ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 450
                                               

1928. aasta Eesti jalgpalli meistrivõistluste Liiduklass

1928. aasta Eesti jalgpalli meistrivõistluste Liiduklass oli Eesti jalgpalli meistrivõistluste 8. hooaeg. Eesti meistriks tuli Tallinna Jalgpalli Klubi. Esimest korda autasustati meistermeeskonda Riigivanema hõbekarikaga. Eesti Jalgpalli Liit ots ...

                                               

IX üldlaulupidu

IX üldlaulupidu toimus 30. juunist 2. juulini 1928 Tallinnas. Esmakordselt toimus pidu Tallinna lauluväljakul, kuhu rajati enne pidu puust laululava. Kooride üldjuhid olid Juhan Aavik, Leenart Neumann ja Anton Kasemets ning puhkpilliorkestreid ju ...

                                               

1934. aasta riigipööre

1934. aasta riigipöördeks nimetatakse sama aasta aprilli plaanitud riigivanema valimistel osalenud Johan Laidoneri, Konstantin Pätsi ja August Rei poolt 12. märtsil 1934 korraldatud veretut sõjaväelist riigipööret, mille käigus kindralleitnant La ...

                                               

Hakkame, mehed, minema

"Hakkame, mehed, minema" on Eesti helilooja Gustav Ernesaksa koorilaul 1933. aastast. Laulusõnade aluseks on Jaan Bergmanni 1876. a. kogutud rahvalaulu tekst) kogumikust "Vana kannel" Vana Kannel. Täieline kogu vanu Eesti rahvalauluzid välja annu ...

                                               

X üldlaulupidu

X üldlaulupidu toimus 23.–25. juunil 1933 Tallinnas. Kooride üldjuhid oli Juhan Aavik, Juhan Simm, Tuudur Vettik ja Verner Nerep ning orkestreid juhatas Raimund Kull. Laulupeol osales ligi 500 esinejate rühma 16 500 laulja-pillimehega. Esmakordse ...

                                               

Vaikiv ajastu

Vaikivaks ajastuks nimetatakse Eesti ajalooperioodi 12. märtsist 1934 kuni 21. juunini 1940. Tolleaegset riigikorda on iseloomustatud kui autoritaarset režiimi. Perioodi käigus muudeti Eesti riigikorda ulatuslikult.

                                               

I üldtantsupidu

I üldtantsupidu toimus 15.–17. juulini 1934 I Eesti mängude raames Tallinnas Kadrioru staadionil. Peo tantsu- ja liikumisjuhid olid Ernst Idla ja Ulrich Taumi. Rahvatantsijad esinesid sama kavaga kahel korral. Esimene ettekanne oli 16. juuni õhtu ...

                                               

1935. aasta Tallinna maleturniir

Tallinna Malesõprade Seltsi 50 aasta juubeliturniir oli 1935. aastal Tallinnas korraldatud rahvusvaheline maleturniir. Tallinna Malesõprade Klubi saksa maleselts soovis juubelit pühitseda esindusliku Balti turniiriga, kuid algsed plaanid luhtusid ...

                                               

Rahvuskongress

Rahvuskongress oli 8. detsembril 1935 vapside mässukatse puhul moodustatav institutsioon. Vastavalt "Põhiseadusliku ja õigusliku korra maksmapaneku seadusele" oli kongress "ellu kutsutud" teadmata kelle poolt "põhiseadusliku ja õigusliku korra ja ...

                                               

Valkla õppevälja lennuõnnetus

Valkla õppevälja lennuõnnetus leidis suurtükiväe Valkla õppeväljal aset 1935. aasta 11. juulil. Lennuõnnetuses hukkusid sõjaväelased Aleksander Arro ja Ernst Muru. Lennuõnnetuse mälestuskivi asub Jõelähtme vallas Jõesuu külas.

                                               

1937. aasta Eesti-Soome maavõistlus maadluses

1937. aasta Eesti-Soome maavõistlus maadluses oli kuues Eesti-Soome maavõistlus maadluses. See toimus 17 18. märtsil 1937 Tallinnas. Matšid peeti kino Ars laval.

                                               

1937. aasta Pärnu maleturniir

Pärnu maleturniir 1937 oli Pärnus 1937. aastal korraldatud rahvusvaheline maleturniir. Eesti esivõistlustele võitis Paul Schmidt Ilmar Raua ees järgnes juulis 1937 sõjaeelse Eesti tähelepanuväärseima malesündmusena tugevakoosseisuline rahvusvahel ...

                                               

Eesti jalgpalli 1938. aasta karikavõistlused

Eesti jalgpalli 1938. aasta karikavõistlused oli Eesti jalgpalliturniiri esimene hooaeg. Võistlusest võttis osa 11 võistkonda. Selle aja jooksul pärast lisaaega karistusviskeid ei toimunud. Seetõttu tuli korraldada veel üks finaal, kuna esimene m ...

                                               

Maavanem

Maavanem on riigi esindaja 1. järgu haldusüksuses mitmes riigis. Maavanem võib olla ka ladinakeelse tiitli senior terrae tõlge eesti keelde, millega tähistatakse muinas- või keskaegseid eesti või liivi aukandjaid, näiteks Saaremaa vanemaid, kes s ...

                                               

XI üldlaulupidu

XI üldlaulupidu toimus 23.–25. juunil 1938 Tallinnas. Kooride üldjuhid oli Juhan Aavik, Juhan Simm, Tuudur Vettik, Verner Nerep ja Evald Aav ning orkestreid juhatas Raimund Kull. 29-aastane Gustav Ernesaks juhatas autorina kordamisel oma kahte la ...

                                               

Eesti NSV Ülemnõukogu I koosseis

II Riigivolikogu valimised toimusid 14. ja 15. juulil 1940. "Valimised" toimusid Nõukogude okupatsiooni all 80 valimisringkonnas. Hääletamiseks moodustati 1350 valimisjaoskonda. Valimistel osutusid ametlikult 92.9% poolthäältega valituks 80 Eesti ...

                                               

Eesti okupeerimine 1940. aastal

Eesti okupeerimine 1940. aastal oli sõjaliste ja poliitilise sündmuste jada alates Punaarmee invasioonist Eesti Vabariiki 17. juunil kuni vahepeal sissetungija poolt õigusvastaselt muudetud riigikorraga Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi va ...

                                               

Eesti Tuletõrje Korpuse koosseis 1940

Eesti Tuletõrje Korpuse pealik: Siseministeeriumi Politseitalituse kodanliku õhukaitse ja tuletõrje juhataja Rudolf Vaharo Korpuse pealiku abid: Eesti Vabatahtliku Tuletõrje Liidu esimees Boris Melts, Politseitalituse tuletõrje inspektor Friedric ...

                                               

Eesti Töötava Rahva Liit

Eesti Töötava Rahva Liit oli Eestimaa Kommunistliku Partei algatusel moodustatud valimisblokk 1940. aasta Riigivolikogu valimistel. Blokk koosnes 22 organisatsioonist: EKP, Eestimaa Kommunistlik Noorsooühing, Eestimaa Ametiühingute Keskliit, Väik ...

                                               

Johannes Varese valitsus

Johannes Varese valitsus ehk nn "rahvavalitsus" oli juunipöördega võimule tulnud Nõukogude Liidu nukuvalitsus Eestis, mis oli ametis 21. juunist kuni 25. augustini 1940. Varese valitsuse koosseis kuulutati välja 21. juuni õhtul kell 22:15 raadio ...

                                               

Riigistamine

Riigistamine ehk natsionaliseerimine on protsess, mille läbi riik omandab eraomanikele kuuluva vara. Eesti ajaloos toimus laialdane riigistamine Eesti okupeerimise ja annekteerimise järel Nõukogude Liidu poolt 1940.–1941. aastal.

                                               

Tallinna Jalaväe Kool

Tallinna Jalaväe Kool oli 1940. aasta sügisel pärast Eesti sõjaväe ja sõjaväeliste õppeasutuste likvideerimist moodustatud Punaarmee ohvitseride ja poliittöötajate õppeasutus.

                                               

Eesti raamatukauplustest ja avalikest raamatukogudest kõrvaldamisele kuuluva kirjanduse nimestik

Eesti raamatukauplustest ja avalikest raamatukogudest kõrvaldamisele kuuluva kirjanduse nimestik oli 1941. aastal Saksa okupatsioonivõimude poolt Tallinnas kahes vihus välja antud salajane kommunistliku, saksavastase ja juutliku kirjanduse loend.

                                               

Juuliküüditamine

Juuliküüditamine oli Nõukogude Liidu repressiiv-, partei- ja kohalike täitevorganite ning nõukogude aktiivi poolt 30. juunist kuni 3. juulini 1941 läbi viidud Eesti elanike vägivaldne ümberasustamine Lääne-Eesti saartelt Venemaa Siberi piirkonda. ...

                                               

Märjamaa lahing

Märjamaa lahing peeti Märjamaa ümbruses Teises maailmasõjas 10. 15. juulini 1941 Saksa ja Punaarmee vahel. Tallinna poole tungivate Saksa väeosade nendega oli liitunud metsavendade salku vastu saadeti Punaarmee, piirivalve jm. sealhulgas Eesti ra ...

                                               

Nachumsiedlung

Nachumsiedlung ehk järelümberasumine oli 1941. aasta kevad-talvel korraldatud päästeoperatsioon Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestisse ja Lätisse jäänud inimeste evakueerimiseks. Nachumsiedlungi aluseks oli Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel s ...

                                               

Massimõrv Tartu vanglas

Massimõrv Tartu vanglas oli Suvesõja ajal 8. ja 9. juulil 1941 Tartu vanglas NKVD toime pandud inimsusvastane kuritegu, mille käigus hukati 193 süütut inimest.

                                               

Tartu ülestõus

Tartu ülestõus oli 10. juulil 1941 Tartus alanud vastupanuvõitlejate väljaastumine Nõukogude okupatsiooni vastu. Juuli alguses läbisid Tartu sakslaste eest taganevad Punaarmee üksuste voorid. Põgenevad kommunistid korraldasid Tartu vangla massimõ ...

                                               

Märtsipommitamine Tallinnas

Märtsipommitamine Tallinnas oli Tallinna pommitamine Nõukogude Liidu lennuväe poolt 1944. aastal Teise maailmasõja käigus. Tallinnale oli toimunud juba mitu õhurünnakut, kuid 1944. aasta 9. ja 10. märtsi omad olid neist suurimad. Pommitamiste tag ...

                                               

Nõmme rajoon

Nõmme rajoon oli Tallinna linnarajoon aastatel 1945–1956. Nõmme rajoon moodustati 18. mail 1945 Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega Tallinna linna rajoneerimise kohta ning oli sel ajal üks neljast Tallinna linnarajoonist koos Kopli rajoo ...

                                               

Sakslaste küüditamine (1945)

Sakslaste küüditamine oli 15. augustil 1945 Eestis aset leidnud sakslaste väljasaatmisoperatsioon Permi, mille käigus saadeti Eestist eriasumisele kokku 407 inimest.

                                               

1947. aasta Pärnu maleturniir

Pärnu maleturniir 1947 oli Pärnus 1947. aastal korraldatud üleliiduline maleturniir – Nõukogude Liidu tippmaletajate treeningturniir enne matši Inglismaaga. Märtsis 1947 tuli Paul Keres NSV Liidu malemeistriks. Pärast võistlust asus Keres organis ...

                                               

III üldtantsupidu

III üldtantsupidu toimus Tallinnas Kadrioru staadionil 27. juunil 1947. Kandis ametlikku nime "Rahvakunstiõhtu". Toimus üks etendus. Suur probleem enne pidu oli rahvariiete puudus. 1947. aasta tantsupeoga seotud legendidest on üks tuntumaid see, ...

                                               

XII üldlaulupidu

XII üldlaulupidu toimus 28.–29. juunil 1947 Tallinnas. Alates XII laulupeost toimusid pidustused kommunistliku partei ja valitsuse range kontrolli all. Peo korraldasid Laulupeo Peakomisjon ja Üldlaulupeo Büroo 1945. aastal välja antud XII üldlaul ...

                                               

Operatsioon Priboi

Operatsioon Priboi ehk märtsiküüditamine oli Eesti NSV-s, Läti NSV-s ning Leedu NSV-s 1949. aastal 25. märtsist kuni 28. märtsini NSV Liidu Ministrite Nõukogu määruse nr 390-138ss alusel läbi viidud elanike massiküüditamine Venemaa Siberi piirkon ...

                                               

Viljandi Pedagoogiline Kool

Viljandi Pedagoogiline Kool oli aastatel 1949–1958 tegutsenud õppeasutus Viljandis. Viljandi Pedagoogiline Kool asutati 22. augustil 1949. Kooli lõpetas seitse lendu, kokku 497 keskeriharidusega algklassiõpetajat. Aastatel 1952–1954 tegutses kool ...

                                               

IV üldtantsupidu

IV üldtantsupidu toimus Tallinna lauluväljakul 21. juulil 1950. Kandis nimetust rahvakunstiõhtu. Toimus üks etendus. Pärast 1950. aasta märtsipleenumi vahetati välja üldlaulupeo peakomisjon. Kõrvale lükati ka eelmise peo järel Eesti NSV teenelise ...

                                               

Operatsioon Sever

Operatsioon Sever oli 1951. aasta kevadel NSV Liidus läbi viidud Jehoova tunnistajate küüditamise operatsioon, mille käigus saadeti riigi läänepoolsetest liiduvabariikidest Siberi piirkonda Jehoova tunnistajad ja nendega seotud isikud.

