ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 280
                                               

Väeosa

Väeosa on mistahes väeliigis olev administratiivselt ja majanduslikult iseseisev väeüksus, mille moodustavad staap, allüksused ja teenistused. Väeosal on juriidilise isiku õigused ja tal on eriomane nimetus, pitsat ja sageli ka oma lipp. Väeosad ...

                                               

Õhuluure

Õhuluure on õhujõudude luurelennukite või mehitamata luurelennukite poolt regulaarsete/rutiinsete või sihipäraste lendude käigus rahu- ja sõjaajal teostatav teabehankeprotsessi osa, mille käigus vastavalt lennukõrgusele fikseeritakse visuaalse va ...

                                               

Õhutulejuht

Õhutulejuht on lahingutegevuse piirkonnas tegutsev sõjaväelane, kes tellib ja koordineerib maismaaüksuste tegevuse toetuseks mõeldud militaarõhusõidukite ründetegevust. Maismaaüksuste toetuseks kasutatakse tavaliselt ründelennukeid, hävitus-pommi ...

                                               

Ameerika Ühendriikide asepresidendi abikaasa

Ameerika Ühendriikide asepresidendi abikaasa on Ameerika Ühendriikide asepresidendi abikaasa. Tiitli Ameerika Ühendriikide teine leedi Second Lady of the United States, lühend SLOTUS võttis enda kohta kasutusele Jennie Tuttle Hobart, kelle abikaa ...

                                               

Audoktor

Audoktor on tiitel, mida antakse erilise austuse märgiks mingi ülikooli poolt. Audoktori kraadi ei saa taotleda, selleks ei pea kirjutama doktoritööd ega sooritama eksameid.

                                               

Datu

Datu on Aasia päritolu tiitel, mis sarnaneb Euroopa krahvitiitliga. Tiitli nimetus võib kirjapildis riigiti erineda: datu, datuk või dato.

                                               

Doodž

Doodž oli Veneetsia, Genova ja Senarica valitavate valitsejate tiitel. Doodž ei olnud tänapäevases mõttes hertsog ja tegemist ei olnud ka päritava hertsogitiitli vastega. Doodž oli Veneetsias ja Genovas, kahes linn-vabariigis, kus doodže valiti, ...

                                               

Esimene leedi

Esimene leedi on riigipea abikaasa mitteametlik aunimetus. Algul nimetati esimeseks leediks üksnes USA presidendi abikaasat.

                                               

Jonkheer

Jonkheer on tiitel Madalmaades, mis tähistab madalaima astme aadlikku nagu prantsuse écuyer või inglise skvaier. Hollandis kasutatakse seda eessõnana tiitlita aadli puhul. Tiitel on sama tähendusega nagu Saksamaa aadlis kasutatud tiitel junkur, m ...

                                               

Jäägermeister

Mitte segi ajada alkohoolse joogiga Jägermeister Jäägermeister oli õukonnatiitel ja -amet. Jäägermeister oli jäägrite ehk küttide juht. Ta korraldas ja viis läbi õukonnas loomade küttimist. Ta oli enamasti aadlik. Venemaa keisririigi teenistusast ...

                                               

Kantsler

Kantsler on paljudes riikides erinevate ametnike nimetus. Euroopa ja Ameerika riikides peetakse kantsleri all silmas mingit kõrget ametnikku. Laiemas tähenduses on kantsler kantselei juhataja.

                                               

Keiser

Keiser ehk imperaator on valitseja tiitel. Euroopa riikides on "keiser" olnud kõrgeim monarhitiitel. Nimetus tuleneb Vana-Rooma keisrite tiitlitest Caesar ja Imperator. Tiitel Caesar tuleneb Julius Caesari nimest, tiitel Imperator tuleneb imperaa ...

                                               

Knight Bachelor

Knight Bachelor on briti autasude ja autiitlite süsteemis tiitel isikule, kes monarhi tahtel on tõstetud rüütliks, kes ei oma baroneti tiitlit ja ei ole mõne Suurbritannias tunnustatud rüütliordu kõrgemate astmete liige. Tiitel ei ole pärandatav.

