ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 369
                                               

Paul Annus

Paul Annus on eesti tehnikateadlane. TTÜ Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi vanemteadur. Ta lõpetas Budapesti Tehnikaülikooli raadiotehnika erialal. Tema teadustöö on olnud seotud elektrilise bioimpedantsi mõõtmise meetodite ja vahendi ...

                                               

Ilmar Arro

Lõpetas Kabala 7-a. Kooli 1956. aastal. Seejärel õppis Tallinna Polütehnikumis elektrotehnikat tehnik-elektrik traatside ja raadiofitseerimise alal 1956–1960; Bontš-Brujevitši nimelises Elektrotehnika Sideinstituudis raadioside ja levi erialal ra ...

                                               

Peeter Ellervee

Lõpetas Tartu 5. Keskkooli 1979, TPI automaatikateaduskonna elektronarvutite eriala cum laude 1984; aspirantuur TPI automaatikateaduskonnas 1985–1986; Linköpingi Ülikooli Rootsi, külalistudeng 1990; doktorantuur Rootsi Kuninglikus Tehnikaülikooli ...

                                               

Paul Kaasik

Paul Kaasik oli eesti elektrotehnikateadlane, tehnikadoktor. Ta lõpetas aastal 1951 elektriinsenerina Tallinna Polütehnilise Instituudi. Ta töötas aastatel 1956–1957 Tallinna Polütehnilises Instituudis. Aastatel 1957–1978 töötas ta õppejõuna aast ...

                                               

Ahto Kalja

Lõpetas Tartu 8. Keskkooli 1969; TPI mehaanikateaduskonna masinaehitustehnoloogia eriala cum laude 1974; Eesti NSV TA Küberneetika Instituudi aspirant 1977–1983; tehnikateaduste kandidaat 1983.

                                               

Mikk Kiisler

Aastatel 1938–1942 õppis ta Tännasilma Algkoolis, 1942–1946 Kiuma 7-klassilises koolis ja 1946–1950 Tartu 1. Keskkoolis. 1950. aastal asus õppima Tartu Riikliku Ülikooli metsandusteaduskonna metsatööstuse erialale, mis 1951. aastal viidi üle Eest ...

                                               

Sven Kinnunen

Sven Kinnunen oli eesti tehnikateadlane, emeriitprofessor. Sven Kinnunen sündis Tallinnas ja kasvas üles Pärnus, kuni ta perekond 1944. aastal Rootsi põgenes. Seal lõpetas ta 1951. aastal Gävle tehnikagümnaasiumi insenerieksamiga ja 1955. aastal ...

                                               

Rein Küttner

Tema koolitee algas Nõmme 28. 7-klassilises koolis ning jätkus Tallinna Polütehnikumis, mille lõpetas 1959. aastal tehnik-elektriku kvalifikatsiooniga. Haridustee jätkus Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta 1965. aastal sai mehaanikainseneri diplomi ...

                                               

Rein Laaneots

Rein Laaneots) on metroloogiaprofessor, tehnikateaduste doktor ja leiutaja. Rein aastani 1952 Reiu Laaneots on taluniku poeg.

                                               

Raul Land

Ta lõpetas 1982. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi automatiseeritud juhtimissüsteemide erialal kood LS saades süsteemiinseneri kvalifikatsiooni. Doktorikraadi omandas ta samuti TTÜ-s 2002. aastal. Doktoritöö teemaks oli võendsignaalide sün ...

                                               

Enn Mellikov

1963. aastal lõpetas ta Pärnu 4. Keskkooli ja 1968 Tallinna Polütehnilise Instituudi elektroonika erimaterjalide tehnoloogia alal. 1977. aastal kaitses Uurali Riikliku Ülikooli juures kandidaaditöö teemal "Kaadmiumsulfiidi pulbrite rekristallisat ...

                                               

Virgo Mihkelsoo

Virgo Mihkelsoo on Eesti tehnikateadlane ja alternatiivtalunik. 1966. aastal lõpetas Mihkelsoo Leningradi Polütehnilise Instituudi ja 1971. aastal kaitses tehnikakandidaadi kraadi. 1970-1973 töötas ta ENSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituudis. 1 ...

                                               

Heino Mölder

Lõpetas Tallinna 21. Keskkooli 1950; Tallinna Arhitektuuri- ja Ehitustehnikumi cum laude 1954;TPI ehitusteaduskonna sanitaartehnika eriala cum laude 1959, aspirant 1962–1966.

