ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 327
                                               

Kindralpolkovnik

Ukraina - ukraina keeles генерал-полковник on Ukraina relvajõudude auaste, millest kõrgem on armeekindrali auaste. Venemaa - Kindralpolkovnik kindralleitnandist kõrgem ja armeekindralist madalam ning mereväes vastab sellele admirali auaste.

                                               

Venemaa merevägi

Venemaa merevägi, ametlikult Venemaa Föderatsiooni Sõjalaevastik, on Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude väeliik.

                                               

Musta mere laevastik

Musta mere laevastik on Venemaa mereväe laevastikukoondis, mille põhiline tegevuspiirkond on Must meri. Laevastiku tegevuspiirkond on ka Vahemeri ja Aasovi meri.

                                               

2A3

2A3 või 2A3 Kondensator 2P on Nõukogude Liidus välja töötatud 406 mm liikursuurtükk, mille eesmärk oli tulistada tuumalaenguga mürske. See oli vastuseks USA loodud aatomikahurile M65, mis oli tuntud ka Atomic Annie nime all.

                                               

2A18 D-30

122 mm välihaubits D-30 on Nõukogude Liidus valmistatud kerge veetav välihaubits. On mitme riigi relvastuses.

                                               

2S3 Akatsija

Pikkus rännakasendis rauaga: 8.4 m Laius: 3.25 m Kaal: 27.5 t Kliirens: 0.45 m Kõrgus: 3.05 m Lahingkomplekt: 46 mürsku Laskesektor: 360° Haubitsa kaliiber: 152.4 mm Laskekaugus tavalise mürsuga: 17.5 km Kuulipilduja: 7.62mm PKT Tõstenurk: -4.+60 ...

                                               

2S19 Msta-S

152 mm liikursuurtükk 2S19 Msta-S on Venemaal valmistatud soomustatud liikurhaubits. On relvastuses.

                                               

2S25 Sprut-SD

2S25 Sprut-SD on Venemaal valmistatud moodne dessantvägedele mõeldud tankihävitaja, kontseptsioonilt klassifitseeritav ka kui kergetank, ujuvtank või dessanttank.

                                               

9K38 Igla

9K38 Igla on Nõukogude Liidus välja töötatud pind-õhk-tüüpi juhitav rakett, mida Venemaal tänapäevani toodetakse ja mida kasutatakse õhutõrjes ründevahendite vastu. Sihtimiseks kasutab ta infrapunakiirgust.

                                               

BTR-60

BTR-60 on Nõukogude Liidus välja töötatud ja seeriaviisiliselt valmistatud soomustransportöör. Seda loetakse esimeseks Nõukogude Liidu õnnestunud seeriamasinaks maailma seda tüüpi soomukite seas.

                                               

BTR-80

Võrreldes varasemate BTR-idega, on masinal suurendatud kuulipildujate tõstenurka 60°-ni ja kapriissed bensiinimootorid asendatud 1 KamAZi diiselmootoriga. Tõhustati ka dessandi laskeavade asendit. Külgedel asuvad dessandi luugid on tehtud kaheosa ...

                                               

GŠ-18

GŠ-18 on Venemaa 9-millimeetrine poolautomaatpüstol, mille arendas üheksakümnendatel Tulas välja KBP Seadmete Projekteerimisbüroo. Püstoli nimi on tuletatud selle disainerite, Grjazevi ja Šipunovi, nimedest ja selle salve 18-lasulisest mahutavusest.

                                               

TOS-1 Buratino

TOS-1 Buratino on kolmekümne toruline 220 mm mitmelasuline raketiheitja, mis töötati välja Nõukogude Liidus ja põhineb tankil T-72. TOS-1 loodi elavjõu hävitamiseks kindlustatud positsioonidel, avatud maastikul, kergelt soomustatud sõidukites ja ...

                                               

Tsaar-suurtükk

Tsaar-suurtükk on 1586. aastal valumeister Andrei Tšohhovi poolt valatud suurtükk. Asub Moskvas Kremli õuel. Suurtükk kaalub 40 tonni, raua pikkus 5.34 meetrit, kaliiber 890 millimeetrit. Kahurist on uuringute järgi tehtud vähemalt üks lask.

