ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 406
                                               

Veeõitseng

Veeõitseng on mikroorganismide ajutine vohamine veekogus. Vanemas kirjanduses kasutatakse sageli mõistet vetikate õitsemine ", mis on aga sisuliselt vale, sest vetikatel pole õisi ja nad ei õitse. Veeõitsengu peamine põhjus on toitainete, eriti f ...

                                               

Võõrliik

Võõrliik on mittepärismaine liik, s.o liik, mis on vaadeldava piirkonna ökosüsteemidesse sattunud inimese kaasabil. Tahtlikult sisse toodud liikide puhul on enamasti tegu koduloomade või kultuurtaimedega, ent vahel on liike introdutseeritud ka ma ...

                                               

Väljasuremisvõlg

Väljasuremisvõlg on ökoloogias kasutatav mõiste, mis kirjeldab liikide hulka, mis juba toimunud inimmõjuliste keskkonnamuutuste tagajärjel mingi aja jooksul suure tõenäosusega välja sureb. Väljasuremisvõla põhjustab sündmuste mõju avaldumine liik ...

                                               

Ökolingvistika

Ökolingvistika on lähenemisviis lingvistikas, mis pöörab tähelepanu mitte üksnes keelte arengu sotsiaalsele keskkonnale, vaid ka ökoloogilisele kontekstile. Ökolingvistikat rajavaks peetakse tihti Michael Halliday 1990. aastal ilmunud artiklit uu ...

                                               

Ökoloogiline katastroof

Ökoloogiline katastroof ehk ökokatastroof on inimtekkeline ehk inimtegevusest põhjustatud katastroof, mille tulemusel on keskkond ulatuslikult rikutud või võib ökosüsteem laialdaselt hävida. Ökoloogilist katastroofi võib nimetada ka keskkonnakata ...

                                               

Ökoloogiline nišš

Nišši kirjeldatakse kui liigiomast piirkonda graafikul, mille telgedeks on erinevate biootiliste ja abiootiliste keskkonnategurite muutuvad väärtused. Vastavalt konkurentsi välistamise reeglile ehk Gause reeglile ei saa kaks liiki hõivata täpselt ...

                                               

Ökoloogiline püramiid

Ökoloogiline püramiid) on ökosüsteemi troofilise struktuuri kujutis astmikpüramiidina. Iga ökoloogilise püramiidi aste kujutab üht troofilist taset – alt üles vastavalt primaarprodutsente, I astme ehk primaarseid konsumente, II astme ehk sekundaa ...

                                               

Ökoloogiline tasakaal

Ökoloogiline tasakaal ehk ökotasakaal ehk ökosüsteemi tasakaal on ökosüsteemi enam-vähem püsiv seisund, milles koosluste liigiline koosseis ja ruumiline struktuur on rikastunud ja püsiv ning aine- ja energiabilanss on nullilähedased. Ökoloogiline ...

                                               

Ökomorfoloogia

Ökomorfoloogia on ökoloogia ja morfoloogia piiriteadus, mis uurib organismide välistunnuste kujunemise olenevust keskkonnast. Ökomorfoloogia huviorbiidis on eriti populatsioonide kohastumine nt selle geneetiline alus ja organismide kohanemine kes ...

                                               

Ökopessimism

Ökopessimism on fataalse, hukutava tähenduse omistamine inimtegevusest tulenenud negatiivsetele ökoloogilistele muutustele. Ökopessimistid väidavad, et globaalsed ökoloogilised kriisid paisuvad varem või hiljem totaalseks ökokatastroofiks, kust v ...

                                               

Ökosemiootika

Ökosemiootika on semiootika valdkond, mis uurib ökoloogiliste nähtustega seotud semiootilisi protsesse. Täpsemalt uuritakse ökosemiootika raames ökosüsteemide toimimist mõjutavaid märgiprotsesse, keskkonna märgilisust, looduse tõlgendusi kultuuri ...

                                               

Ökosüsteem

Ökosüsteem on mingi ala elustik koos selle aineringe komponentidega. Täpsemini, ökosüsteem on mingi ala organisme ja nende keskkonda haarav suhete ja interaktsioonide võrgustik. Ökosüsteem on isereguleeruv ja arenev tervik, mille moodustavad toit ...

                                               

Ökosüsteemsed teenused

Ökosüsteemsed teenused ehk ökosüsteemi teenused ehk keskkonnateenused ehk loodushüved on inimese jaoks vajalikud ökosüsteemide omadused. Ökosüsteemsed teenused erinevad ökosüsteemsetest hüvedest seeläbi, et teenuseid väärtustatakse, kuid neid üld ...

