ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 402                                               

Minu esimene raamat

"Minu esimene raamat" on algupäraste lastejuttude võistlus, mida korraldavad 2004. aastast Eesti Lastekirjanduse Keskus, ajakiri Täheke ja kirjastus Tänapäev. See on suurim uue lastekirjanduse konkurss. Võistluse eesmärk on leida heatasemelist al ...

                                               

Muhvi auhind

Muhvi auhind on Eesti Lastekirjanduse Keskuse auhind parimale lastekirjandusalaste ja laste lugemise alaste artiklite autorile või tele- ja raadiosaadete juhile. Auhind antakse välja iga kahe aasta tagant kevadel. Žürii koosneb Eesti Lastekirjand ...

                                               

New Baltic Drama 2011

New Baltic Drama 2011 oli rahvusvaheline näidendivõistlus, mis kuulus Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 programmi. Näidendivõistlus ühendas nelja Läänemere-äärset riiki – Eestit, Soomet, Rootsit ja Venemaad. Eestist olid võistluse korraldajate ...

                                               

Noorteromaani võistlus

Noorteromaani võistlus on Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse Tänapäev korraldatav kirjandusvõistlus, mille eesmärk on rikastada 14–18aastaste noorte lugemisvara algupärase romaaniga. Esimene algupärase noorteromaani võistlus toimus 2000. ...

                                               

Nukitsa konkurss

Nukitsa konkurss on Eesti Lastekirjanduse Keskuse korraldatav üle-eestiline lugejaküsitlus, kus viimase kahe aasta eesti lastekirjanduse saaki hindavad lapsed ise. Laste häälte põhjal, mida kogutakse raamatukogude abiga, selgitatakse välja popula ...

                                               

Paabeli Torni auhind

Paabeli Torni auhind on Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu Eesti osakonna poolt välja antav tõlkelastekirjanduse auhind. Auhind asutati 2004. aastal eesmärgiga tõsta esile head tõlkelastekirjandust ning väärtustada tõlkijate ja kirjastuste ...

                                               

Põlvepikuraamatu konkurss

Põlvepikuraamatu konkurss on Eesti lasteraamatute konkurss. Konkursist saavad osa võtta väikelastele ja koolieelikutele suunatud lasteraamatud, milles on võrdselt olulised nii tekst kui ka joonistused. Konkursi eesmärk on rikastada lastele mõeldu ...

                                               

Raamatuaasta auhinnad

Raamatuaasta auhinnad olid Eesti kirjandusauhinnad, mis anti välja 1935. aastal tähistatud raamatuaasta puhul. Romaanide ja novellide eest: II 500 krooni – August Gailit, August Jakobson, Albert Kivikas, Peet Vallak III 350 krooni – August Mälk I ...

                                               

Riigivanema auhind

Riigivanema auhind oli Eesti kirjandusauhind, mida anti aastail 1934–1937. Auhinna väljaandmise korra kinnitas Riigivanem 1932. aastal. Auhind asutati sihiga tuua ergutust Eesti elu ehitavale kirjanduslikule loomingule aidates aineliselt kaasa pa ...

                                               

Salme Ekbaumi ja Minni Nurme koduluulepreemia

Salme Ekbaumi ja Minni Nurme koduluulepreemia oli aastatel 2003-2011 välja antud kirjandusauhind. Auhinda andis välja Paistu vald kirjanikest õdede Salme Ekbaumi ja Minni Nurme mälestuseks. Sellega väärtustati kodu, perekonda, eesti talu ja kodum ...

                                               

Siugja Sulepea kirjandusauhind

Siugja Sulepea kirjandusauhind oli aastatel 2009–2013 välja andud kirjandusauhind, mille laureaat kuulutati välja ussimaarjapäeval ja mis oli mõeldud kahe ussimaarjapäeva vahel kirjandusteose avaldanud Eesti autorile. Siugja Sulepea kirjandusauhi ...

                                               

Stalker (auhind)

Stalker on Eesti Ulmeühingu aastaauhind, mis on saanud nime Andrei Tarkovski kultusfilmi "Stalker" järgi. Auhinda antakse välja alates aastast 1998 üks kord aastas lugejahääletuse tulemuste põhjal ulmežanri kuuluva kirjandusteose eest. Auhinda an ...

