ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 414                                               

Maarja Vaino

Maarja Vaino on eesti kirjandusteadlane. Aastatel 2005–2016 A. H. Tammsaare muuseumi juhataja ja alates 2017. aastast Tallinna Kirjanduskeskuse Tammsaare ja Vilde muuseumi direktor. Vaino lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia eria ...

                                               

Jaanus Adamson

Jaanus Adamson on eesti kirjanduskriitik. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis eesti filoloogiat 1984–1991 ja Helsingi ülikooli magistriõppes 1995–1996. Avaldanud psühhoanalüütilised kirjandusmõttekogumikud "Läbirääkimised" Kirjutisi 1995–2003, Veljesto ...

                                               

Epp Annus

Epp Annus on eesti kirjandusteadlane. Ta lõpetas juunis 1993 Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe ja sama aasta detsembris magistriõppe eesti keele ja kirjanduse erialal. 2002. aastal kaitses ta samas eesti kirjanduse erialal doktoriväitekirja "Kuidas ...

                                               

Valeri Bezzubov

Valeri Bezzubov oli eesti kirjandusteadlane. Tema sünnikuupäevaks määrati ametlikult 7. november – Oktoobripöörde aastapäev, ent tegelik kuupäev oli varasem, 8. oktoober. Ta õppis 1937–1940 Estonia algkoolis, 1940–1943 Vladimirovka 7-klassilises ...

                                               

Marina Grišakova

Marina Grišakova on Eesti semiootik ja kirjandusteadlane. Tema peamised uurimisvaldkonnad on kirjandusteooria ja kirjanduse filosoofia, narratoloogia ja narratiiviuuringud, inter- ja transmediaalsed uuringud, kognitiivne humanitaarteadus, koolkon ...

                                               

Õnne Kepp

Õnne Kepp lõpetas 1974. aastal Tallinna 7. Keskkooli ning 1982. aastal Tartu Ülikooli eesti filoloogina. 1985–1988 oli ta aspirantuuris ENSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudis. 1994. aastal sai ta magistrikraadi eesti kirjanduse alal Tartu Ülikoo ...

                                               

Tiina Kirss

Tiina Kirss sündis Buffalos eesti pagulaste peres. Tema isa oli keemiadoktor. Ema oli õppinud arstiks, ent jäänud sõja tõttu diplomist ilma. Ta kasvas eestikeelses keskkonnas, ent asus õppima ingliskeelsesse kooli.

                                               

Ljubov Kisseljova

Ljubov Kisseljova lõpetas 1972 cum laude Tartu Ülikooli vene keele ja kirjanduse osakonna; tema diplomitöö teema oli "Образ М. М. Сперанского в русской литературе и публицистике первой половины XIX века". 1982 kaitses ta Tartu Ülikoolis filoloogi ...

                                               

Reet Krusten

Reet Krusten on eesti kirjandusteadlane. Ta on kauaaegne eesti lastekirjanduse uurija, koostanud lastekirjanduse valimikke. Tema artikleid on ilmunud ka vene, soome ja saksa keeles. Reet Krusten on avaldanud arvustusi ja artikleid alates 1958. aa ...

                                               

Piret Kruuspere

Piret Kruuspere on eesti kirjandusteadlane ja teatriloolane. Aastatel 1968–1979 õppis ta Tallinna 7. Keskkoolis. 1979–1986 õppis ta Tartu Riiklikus Ülikoolis eesti filoloogia erialal. 1998. aastal sai ta Tartu Ülikoolis magistrikraadi lõputöö "Ee ...

                                               

Maire Liivamets

Maire Liivamets on eesti kirjanduskriitik ja -teadlane. Ta töötab Eesti Rahvusraamatukogu teenindusosakonnas eesti kirjanduse referendina.

                                               

Neeme Lopp

Neeme Lopp on Eesti kirjandusteadlane, õppejõud, kriitik ja kirjastaja. Ta on lõpetanud Tallinna 54. Keskkooli 1998 ja Tartu Ülikooli eesti kirjanduse erialal 2003. 2006.–2013. aastal töötas ta Eesti Kirjandusmuuseumis erakorralise teadurina. Ala ...

                                               

Zara Mints

Mints sündis Pihkvas. Varsti pärast Zara sündimist kolis pere Leningradi. Tema ema Frida Abramovna Senderihhina oli hambaarst, isa Girš Jefremovitš Mints oli sanitaarinspektsiooni juhataja. Aastatel 1935–1941 õppis Zara Mints Leningradi Smolnõi r ...

