ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 317
                                               

2B1 Oka

2B1 Oka oli Nõukogude Liidus välja töötatud 420 mm liikurmiinipilduja tuumalaengute tulistamiseks. Oka peakonstruktor oli Boriss Šavõrin. Oka toru oli 20 m pikk. Üks miin kaalus kas 650 või 750 kg võimalik, et oli kahesugust laskemoona. Väidetava ...

                                               

2M-3

2M-3 on Nõukogude Liidus valmistatud universaalne sõjalaeva kaheraudne automaatkahur. On moraalselt vananenud, kuid seni veel vähesel määral kasutusel.

                                               

2S4 Tulp

2S4 Tulp on Nõukogude Liidus valmistatud liikurmiinipilduja. Relva väljatöötamist alustati vastavalt NLKP KK ja NSVL Ministrite Nõukogu 1967. aasta 4. juuli määrusele nr 609-201. Nõukogude armee kasutas relva Afganistani sõjas ning Esimeses ja Te ...

                                               

2S9 Nona-S

Kiirus: 60 km/h Miinipilduja laskekaugus: 7100 m Miinipilduja laskekiirus: 6–8 lasku/min Soomuskaitse: 15 mm Laskesektor: ±35° Kaal: 8.7 t Lahingkomplekt: 25 miini Pikkus: 6.02 m Meeskond: 4

                                               

45 mm tankitõrjekahur M1937

45 mm tankitõrjekahur mudel 1937, tehasetähisega 53-K) oli tankitõrje kiirlaskekahur kaliibriga 45 mm, mida toodeti Nõukogude Liidus aastatel 1937-1943.

                                               

BM-21 Grad

Relvasüsteemi kaal: 13.7 t Meeskond: 5 Sõidukaugus: 450 km Laskevalmiduse saavutamise aeg: 2–3 min Kaliiber: 122.4 mm Lasketorude arv: 40 4x10 Laskesektor: +102/–70° Kiirus: 75 km/h maanteel Laskekiirus: 40 lasku / 20 s Kandesõiduk: Ural Maksimaa ...

                                               

BM-27 Uragan

BM-27 Uragan on Nõukogude Liidus valmistatud mitmelasuline raketiheitja. 4-liikmelisel meeskonnal kulub süsteemi paigaldamiseks/teisaldamiseks 3 minutit. 16 raketi kogupaugule kulub 20 sekundit. Uraganil on mitmeid kasutusalasid. Näiteks saab ühe ...

                                               

BM-30 Smertš

Raketiheitja on töötatud välja Nõukogude Liidus Tulas 1970. ja 1980. aastail. Relv valmis 1987 ja võeti relvastusse 1989. Esmakordselt fikseeriti lääne vaatlejate poolt 1983. On olnud kasutusel Tšetšeenia sõdades, Dagestani konfliktides ja Venema ...

                                               

BMD-1

BMD-1 on Nõukogude Liidus valmistatud dessandi lahingumasin. Selle tootmine on lõpetatud, kuid ta on veel relvastuses.

                                               

BMP-1

BMP-1 on Nõukogude Liidus projekteeritud jalaväe lahingumasin, üks levinumaid seda tüüpi soomukeid maailma relvajõududes.

                                               

BMP-2

BMP-2 on 1980. aastatel Nõukogude Liidus projekteeritud jalaväe lahingumasin, üks levinumaid seda tüüpi soomukeid maailmas, BMP-1 järgmine versioon.

                                               

BRDM-2

BRDM-2 on kastikujulise kerega kiirekäiguline amfiibne soomuk. Jõuseade asub tagaosas, lahingruum eespool. Kraavide ja pehmete alade hõlpsamaks ületamiseks on kahe telje keskele paigaldatud alla lastavad väiksemad abirattad. Pöördtorn koos relvas ...

                                               

BTR-70

Mõõdud ja massiandmed Lahingukaal: 11.5 t Kõrgus: 2235 mm Laius: 2800 mm Pikkus: 7535 mm Kliirens: 475 mm Relvastus Lahingukomplekt: 500 padrunit 14.5 mm kuulipilduja KPVT Tornirelvade tõstenurk –5.+30° Sihikuline laskekaugus Sihikuline laskekaug ...

                                               

Buk (raketisüsteem)

Buk on Nõukogude Liidus ja Venemaal välja töötatud ja arendatud, õhutõrjesoomukitele paigaldatud keskmaa pind-õhk-tüüpi raketisüsteemide sari.