                                               

Tallinna Ülikooli kirjandusauhind

Tallinna Ülikooli kirjandusauhind on Tallinna Ülikooli välja antav kirjandusauhind, mille algatas 2007. aasta jaanuaris ülikooli rektor Rein Raud. Auhinna eesmärk on tunnustada eesti autoreid, kes õpivad või õpetavad Tallinna Ülikoolis või on sel ...

                                               

Tartu lastekirjanduse auhind

Tartu lastekirjanduse auhind ehk Lapsepõlve auhind on Tartu linna kirjandusauhind, mille pälvib üks eelmisel aastal laste- või noorsooraamatu avaldanud Eesti autor. Esimest korda anti auhind välja 2015. aastal. Auhinda rahastab Tartu linn ja sell ...

                                               

Tartu linnakirjaniku stipendium

Tartu linnakirjaniku stipendium on Tartu linna ja Tartu Kultuurikapitali välja antav stipendium kultuuriväärtusega ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale füüsilisele isikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab kujundada Tartu linna mai ...

                                               

Vabariigi Presidendi auhind

Vabariigi Presidendi auhind oli Eesti kirjandusauhind, mida anti aastail 1938–1940. 1938: I auhind 1500 krooni Mait Metsanurk, romaan Kutsutud ja seatud. II auhind 1000 krooni Henrik Visnapuu, värssromaan Saatana vari. II auhind 1000 krooni Jüri ...

                                               

Virumaa kirjandusauhind

Virumaa kirjandusauhind on aastast 1989 igal aastal välja antav kirjandusauhind. Algul andis auhinda välja Virumaa Fondi nõukogu, aastast 1998 annavad auhinda välja aga Lääne- ja Ida-Viru Omavalitsuste Liit. Auhinna eesmärk on tunnustada Eesti aj ...

                                               

Ado Vabbe nimeline stipendium

Ado Vabbe nimeline stipendium kunstipreemia) on aastast 1997 välja antav stipendium, millega tunnustatakse kunstnikku, kelle kunstiteos, kunstiteose seeria või näitusekomplekt on märkimisväärselt rikastanud Eesti ja Tartu kunstipilti. Auhinda ann ...

                                               

AkzoNobeli kunstipreemia

AkzoNobel Kunstipreemia on AS-i Akzo Nobel Baltics igal aastal välja antav kunstipreemia Eesti kunstnikule. Preemiat antakse aastast 1995, kuid aastatel 2001 ning 2007–2011 preemiat välja ei antud.

                                               

Ants Laikmaa preemia

Ants Laikmaa preemia on Ants Laikmaa mälestuseks õpilastele antav kunstipreemia. Preemiat annab Läänemaa maavalitsus alates 1991. aastast kord aastas. Preemia laureaat valitakse välja preemiakomisjonile esitatud tööde hulgast.

                                               

Ede Kurreli preemia

Ede Kurreli preemia on tähtsaim Eesti ehtekunstipreemia, mida annab välja Eesti Metallikunstnike Liit alates 1998. aastast. Preemia laureaat otsustatakse eelmise kalendriaasta tegevuste alusel. Kuni 2012. aastani rahastas preemiat Eesti Kultuurka ...

                                               

Eduard Wiiralti kunstiauhind

Eduard Wiiralti kunstiauhinnale pandi alus 1996. aastal, kui väliseestlased Harry Männil ja Henry Radevall kinkisid Tallinna linnale 62 Eduard Wiiralti originaalteost tingimusega avada Rahvusraamatukogus alaliselt Eduard Wiiralti galerii, mis kuj ...

                                               

Eduard Wiiralti nimeline stipendium

Eduard Wiiralti nimeline stipendium on 2004. aastal asutatud stipendium, millega Kultuuriministeerium toetab kunstiüliõpilaste õppe- ja loomingulist tööd ning enesetäiendamist. Stipendiumi asutasid Kultuurkapital, kultuuriministeerium ja Eesti Ku ...

                                               

Ervin Pütsepa preemia

Ervin Pütsepa preemia on kunstiauhind, mis antakse aastast 1996 igal aastal välja silmapaistva kunstiajaloolise uurimuse eest. Auhinna asutas Ervin Pütsepa poeg Peeter Pütsep.

                                               

Hansapanga kunstipreemia

Hansapanga kunstipreemia oli Hansapanga välja antav preemia ühele silmapaistvale Balti riikide kunstnikule. Esimene preemia anti välja 2000. Alates 2003. aastast laienes preemia ka Läti ja Leedu kunstnikele ning samal aastal anti preemia Leedu ku ...