                                               

Kroonprints

Kroonprints on monarhias meessoost troonipärija. Tavaliselt on selleks vanim poeg. Naissoost troonipärija on kroonprintsess. Mõnedes monarhiates on kroonprintsile reserveeritud spetsiaalne tiitel, näiteks nagu Suurbritannias Walesi prints ja Pran ...

                                               

Laureaat

Laureaat märgib ametlikult auhinnatud kirjanikku, kunstnikku, muusikut, teadlast või ühiskonnategelast. Vana-Roomas tähistas see nimetus loorberipärjaga autasustatud isikut, võitjat võistlustel.

                                               

Lyonpo

Lyonpo on Bhutanis tiitel, mida kannavad valitsuse liikmed. Lyonpo kannab pidulikel puhkudel oranži kabney d. Tiitli ja kabney annetab kuningas.

                                               

Ms

Ms või Ms. on ingliskeelne austav pöördumissõna, mida kasutatakse naise perekonnanime ees või eesnime ja perekonnanime ees. Erinevalt sõnadest Miss ja Mrs ei näita Ms, kas tegemist on vallalise või abielus naisega.

                                               

Mwami

Mwami on pealikutiitel rundi, ruanda, nande, luhja, tonga ja mitmes muus bantu keeles. Tavaline tõlkevaste on "kuningas". Seda kasutatakse: Rwanda kuninga kohta Sambia rahvaste ilade, lendžede ja tongade Bantu Botatwe pealike kohta Burundi kuning ...

                                               

Opositsiooniliider

Opositsiooniliider on mitteametlik poliitiline nimetus, millega nimetatakse tavaliselt opositsiooni suurima erakonna juhti. Suurima partei juhti, opositsiooniliidrit, nähakse kui tulevast peaministrit ning tal on tähtis roll opositsiooni ideede k ...

                                               

Prints (järeltulija)

Prints on üldtermin valitseja, monarhi, monarhi pere või endise monarhi pere meessoost liikme kohta ja on aadlike heraldiline tiitel mõnedes Euroopa maades. Printsi vaste naissoost isikutele on printsess.

                                               

Sir

Sir on inglise keelt kõnelevates maades, eeskätt Suurbritannias, tiitliga alamaadli hulka kuuluvate isikute poole pöördumisel kasutatav viisakussõna. Tihti arvatakse ekslikult, et sir on tiitel.

                                               

Suurvürst

Suurvürst oli 10. sajandist 20. sajandini sõltumatute vene valitsejate tiitel, 18. sajandist alates ka osade kõrgaadlike tiitel Venemaal. 13.–16. sajandil nimetati suurvürstideks ühtlasi Leedu ja perioodil 1581–1917 ka Soome monarhe. Suurvürsti n ...

                                               

Vürst

Vürst on Saksamaal hertsogist madalam, Venemaal suurvürstist madalam aadlitiitel, samuti monarhitiitel. Vürsti kõnetatakse "Teie Hiilgus". Tänapäeval on maailmas säilinud kaks suveräänset vürstiriiki - Liechtenstein ja Monaco, vaieldavalt ka Seal ...

                                               

Valimisliit

Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike moodustatud seltsing. Valimisliidu moodustamiseks sõlmitakse seltsinguleping vähemalt 2 kodaniku vahel. Seltsinguna loodud valimisliidud ei lõpe valimistega, vaid kestavad eda ...

                                               

Valitsemine

Valitsemine, ka valitsus, on võimu teostamine, riigijuhtimise ja elu korraldamine laiemas mõttes. "Valitsuse" all mõeldakse eesti keeles enamasti täidesaatva võimu institutsiooni. Valitsus on valitsemise üks teostaja, kes peab arvestama ametiühin ...

                                               

Citizen OS

Citizen OS on kogukondadele ja rühmadele suunatud e-otsustamise platvorm. See võimaldab otsuste tegemisel kaasa rääkida ning hääletada olukordades, kus osalejatel ei ole ühes ruumis viibimine võimalik või see oleks väga ebamugav. Samuti ka olukor ...