                                               

D-20

Kaal: 5700 kg Mürsu algkiirus: 650 m/s Kaliiber: 152 mm Laskekiirus: 6 lasku/min Raua pikkus: 25 kaliibrit Standardveduk: Ural-4320 / Ural-375D Laskesektor: 58° Meeskond: 8 inimest Pukseerimiskiirus: kuni 60 km/h Laskekaugus: 17.4 km

                                               

MT-LB

MT-LB on Nõukogude Liidus valmistatud mitmeotstarbeline soomustatud vedukmasin, on kasutusel ka soomustransportöörina.

                                               

NS-37

Nudelman-Suranov NS-37 oli 37 millimeetrine lennukikahur. See töötati välja Teise maailmasõja ajal Nõukogude Liidus asendamaks vanemat ja ebausaldusväärset kahurit Š-37. Sellise suure klaiibriga relv oli mõeldud soomustatud maasihtmärkide ja pomm ...

                                               

R-12 Dvina

R-12 oli Nõukogude Liidu relvastusse kuulunud ballistiline keskmaarakett. R-12 raketid võeti Nõukogude Liidus kasutusele 1959. aastal. R-12 tüüpi rakettide laskeulatus oli vahemikus 300–3500 km. Rakett R-12 võis kanda tuumalõhkepead. R-12 raketti ...

                                               

RPG (granaadiheitja)

RPG on sari Nõukogude granaadiheitjaid. Sarja esimene oli RPG-1, varasematest on tuntumad RPG-2 ja RPG-7, uuematest on tuntumad RPG-29 ja RPG-32. Nõukogude armeel polnud Teises maailmasõjas reaktiivgranaadiheitjaid. Nende uurimuste põhjal töötati ...

                                               

S-300

S-300 on Venemaa pind-õhk-tüüpi raketikompleks, mida toodab Venemaa sõjatööstusettevõte Almaz. S-300 võimaldab alla tulistada hävituslennukeid ja tiibrakette. NATO klassifikatsiooni järgi kannab nime SA-20. Raketikompleks võeti NSV Liidus relvast ...

                                               

Stetškini automaatpüstol

Stetškini automaatpüstol, lühend APS, on Nõukogude Liidu valikulise tulega automaatpüstol. Disainer Igor Stetškin. Stetškini automaatpüstol on Vene eriüksustes muutunud legendaarseks. See on ainuke Nõukogude Liidu päritolu relv, mida ei müüdud ku ...

                                               

SU-85

SU-85 oli Nõukogude Liidus 1943. aastal loodud Punaarmee kasutuses olnud liikursuurtükk. See oli mõeldud tankihävitajaks ja ehitatud T-34 kerele. Mudeli tähis "SU" tuleneb venekeelsest nimetusest "Samohodnaja Ustanovka" ehk liikursuurtükk. Kokku ...

                                               

ŠVAK

ŠVAK oli 20 mm kiirlaskekahur, mida kasutati laialdaselt väga paljudel Nõukogude Liidu lennukitel aastatel 1936–1946. Näiteks oli neid lennukitel Jakovlev Jak-1, Polikarpov I-153 ja Polikarpov I-16, Lavotškin La-5, Lavotškin La-7 ja LaGG-3, varas ...

                                               

ZU-23-2

23 mm õhutõrjekahur ZU-23-2 on Nõukogude Liidus valmistatud veetav kerge kaheraudne automaatne õhutõrjekahur. Relvale on paigaldatud mehaaniline arvesti ZAP-23, mis võimaldab paigaldada sihtmärgi kiiruse, kauguse ja suuna järgi korrigeeritud suun ...

                                               

NSV Liidu relvajõud

NSV Liidu relvajõud oli NSV Liidu riiklik sõjaline organisatsioon. See koosnes väeliikidest ja neid toetavatest ametkondadest ning sõjaväelistest formeeringutest: Nõukogude Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee piirivalveväest ning Nõukogude Liidu Si ...

                                               

Dedovštšina

Dedovštšina on vanemate ajateenijate poolt nooremate ajateenijate suhtes rakendatav mitteformaalne initsiatsioon ning psüühiline ja füüsiline vägivald kohustusliku tegevteenistuse ajal Nõukogude armees ning tänapäeval Venemaa ja mõne Sõltumatute ...

                                               

GRU Spetsnaz

GRU Spetsnazi üksused olid NSV Liidu relvajõudude ja Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude Kindralstaabi GRU eriettevalmistusega spetsialiseeritud luure- ja diversiooniväeosad. NSV Liidu relvajõudude koosseisus 24. oktoobril 1950 loodud NSV Liidu Ki ...