                                               

Jaan Jenseni raamatugraafika aastapreemia

Jaan Jenseni raamatukunsti, postkaardi ja plakatikujunduse aastapreemia oli aastatel 1982–1988 Eesti NSV Kunstnike Liidu ja Eesti NSV Riikliku Kirjastuste, Polügraafia ja Raamatukaubanduse Komitee preemia, mida anti välja eelmisel aastal esmakord ...

                                               

Konrad Mäe medal

Konrad Mäe medal koos preemiarahaga antakse välja igal aastal Konrad Mäe sünniaastapäeval 1. novembril kunstiteose, teoste seeria või näitusekomplekti eest, mis on märgatavalt rikastanud eesti maalikunsti. Auhinda antakse välja aastast 1979. Täna ...

                                               

Kristjan Raua preemia

Kristjan Raua preemia on Eesti vanim ja auväärseim kunstipreemia, mida annavad alates 1973. aastast välja Eesti Kunstnike Liit ja Tallinna linnavalitsus. Tallinna linn rahastab preemiat alates 1994. aastast. Kristjan Raua preemia antakse eelmise ...

                                               

Köler Prize

Köler Prize on 2011. aastal Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi asutatud kunstiauhind, mille eesmärgiks on populariseerida kaasaegset kunsti ning tõsta esile kohalikul kunstiväljal olulisi kunstnikke ja rühmitusi. Lisaks rahvusvahelise žürii valitava ...

                                               

Aasta koor

2017 Collegium Musicale dirigent Endrik Üksvärav, abidirigent Miina Pärn ja Kolga-Kuusalu Kammerkoor dirigent Taavi Esko 2005 Tallinna Muusikakeskkooli lastekoor dirigent Ingrid Kõrvits ja Tartu Noortekoor dirigendid Kadri ja Riho Leppoja 2016 Ta ...

                                               

Arvo Ratassepa mälestusauhind

Arvo Ratassepa mälestusauhind on auhind silmapaistvate tulemuste eest koorijuhtimisel või koorijuhtide õpetamisel. Auhind jäädvustab mälestust Arvo Ratassepa tegevusest koorijuhi, muusikapedagoogi ja heliloojana. Tegemist on rändauhinnaga, mida a ...

                                               

Eesti Muusika Päevade preemia

Eesti muusika päevade preemia oli heliloomingupreemia, mida andsid aastatel 2003–2015 välja Eesti Heliloojate Liit ja Eesti Autorite Ühing möödunud Eesti muusika päevadel kõlanud silmapaistvate uudisteoste eest. Sooviga laiendada preemiale kandid ...

                                               

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad on Eesti Fonogrammitootjate Ühingu igal aastal korraldatav gala, kus tunnustatakse Eesti muusikaettevõtlusega seotud organisatsioone ja inimesi.

                                               

Eesti Muusikanõukogu muusikapreemia

Eesti Muusikanõukogu muusikapreemia on Eesti Muusikanõukogu välja antav preemia. Preemiat antakse välja eesmärgiga tunnustada eesti muusikuid või muusikainstitutsioone, kelle tegevus on kaasa aidanud muusikavaldkonna arengule. Preemiat antakse vä ...

                                               

Eesti NSV muusika aastapreemia

1988 Raimo Kangro, Alo Mattiisen, Andres Mustonen 1977 Mati Kuulberg 1979 Boriss Parsadanjan, Linda Saul, Eino Tamberg 1980 Ester Mägi, Veljo Tormis, Ofelia Tuisk 1978 Raimo Kangro, Arno Rohlin 1976 Uno Naissoo 1981 Raimond Lätte 1984 Jaan Koha, ...

                                               

Georg Otsa nimeline auhind

Georg Otsa nimeline auhind on üks Eesti teatri aastaauhindadest, mis antakse vokaalse meisterlikkuse ühendamise eest näitlejatööga ooperi- ja operetilaval ning viljaka kontserttegevuse eest nii Eestis kui ka välismaal. Auhinna määramisel hinnatak ...

                                               

Heino Elleri nimeline muusikapreemia

Heino Elleri nimeline muusikapreemia ehk Elleri muusikapreemia on Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi poolt antav muusikapreemia. Preemia antakse kas noorele heliloojale või isikule, kes on andnud suure panuse Heino Elleri loomingu tutvustamisse. Mu ...