                                               

Ökoteoloogia

Ökoteoloogia on konstruktiivse teoloogia vorm, mille huvikeskmes on religiooni ja looduse vahekord, eriti keskkonnaprobleemide vaatenurgast. Tavaliselt on ökoteoloogia lähtekohaks eeldus, et on olemas seos inimese religioosse/vaimse maailmavaate ...

                                               

Ökotoksikoloogia

Ökotoksikoloogia on interdistsiplinaarne teadusharu, mis põimub ökoloogia ja toksikoloogiaga. Termini käis välja 1969. aastal René Truhaut 1977, kes defineeris seda kui toksikoloogia haru, mis uurib looduslike ja sünteetiliste pollutantide mõju ö ...

                                               

Ületarbimine

Ületarbimine on tarbimise vorm, mis ületab ökosüsteemi loomulikku taastumisvõimet ning mille tulemus on ökoloogiline defitsiit. Maailmas ostetakse ja tarbitakse mitmesuguseid tooteid mõtlemata, kas neid ikka vaja on, mis asjadest hiljem edasi saa ...

                                               

Hannu Hautala

Hannu Juhana Hautala on Soome loodusfotograaf ja -kirjanik. Hautala pälvis avalikkuse laiema tähelepanu kuulsa fotoga Paarituvad kaljukotkad, kui see valiti 1973. aastal Soome aasta pressifotoks. Juba aasta varem oli talle antud fotokunsti riikli ...

                                               

Windland Smith Rice

Windland Smith Rice oli Ameerika Ühendriikide loodusfotograaf, looduskaitsja ja näitleja. Tema mälestuseks nimetas loodusfotoajakiri Natures Best Photography enda korraldatava rahvusvahelise fotokonkursi ümber Natures Best Photography Windland Sm ...

                                               

British Wildlife Photography Awards

British Wildlife Photography Awards, lühend BWPA, on iga-aastane loodusfotode võistlus Suurbritannias töötavatele fotograafidele. Asutatud 2009. aastal. Konkursist võivad osa kõik amatöör- ja professionaalsed fotograafid üle maailma, kes esitavad ...

                                               

Kuldne Kilpkonn

Kuldne Kilpkonn on Venemaal peetav iga-aastane rahvusvaheline interaktiivne metsiku looduse festival. Festival toimub Venemaa Föderatsiooni kultuuriministeeriumi, Venemaa Föderatsiooni loodusressursside ja ökoloogia ministeeriumi, Ülevenemaalise ...

                                               

Sanctuary Wildlife Photography Awards

Sanctuary Wildlife Photography Awards on Indias peetav iga-aastane rahvusvaheline metsiku looduse fotokonkurss. Tegemist on India vanima ja prestiižseima fotokonkursiga, millele laekub tuhandeid töid paljudest Aasia riikidest. 2017. aasta konkurs ...

                                               

Windland Smith Rice International Awards

Natures Best Photography Windland Smith Rice International Awards on Ameerika Ühendriikides peetav iga-aastane rahvusvaheline loodusfotode võistlus, mida korraldab loodusfotoajakiri Natures Best Photography. Konkursid toimuvad alates 1996. aastas ...

                                               

Saesaare hüdroelektrijaama pais

Saesaare pais on pais Ahja jõel Põlvamaal. Pais asub Põlva valla Kiidjärve ja Taevaskoja küla piiril, nii et paisu muldkeha, veehaare, ülevool ja voolurahustuskanal asuvad Kiidjärve küla maadel ning Saesaare hüdroelektrijaam Taevaskoja küla maade ...

                                               

Väikese väina tamm

Väikese väina tamm ehk Väinatamm on tamm, mis ühendab Muhu saart Saaremaaga läbi Väikese väina. Tammil kulgevad autotee ja elektriliinid. Et linnud ei satuks elektriliinidesse, on traatidele riputatud helkurid. Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare ma ...

                                               

Elbe kõrvalkanal

Elbe kõrvalkanal on 115 km pikk kanal Alam-Saksimaal, Saksamaal. See kulgeb Kesk-Saksa kanalist Gifhorni juures Elbesse Artlenburgi juures. See moodustab olulise transpordiühenduse Lõuna- ja Põhja-Saksamaa vahel ning see pakub piiratud laevatatav ...