                                               

Tsaar-tank

Tsaar-tank, tuntud ka kui Lebedenko tank või Netopõr, oli kolmerattaline soomustatud sõiduk, mida arendati Vene Keisririigis Esimese maailmasõja ajal aastatel 1915–1917. Tegu oli ilmselt ühe omapäraseima välimusega sõjamasinaga, mida tankiks on n ...

                                               

Venemaa Föderatsiooni Relvajõud

Venemaa Föderatsiooni Relvajõud on Venemaa Föderatsiooni kaitsejõudude ühisnimetus. Venemaa relvajõudude koosseisu kuuluvad maaväed, õhujõud, sõjalaevastik ja eri väeliigid: õhudessantvägi, Venemaa kosmoseväed ja strateegilised raketiväed; relvaj ...

                                               

9. suurtükiväebrigaad (Venemaa)

9. kaardiväe suurtükiväebrigaad on Vene armee suurtükiväekoondis-brigaad, paiknemiskohaga Leningradi sõjaväeringkonnas Luga linnas. Brigaadi ülem on kolonel Anatoli Rjazanov

                                               

23. Tallinna hävituslennuväepolk

23. Tallinna hävituslennuväepolk on Venemaa õhuvägede polk, mis moodustati 2000. aastal 404. ja 60. hävituslennuväepolgu liitmise teel. Polk asub Dzjomgi lennuväljal Komsomolskis Amuuri ääres Habarovski krais. 29. jaanuarist 2018 kannab polk lisa ...

                                               

45. eriotstarbeline üksik kaardiväebrigaad

45. eriotstarbeline üksik kaardiväebrigaad on spetsnazi väeüksus Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude õhudessantvägede koosseisus. Kuni 2015. aastani polk. 45. eriotstarbeline üksik kaardiväepolk moodustati 1994. aasta veebruaris 218. ja 901. eriot ...

                                               

53. õhutõrjeraketibrigaad

53. õhutõrjeraketibrigaad on Venemaal Kurski oblastis Kljukvinski külanõukogus dislotseeruv Venemaa Lääne sõjaväeringkonna 20. punalipulise kaardiväe armee allüksus. Rahvusvahelise uurimismeeskonna JIT raporti järgi pärines 2014. aasta juunis Ida ...

                                               

76. kaardiväe õhudessantdiviis

Pihkva 76. õhudessantdiviis on Venemaa Föderatsiooni õhudessantvägede üksus, mille staap asub Pihkva oblastis Pihkvas.

                                               

Erioperatsioonijõud (Venemaa)

Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude erioperatsioonijõud) on Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude koosseisus olev struktuuriüksus. Üksuse loomist alustati 2009. aastal 2008. aastal alanud Venemaa relvajõudude reformi raames.

                                               

Eripataljonid Ida ja Lääs

Eripataljonid Ida ja Lääs olid kaks Tšetšeenias baseeruvat Venemaa sõjaväeluure Spetsnazi üksust. Isikkoosseisus olid ülekaalus tšetšeenid, juhtivkoosseisus oli nii venelasi kui tšetšeene. Üksused moodustati algselt kahe rooduna 1999. aastal. Väi ...

                                               

Spetsnaz

Spetsnaz on algselt NSV Liidus moodustatud sõjaväe eriettevalmistusega luure- ja diversiooniüksuste nimetus, mida kasutatakse endise NSV Liidu territooriumil tekkinud riikides üldnimetusena relvajõudude ja õiguskaitseorganite koosseisus olevate e ...

                                               

Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude Kindralstaap

Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude Kindralstaap on Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude keskne sõjaline ja operatiivjuhtimisorgan. VF Relvajõudude Kindralstaap asub Moskvas Kolõma põiktänaval Колымажный переулок, 500 meetri kaugusel Moskva Kremlist ...

                                               

Venemaa kosmoseväed

Venemaa kosmoseväed oli osa Venemaa relvajõudududest. Kosmoseväed eraldati omaette väeliigina õhuvägedest 1992. aastal. 1997 liideti strateegiliste raketivägedega ning 2001. aastal loodi taas eraldi väeliigina. 1. detsembrist 2011 loodi kosmosevä ...

                                               

Venemaa õhudessantväed

Venemaa õhudessantväed on Vene relvajõudude kiirreageerimisjõud. Neid peetakse eliitvägedeks. NSV Liit oli esimene riik, mis omale õhudessantväed moodustas. Alates 1930. aastast olid NSV Liidul suurimad õhudessantväed maailmas. Alates 2007. aasta ...

                                               

Mikojan-Gurevitš MiG-31

MiG-31 on Nõukogude Liidus konstrueeritud ja siiani Venemaa relvastuses olev püüdurhävituslennuk, mille prototüüp tõusis õhku 1975. aastal. Väeosadesse jõudsid esimesed lennukid 1982. aastal. Kokku on ehitatud 519 sellist lennukit. Lennuk on kons ...

                                               

Mikojan-Gurevitš MiG-35

Mikojan-Gurevitš MiG-35 on Venemaal ekspordiks plaanitava Nõukogude Liidu hävituslennuki MiG-29 arendus. Lennuki prototüüpi esitleti 2007. aasta Aero India lennundusnäitusel. Katsetuste järgus MiG-35 seeriatootmine on edasi lükkunud.

                                               

Suhhoi Su-57

Suhhoi Su-57 on Venemaa Suhhoi konstrueerimisbüroos projekteeritud ühekohaline ülehelikiiruseline viienda põlvkonna hävituslennuk.

                                               

Tupolev Tu-160

Tu-160 oli Nõukogude Liidu ja on Venemaa ülehelikiirusega strateegiline kontinentidevahelise lennukaugusega pommituslennuk. Praegu on see suurim ülehelikiirusel lendav ja suurim lennu ajal muudetava tiivanoolsusega lennuk. Tu-160 on Tupolevi proj ...

                                               

Venemaa vapp

Venemaa vapp on Venemaa Föderatsiooni riigivapp. See on praegusel kujul kasutusel alates 6. detsembrist 1993. 2000. aasta föderaalseadus kinnitas selle Venemaa Föderatsiooni riigivapiks. Vapil on kujutatud punasel taustal kuldset kahepäist kotkas ...

                                               

Abaza vapp

Abaza vapp on Venemaa Hakassia Abaza linna vapp. Vapil on kujutatud sepapõllega karu, vasar käpas. Vapi motiiv on seotud linna nime kahe tõlgendusega. Ühe järgi tähendab see Abakani tehast, teise järgi hakassi keele põhjal karukäppa.

                                               

Adõgee vapp

Adõgee Vabariigi vapp on ringikujuline. Ringi ülaosa raami sisse on kirjutatud "Adõgee Vabariik" nii vene kui ka adõgee keeles. Kahe kirja vahel on viisnurkne täht. Vapp võeti kasutusele 24. märtsil 1992. All vasakul on tamme- ja vahtralehed, all ...

                                               

Aga vapp

Aga vapp on Venemaa koosseisu kuuluva Aga Burjaadi autonoomse ringkonna vapp. Praegune vapp on kasutusele võetud aastal 2003. Eelmine vapp võeti kasutusele aastal 1996.

                                               

Altai krai vapp

Altai krai vapp on Venemaa koosseisi kuuluva Altai krai vapp. Sellel on kujutatud prantsuse stiilis kilpi, mis on ümbritsetud kuldsete viljapeadega ümaralt ümber kilbi, need on seotud sinise lindiga. Lint algab alt keskelt ning suundub kaheksa ti ...

                                               

Altai Vabariigi vapp

Altai Vabariigi vapp on Venemaa koosseisu kuuluva Altai Vabariigi vapp. Altai Vabariigi vapp on helesinine, ringikujuline ja kuldkollase äärega. See sümboliseerib Altai taeva igavest sina. Helesinisel taustal on sõõri ülemise osas Kesk-Aasia ühe ...

                                               

Baškortostani Vabariigi vapp

Baškortostani Vabariigi vapp on Venemaa Baškortostani Vabariigi vapp. Vapil on kujutatud tõusva päikese taustal Salavat Julajevi ratsamonumenti. Vapp võeti kasutusele 13. oktoobril 1993.