                                               

NSV Liidu merevägi

NSV Liidu merevägi, ametlikult NSV Liidu Sõjalaevastik, oli NSV Liidu relvajõududesse kuulunud merevägi aastatel 1946 kuni 1992. Nõukogude Venemaa mereväed, Tööliste ja Talupoegade Punalaevastik moodustati 1918. aastal Vene SFNV Sõja- ja sõjamere ...

                                               

NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi ülemate loend

NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi ülemate loend on loetelu Nõukogude Venemaa, Vene NFSV ja NSV Liidu kõrgema sõjalise juhtorgani – Punaarmee Staabi ja Kindralstaabi, Nõukogude armee Kindralstaabi ning NSV Liidu Relvajõudude Kindralstaabi juhti ...

                                               

NSV Liidu õhukaitseväed

NSV Liidu õhukaitseväed oli NSV Liidu relvajõudude Nõukogude armee osa, mille ülesanne oli kaitsta NSV Liidu õhuruumi ja territooriumi ning täita iseseisvalt ja koostöös maa- ja merevägedega NSV Liidu relvajõudude Kindralstaabi määratud ülesandeid.

                                               

Nõukogude Liidu piirivalve

Nõukogude Liidu Piirivalve oli Nõukogude Venemaal, Vene SFNV-s, ja Nõukogude Liidus aastatel 1922–1991 Nõukogude Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi ja riikliku julgeolekuametkondadele allunud Nõukogude Liidu riigipiiri valvamise, salakaubaveo tõ ...

                                               

Punaarmee

Punaarmee ka Tööliste ja Talupoegade Punaarmee oli Nõukogude Venemaa ja NSV Liidu maavägede ametlik nimetus aastatel 1918–1946. Punaarmeesse ei kuulunud merevägi, lennuvägi, õhudessantvägi ja NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadile alluvad NKVD ...

                                               

1. järgu armeekomandör

1. järgu armeekomandör oli Nõukogude Liidu sõjaväeline auaste aastail 1935–1940. 1. järgu armeekomandörid: 8. veebruar 1939: Grigori Kulik 8. veebruar 1939: Semjon Timošenko alates 7. maist 1940 Nõukogude Liidu marssal, suri 31. märtsil 1970 20. ...

                                               

1. järgu armeekomissar

1. järgu armeekomissar oli Nõukogude Liidu sõjaväeline auaste aastail 1935–1942. Kuni 1940. aastani vastas see auaste 1. järgu armeekomandörile ja 1. järgu laevastikuflagmanile. 1. järgu armeekomissarid: 20. november 1935: Jan Gamarnik sooritas e ...

                                               

Armeekindral (Nõukogude Liit)

Armeekindral oli Nõukogude Liidu sõjaväeline auaste aastatel 1940−1991. See oli madalam Nõukogude Liidu marssali auastmest ja kõrgem kindralpolkovnikust. Alates 1943. aastast vastas see väeliigi marssali aukraadile. Mereväes oli sellele vastav au ...

                                               

Diviisikomissar

Diviisikomissar oli Punaarmees ja NSV Liidu Sõjalaevastikus aastatel 1935–1942 kehtinud spetsiaalne sõjaväeline auaste poliitilisele juhtivkoosseisule. Punaarmee maa- ja lennuväes aastatel 1935–1940 vastas diviisikomissarile diviisikomandöri auas ...

                                               

Inseneriväe kindralpolkovnik

Inseneriväe kindralpolkovnik oli NSV Liidu relvajõududes aastatel 1940–1984 kehtinud sõjaväeline auaste inseneriväe juhtivkoosseisule. Pärast 1984. aastal inseneriväe kindralpolkovniku auastme kaotamist anti kõigile auastme kaotamise ajal elus ol ...

                                               

Insenertehnilise teenistuse kindralleitnant

Insenertehnilise teenistuse kindralleitnant oli NSV Liidu relvajõududes aastatel 1943–1971 kehtinud sõjaväeline auaste tehnilise teenistuse juhtivkoosseisule. 1950. aastal kaotati suurtükiväe inseneriteenistuse kindralleitnandi ja tankiväe insene ...

                                               

Insenertehnilise teenistuse kindralpolkovnik

Insenertehnilise teenistuse kindralpolkovnik oli NSV Liidu relvajõududes aastatel 1943–1971 kehtinud sõjaväeline auaste tehnilise teenistuse juhtivkoosseisule. 1950. aastal kaotati suurtükiväe inseneriteenistuse kindralpolkovniku ja tankiväe inse ...

                                               

Kindralpolkovnik-insener

Kindralpolkovnik-insener oli NSV Liidu relvajõududes aastatel 1971–1984 kehtinud sõjaväeline auaste kõigi väeliikide tehnilise teenistuse juhtivkoosseisule, mille analoog Venemaa Föderatsiooni relvajõududes on kindralpolkovnik. Kindralpolkovnik-i ...

                                               

Korpusearst

Korpusearst oli Punaarmees ja NSV Liidu mereväes aastatel 1935–1942 kehtinud sõjaväeline auaste meditsiiniteenistuse juhtivkoosseisule. Punaarmee maa- ja lennuväes aastatel 1935–1940 vastas korpusearstile korpusekomandöri auaste. Mereväes vastas ...

                                               

Korpusekomissar

Korpusekomissar oli Punaarmees ja NSV Liidu sõjalaevastikus aastatel 1935–1942 kehtinud spetsiaalne sõjaväeline auaste poliitilisele juhtivkoosseisule. Punaarmee maa- ja lennuväes aastatel 1935–1940 vastas korpusekomissarile korpusekomandöri auas ...

                                               

Lennuväe inseneriteenistuse kindralpolkovnik

Lennuväe inseneriteenistuse kindralpolkovnik oli NSV Liidu relvajõududes aastatel 1942–1951 kehtinud sõjaväeline auaste õhuväe insenertehnilise teenistuse juhtivkoosseisule. Auaste kaotati 1951. aastal. Kõigile auastme kaotamise hetkel elus olnud ...

                                               

Lennuväe peamarssal

Lennuväe peamarssal oli Nõukogude Liidu relvajõududes ja Venemaa Föderatsiooni relvajõududes aastatel 1943–1993 kehtinud väeliigi peamarssali auaste. Aastast 1984 oli see suurtükiväe peamarssali kõrval ainus väeliigi auaste, kuigi seda kuni auast ...

                                               

Meditsiiniteenistuse kindralleitnant

Meditsiiniteenistuse kindralleitnant on Venemaa Föderatsiooni relvajõududes 1993. aastast kehtiv sõjaväeline auaste meditsiiniteenistuse juhtivkoosseisule. Varem, NSV Liidu relvajõududes, kehtis aastatel 1943–1991 samanimeline auaste. Meditsiinit ...

                                               

Meditsiiniteenistuse kindralpolkovnik

Meditsiiniteenistuse kindralpolkovnik on Venemaa Föderatsiooni relvajõududes 1993. aastast kehtiv kõrgeim sõjaväeline auaste meditsiiniteenistuse juhtivkoosseisule. Varem, NSV Liidu relvajõududes, kehtis aastatel 1943–1991 samanimeline auaste. Me ...

                                               

Suurtükiväe peamarssal

Suurtükiväe peamarssal oli Nõukogude Liidu ja Venemaa Föderatsiooni relvajõududes aastatel 1943–1993 kehtinud väeliigi peamarssali auaste. Aastast 1984 oli see lennuväe peamarssali kõrval ainus väeliigi auaste, kuigi seda kuni auastme kaotamiseni ...

                                               

Bakuu sõjaväeringkond

Bakuu sõjaväeringkond oli aastatel 1945–1946 Nõukogude Liidu relvajõudude koosseisu kuulunud piirkondlik operatiiv-strateegiline väekoondis. Sõjaväeringkond formeeriti 9. juulil 1945 Taga-Kaukaasia rinde ja selle staap 69. armee baasil. Selle ter ...

                                               

Doni sõjaväeringkond

Doni sõjaväeringkond oli aastatel 1945–1946 ja 1949–1953 Nõukogude Liidu relvajõudude koosseisu kuulunud piirkondlik operatiiv-strateegiline väekoondis. Sõjaväeringkond moodustati 9. juulil 1945, mil Põhja-Kaukaasia sõjaväeringkond jagati kolmeks ...

                                               

Erisõjaväeringkond

Erisõjaväeringkond oli Nõukogude Liidu poolt teises maailmasõjas hõivatud Ida-Preisimaa aladel juulis 1945 moodustatud sõjaväeringkond. Novembris-detsembris 1943 toimunud Teherani konverentsil saavutatud kokkulepete kohaselt pidi Ida-Preisimaa põ ...