                                               

Mare Müürsepp

Mare Müürsepp on eesti lastekirjanduse uurija, kasvatusteadlane ja klassiõpetaja. Ta töötab Randvere Koolis ja lepingulise töötajana ka Tallinna Ülikoolis. Mare Müürsepa sulest on ilmunud hulgaliselt kooliõpikuid ja muid õppematerjale, teaduskirj ...

                                               

Veera Neverdinova

Veera Neverdinova on kooliõpetaja tütar. 1945. aastal lõpetas Neverdinova Tallinna 6. Keskkooli ja 1950 Leningradi Ülikooli filoloogiateaduskonna. 1974. aastal kaitses ta TÜ-s filoloogiakandidaadi kraadi väitekirjaga "A. Tšehhovi ühevaatuselised ...

                                               

Piret Noorhani

Noorhani on teenistujate tütar. Lõpetas 1978 Tartu 5. Keskkooli ja 1984 Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal. 1988–1990 oli ta Keele ja Kirjanduse Instituudi aspirant. M.Sc. 2002, TÜ, magistriväitekiri "Postmodernsed mängud: iroonia, ...

                                               

Lea Pild

Lea Pild on õpetajate tütar. Lõpetas 1979 Pihkva Muusikakooli, 1986 Tartu Riikliku Ülikooli filoloogiateaduskonna vene filoloogia erialal, õppis professor Zara Mintsi kirjandusteaduse seminaris, oli 1986–1988 aspirant, 1995–1999 doktorant, filolo ...

                                               

Toomas Pill

Toomas Pill on ametniku poeg. Põgenes 1944 koos perega Saksamaale, läks sealt 1948 Austraaliasse. Lõpetas 1956 Homebushi gümnaasiumi, 1965 Sydney Ülikooli filoloogia erialal, 1966 omandas Uus-Lõuna-Walesi Ülikoolis raamatukoguhoidja diplomi ning ...

                                               

Maria Pljuhhanova

Lõpetas 1970 Riia 23. Keskkooli, õppis 1970–1974 Tartu Riiklikus Ülikoolis, lõpetas 1975 Riia Riikliku Ülikooli, oli 1977–80 TRÜ aspirant, filoloogiakandidaat 1982, TÜ, väitekiri "Изображение исторического лица в литературе переходной эпохи нацио ...

                                               

Jelena Pogosjan

Lõpetas 1980 Tallinna 15. Keskkooli, 1986 TÜ vene keele ja kirjanduse osakonna, 1990 aspirantuuri, filosoofiamagister slaavi filoloogias 1992, TÜ, väitekiri "Сказание" Авраамия Палицына и "Иное сказание". Oli 1987–88 TÜ ajaloo ja semiootika labor ...

                                               

Galina Ponomarjova

Galina Ponomarjova on inseneri tütar. Lõpetas 1971 Navoi 16. Keskkooli Usbekistan, 1980 TÜ vene filoloogia osakonna, 1980–84 TÜ kaugõppeaspirant, filoloogiakandidaat 1986, TÜ, väitekiri "Критическая проза И. Ф. Анненского Проблемы генезиса". Oli ...

                                               

Edith Randam-Rogers

Lõpetas 1941 Tallinna Linna Tütarlaste Kommertsgümnaasiumi. Lahkus 1944 Saksamaale, kust siirdus 1948 USA-sse. Lõpetas 1961 Colorado Ülikooli Denveris hispaania keele alal B.A. kraadiga. Sai õpinguiks Fulbrighti stipendiumi ja õppis 1961–1962 ka ...

                                               

Mihhail Rosberg

Mihhail Petrovitš Rosberg 1804 Moskva – 1. november 1874 Tartu) oli keeleteadlane ja filoloog, akadeemik ja tõeline riiginõunik. Rosberg oli leibmeediku poeg. Ta lõpetas 1825 Moskva Ülikooli ajaloo-filoloogiateaduskonna kandidaadikraadiga. 1. jaa ...

                                               

Lucien Charles Rudrauf

Lucien Charles Rudrauf oli prantslane. Lõpetas 1909 Strasbourgis Gümnaasiumi, õppis 1909–1911 Strasbourgi Ülikoolis, 1911–1914 Pariisis Pariisi Ülikoolis ja École du Louvreis ning 1919–1922 taas Pariisis; kirjanduse-litsentsiaat 1919, Strasbourg. ...

                                               

Virve Sarapik

Virve Sarapik on eesti kunstiteadlane ja semiootik. Ta kaitses 1999. aastal Tartu Ülikoolis doktorikraadi semiootika ja kulturoloogia alal. Sarapik on töötanud alates 1989. aastast Eesti Kunstiakadeemias, esmalt assistendi, seejärel dotsendi, van ...