                                               

Demokraatia indeks

Demokraatia indeks on Briti ettevõtte Economist Intelligence Unit koostatav loend, milles alates 2006. aastast hinnatakse demokraatia olukorda 167 maal, millest 166 on suveräänsed riigid ja 165 ÜRO liikmesriigid. Tabel koostatakse jälgides iga ri ...

                                               

Linnavolikogu

Linnavolikogu on linna kohaliku omavalitsuse esinduskogu. Harilikult moodustub linnavolikogu valimiste tulemusel. Eestis reguleerib linnavolikogusid kohaliku omavalitsuse aluste seadus.

                                               

Meelevald

Meelevald tähendab omavolilist või suvalise äranägemise järgi teostatud võimu, võimust, mõju, mõjusfääri ja ka voli kellegi või millegi üle. Näiteks olid talupoegadest pärisorjad mõisnike meelevalla all ehk meelevallas. Meelevaldne inimene teeb ü ...

                                               

Noortevolikogu

Noortevolikogu on kohalikul tasandil tegutsev linna- ja vallavalitsuse ning volikogude juures noorte osaluskogu, mis on omavalitsusele nõuandvaks organiks noori puudutavatel teemadel.

                                               

Obstruktsioon

Obstruktsioon on parlamendi töö sihilik ja kunstlik takistamine opositsiooni poolt. Tavaliselt tuleb selleks pidada hirmpikki kõnesid. Vahel aga esitab opositsioon ka palju parandusettepanekuid ja võtab enne iga ettepaneku hääletamist 10 minutili ...

                                               

Pretendent

Pretendent on isik, kes taotleb põhjendatult pääsu valitsejatroonile või muule kõrgele positsioonile või tiitlile, mille on parajasti hõivanud teine isik. Enamasti viitab see endisele monarhile le), kelle asemel valitseb rivaal, või kelle valitse ...

                                               

Riigivõlg

Riigivõlg ehk riigi valitsuse võlg, mille valitsus on laenanud ja seetõttu võlgneb võlausaldajatele. Riigi võlg on riigi rahandussüsteemi oluline osa. Riigi võlg seotud riigi võlgnevuste ja riigi tegeliku kulutusega aasta jooksul. Riiklik võlg ar ...

                                               

Salanõukogu

Salanõukogu on organ, mis nõustab riigipead – tavaliselt, kuid mitte alati monarhi. Algselt oli see valitseja lähimate nõunike kogu, mis nõustas monarhi salajastes riigiasjades. Salanõukogu liiget nimetatakse salanõunikuks.

                                               

Tehnokraatia

Tehnokraatia ehk tehniliste ekspertide võim on valitsemise vorm, kus valitsevad ideoloogiliselt neutraalsed poliitika teostajad, kes lähtuvad valitsemises otsuste ratsionaalsusest, mitte poliitiliste gruppide huvidest. Tehnokraatia näeb otsustami ...

                                               

Troonipärimisjärjekord

Troonipärimisjärjekord määrab, mitmendana ja kelle surma või troonist loobumise järel saab sinna kantud inimene selle maa troonile. Koostatakse igas kuningriigis eraldi. Kambodžas troonipärimisjärjekorda põhimõtteliselt pole. Kõige sagedasem troo ...

                                               

Troonist loobumine

Troonist loobumine ehk abdikatsioon on valitseva monarhi vabatahtlik või sunnitud lahtiütlemine monarhivõimust ning monarhitiitlist ja sellega kaasnevatest õigustest. Ka troonipretendent võib oma pretensioonist loobuda. Troonist loobuda võib kas ...

                                               

Valitsusjuht

Valitsusjuht on riigi või autonoomse piirkonna täidesaatva võimu pea, valitsuse juht. Valitsusjuhiks on kõige sagedamini peaminister, presidentaalse valitsemisvormi korral president.

                                               

Vallavalitsus

Vallavalitsust tuleb lugeda haldusorganiteks haldusmenetluse seaduse HMS § 8 lg 1 mõttes. Need on ametiasutused, millel on struktuuriüksused nagu ametid, teenistused, osakonnad jt, mis on organisatsiooniliselt ja ruumiliselt nt osavalla puhul era ...

                                               

Vallavolikogu

Vallavolikogu on vastavalt Eesti Vabariigi "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele" valla omavalitsuse korraldav kõrgeim otsustusorgan, kellel on õigus korraldada valla eluolu. Eesti põhiseaduse järgi valitakse vallavolikogu ametisse 4 aastak ...

                                               

Välispoliitika

Välispoliitika on kogum poliitilisi eesmärke, mis määravad riigi suhtlemise teiste maailma riikidega, samuti riigi ülejäänud väljapoole, teiste riikide suhtes suunatud otsused ja tegevus. Välispoliitika kujundatakse kõige üldisemas mõttes riiklik ...

                                               

Diplomaatiliste suhete katkestamine

Diplomaatiliste suhete katkestamine teise riigiga on diplomaatilise esinduse töö demonstratiivne katkestamise selles riigis. Diplomaatilised suhted katkestatakse protestina teise riigi mingi sammu vastu. Diplomaatiliste suhete katkestamine ei too ...

                                               

Humanitaarne interventsioon

Humanitaarne interventsioon on erinevate tähendustega. Üldistatult sisaldavad definitsioonid järgmisi tingimusi: rünnatava riigi nõusoleku puudumine erinevalt on rahuvalveoperatsioonil nõusolek, oma kodanike aitamine võõrsil. sõjalise jõu kasutam ...

                                               

Neutraliteet

Neutraliteet ehk erapooletus on riigi väljakuulutatud püsiv olek ja hoiak, mis keelab liitumise sõjaliste liitudega. Neutraliteet on ka iga mittesõdiva riigi staatus, mis eeldab kohustust jääda erapooletuks kõigi sõdivate poolte suhtes ja hoida o ...

                                               

Realism (rahvusvahelised suhted)

See artikkel on realismist rahvusvahelistes suhetes, sõna muude tähenduste kohta vaata artiklit Realism Realism on rahvusvaheliste suhete teooria, mille peamiseks seisukohaks on, et riike motiveerivad mitte eetika ega ideaalid, vaid sõjaväeline j ...

                                               

Sinatra doktriin

"Sinatra doktriin" on naljatlev nimetus Nõukogude Liidu 1980. aastate lõpus rakendatud välispoliitilise doktriini kohta. Doktriini sõnastas Nõukogude Liidu välisministeeriumi pressiesindaja Gennadi Gerassimov 25. oktoobril 1989. Kui temalt USA po ...

                                               

Rahvusvahelised suhted

Rahvusvahelised suhted on suhted rahvusvahelises süsteemis peamiselt riikide vahel, aga ka rahvusvaheliste organisatsioonide ning hargmaiste ettevõtete vahel. Akadeemilise distsipliinina on rahvusvahelised suhted politoloogia haru, mis uurib rahv ...

                                               

Anarhia (rahvusvahelised suhted)

Anarhia omab rahvusvahelistes suhetes iseseisvat tähendust, kuna selle tähenduseks olev "valitsuse puudumine" on rahvusvahelises poliitikas tavaline olukord. Sellisena on anarhia üks rahvusvahelise süsteemi tunnuseid ning ei oma iseenesest ei pos ...

                                               

Bellitsism

Bellitsism on patsifismile vastanduv põhimõtteline suhtumine, mis õigustab sõda ja sõjapidamist. Sõda on selle arusaama kohaselt rahvusvaheliste suhete normaalne osa, mida ei tuleks vältida.

                                               

Embargo

Embargo on üks levinumaid mõjutusvahendeid riikidevahelise poliitilis-majanduslikus suhtlemises. See kujutab endast riigivõimu poolt poliitilistel põhjustel kehtestatud keeldu kaubavahetuseks mingi teise riigiga. Keelu eesmärgiks on tavaliselt so ...