                                               

Hendrik Naar

Hendrik Naar on töölise poeg. 1992. aastal lõpetas Naar Taebla Keskkooli, 1997 Tallinna Tehnikaülikooli tehnilise füüsika erialal, 2002 Helsingi Tehnikaülikooli laevaehituse alal ning 2006 samas doktorantuuri. 2000. aastal kaitses ta TTÜ-s loodus ...

                                               

Grigori Nekrassov

Grigori Nekrassov on teenistuja poeg. 1967. aastal lõpetas Nekrassov Tallinna 31. Keskkooli, 1972 Tallinna Polütehnilise Instituudi mehaanikainsenerina ja 2002 Tartu Ülikooli insener-pedagoogi erialal. 1997. aastal kaitses ta TTÜ-s tehnikamagistr ...

                                               

Vassili Nemirovitš-Dantšenko

1904. aastal lõpetas Nemirovitš-Dantšenko Peterburis kadetikorpuse, õppis 1906–14 samas Teedeinstituudis ning 1915–16 inseneride ja sõjaväe tehnikakoolis. Nemirovitš-Dantšenko töötas 1905–06 Peterburis trammiliinide ehitusel, 1907 Bartangi jõe re ...

                                               

Dmitri Nešumajev

Dmitri Nešumajev on inseneri poeg. 1991. aastal lõpetas Nešumajev Kehra Keskkooli ja 1996 Tallinna Tehnikaülikooli soojusenergeetika insenerina. 1998. aastal kaitses ta TTÜ-s tehnikamagistri kraadi ja 2005. aastal tehnikadoktori kraadi väitekirja ...

                                               

Ülo Nurges

Ülo Nurges on rätsepa poeg. 1957. aastal lõpetas Nurges Haapsalu 1. Keskkooli, 1962 TPI automaatika ja telemehaanika erialal; 1974 Küberneetika Instituudi aspirantuur, tehnikakandidaat 1979, Küberneetika Instituut, väitekiri" Исследовние методов ...

                                               

Rein Oidram

Rein Oidram on töölise ja õpetaja poeg. Lõpetas 1957 Kilingi-Nõmme Keskkooli, 1962 TPI ja 1968 Leningradi Polütehnilise Instituudi aspirantuuri, tehnikakandidaat 1971, samas, väitekiri "Исследование влияния технологии изготовления на характеристи ...

                                               

Vahur Oja

Lõpetas 1992 TTÜ keemiateaduskonna keemiatööstuse protsesside ja keemiaküberneetika erialal tehnoloogiainsenerinacum laude, oli 1993–1994 Browni Ülikooli magistrant ja 1994–1997 doktorant.

                                               

Helle-Maire Ojaveer

Helle-Maire Ojaveer on juristi tütar, Evald Ojaveere abikaasa ja Henn Ojaveere ning Ott Ojaveere ema. Lõpetas 1955 Rakvere 1. Keskkooli, 1960 Tartu Ülikooli füüsikaosakonna; 1972 Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi kaugõppeaspi ...

                                               

Toomas Ordlik

Toomas Ordlik on kooliõpetaja poeg. Lõpetas 1972 Tallinna 47. Keskkooli, 1977 TPI elektrotehnikateaduskonna, tehnikamagister 1992, TPI, väitekiri "CAD-süsteemid ehitusprojekteerimisel". Oli 1977–88 TPI arvutuskeskus vaneminsener, 1988–92 TTÜ Info ...

                                               

Raimond Otsman

Raimond Otsman oli vedurijuhi poeg. Lõpetas 1935 Tallinna Reaalkooli. Õppis 1935 ja 1936 Tallinna Konservatooriumis ühtlasi mängis orkestris Kuldne Seitse ja Riigi Kunsttööstuskoolis skulptuuri. 1936–1937 oli ajateenistuses Eesti kaitseväes, lõpe ...

                                               

Sergei Ovsjannikov

Sergei Ovsjannikov on teenistuja poeg. Lõpetas 1968 Rovenki 4. Keskkooli, 1973 Novotšerkasski PI mäeinsener-mehaaniku erialal, 1981–84 Moskva Mäeinstituudi aspirant, tehnikakandidaat 1984, samas, väitekiri "Выбор параметров механизированных крепе ...

                                               

Malle Paalmann

Malle Paalmann on kooliõpetaja tütar. Lõpetas 1953 Pärnu 2. Keskkooli, 1958 TPI ehitusteaduskonna, 1962–64 aspirant, tehnikakandidaat 1967, TPI, väitekiri käsitles kooliruumide soojusolukorra olenevust välispiiretest. Oli 1965–67 TPI ehitusteadus ...