                                               

Kesk-Saksa kanal

Kesk-Saksa kanal on suur kanal Kesk-Saksamaal. See moodustab olulise lüli riigi veeteede võrgustikus, pakkudes peamist ida-läänesuunalist siseveetee ühendust. Selle olulisus ületab Saksamaad, kuna see ühendab Prantsusmaad, Šveitsi ja Beneluxi mai ...

                                               

Kieli kanal

Kieli kanal on 98.7 km pikkune kanal, mis ühendab Põhjamerd Läänemerega. Kanali läbimisega lüheneb laevade teekond umbes 280 meremiili võrreldes teekonnaga ümber Jüüti poolsaare. Kanali keskmine sügavus on 11 m ning laius on vahemikus 102–214 m. ...

                                               

Elektrijaam

Elektrijaam on energia muundamise seadmete ja rajatiste kompleks, mis toodab elektrienergiat teistest energialiikidest. Elektrijaamu liigitataksegi selle järgi, millist liiki energiat – primaarenergiat – elektrienergiaks muundatakse: tuuleelektri ...

                                               

Gravitatsiooniaku

Gravitatsiooniaku on Maa raskusjõu abil energiat salvestav seade, mis kasutab gravitatsiooni potentsiaalset energiat. Elektrienergia abil tõstetakse raskused üles, ning lastakse alla, kui on elektrit vaja. Alla lastes paneb raskus pöörlema elektr ...

                                               

Hüdroelektrijaam

Hüdroelektrijaam on elektrijaam, milles vee potentsiaalne energia muundatakse elektrienergiaks. Reeglina ehitatakse hüdroelektrijaamad suurtele jõgedele, kus paisuga ülespaisutatud vesi paneb langedes pöörlema hüdroturbiinid koos elektrigeneraato ...

                                               

Soojuselektrijaam

Soojuselektrijaam ehk soojusjõujaam on elektrijaam, mis muundab soojusenergiat elektrienergiaks. Soojusenergia kas saadakse loodusest, toodetakse elektrijaamas või on mõne muu protsessi kõrvalsaadus. Tavaliselt saadakse soojusenergiat orgaanilise ...

                                               

Tuuleelektrijaam

Tuuleelektrijaam on elektrijaam, mis muundab tuule kineetilist energiat elektrienergiaks. Palju tuuleelektrijaamu üksteise läheduses moodustavad tuulepargi. Tuuleelektrijaam koosneb tuulemootorist, elektrigeneraatorist, nende juhtimise automaatse ...

                                               

Circle K

Circle K on rahvusvaheline mugavusteenuste kett, mis asutati 1951. aastal El Pasos Texase osariigis Ameerika Ühendriikides. Firma on kohal enamikus USA osariikides, kõikides Kanada provintsides ja paljudes Euroopa riikides. Aasias ja Ladina-Ameer ...

                                               

Equinor

Equinor ASA on Norra energeetikaettevõte, Põhjamaade suurim ettevõte. Statoili peakontor asub Stavangeris. Aastatel 2007–2009 pärast ühinemist Norsk Hydro nafta- ja gaasiosakonnaga kandis ettevõte nime StatoilHydro. Statoili teenindusjaamad on 35 ...

                                               

Neste

Neste on Soome kütusefirma, mis loodi praegusel kujul 2004. aastal. Ettevõtte nimi oli varem Neste Oil, enne seda Fortum Oil ja enne seda alates 1948. aastast Neste. Neste peakorter asub Espoos. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Helsingi börsil. Ne ...

                                               

Siemens

Siemens on Saksamaa kontsern, mille tegevusalade hulka kuuluvad energeetika, tööstusautomaatika, transpordisüsteemid ja -seadmed, meditsiinitehnika ja infotehnoloogia. Kontserni peakontorid asuvad Berliinis ja Münchenis.

                                               

Siemens LOGO!

Siemens LOGO!-l on 8 sisendit ja 4 väljundit. Toitepinge poolest jagunevad mudelid 12 V / 24 V alalispingel, 24 V vahelduv- ja alalispingel ja 230 V vahelduvpingel töötavad. Väljundid on kas releega maksimaalne koormus 10 A väljundile või transis ...

                                               

SIMATIC

HMI H uman – M achine I nterface on inimese-masina kasutamise vahendid, mis lihtsustavad suurte tööpinkide kasutamist. HMI liigid on järgmised: SIMATIC WinCC flexible operaatori tööpink SIMATIC WinCC SIMATIC Protool

                                               

Hüdroturbiin

Hüdroturbiin on jõumasin, mis muundab langeva või voolava vee hüdroenergia pöörleva võlli mehaaniliseks energiaks. Hüdroturbiine kasutatakse enamasti samal võlli asuva sünkroongeneraatori käitamiseks. Hüdroelektrijaamades kasutatakse peamiselt ne ...

                                               

Kruonise hüdroakumulatsioonijaam

Kruonise hüdroakumulatsioonijaam asub Leedus Kruonise alevi lähedal, 34 km Kaunasest idas. Selle põhiotstarve on ööpäevase energiatarbe muutuse tasandamine. See töötab koos Kaunase hüdroelektrijaamaga. Madala energiatarbega ajal, tavaliselt öösit ...

                                               

Roguni hüdroelektrijaam

Roguni hüdroelektrijaam on osaliselt valminud ehitusjärgus hüdroelektrijaam Tadžikistanis Vahši jõel. Hüdroelektrijaama tammi planeeritud kõrgus on 335 meetrit, harja pikkus 660 meetrit, jaama kavandatav võimsus 3600 megavatti. Nii kõrget tammi p ...

                                               

Sélingué hüdroelektrijaam

Sélingué hüdroelektrijaam on hüdroelektrijaam Malis Koulikoro piirkonnas Sankarani jõel, Mali suurim elektritootmisettevõte. Jaam ehitati 1976–1981. Tööle hakkas see enne lõplikku valmimist 1980. aastal. Ehitise kogumaksumuseks kujunes 140 miljon ...

                                               

Mootor

Mootor on masin, mis muundab mingit liiki energiat mehaaniliseks tööks. Olenevalt mootori tüübist teeb tööd näiteks edasi-tagasi liikuv kolb, pöörlev rootor, või reaktiivaparaat. Primaarmootori käivitamiseks kasutatakse vahetult looduslikke energ ...

                                               

Ioonmootor

Ioonmootor on kosmosetehnikas kasutatav mootor, mis tekitab tõukejõu väljapaisatud kiirendatud ioonide reaktiivjõuga. Ioonmootoreid liigitatakse nende tööpõhimõtte järgi elektrostaatilise ja elektromagnetilise jõu kasutamise alusel elektrostaatil ...

                                               

Boksermootor

Lamamootor on kolbmootori tüüp, millel silindrid asuvad horisontaalselt kahel pool väntvõlli. Tinglikult võib lamamootorit nimetada ka 180° nurgaga V-mootoriks. Tänapäeval on levinuim lamamootori tüüp boksermootor, millel on erineva ehitusega vän ...

                                               

Paramootor

Paramootor on üldine nimetus motovarju jõuallika kohta. Paramootorit kannab motovarju piloot lendamise ajal seljas. Esimesena võttis selle väljendi kasutusele inglane Mike Bryne aastal 1980, kui motovarjuga lendamine oli veel oma algusaastates.

                                               

Rakettmootor

Rakettmootor on reaktiivmootor, mis ei vaja reaktiivjoa tekitamiseks väliskeskkonda. Tuntuim on keemiline rakettmootor, milles energia allikaks on mõni eksotermiline reaktsioon peamiselt põlemine ja katalüütiline lagunemine, ja reaktiivjoa moodus ...

                                               

Regeneratiivpidurdus

Regeneratiivpidurdus ehk elektrilise ajamiga pidurdamine on energiakasutuse süsteem, kus lisaks tavalisele mehaanilisele pidurdamisele kasutatakse ratastega pidurdamiseks ka mootori pöörlemistakistust. Sellises süsteemis kasutab elektriline veomo ...

                                               

Rocketdyne F-1

Rocketdyne F-1 oli rakettmootor, mille arendas NASA tellimusel välja USA firma Rocketdyne. Mootorit kasutati kanderaketi Saturn V esimeses astmes, mis viis esimesed inimesed Kuule. F-1 mootorid kasutati kõigil Saturn V startidel ja neist ei ebaõn ...

                                               

Rolls-Royce Trent 7000

Rolls-Royce Trent 7000 on Rolls-Royce’i kompaniile kuuluv mootoritüüp, mis on toodetud lennuki Airbus A330 tarbeks. Trent 7000 idee esitati avalikkusele 14. juulil 2015. aastal ja tema esimene käivitus tehti 27. novembril 2015. aastal. 20. juulil ...