                                               

1955. aasta Pärnu maleturniir

1955. aasta Pärnu maleturniir oli 1955. aasta suvel Pärnus korraldatud tugevakoosseisuline maleturniir. Pärnu maleturniirist võttis osa rida Nõukogude Liidu juhtivaid maletajaid. Turniir oli mõeldud treeninguks peatselt algava Göteborgi tsoonidev ...

                                               

1967. aasta augustitorm

1967. aasta augustitorm oli orkaani mõõtu torm Eestis, mis tekitas 6.–7. augustil 1967 olulisi kahjustusi Haapsalu rajoonis, Harju rajoonis ja Rapla rajoonis. Osaliselt sai kannatada Pärnu rajooni põhjaosa ning Paide rajooni lääneosa. "Sajandi to ...

                                               

XI üldtantsupidu

XI üldtantsupidu oli üldtantsupidu, mis toimus Komsomoli-nimelisel staadionil 18.–20. juulil 1975. Ametlikult kandis pidu nimetust "Eesti NSV 1975. aasta rahvatantsupidu". Ühtekokku toimus viis etendust. 1975. aasta tantsupidu toimus üle kümne aa ...

                                               

Letipea veresaun

Letipea veresaun oli 8. augustil 1976 Rakvere rajoonis Letipeal toimunud konflikt seal puhkavate tööliste ja tülinorivate purjus NSV Liidu piirivalvurite vahel. Üks piirivalvuritest avas automaatrelvast tule, tappes 6 vabariiklikust gaasitöötajat ...

                                               

IV noorte laulu- ja tantsupidu

IV noorte laulu- ja tantsupidu oli noorte laulu- ja tantsupidu, mis toimus 1.–3. juulil 1977. aastal. Ametlikult tähistas see pioneeriorganisatsiooni 55. aastapäeva. Esinejaid oli 25 260 ilma välisesinejate ja saatjateta. Toimus üks laulupeokonts ...

                                               

40 kiri

"Avalik kiri Eesti NSV-st" on 28. oktoobriga 1980 dateeritud ja nädal hiljem teele pandud kiri, millega 40 allakirjutanud haritlast püüdis kaitsta venestamise ajal eesti keelt ja mõni nädal varem massimeeleavaldustega välja astunud koolinoori Nõu ...

                                               

XII üldtantsupidu

XII üldtantsupidu oli üldtantsupidu, mis toimus Komsomoli-nimelisel staadionil 3.–5. juulil 1981. Pidu kandis ametlikku nime "ENSV 1981. aasta rahvatantsupidu". Ühtekokku toimus viis etendust. Tantsupidu pidi harjumuspärast rütmi järgides toimuma ...

                                               

V noorte laulu- ja tantsupidu

V noorte laulu- ja tantsupidu oli noorte laulu- ja tantsupidu, mis toimus 1.–4. juulil 1982. Toimus üks laulupeokontsert ja kolm tantsupeokontserti. Esinejaid oli kokku 24 554. Tantsupidu kandis pealkirja "Meie päev", etendused toimusid Tallinnas ...

                                               

XIII üldtantsupidu

XIII tantsupidu toimus Tallinnas Komsomoli-nimelisel staadionil 19.–21. juulil 1985. Kandis ametlikult nime "Eesti NSV 1985. aasta rahvatantsupidu". Ühtekokku toimus neli etendust. 1985. aasta peol sai viimast korda täies hiilguses näha nõukogude ...

                                               

Loomeliitude kultuurinõukogu

Loomeliitude kultuurinõukogu, tolleaegse nimetusega Eesti NSV Loominguliste Liitude Kultuurinõukogu, oli 1987. aasta mais asutatud organisatsioon, kuhu kuulusid Eesti NSV kõigi loominguliste liitude esindajad. Organisatsiooni idee sündis arhitekt ...

                                               

VI noorte laulu- ja tantsupidu

VI noorte laulu- ja tantsupidu oli noorte laulu- ja tantsupidu, mis toimus 3.–5. juulil 1987 Tallinnas. Laulupidu kandis pealkirja "Rahu ja sõpruse vikerkaar" ja tantsupidu "Aastaring tantsuringis". Laulupidu toimus Tallinna lauluväljakul, tantsu ...

                                               

Võru kalmistu mälestusmiiting

9. oktoobril 1987 hakkasid kolm Võru töölisnoort, 20-aastane Argo Männimets, 17-aastane Meelis Ivask ja punkarina tuntud 19-aastane Ain Saar Võru kalmistul Vabadussõjas langenute kalme korrastama. Päev-päevalt liitus nendega uusi noori, keda lõpu ...