                                               

Toivo Paavle

Toivo Paavle on töölise poeg. Lõpetas 1962 Tallinna 42. Keskkooli, 1974 TPI automaatikateaduskonna, tehnikamagister 1999, TTÜ, väitekiri "Faasilukksüsteemide simulaatorid: väljatöötamine ja rakendamine", 1999–2003 TTÜ doktorant, Ph.D. tehnikatead ...

                                               

Rein Paluoja

Rein Paluoja on raamatupidaja poeg. Lõpetas 1972 Tallinna 20. Keskkooli, 1977 TTÜ majandusteaduskonna majandusinfo mehhaniseeritud töötlemise organiseerimise erialal, 1985–89 Küberneetika Instituudi aspirant, 1990–92 Suurbritannias Walesi Ülikool ...

                                               

Toivo Pappel

Ta on lõpetanud Märjamaa Keskkooli 1960, Tallinna Polütehnilise Instituudi mehaanikateaduskonna masinaehitustehnoloogia metallilõikepinkide ja -instrumentide erialal 1965; aspirant 1971–74, väitekiri käsitleb energeetilise kontseptsiooni rakendam ...

                                               

Teet Parve

Teet Parve on inseneri poeg. Lõpetas 1988 Tallinna 55. Keskkooli, 1993 TTÜ mehaanikateaduskonna, 1995–2000 TTÜ magistrant, tehnikamagister 2000, TTÜ, väitekiri "Tuha paakumise ja sadestiste moodustumise mehhanismid biokütuste põletamisel"; aastas ...

                                               

Jaan Past

Jaan Past on ametniku poeg. Lõpetas 1958 C. R. Jakobsoni nimelise Viljandi 1. Keskkooli, 1963 TPI elektriinseneri erialal, tehnikakandidaat. 1989, Leningradi Tehnoloogiainstituut, väitekiri "Импульсные методы в спектроскопии ЯМР и ИЦР высокого ра ...

                                               

Jüri-Rivaldo Pastarus

Jüri-Rivaldo Pastarus on teenistujate poeg. Ta lõpetas 1966 Valga 1. Keskkooli ja aastal 1971 Tallinna Polütehnilise Instituudi automaatika ja telemehaanika erialal, aastatel 1974–1977 oli Leningradi Mäeinstituudi aspirant, tehnikakandidaat 1978, ...

                                               

Olavi Paulus

Olavi Paulus on teenistuja poeg ja Tiiu Pauluse abikaasa. Lõpetas 1959 Haapsalu 1. Keskkooli, 1964 TPI ehitusteaduskonna, oli 1967–71 samas aspirantuuris, tehnikakandidaat 1972, TPI, väitekiri "Исследование рабочих режимов микрофильтров при предв ...

                                               

Tõivu Pedokand

Tõivu Pedokand on talupidaja poeg. Lõpetas 1956 Kohtla-Järve Põlevkivitöötlemise Tehnikumi, 1967 Leningradi Polütehnilise Instituudi insener-metallurgi erialal, 1972–75 samas aspirant, tehnikakandidaat 1977, samas, väitekiri käsitles magneesiumi ...

                                               

Igor Penkov

Igor Penkov on venelane ja tisleri poeg. Lõpetas 1987 Tallinna 10. Keskkooli, 1994 mehaanikainsenerina TTÜ, tehnikamagister 1997, TTÜ; tehnikadoktor 2001, TTÜ, väitekiri "Strength investigations of threaded joints under static and dynamic loading ...

                                               

Liidia Petaja

Liidia Petaja on soomlane ja kaubandustöötaja tütar. Lõpetas 1958 Kohtla-Järve Põlevkivitehnikumi põlevkivi tehnoloogia erialal, 1966 kaugõppes Tallinna Polütehniline Instituudi TPI keemilise tehnoloogia erialal. Oli 1958–1969 Kohtla-Järve Põlevk ...

                                               

Roman Petrov

Roman Petrov on venelane ja ehitusinseneri poeg. Lõpetas 1952 Bathumi 3. Keskkooli, 1957 Leningradi Mäeinstituudi, tehnikakandidaat 1986, samas. Oli 1960–1965 Kohtla-Järve Põlevkivi Instituudi insener, vaneminsener ja nooremteadur, 1966–1968 trus ...

                                               

Elmo Pettai

Elmo Pettai on talupidaja poeg. Lõpetas 1970 Tallinna Polütehnikumi, 1978 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI, samas 1983 aspirantuuri, tehnikakandidaat 1985, Moskva Energeetika Instituut, väitekiri käsitles kahemootorilise MHD ajami jõuosa väl ...

                                               

Jevgeni Petuhhov (tehnikateadlane)

Jevgeni Petuhhov oli venelane, puusepa poeg. Lõpetas 1940 Narva 2. Gümnaasiumi, 1950 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI insenerina kütuste keemilise tehnoloogia erialal, 1953 aspirantuuri, tehnikakandidaat 1954, TPI, väitekiri" Исследование ка ...

                                               

Harry Pfaff

Lõpetas 1909 Tartu Reaalkooli, 1918 Riia Polütehnilise Instituudi tehnoloogiainsenerina. Oli 1922–36 Eesti Tehnilise Järelevalve Seltsi Lääne- ja Pärnumaa piirkonna aurukatelde ja tõsteseadmete insener, aastast 1936 Eesti Rahvusliku Jõukomitee me ...

                                               

Toomas Pihl

Toomas Pihl on autojuhi poeg. Lõpetas 1969 Kahtla Põhikooli, 1972 Orissaare Keskkooli, 1984 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI mehaanikainsenerina, tehnikamagister 1994, TTÜ, väitekiri "Pulberpinnete tehnoloogia ja omadused", tehnikadoktor 200 ...

                                               

Arne Pilvet

Arne Pilvet on talupidaja poeg. Lõpetas 1964 Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumi, 1972 Eesti Põllumajanduse Akadeemia insener-mehaanikuna, 1980 Leningradi Põllumajanduse Instituudi aspirantuuri, tehnikakandidaat 1980, samas, väite ...

                                               

Jüri Pirso

Jüri Pirso on talupidaja-kaluri poeg. Tal on 3 last, 6 lapselast ja 1 lapselapselaps. Lõpetas 1960 Tõstamaa Keskkooli, 1966 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI mehaanikainsenerina, 1976 samas aspirantuuri, tehnikakandidaat 1976, Moskva Terase j ...

                                               

Vitali Podgurski

Vitali Podgurski on kaluri poeg. Lõpetas 1983 Tallinna 14. Keskkooli ja 1991 Tartu Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna. 1994–1996 TTÜ magistrant ja tehnikamagister, väitekiri "Magnet- ja pooljuhtmaterjalide laserablatsioon". 1997–2001 TTÜ doktoran ...

                                               

Arvi Poobus

Arvi Poobus on ehitustöölise poeg. Lõpetas 1958 Rapla Keskkooli, 1963 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI soojusenergeetiliste seadmete erialal, 1969 aspirantuuri, tehnikakandidaat 1981, TPI, väitekiri "Разработка и исследование высокотемперату ...

                                               

Elmu Potter

Elmu Potter on põllumehe poeg. Lõpetas 1970 Antsla Keskkooli, 1975 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI mehaanikateaduskonna, 1979 aspirantuuri Ehituse Teadusliku Uurimise Instituudi Ehituse TUI juures. Tehnikakandidaat 1983, Leningradi Mäeinsti ...

                                               

Irina Preis

Irina Preis on sõjaväelase tütar, venelane ja Sergei Preisi abikaasa. Lõpetas 1983 Kaliningradi 7. Keskkooli, 1989 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI mehaanikateaduskonna, tehnikamagister 2000, TTÜ, väitekiri "Karbiidkermiste väsimuskarakteris ...

                                               

Arvi Prikk

Arvi Prikk on teenistuja poeg. Ta lõpetas 1955 Tallinna 22. Keskkooli, 1961 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI laeva jõuseadmete insener-mehaaniku erialal, 1971 TPI-s aspirantuuri, tehnikakandidaat 1972, TPI, väitekiri "Ballastirikka põlevkivi ...

                                               

Jüri Pääsuke

Jüri Pääsuke on teenistuja poeg. Lõpetas 1959 Tartu Raudteetehnikumi, 1965 Tallinna Polütehnilise Instituudi TPI mehaanikateaduskonna, 1972 aspirantuuri Leningradi Polütehnilise Instituudis, tehnikakandidaat 1972, samas. Stažeeris 1976 Moskvas Ar ...

                                               

Lembi-Merike Raado

Raado lõpetas 1956. aastal Tallinna 14. 7-klassilise Kooli, 1960. aastal Tallinna 2. Keskkooli ja 1965. aastal Tallinna Polütehnilse Instituudi keemiateaduskonna keemilise tehnoloogia erialal. Aastatel 1968–1972 oli ta TPI aspirant. 2004. aastal ...

                                               

Vitali Raag

Lõpetas 1951 Thbilisi Lennundustehnikumi ja 1958 Moskva Lennundusinstituudi lennuaparaatide elektromehaanika erialal. Aastast 1958 lennukitööstuses, aastast 1969 Rakendusliku Hüdromehaanika Teadusliku Uurimise Instituudi osakonna juhataja, 1990– ...