                                               

Heino Kaljuste nimeline stipendium

Heino Kaljuste nimeline stipendium on alates 2002. aastast välja antav muusikastipendium, mille pälvib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia edukas koolimuusika eriala üliõpilane ja silmapaistev muusikaõpetaja. Stipendiumid antakse üle professor Hein ...

                                               

LHV uue heliloomingu Au-tasu

LHV uue heliloomingu Au-tasu on muusikaauhind, mida annavad alates 2016. aastast välja Eesti Heliloojate Liit ja Eesti Autorite Ühing. Auhind antakse heliloojale, kelle möödunud aastal maailmaesiettekandena kõlanud heliteos pälvib auhinnakomisjon ...

                                               

Raadio 2 Aastahitt

Raadio 2 Aastahitt on iga aastane Raadio 2 poolt korraldatav muusikaküsitlus, mis sai alguse 1994. aastal. Raadiokuulajate abiga koostatakse ja järjestatakse aasta 40 parimat kodumaist ja välismaist laulu. Küsitluse tulemusena sündinud edetabel m ...

                                               

Riho Pätsi Koolimuusika Fondi stipendium

Riho Pätsi Koolimuusika Fondi stipendium on aastast 2002 välja antav stipendium, mille eesmärk on tunnustada lastele, noortele ning õpetajatele suunatud muusikalise tegevuse eest eriliselt silma paistnud muusikaõpetajat, instrumendiõpetajat, heli ...

                                               

Wirkhausi-nimeline puhkpillimuusika stipendium

Wirkhausi-nimeline puhkpillimuusika stipendium on aastast 1994 välja antav stipendium. Auhinda antakse välja iga viie aasta tagant. Stipendiumi rahastab David Otto Wirkhausi Fond. Fondi asutas 19. juunil 1992 Eesti Üldlaulupeo Direktsioon Eesti L ...

                                               

Noore sportlase preemia

Noore sportlase preemia oli noortele sportlastele antav preemia, mida andis välja sihtasutuse Vabariigi Presidendi kultuurirahastu Vabariigi Presidendi abikaasa allfond aastatel 2009–2014. Noore sportlase preemia oli mõeldud kuni 21-aastasele väg ...

                                               

Tartu Kultuurkapitali aastapreemia

Tartu Kultuurkapitali aastapreemia oli 1995–2011 Tartu Kultuurikapitali välja antav preemia inimesele, kellel on suuri panuseid Tartu kultuurielu edendamisel. Aastapreemia saaja määras Tartu Kultuurikapitali nõukogu.

                                               

Tartu medal

Tartu medal on Tartu linna aumärk, mida annab füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest välja Tartu linnavalitsus. Auhind antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Tartu medal valmistat ...

                                               

Flory ja Erik Kalve stipendium

Flory ja Erik Kalve stipendium on Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendium Tartu Ülikooli majandusteaduskonna üliõpilaste ja noorteadlaste teadustegevuse, edasiõppimise ning enesetäiendamise toetamiseks. Stipendium moodustati 2004. aastal Rootsis el ...

                                               

Juri Lotmani stipendium

Juri Lotmani stipendium on Juri Lotmani Fondi välja antav stipendium magistrantidele ja doktorantidele, mille eesmärk on esile tõsta noori teadlasi, kes oma uurimustes jätkavad Juri Lotmani traditsioone semiootikas ja slaavi filoloogias. Stipendi ...

                                               

Olevi Kulli mälestusstipendium

Professor Olevi Kulli mälestusstipendium on Tartu Ülikooli Sihtasutuse välja antav stipendium magistrantidele ja doktorantidele, mille eesmärgiks on esile tõsta noori teadlasi metsaökoloogia, ökofüsioloogia ja ökosüsteemide ökoloogia erialal, mis ...

                                               

Ants Lauteri nimeline auhind

Ants Lauteri nimeline auhind on üks Eesti teatri aastaauhindadest. Vastavalt statuudile antakse igal aastal välja kaks auhinda: kuni kümme aastat teatritööd teinud noorele näitlejale ja/või lavastajale. Auhinna määramisel peetakse silmas kandidaa ...

                                               

Eesti Näitlejate Liidu auraha

Eesti Näitlejate Liidu auraha on Eesti Näitlejate Liidu antav iga-aastane auhind, mille pälvib tunnustatud näitleja, kes on millegipärast jäänud ametliku tunnustuseta. Auraha antakse ühele näitlejate liidu liikmele üle reeglina rahvusvahelisel te ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →