oli märksa rohkem esindatud Liivimaal kui Eestimaal. Suguvõsa kanti 1745. aastal Eestimaa rüütelkonna aadlimatriklisse.

                                               

Diebitsch

Diebitsch oli Sileesiast pärit baltisaksa aadlisuguvõsa Venemaa keisririigis. Vabahärrad Diebitschid olid kantud Balti kubermangude: Eestimaa- nr. 14, Liivimaa nr. 331 ja Kuramaa aadlimatrikklisse. Diebitschite suguvõsaliin katkes 1831. aastal.

                                               

Gortšakov

Gortšakovi suguvõsa põlvnes Tšernigovi vürstidest ja selle rajas vürst Roman Ivanovitš Kozelski, kes oli Rjuriku 15. põlve järglane ja kelle hüüdnimi oli Gortšak. Tema järeltulijad teenisid vojevoodide ja stolnikutena, kuid kuni XVIII sajandi lõp ...

                                               

Heller (aadlisuguvõsa)

1764. aasta 4. märtsil vkj immatrikuleeriti vennad Justus Friedrich von Heller 1722−? ja Gustav Heinrich von Heller 1729−maeti 1802 Liivimaa rüütelkonna matriklisse. 13. jaanuaril vkj 1765 immatrikuleeriti nad ka Eestimaa rüütelkonna matriklisse. ...

                                               

Kurakin

Suguvõsa rajajaks oli bojaar vürst Andrei Ivanovitš Bulgakov suri pärast 1521, kes oli Leedu suurvürst Gediminase seitsmenda põlve järeltulija. Ta sai endale hüüdnime Kuraka, millest tulenes perekonnanimi Kurakin. Tema vennast vürst Mihhailist, k ...

                                               

Lohmann (aadlisuguvõsa)

Suguvõsaliin algab Lüneburgist pärit Jakob Johann Lohmanniga 1685−pärast 1725, kes astus XVIII sajandi alguses Venemaa sõjaväeteenistusse ja tõusis alampolkovnikuks. Tema pojapoeg Friedrich Wilhelm von Lohmann 1753−1822 tegi karjääri mereväes, ta ...

                                               

Moltšanov

Moltšanovite kohta on esimesi teateid XVI sajandi lõpust. Suguvõsaliin algab Grigori Ivanovitš Moltšanoviga suri pärast 1592. XVIII sajandil tegid tema järeltulijad karjääri mereväeteenistuses. Nikifor Ivanovitš Moltšanov suri 1764 oli Arhangelsk ...

                                               

Novosiltsov (Orjol)

Novosiltsovid olid pärit Orjolist. Suguvõsaliin algab tagasihoidlikku päritolu Ivan Novosiltsoviga, kellest sai ohvitser. Tema poeg Pjotr Ivanovitš Novosiltsov 1743−1805 sai keisrinna Katariina II 31. detsembril vkj 1786 aadlidiplomi ja vapi. Tem ...

                                               

Novosiltsov (põlisaadlisuguvõsa)

Perekonnalegendi järgi oli suguvõsa pärit Leedust. Varasema käsitluse kohaselt elasid nad alguses Rootsis. Juri Šelja siirdus XIV sajandil Leedust Moskvasse. Tema poeg Serpuhhovi asehaldur Jakov Jurjevitši suri pärast 1374 hüüdnimi oli Novosilets ...

                                               

Pahlen

Pahlen, õigemini von der Pahlen on baltisaksa aadlisuguvõsa. Pahlenid pärinesid tõenäoliselt Pommerist, kuid 15. sajandil asusid Liivimaale, esimeseks esindajaks oli Johannes de Pala 1290–1325. 18. oktoobril 1679 andis Rootsi kuningas Karl XI oob ...

                                               

Pilar von Pilchau

Pilar von Pilchau oli baltisaksa aadlisuguvõsa. Suguvõsa esimeseks teadaolevaks esindajaks oli 17. sajandi keskel Eestimaal elanud Rootsi ooberst ja Narva komandant Wenzel Pilar von Pilchau 1606–1675. Suguvõsa kanti 1746. aastal Eestimaa ja 1797. ...

                                               

Rennenkampff

Rennenkampff on Vestfaalist pärit Liivimaa, Eestimaa, Kuramaa ja Saaremaa aadlisuguvõsa. Esimene suguvõsa esindaja Liivimaal oli 1575 Riias elanud kodanik Georg Jürgen, kelle järeltulija Franz von Rennenkampff 1678–1727 oli Palupera mõisnik ja 17 ...

                                               

Ruden

Rudenid olid pärit Hildesheimist, kus nad kuulusid linna kõrgkihi hulka. XVII sajandi algul rändas Johann Ruden suri pärast 1663 Rootsi, kus astus 1633. aastal sõjaväeteenistusse ja teenis välja majori auastme. 23. oktoobril 1663 tõsteti ta aadli ...

                                               

Sievers (aadlisuguvõsa)

Varasemad uurimused pidasid suguvõsa rajajaks Christian Sieversit, kes oli XVII sajandi 1. poolel Taani ohvitser, astus siis Rootsi sõjaväeteenistusse, teenis välja majori auastme ning asus elama Eestimaale. Uuema käsitluse kohaselt on suguvõsa a ...

                                               

Spiridov

Spiridonovi suguvõsa kohta on teateid aastast 1580, mil Holmi vojevoodiks oli Ivan Spiridov suri pärast 1580; temaga saab alguse ka suguvõsaliin. Tema järeltulija porutšik Aleksei Stepanovitš Spiridovi suri 1682 pojad rajasid suguvõsa kolm haru. ...

                                               

Stackelberg

Stackelberg on Liivimaa, Eestimaa, Saaremaa ja Kuramaa aadlisuguvõsa Stackelberge on esmakordselt märgitud Riia võlaraamatus 1306. aastal Henrikus de Stakilbergi isikus. 1341 on mainitud rüütel Arnold Stakelbergi, kes elas Tartus. 1389 läänistas ...

                                               

Strandmann (aadlisuguvõsa)

Suguvõsaliin algab Riias sündinud David Strandmanniga 1630-1693. Tema pojapoeg Gustav Heinrich Strandmann 1704−1778 tõsteti Püha Rooma keisri poolt 8. mail vkj 1740 aadliseisusse. Tema kahest pojast põlvnesid suguvõsa vanem ja noorem liin.

                                               

Žerebtsov

Žerebtsovide suguvõsa rajajaks oli Pleštšejevite suguvõsast pärit Ivan Konstantinovitš, kelle hüüdnimi oli Žerebts. Tema järeltulijate ajal jagunes suguvõsa mitmeks haruks. Kõige nimekam neist oli vanem liin, millest võrsus XVIII ja XIX sajandil ...

                                               

Volkonski

Volkonskid põlvnesid Tšernigovi vürstidest. Suguvõsa rajas XIV sajandil elanud Ivan Jurjevitš Tolstaja Golova, kes oli Rjuriku 12. põlve järeltulija. Tema järglased omandasid hilisema Tuula kubermangu aladel Volhonka jõe ääres maavaldusi ja said ...

                                               

Weymarn

Liini esiisaks oli Anton von Weymarn mõrvati 1703, kes omandas 1678. aastal Ariste karjamõisa. 1691. aastal langes see reduktsiooni alla, kuid anti talle tertsiaalrendile. XVIII sajandi alguses läks see abielusidemete kaudu Tollide suguvõsale. Se ...

                                               

Henrik Otto von Albedyl

Vabahärra Henrik Otto von Albedyl oli Rootsi sõjaväelane. Põhjasõja ajal sai temast saksa tragunirügemendi ülem. 20. augustil 1709 määrati ta Riia asekuberneriks ja oli Liivimaa kindralkuberneri kohusetäitja septembrist kuni 23. oktoobrini 1709. ...

                                               

Reinhold von Anrep-Elmpt

Krahv Reinhold Philipp Johann von Anrep-Elmpt oli baltisaksa soost Venemaa sõjaväelane, maadeavastaja, kirjanik ja Kärstna mõisnik.

                                               

Andrei von Arpshofen

Andrei von Arpshofen sündis Venemaa sõjaväelase Karl Woldemar von Arpshofeni 1832–1890 pojana. Pärast paažikorpuse lõpetamist 1895 teenis ta 1. kaardiväe suurtükiväebrigaadis. 1904 lõpetas ta Nikolai kindralstaabi akadeemia ja ülendati 1907 kapte ...

                                               

Dietrich Behr

Dietrich Behr oli Verdeni piiskopkonnast pärit Taani riigitegelane. Behr oli Liivi sõja puhkedes Saaremaa stiftifoogt, Saare-Lääne piiskopi nõunik ja aastatel 1561–63 Saare-Lääne ja Kuramaa piiskopkonna kuninglik asehaldur. Hiljem oli ta Verdeni ...

                                               

Alexander von Benckendorff

Konstantin Alexander Karl Wilhelm Christoph von Benckendorff 1781 Tallinn – 23. september 1844 Peterburi Eestimaa kubermang) oli baltisaksa päritolu Venemaa sõjaväelane ja riigitegelane. Ta on tuntud Venemaa salapolitsei Üksiku Sandarmikorpuse lo ...

                                               

Mura Budberg

Maria Zakrevskaja-Benckendorff-Budberg oli Jäneda viimane mõisaproua, kelle elu oli täis seiklusi ja lähedasi suhteid kuulsate meestega nagu R. H. Bruce Lockhart, Maksim Gorki, H. G. Wells ja teised, mis on heaks materjaliks olnud nii kirjanikele ...

                                               

Paul von Benckendorff

Paul Friedrich von Benckendorff 1784 Gattšina – 14. detsember 1841 Tallinn) oli Eestimaa poliitik ja mõisnik. Paul von Benckendorff sündis Kiltsi mõisniku Hermann Johann von Benckendorffi ja Christine Elisabeth von Breverni pojana. Alustas armeet ...

                                               

Berend Johann von Bock (1701–1769)

Berend Johann von Bock 1701–1769 Võisiku mõis) oli Liivimaa poliitik. Berend Johann von Bock sündis Loodi mõisniku ja Rootsi ooberstleitnandi Wolmar Johann von Bocki ja vabaproua Anna Helene von Wrangelli pojana. 1742. aastal sai ta Liivimaa maan ...

                                               

Magnus Johann von Bock

Magnus Johann von Bock oli baltisaksa päritolu Venemaa mõisnik, maanõunik ja riiginõunik ning sõjaväelane. Tema isa oli Saare mõisa mõisnik Otto Wilhelm von Bock ja ema Sophia Helena von Plater. Vanima pojana päris ta Saare mõisa. Riiginõukogu li ...

                                               

Timotheus Eberhard von Bock

Timotheus Eberhard von Bock 1787 Tartu – 23. aprill 1836 Võisiku mõis) oli baltisaksa päritolu Venemaa dissident ja sõjaväelane. Temast räägib Jaan Krossi 1978. aastal ilmunud romaan "Keisri hull".

                                               

Johannes Brever

Johannes Brever oli saksa teoloog, Riia superintendent ja Brevernide aadlisuguvõsa esivanem Baltimaades. Liivimaa õuekohtu asepresidendi ja maanõuniku Hermann von Breverni 1663–1721 isa.

                                               

Pontus Brevern de la Gardie

Krahv Pontus Alexander Ludwig Brevern de la Gardie oli Venemaa sõjaväelane, kindraladjutant ning Riiginõukogu liige.

                                               

Buxhoevedeni Rist

Buxhoevedeni Rist on Volker von Buxhoevedeni poolt 27. oktoobril 2008 kodanikualgatuse korras asutatud aumärk, mida antakse välja Liivimaa piiskopi Albert von Buxhoevedeni mälestuseks. Aumärgi asutamine oli suhtekorralduslikult halvasti ettevalmi ...

                                               

Otto von Buxhoeveden

Otto von Buxhoeveden oli Saaremaa aadlik ja Taani ooberstleitnant. Otto von Buxhoeveden oli Saaremaa stiftifoogti Johann von Buxhoevedeni ja Barbara von Dönhoffi poeg. Talle kuulusid Paadla, Vennarti ja Koikla mõis ja ta oli Haeska mõisa rentnik. ...

                                               

Reinhold von Buxhoeveden (surnud 1664)

Reinhold von Buxhoeveden oli baltisaksa päritolu Rootsi sõjaväelane, Saaremaa maanõunik ning mõisnik Saare- ja Eestimaal. Reinhold von Buxhoeveden sündis Palivere ja Türi-Alliku mõisniku rittmeister Reinhold von Buxhoevedeni ja Sophia von Wehreni ...

                                               

Peter Jakob Clodt von Jürgensburg

Peter Jakob Clodt von Jürgensburg oli baltisaksa päritolu Vene sõjaväelane ja skulptor. Teda peeti Nikolai I lemmikskulptoriks. Tema tuntumad teosed on Peterburi Anitškovi silla ja Narva värava hobustefiguurid, Moskva Suure Teatri kvadriiga, mitm ...

                                               

Christina Catharina De la Gardie

Krahvitar Christina Catharina De la Gardie oli Rootsi aadlinaine, kuninganna Kristiina õuepreili. Christina Catharina sündis Rootsi riigimehe ja väejuhi krahv Jakob De la Gardie 1583–1652 ja krahvitar Ebba Brahe 1596–1674 tütrena. Ta abiellus 164 ...