                                               

Gattšina vapp

Gattšina vapp on Venemaal Leningradi oblastis asuva Gattšina linna üks ametlikke sümboleid. 25. detsembrist vkj 13. detsembrist 1800 kuni 23. novembrini vkj 10. novembrini 1917 oli Gattšinal vapp, mille kinnitas ametlikult keiser Paul I. Alates 4 ...

                                               

Hakassia Vabariigi vapp

Hakassia Vabariigi vapp on Venemaa Föderatsiooni kuuluva Hakassia Vabariigi vapp. Praegu kasutusel olev vapp on vastu võetud 14. juunil 2001. Vapp kujutab endast hõbedast ümmargust kilpi, mille keskel paikneb punane ovaalne kilp rohelise äärisega ...

                                               

Inguši Vabariigi vapp

Inguši Vabariigi vapp on Venemaa koosseisu kuuluva Inguši Vabariigi vapp. Selle võttis vastu vabariigi parlament 26. augustil 1994 ja registreeriti nr 107 all Venemaa Föderatsiooni heraldikaregistris. Vappi on kujutatud ringina, mille ümber on ki ...

                                               

Juudi autonoomse oblasti vapp

Juudi autonoomse oblasti vapp on Venemaa haldusüksuse Juudi autonoomse oblasti vapp. Vapil on kujutatud kuldset ussuuri tiigrit. Vapi laiuse ja kõrguse suhe on 8:9.

                                               

Kabardi-Balkaari Vabariigi vapp

Kabardi-Balkaari Vabariigi vapp on Venemaa Föderatsiooni kuuluva Kabardi-Balkaari Vabariigi vapp. Praegune vapp on ametlikult kasutusele võetud 21. juulil 1994.

                                               

Karatšai-Tšerkessi Vabariigi vapp

Karatšai-Tšerkessi Vabariigi vapp on Venemaa Föderatsioonis asuva Karatšai-Tšerkessi Vabariigi vapp. Praegusega sarnane vapp võeti kasutusele 3. veebruaril 1994. 2001. aastal eemaldati ametlikult kasutusel olevalt vapilt tekstiosa.

                                               

Kostroma oblasti vapp

Kostroma oblasti sümboolika Geraldika ru. lehel vene keeles Riiklik sümboolika: Kostroma oblast - Kostroma Oblasti endine lipp ja vapp vene keeles

                                               

Leningradi oblasti vapp

Leningradi oblasti vapp on Venemaa Leningradi oblasti ametlik vapp. See võeti kasutusele 9. detsembril 1997. Leningradi oblasti vappi on kujutatud ka Leningradi oblasti lipul.

                                               

Murmanski oblasti vapp

Murmanski oblasti vapp on Venemaa haldusüksuse Murmanski oblasti vapp. Vapp kinnitati ametlikult 6. juunil 2004. Vapi autor on Pjotr Abarin. Murmanski oblasti vapiks on nelinurkne, alt ümarate nurkadega ja terava tipuga heraldiline kilp, mis on j ...

                                               

Põhja-Osseetia vapp

Põhja-Osseetia vapp on Venemaa koosseisu kuuluva Põhja-Osseetia Alaania Vabariigi vapp. Vapi saamiseks kuulutati välja konkurss, millest tehti kokkuvõtted 1994. aastal. Vapi autor on M. F. Džigkajev. Seadusele, mis sätestab vapi kasutamise, kirju ...

                                               

Tomski oblasti vapp

Tomski oblasti vapp on Venemaa haldusüksuse Tomski oblasti vapp. Ametlikult võeti vapp kasutusele 29. mail 1997. Vapi kavandi autor on Aleksandr Akimov. Esimene Tomski kubermangu vapp võeti kasutusele praktiliselt kohe pärast kubermangu moodustam ...

                                               

Vologda oblasti vapp

Vologda oblasti vapp on Venemaa haldusüksuse Vologda oblasti vapp. Vapp kinnitati ametlikult 28. septembril 1995. Vologda oblasti vapiks on Vologda kubermangu vapp. Selle kujundas O.V. Sviridenko. Vologda oblasti vapiks on nelinurkne, alt ümarate ...