                                               

Sergei Šahverdov

Sergei Šahverdov oli Tartus tegutsenud luuleuurija. Ta töötas laborandina Tartu Ülikooli vene kirjanduse kateedris, hiljem raamatukogus.

                                               

Reet Sool

Ta lõpetas 1970. aastal Pärnu 1. Keskkooli 108. lennu. Inglise keelt õpetas talle Linda Pais, kes nooruses oli elanud ja õppinud Inglismaal. 1976. aastal lõpetas Sool Tartu Riikliku Ülikooli inglise filoloogina. 1978. aastal astus ta TRÜ aspirant ...

                                               

Ülo Tonts

Ülo Tonts oli eesti kirjandusteadlane ja kriitik. Ta on kirjutanud rohkesti kirjandus- ja teatriarvustusi, uurimuslikke artikleid ning kirjanike biograafiaid. Alates aastast 1966 oli ta Kirjanike Liidu liige; elas Tartus. Tema teos "Klassikuks ko ...

                                               

Peeter Torop

Peeter Torop on eesti kirjandusteadlane ja semiootik. Torop õppis aastatel 1969–1974 Tartu Riiklikus Ülikoolis vene filoloogiat ja 1992–1995 Helsingi Ülikoolis ning kaitses 1995. aastal doktoriväitekirja "Тотальный перевод" "Totaaltõlge". Peeter ...

                                               

Rein Undusk

Rein Undusk on eesti kirjandusteadlane. Ta lõpetas 1986. aastal Tallinna 21. Keskkooli ning 1996. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia eriala kirjandusteaduse eriharu. Ta on Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teadur.

                                               

Merike Vardja

Merike Vardja on eesti kirjandusuurija, täienduskoolitaja ja õppekirjanduse autor. Merike Vardja lõpetas aastal 1993 Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keele ja kirjanduse erialal cum laude. Aastal 2002 omandas ta filosoofialitsentsiaadi kraadi j ...

                                               

Piret Viires

Piret Viires lõpetas 1981. aastal Tallinna 44. Keskkooli. Aastail 1981–1987 õppis ta Tartu Riiklikus Ülikoolis, mille lõpetas eesti keele ja kirjanduse õpetajana. 1992. aastal täiendas ta end stipendiaadina Bergeni Ülikooli lingvistika ja kirjand ...

                                               

Johann Hermann Gressel

Johann Hermann Gressel oli Eestis tegutsenud sakslasest trükkal ja kirjastaja. Gressel kolis Tallinnasse enne 1797. aastat ning avas 1802. aastal seal oma trükikoja, mis oli tol ajal kolmas Eestis. Tallinna kodanikuks sai 1804. Ta oli üks tähtsam ...

                                               

Valter Haamer

Valter Haamer on pedagoogikategelane ja kirjastaja, aktiivne kultuuritegelane, Tartu Ülikooli prorektor aastatel 1969–1990. Valter Haamer on ka Tartu Hoiu-laenuühistu nõukogu esimees ning Vanemuise Seltsi ja Tartu Kivisilla Taastamise Seltsi juha ...

                                               

Jaak Kaarma

Jaak Kaarma on eesti kirjastaja ja endine Eesti NSV parteitöötaja ja riigitegelane. Ta lõpetas aastal 1961 Valga 1. Keskkooli ja aastal 1966 Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna. Ta oli aastatel 1972–1976 ELKNÜ Keskkomitee sekretär, aastatel ...

                                               

Juhan Lilienbach

Õppis Paatna vallakoolis. Eri aegadel elas Rakveres, Narvas, Kuremäel ja Jõhvis elades pidas mitmesuguseid ameteid, näiteks oli värvija ja kirjakandja. 1901. aastal läks elama Tallinna, kus töötas postkontori kirjutajana. Samal ajal hakkas osalem ...

                                               

Silva Tomingas

Silva Tomingas on eesti kirjastaja. Ta oli 2018. aastal pankrotistunud TEA Kirjastuse juhatuse esimees alates 1995. aastast. Lõpetas Loksa Keskkooli 1971 ja Tallinna Pedagoogilise Instituudi eesti keele ja kirjanduse erialal 1978. Silva Tomingas ...

                                               

Toomas Väljataga

Toomas Väljataga on eesti kirjastaja. Ta on mitmeid kultuuriajalehti ning -ajakirju väljaandva sihtasutuse Kultuurileht juhatuse esimees. Samuti on ta Eesti Keele Sihtasutuse juhatuse liige.

                                               

Aasta Raamat

OÜ Aasta Raamat on Tallinnas tegutsev kirjastus. See asutati 2002. Kirjastus avaldab Eesti kultuuriga seotud tähtsaid raamatuid, nt Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti mõne olulise sündmusega seotud raamatuid. Kirjastus annab välja ka ...

                                               

Ajakirjade Kirjastus

Ajakirjade Kirjastus oli kirjastusettevõte, mille asutasid 2000. aastal aktsiaseltsid Eesti Meedia ja Ekspress Grupp. Hiljem sai Ajakirjade Kirjastuse omanikuks Eesti Meedia asemel Suits Meedia. 2018. aasta veebruaris teatasid omanikud Ajakirjade ...

                                               

Argo (kirjastus)

Argo on Eesti kirjastus, mis tegeleb põhiliselt õpikute, eksamimaterjalide ja ajalookirjanduse kirjastamisega. Argo asutasid 1999. aastal ajaloolastest abikaasad Andres Adamson ja Lea Adamson. Andres Adamson on tänini kirjastuse omanik ja juhatus ...

                                               

AS Kirjastus Ilo

Kirjastus Ilo oli 1990. aastal asutatud kirjastus, mis algul oli AS Ilo üksus. Iseseisvaks kirjastuseks sai see aastal 1999. Aastal 2009 ühines TEA Kirjastusega. Aastatel 2003–2008 oli kirjastuse peatoimetaja Raul Kilgas. 2008. aasta oktoobris om ...

                                               

Avita

Avita on kirjastus Tallinnas. Kirjastus oli loodud 1988. aastal eesmärgiga anda välja õppematerjale. Kirjastuses ilmuvad õpikud ja töövihikud. Tänapäeval kuulub Avita kaubamärk AS-ile BIT. 2017. aastal oli ettevõtte käive 3.4 miljonit eurot ning ...

                                               

Dharma kirjastus

Dharma kirjastus on Eesti kirjastus, mis annab välja budistlikku kirjandust, mõnevõrra ka hinduistlikku ja muud Idamaist kirjandust. Dharma kirjastuse asutas Erik Arro Tallinnas 1990. aastal. Esimene raamat "Hindamatu Pärlikee" ilmus esimesel teg ...

                                               

Dolce Press

Dolce Press on aastal 2005 asutatud kirjastus, mis loodi eesmärgiga hakata välja andma Eestis ainulaadset lasteajakirja Mesimumm. 2006. aastal lisandus sellele veel teinegi ajakiri, koolieelikutele suunatud Nööps, mille väljaandmine lõpetati 2009 ...

                                               

Edition 49

edition 49 on aastal 1992 asutatud Eesti ja Saksa nüüdisheliloojate ja interpreetide loomingut välja andev kirjastus. Peale põhitegevuse – muusikakirjastamise – tegeleb ettevõte ka näiteks noodigraafikaga ja arranžeeringute tegemisega. Ettevõtte ...

                                               

Eesti Ajalehed

AS Eesti Ajalehed oli kirjastusettevõte, mis andis välja ajalehti Maaleht ja Eesti Ekspress. Firma kuulus Tallinna börsil noteeritud Ekspress Gruppi ning sündis Eesti Ekspressi Kirjastuse AS-i ja AS-i Maaleht ühendamisel 1. oktoobril 2009 pärast ...

                                               

Eesti Digiraamatute Keskus

Eesti Digiraamatute Keskus OÜ on Eesti ettevõte, mis tegeleb e-raamatute valmistamise ja müügiga. Firma pakub traditsioonilistele kirjastustele võimalust valmistada väljaannete trüki- või käsikirjafailidest e-raamatuid ja neid EDRK loodud müügipl ...

                                               

Eesti Ekspressi Kirjastus

Eesti Ekspressi Kirjastuse AS oli Eesti ettevõte, mis andis välja sõltumatut nädalalehte Eesti Ekspress ja kuulus Tallinna börsil noteeritud Ekspress Gruppi. Ettevõte ühines 1. oktoobril 2009 teist Ekspress Gruppi kuuluvat nädalalehte Maaleht väl ...

                                               

Eesti Entsüklopeediakirjastus

Eesti Entsüklopeediakirjastus oli Eestis tegutsenud teatme- ja aimekirjanduse väljaandmisele spetsialiseerunud kirjastus. Kirjastus andis välja eesti rahvusentsüklopeediat "Eesti entsüklopeedia". Eesti Entsüklopeediakirjastuse eelkäija oli Eesti ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →